Kurs gazowy G3
Zapisz się
668 070 070
32 740 99 00

Kurs Gazowy G3
_____________________________________________


CENA KURSU: 190 zł brutto
GWARANTUJEMY 99,99% ZDAWALNOŚĆ!

PROMOCJA KOMPLETU E i D:

Uprawnienia G1 Gazowe - uprawnienia E i D w ramach jednej grupy - 290 zł

DODATKOWE RABATY:

10% przy zamówieniu dwóch grup w wariantach E lub D
20% przy zamówieniu trzech grup w wariantach E lub D

SZKOLENIA DAJĄCE UPRAWNIENIA Z GRUPY G3 PRZEZNACZONE SĄ DLA:

gazowników, serwisantów, palaczy kotłów, monterów, instalatorów, obsługujących urządzenia, do których wymagane są uprawnienia, wynikające z przepisów prawa energetycznego oraz innych grup  zawodowych.


 GRUPA III - uprawnienia gazowe dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych.


Jak zapisać się na kurs :
  • Zgłoszenie przez zakładkę TERMINARZ gdzie wybieramy termin kursu 
  • Po zgłoszeniu on-line otrzymasz e-mail potwierdzający na swoją skrzynkę mailową 
  • Płatność gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia lub faktura PRO-FORMA

Kurs przeznaczony jest dla osób początkujących, ale również dla osób odnawiających uprawnienia!

Cena kursu obejmuje:
- zajęcia praktyczne,
- zajęcia teoretyczne,
- materiały szkoleniowe,
- uzyskanie odpowiednich uprawnień.

Szkolenie kończy się egzaminem przed naszą przed naszą Komisją Kwalifikacyjną  nr 033/123/24/13 uprawnioną do egzaminowania w zakresie uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych dla stanowisk eksploatacji lub dozoru i kosztuje on 210 zł brutto/wniosek egzaminacyjny. 

Pozytywny wynik egzaminu skutkuje otrzymaniem uprawnień oraz świadectwa kwalifikacyjnego ważnego na okres 5 lat! 


Urządzenia, instalacje i sieci do eksploatacji, których wymagane jest posiadanie kwalifikacji dzielą się na trzy grupy oraz kategorie E (eksploatacja) i D (dozór). 


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA G3 E, D

 

Na stanowiskach eksploatacji i dozoru


  • Zasady, przepisy, budowa, działanie oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci
  • Zasady, przepisy eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
  • Zasady, przepisy i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych                                                   i montażowych
  • Zasady, przepisy i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy
  • Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia zdrowia i środowiska

 

W zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu poniższych urządzeń i instalacji sieci:

 

- urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;

- urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych;

- urządzenia do magazynowania paliw gazowych;

- sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty

   redukcyjne;

- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;

- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;

- aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji

   wymienionych w powyższych pkt.


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z 2003 r. i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189)