Kurs napełniania zbiorników ciśnieniowych (butli)


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu, osoby pracujące m.in. przy napełnianiu zbiorników powinny być odpowiednio przeszkolone i posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne w tym zakresie. Warto zatem zrobić kurs napełniania zbiorników ciśnieniowych (butli), który jest najlepszym przygotowaniem do egzaminu UDT. Na takim kursie zyskuje się gruntowną wiedzę i niezbędne umiejętności, dzięki temu, że składa się on zarówno z części teoretycznej i praktycznej.


Dla kogo jest kurs napełniania zbiorników ciśnieniowych (butli)


Kursy takie są skierowane do osób, które w swojej działalności mają styczność ze zbiornikami ciśnieniowymi. Są to m.in. strażacy i osoby chcące wstąpić do straży pożarnej, pracownicy branży rozrywkowej i przemysłu spożywczego, płetwonurkowie i pracownicy służby zdrowia. W kursie mogą wziąć również udział osoby planujące podjęcie pracy ze zbiornikami ciśnieniowymi za granicą – wydawane po egzaminie UDT uprawnienia są honorowane w Unii Europejskiej.

Uprawnienia są wymagane podczas kontroli UDT w celu uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorcy i przeprowadzającymi (nawet chwilowy) odzysk F-gazów.

 

Informacje i zapisy: 668 070 070, 32 740 99 00

CENA KURSU - 750 zł brutto

Uprawnienia dla osób napełniających ciśnieniowe zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 - gazami fluorowanymi

Uprawnienia wymagane podczas kontroli UDT

ZDAWALNOŚĆ - 99% a jeśli obawiasz się, że nie zdasz - GWARANTUJEMY Ci zwrot kosztu kursu!

Napełnianie i obsługa zbiorników ciśnieniowych - butli i wiązek gazami technicznymi:

· Gazami skroplonymi - fluorowanymi, dwutlenek węgla, podtlenek azotu, amoniak i LPG
· Gazami sprężonymi - tlen, powietrze, azot, argon itp.
· Gazami rozpuszczonymi - acetylen

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na obsługę i napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności pow. 350 cm3

· Organizacja i egzamin UDT dodatkowo płatny - 250 zł brutto
· Program szkolenia uzgodniony z UDT Gliwice z dnia: 07.02.2014 r.
· W cenie kursu zajęcia teoretyczne, praktyczne, materiały szkoleniowe
· Uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (bezterminowe)
· Honorowane przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej


JAK SIĘ ZAPISAĆ NA KURS:

1. ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAKŁADKĘ TERMINARZ GDZIE WYBIERAMY TERMIN KURSU
2. PO ZGŁOSZENIU ON-LINE OTRZYMASZ E-MAIL POTWIERDZAJĄCY NA SWOJĄ SKRZYNKĘ
3. PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ W DNIU ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA LUB PO UZGODNIENIU PRZELEWEM

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do
samodzielnego napełniania i obsługi urządzeń oraz zbiorników ciśnieniowych (butli, wiązek, zbiorników). Kurs przygotowuje do egzaminu przed Urzędem Dozoru.

Kurs przeznaczony jest dla osób mających do czynienia z urządzeniami i zbiornikami ciśnieniowymi a zwłaszcza dla: osób zajmujących się odzyskiem czynników chłodniczych, przygotowujących się do egzaminów do straży pożarnej, dla czynnych zawodowo strażaków, pracowników szpitali, uzdrowisk, pracowników zatrudnionych w sektorze przemysłu spożywczego, branży rozrywkowej, paintball (napełnianie gazem karabinków pneumatycznych) oraz płetwonurków.