Konserwator urządzeń UDT/TDT
Zapisz się
668 070 070
32 740 99 00

Konserwator wózka widłowego, podestu, suwnicy, żurawia, HDS, układnic magazynowych
_____________________________________________

Cena kursu : 890 zł brutto
Gwarantujemy 95,00% ZDAWALNOŚĆ!Bon rabatowy obejmuje dwa szkolenia dla konserwatorów spośród poniżej wymienionych:


L.p.


KURS


CENA 
STANDARD

CENA KURSU
PO ZAKUPIE BONU

1

Konserwator wózka

890

750

2

Konserwator suwnicy

890

750

3

Konserwator HDS

890

750

4

Konserwator podestu

890

750


WARUNKI OFERTY:
 • Powyższe ceny można uzyskać przy zakupie minimum dwóch kursów. 
 • Za wybrane kursy należy wnieść łączną opłatę w dniu rozpoczęcia pierwszego kursu. 
 • Egzamin UDT dla konserwatorów wózka, suwnicy, HDS, podestu, układnic magazynowych  nie jest wliczony w cenę.

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji konserwatora urządzeń transportu bliskiego oraz egzaminu przed Urzędem Dozoru, wydającego zaświadczenie kwalifikacyjne do samodzielnej konserwacji urządzenia.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego (od lekarza medycyny pracy), potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku konserwatora.


Jak zapisać się na kurs :
 • ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAKŁADKĘ TERMINARZ GDZIE WYBIERAMY TERMIN KURSU
 • PO ZGŁOSZENIU ON-LINE OTRZYMASZ E-MAIL POTWIERDZAJĄCY NA SWOJĄ SKRZYNKĘ MAILOWĄ
 • PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ W DNIU ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA LUB FAKTURA PRO-FORMA

SZKOLENIA ODBYWAJĄ SIĘ W ZABRZU LUB W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ ZLECENIODAWCĘ.

 • Egzamin UDT dodatkowo płatny - 152 zł brutto/os. 
 • W cenie kursu zajęcia teoretyczne, materiały szkoleniowe 
 • Uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (bezterminowe) - ważne na terenie UE 
 • Konieczność przedstawienia ważnego świadectwa kwalifikacyjnego - uprawnienia energetyczne(elektryczne) G1E. 
 • Cena nie dotyczy szkolenia dla Konserwatorów dźwigów towarowo-osobowych (wind) - koszt tego szkolenia 2 500 zł + 152 zł egz. UDT (przy większej ilości osób cena podlega negocjacji)
PROGRAM SZKOLENIA:
 • Organizacja i zakres działania dozoru technicznego, 
 • Ogólna budowa urządzenia, 
 • Budowa i działanie poszczególnych podzespołów i mechanizmów Obowiązki konserwatora,
 • Postępowanie konserwatora w przypadku awarii urządzenia,
 • Zasady bhp i ppoż. w trakcie przygotowania i wykonywania prac konserwacyjnych, 
 • Prowadzenie książki obsługi i konserwacji.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z
dnia 18.07.2001roku w sprawie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i
konserwacji urządzeń technicznych. (Dz.U.nr79poz849).