Uprawnienia SEP - G1, G2, G3 E oraz D.
Zapisz się
668 070 070
32 740 99 00

Uprawnienia SEP

Kurs Elektryczny G1
_____________________________________________


CENA KURSU: 190 zł brutto
GWARANTUJEMY 99,99% ZDAWALNOŚĆ!

PROMOCJA KOMPLETU E i D:

Uprawnienia SEP - G1 Gazowe - uprawnienia E i D w ramach jednej grupy - 290 zł

DODATKOWE RABATY:

10% przy zamówieniu dwóch grup w wariantach E lub D
20% przy zamówieniu trzech grup w wariantach E lub D

SZKOLENIA DAJĄCE UPRAWNIENIA Z GRUPY G1 PRZEZNACZONE SĄ DLA:

elektryków, serwisantów, palaczy kotłów, monterów, instalatorów, obsługujących urządzenia, do których wymagane są uprawnienia, wynikające z przepisów prawa energetycznego oraz innych grup zawodowych.


 GRUPA I - uprawnienia elektryczne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych.


Jak zdobyć uprawnienia SEP?

 • Zgłoszenie przez zakładkę TERMINARZ gdzie wybieramy termin kursu 
 • Po zgłoszeniu on-line otrzymasz e-mail potwierdzający na swoją skrzynkę mailową 
 • Płatność gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia lub faktura PRO-FORMA

PRZYJDŹ DO NAS I ZDOBĄDŹ UPRAWNIENIA SEP. 

Zalety skorzystania z naszej oferty:

- oferowane przez nas kursy zawodowe są zarówno dla osób początkujących jak i osób odnawiających uprawnienia SEP,
- w cenę kursu wchodzą materiały szkoleniowe oraz zajęcia wykładowe,
- posiadamy własną Komisję Kwalifikacyjną nr 033/123/24/13,
- posiadamy najlepszą kadrę dydaktyczną,
- GWARANTUJEMY ZDANIE EGZAMINU!

Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu wydawane są świadectwa kwalifikacyjne ważne na okres 5 lat. Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osób zainteresowanych albo na wniosek pracodawcy, zatrudniającego te osoby.
RAMOWY PROGRAM G1 E oraz D 


Na stanowiskach eksploatacji :

 • zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci
 • zasady eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 • instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługa urządzeń lub zagrożenia życia zdrowia i środowiska


Na stanowiskach dozoru:

 • przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii
 • przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci
 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony Środowiska
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci
 • zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z 2003 r. i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189)