Operator suwnicy
Zapisz się
668 070 070
32 740 99 00

CENA KURSU NA SUWNICĘ WYNOSI JEDYNIE - 200 zł brutto

ZDAWALNOŚĆ - 99% a jeśli obawiasz się, że nie zdasz - GWARANTUJEMY Ci zwrot kosztu kursu!

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego operowania suwnicą oraz uzyskania uprawnień do pracy jako operator.
 
Kurs na suwnice przygotowuje teoretycznie i praktycznie do zdania egzaminu przed komisją UDT. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego (od lekarza medycyny pracy), potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora suwnicy.


SZKOLENIA ODBYWAJĄ SIĘ W ZABRZU LUB W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ ZLECENIODAWCĘGrupa
 KategoriaZakres uprawnień
Suwnice IISSuwnice sterowane z poziomu roboczego
SuwniceISSuwnice sterowane z poziomu roboczego oraz kabiny
ŻurawieIIŻŻurawie przenośne (HDS), stacjonarne warsztatowe
Podesty ruchome IP
Podesty wolnobieżne (nożycówki)
Podesty samojezdne (zwyżki)
Cięgniki
IIWWciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego
Układnice
IU
Układnice magazynowe
Dźwigi
IIDDźwigi towarowo-osobowe
Dźwigi
IDDźwigi towarowe ze ster. wew. i szpitalne


Kurs na suwnice

 • Organizacja i egzamin UDT dodatkowo płatny - 252 zł brutto/os. 
 • Uprawnienia na suwnicę IS dodatkowo płatne - 100 zł brutto/os.
 • W cenie kursu zajęcia teoretyczne, praktyczne, materiały szkoleniowe
 • Uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (bezterminowe)
 • Honorowane przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej


DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS: 

 • najbardziej atrakcyjna cena kursu w regionie,
 • urządzenia poddozorowe dostępne dla kursantów w trakcie szkolenia i egzaminu,
 • dogodne terminy spotkań,
 • szybka realizacja,
 • wysoka zdawalność,
 • kurs zgodny z programem UDT,
 • możliwość dojazdu do klienta,
 • w trakcie szkolenia ciepłe i zimne napoje,
 • uprawnienia bezterminowe i honorowane w wielu krajach.

PROGRAM KURSU NA SUWNICE OBEJMUJE:

 • Przepisy BHP i regulacje dotyczące urządzeń podlegających UDT
 • Przepisy Dozoru Technicznego, dotyczące wyszczególnionych urządzeń
 • Rodzaje urządzeń, podlegających UDT z uwzględnieniem właściwości nośnych
 • Właściwości fizykochemiczne uciągów, lin, łańcuchów urządzeń
 • Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu
 • Budowa urządzeń podlegających UDT, przepisy p.poż 
 • Zajęcia praktyczne 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami).