Konserwator wciągników, wciągarek
Zapisz się
668 070 070
32 740 99 00
Oceń kurs:
Kurs nie został oceniony.

Kurs konserwatora wciągników, wciągarek

Konserwator UTB/UDT

CENA KURSU : 890 zł brutto

Bon rabatowy obejmuje dwa szkolenia dla konserwatorów spośród poniżej wymienionych:

L.p.
KURS
Cena Standard
Cena kursu po zakupie bonu
1
Konserwator wózków jezdniowych
890
750
2
Konserwator suwnic
890
750
3
Konserwator HDS
890
750
4
Konserwator podestów
890
750

Warunki oferty :
- Powyższe ceny można uzyskać przy zakupie minimum dwóch kursów.
- Za wybrane kursy należy wnieść łączną opłatę w dniu rozpoczęcia pierwszego kursu.
- Egzamin UDT nie jest wliczony w cenę.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest także posiadanie zaświadczenia lekarskiego (od lekarza medycyny pracy), potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku konserwatora.

  • Egzamin UDT dodatkowo płatny - 152 zł brutto/os. 
  • W cenie kursu zajęcia teoretyczne, materiały szkoleniowe 
  • Uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (bezterminowe) - ważne na terenie UE 
  • Konieczność przedstawienia ważnego świadectwa kwalifikacyjnego - uprawnienia energetyczne(elektryczne) G1

WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS, PONIEWAŻ:

- oferujemy dogodne terminy spotkań (więcej - terminarz),
- kurs jest zgodny z programem UDT, 
- podczas szkolenia oferujemy ciepłe oraz zimne napoje,
- istnieje możliwość dojazdu do klienta,
- nasze kursy są w najniższych cenach!

Zapisz się Zadzwoń

Dlaczego warto wybrać kurs konserwatora w OSZ Omega?

PROGRAM SZKOLENIA:
  • Organizacja i zakres działania dozoru technicznego, 
  • Ogólna budowa urządzenia, 
  • Budowa i działanie poszczególnych podzespołów i mechanizmów Obowiązki konserwatora,
  • Postępowanie konserwatora w przypadku awarii urządzenia,
  • Zasady bhp i ppoż. w trakcie przygotowania i wykonywania prac konserwacyjnych, 
  • Prowadzenie książki obsługi i konserwacji

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z
dnia 18.07.2001roku w sprawie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i
konserwacji urządzeń technicznych. (Dz.U.nr79poz849).