Napełnianie i obsługa urządzeń ciśnieniowych
Zapisz się
668 070 070
32 740 99 00

Kurs obsługi,napełniania zbiorników ciśnieniowych,butli
____________________________________________


Cena kursu :
750 zł


ZDAWALNOŚĆ 99% a jeśli nie zdasz - GWARANTUJEMY Ci zwrot kosztu kursu!


Uprawnienia dla osób napełniających-obsługujących ciśnieniowe zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 gazami :

 • Skroplonymi - fluorowanymi, dwutlenek węgla, podtlenek azotu, amoniak i LPG 
 • Sprężonymi - tlen, powietrze, azot, argon itp. 
 • Rozpuszczonymi - acetylen Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na obsługę i napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności pow. 350 cm3
Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na obsługę i napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności pow. 350 cm3


 • Organizacja i egzamin UDT dodatkowo płatny - 250 zł brutto
 • Program szkolenia uzgodniony z UDT Gliwice z dnia: 07.02.2014 r.
 • W cenie kursu zajęcia teoretyczne, praktyczne, materiały szkoleniowe
 • Uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (bezterminowe)
 • Honorowane przez pracodawców na terenie Unii EuropejskiejPROGRAM KURSU:
 • Wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy 
 • Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów
 • Informacje szczegółowe o gazach
 • Konstrukcje zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry
 • Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu
 • Znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne, etykiety ostrzegawcze
 • Napełnianie zbiorników - czynności robocze i kontrolne
 • Ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych
 • Zajęcia praktyczne: obsługa i napełnianie zbiorników ciśnieniowych


Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do
samodzielnego napełniania i obsługi urządzeń oraz zbiorników ciśnieniowych (butli, wiązek, zbiorników). Kurs przygotowuje do egzaminu przed Urzędem Dozoru.

Kurs przeznaczony jest dla osób mających do czynienia z urządzeniami i zbiornikami ciśnieniowymi a zwłaszcza dla: osób zajmujących się odzyskiem czynników chłodniczych, przygotowujących się do egzaminów do straży pożarnej, dla czynnych zawodowo strażaków, pracowników szpitali, uzdrowisk, pracowników zatrudnionych w sektorze przemysłu spożywczego, branży rozrywkowej, paintball (napełnianie gazem karabinków pneumatycznych) oraz płetwonurków.

Napełnianie i obsługa zbiorników ciśnieniowych, wiązek gazami technicznymi:

Napełnianie i obsługa zbiorników ciśnieniowych - Euro-cyl, Dura-cyl i herkules, gazami - tlen, azot, argon itp.

Napełnianie i obsługa zbiorników kriogenicznych - gazami tlen, azot, argon

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami).