Operator żurawia przenośnego HDS
Zapisz się
668 070 070
32 740 99 00

CENA KURSU HDS - OBSŁUGI ŻURAWIA - 200 zł brutto

ZDAWALNOŚĆ - 99% a jeśli obawiasz się, że nie zdasz - GWARANTUJEMY Ci zwrot kosztu kursu!

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego operowania żurawiem oraz uzyskanie uprawnień do pracy jako operator.
 
Kurs przygotowuje teoretycznie i praktycznie do zdania egzaminu przed komisją UDT. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego (od lekarza medycyny pracy), potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora żurawia.


Grupa
 KategoriaZakres uprawnień
Suwnice  IISSuwnice sterowane z poziomu roboczego
Suwnice ISSuwnice sterowane z poziomu roboczego oraz kabiny
Żurawie IIŻŻurawie przenośne (HDS), stacjonarne warsztatowe
Podesty ruchome IP
Podesty wolnobieżne (nożycówki)
Podesty samojezdne (zwyżki)
Cięgniki
 IIWWciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego
Układnice
IU
Układnice magazynowe
Dźwigi
 IIDDźwigi towarowo-osobowe
Dźwigi
 IDDźwigi towarowe ze ster. wew. i szpitalne

  • Organizacja i egzamin UDT dodatkowo płatny - 252 zł brutto/os. 
  • W cenie kursu zajęcia teoretyczne, praktyczne, materiały szkoleniowe
Podczas kursu HDS zdobędą Państwo bezterminowe uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego, które honorowane są przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej.

Organizacja egzaminu UDT jest dodatkowo płatna 252 zł brutto/os.

W CENIE KURSU HDS:

- zajęcia teoretyczne,
- zajęcia praktyczne,
- materiały szkoleniowe.

WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS, PONIEWAŻ:

- oferujemy dogodne terminy spotkań (więcej - terminarz),
- kurs HDS jest zgodny z programem UDT, 
- podczas szkolenia oferujemy ciepłe oraz zimne napoje,
- istnieje możliwość dojazdu do klienta,
- posiadamy urządzenia poddozorowe, które są dostępne dla kursantów podczas szkolenia oraz egzaminu,
- nasze kursy są w najniższych cenach!
PROGRAM SZKOLENIA:

  • Przepisy BHP i regulacje dotyczące urządzeń podlegających UDT
  • Przepisy Dozoru Technicznego, dotyczące wyszczególnionych urządzeń
  • Rodzaje urządzeń, podlegających UDT z uwzględnieniem właściwości nośnych
  • Właściwości fizykochemiczne uciągów, lin, łańcuchów urządzeń
  • Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu
  • Budowa urządzeń podlegających UDT, przepisy p.poż 
  • Zajęcia praktyczne 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami).