Uprawnienia SEP - G1, G2, G3 E oraz D.
Zapisz się
668 070 070
32 740 99 00

CENA KURSU: 190 zł brutto 

GWARANTUJEMY 99,99% ZDAWALNOŚĆ!

PROMOCJA KOMPLETU E i D:

Uprawnienia SEP G1 elektryczne - uprawnienia E i D w ramach jednej grupy - 290 zł

DODATKOWE RABATY:

10% przy zamówieniu dwóch grup w wariantach E lub D
20% przy zamówieniu trzech grup w wariantach E lub D

SZKOLENIA DAJĄCE UPRAWNIENIA SEP PRZEZNACZONE SĄ DLA: 

elektryków, serwisantów, palaczy kotłów, monterów, instalatorów, obsługujących urządzenia, do których wymagane są uprawnienia, wynikające z przepisów prawa energetycznego oraz innych grup  zawodowych.
GRUPA I - uprawnienia SEP - elektryczne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych.


JAK SIĘ ZAPISAĆ:

1.  ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAKŁADKĘ TERMINARZ GDZIE WYBIERAMY TERMIN KURSU

2.  PO ZGŁOSZENIU ON-LINE OTRZYMASZ E-MAIL POTWIERDZAJĄCY NA SWOJĄ SKRZYNKĘ

3.  PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ W DNIU ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA LUB PO UZGODNIENIU PRZELEWEM


SZKOLENIA, PO KTÓRYCH ZDOBĘDĄ PAŃSTWO UPRAWNIENIA SEP ODBYWAJĄ SIĘ W ZABRZU LUB W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ ZLECENIODAWCĘ!

PRZYJDŹ DO NAS, PONIEWAŻ:

- oferowane przez nas kursy zawodowe są zarówno dla osób początkujących jak i osób odnawiających uprawnienia SEP,
- w cenę kursu wchodzą materiały szkoleniowe oraz zajęcia wykładowe,
- posiadamy własną Komisję Kwalifikacyjną nr 033/123/24/13,
- posiadamy najlepszą kadrę dydaktyczną,
- GWARANTUJEMY ZDANIE EGZAMINU!

Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu wydawane są świadectwa kwalifikacyjne ważne na okres 5 lat. Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osób zainteresowanych albo na wniosek pracodawcy, zatrudniającego te osoby.
RAMOWY PROGRAM G1 E oraz D 


Na stanowiskach eksploatacji :

 • zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci
 • zasady eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 • instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługa urządzeń lub zagrożenia życia zdrowia i środowiska


Na stanowiskach dozoru:

 • przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii
 • przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci
 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony Środowiska
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci
 • zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z 2003 r. i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189)