Kurs ciepłowniczy G2
Zapisz się
668 070 070
32 740 99 00

Kurs Grzewczy G2
_____________________________________________


CENA KURSU: 190 zł brutto
GWARANTUJEMY 99,99% ZDAWALNOŚĆ!

PROMOCJA KOMPLETU E i D:

Uprawnienia G1 Gazowe - uprawnienia E i D w ramach jednej grupy - 290 zł

DODATKOWE RABATY:

10% przy zamówieniu dwóch grup w wariantach E lub D
20% przy zamówieniu trzech grup w wariantach E lub D

SZKOLENIA DAJĄCE UPRAWNIENIA Z GRUPY G2 PRZEZNACZONE SĄ DLA:

montażystów, serwisantów, palaczy kotłów, monterów, instalatorów, obsługujących urządzenia, do których wymagane są uprawnienia, wynikające z przepisów prawa energetycznego oraz innych grup zawodowych.


 GRUPA II - uprawnienia energetyczne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło, wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych.


Jak zapisać się na kurs :

 • Zgłoszenie przez zakładkę TERMINARZ gdzie wybieramy termin kursu 
 • Po zgłoszeniu on-line otrzymasz e-mail potwierdzający na swoją skrzynkę mailową 
 • Płatność gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia lub faktura PRO-FORMA


 • Kursu dla początkujących / odnawiających uprawnienia
 • Egzamin dodatkowo płatny 210 zł brutto/wniosek egzaminacyjny
 • W cenie materiały szkoleniowe, zajęcia wykładowe, uzyskanie uprawnień 

Prowadzimy szkolenia, które zakończone są egzaminem przed naszą Komisją Kwalifikacyjną nr 033/123/24/13 uprawnioną do egzaminowania w zakresie uprawnień SEP - elektrycznych, energetycznych i gazowych dla stanowisk eksploatacji lub dozoru.

Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu wydawane są świadectwa kwalifikacyjne ważne na okres 5 lat. Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osób zainteresowanych albo na wniosek pracodawcy, zatrudniającego te osoby.

Urządzenia, instalacje i sieci do eksploatacji, których wymagane jest posiadanie kwalifikacji dzielą się na trzy grupy oraz kategorie E (eksploatacja) i D (dozór). 

Stanowiska eksploatacji to stanowiska osób wykonujących prace w w/w zakresie, natomiast stanowiska dozoru, to stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie w/w oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA G2 E,D

 

Na stanowiskach eksploatacji i dozoru

 

 • Zasady, przepisy, budowa, działanie oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci
 • Zasady, przepisy eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • Zasady, przepisy i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • Zasady, przepisy i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 • Instrukcja postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia zdrowia i środowiska

 

W zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu poniższych urządzeń i instalacji sieci:

 

- kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW,

- sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;

- przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;

- urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;

- pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;

- sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

- aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wyżej    

  wymienionych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z 2003 r. i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189)