Operator podestów ruchomych i zwyżek
Zapisz się
668 070 070
32 740 99 00
CENA KURSU NA ZWYŻKĘ WYNOSI - 200 zł brutto

 


ZDAWALNOŚĆ - 99% a jeśli obawiasz się, że nie zdasz - GWARANTUJEMY Ci zwrot kosztu kursu!

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego operowania podestem oraz uzyskanie uprawnień do pracy jako operator podestu. Prowadzimy także szkolenie do obsługi dźwigów (wind).
 
Kurs przygotowuje teoretycznie i praktycznie do zdania egzaminu przed komisją UDT. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego (od lekarza medycyny pracy), potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora podestu/operatora dźwigów (wind).

JAK SIĘ ZAPISAĆ NA KURS NA ZWYŻKĘ: 
1.  ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAKŁADKĘ TERMINARZ GDZIE WYBIERAMY TERMIN KURSU

2.  PO ZGŁOSZENIU ON-LINE OTRZYMASZ E-MAIL POTWIERDZAJĄCY NA SWOJĄ SKRZYNKĘ

3.  PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ W DNIU ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA LUB PO UZGODNIENIU PRZELEWEM

SZKOLENIA ODBYWAJĄ SIĘ W ZABRZU LUB W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ ZLECENIODAWCĘ
Grupa
 KategoriaZakres uprawnień
Suwnice  IISSuwnice sterowane z poziomu roboczego
Suwnice ISSuwnice sterowane z poziomu roboczego oraz kabiny
Żurawie IIŻŻurawie przenośne (HDS), stacjonarne warsztatowe
Podesty ruchome IP
Podesty wolnobieżne (nożycówki)
Podesty samojezdne (zwyżki)
Cięgniki
 IIWWciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego
Układnice
IU
Układnice magazynowe
Dźwigi
 IIDDźwigi towarowo-osobowe
Dźwigi
 IDDźwigi towarowe ze ster. wew. i szpitalne

 • Organizacja i egzamin UDT dodatkowo płatny - 252 zł brutto/os. 
 • Szkolenie z obsługi dźwigów (wind) - w cenie 400 zł brutto/os. + egzamin UDT
 • Uprawnienia na podesty IP (dwa rodzaje podestów) dodatkowo płatne - 100 zł brutto/os.
 • W cenie kursu na zwyżkę: zajęcia teoretyczne, praktyczne, materiały szkoleniowe
 • Uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (bezterminowe)
 • Uprawnienia honorowane przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej


DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS

 • najbardziej atrakcyjna cena kursu na zwyżkę w regionie 
 • urządzenia poddozorowe dostępne dla kursantów w trakcie szkolenia i egzaminu
 • dogodne terminy spotkań
 • szybka realizacja
 • wysoka zdawalność
 • kurs zgodny z programem UDT
 • możliwość dojazdu do klienta
 • w trakcie szkolenia ciepłe i zimne napoje
 • uprawnienia bezterminowe i honorowane w wielu krajach
PROGRAM SZKOLENIA:
 • Przepisy BHP i regulacje dotyczące urządzeń podlegających UDT
 • Przepisy Dozoru Technicznego, dotyczące wyszczególnionych urządzeń
 • Rodzaje urządzeń, podlegających UDT z uwzględnieniem właściwości nośnych
 • Właściwości fizykochemiczne uciągów, lin, łańcuchów urządzeń
 • Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu
 • Budowa urządzeń podlegających UDT, przepisy p.poż 
 • Zajęcia praktyczne 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami).