Kurs ciepłowniczy G2
Zapisz się
668 070 070
32 740 99 00
Oceń kurs:
Kurs nie został oceniony.

Kurs grzewczy G2

Uprawnienia SEP

CENA:

od 190 zł
Wybierz rodzaj kursu
 • Uprawnienia SEP G2 E lub D190 zł
 • Uprawnienia SEP G2 E i D290 zł
 • Egzamin (Osobno do D i E)210 zł
PROMOCJA KOMPLETU E i D : Uprawnienia SEP - G2 Grzewcze - uprawnienia E i D w ramach jednej grupy - 290 zł

Jeśli chcesz uzyskać uprawnienia cieplne SEP G2, zachęcamy do skorzystania z naszych kursów. Nasza oferta jest skierowana zarówno do początkujących, jak i osób chcących odnowić kwalifikacje. Gwarantujemy najwyższą jakość kształcenia ? po naszym szkoleniu, na pewno zdasz egzamin na uprawnienia!

Do kogo skierowane są kursy ciepłownicze?

Uprawnienia SEP G2 są niezbędne pracownikom, którzy mają zajmować się eksploatacją i/lub dozorem instalacji, urządzeń i sieci cieplnych. Są wymagane do obsługi, konserwacji, remontów i montażu:

 • kotłów parowych oraz wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z ich urządzeniami pomocniczymi,
 • pieców przemysłowych o mocy ponad 50 kW,
 • sieci i instalacji cieplnych o przesyle ciepła powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • turbin parowych i wodnych o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • przemysłowych urządzeń odbiorczych pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW,
 • urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, o mocy powyżej 50 kW,
 • pomp, ssaw, wentylatorów i dmuchaw o mocy powyżej 50 kW,
 • sprężarek o mocy powyżej 20 kW oraz instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych,
 • urządzeń do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg,
 • aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do wymienionych wyżej urządzeń i instalacji.

Kurs SEP G2 może obejmować uprawnienia eksploatacyjne ?E? lub dozorowe ?D?. Oferujemy również kurs łączony na oba rodzaje uprawnień.

Podczas naszych kursów cieplnych poznasz wszelkie zasady, przepisy i warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci oraz wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych. Dodatkowo, szkolenie obejmuje przepisy bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej, dowiesz się podczas niego, jak postępować w razie awarii, pożaru i innych zagrożeń oraz jak udzielać pierwszej pomocy.

Zalety naszych kursów SEP G2

Nasze kursy zawodowe skierowane są zarówno do osób początkujących, jak i chcących odnowić zdobyte wcześniej uprawnienia SEP G2. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega wyróżnia nasza wykwalifikowana kadra dydaktyczna ? po naszym gruntownym szkoleniu na pewno zdasz egzamin na SEP G2! Dysponujemy własną Komisją Kwalifikacyjną nr 033/123/24/13, uprawnioną do egzaminowania w zakresie uprawnień elektrycznych (G1), energetycznych (G2) i gazowych (G3), zarówno dla stanowisk eksploatacji, jak i dozoru. Do egzaminu możesz więc podejść w naszym ośrodku, a po zdaniu go otrzymasz uprawnienia cieplne, a także świadectwo kwalifikacyjne, ważne przez 5 lat.

Nasze kursy wyróżniają się konkurencyjnymi cenami, a ponadto oferujemy korzystne rabaty. Za łączone szkolenie SEP G2 w zakresie dozoru (D) i eksploatacji (E) zapłacisz jedyne 290 zł. W cenie kursu zapewnione masz materiały dydaktyczne oraz zajęcia wykładowe. Egzamin jest dodatkowo płatny ? jego koszt to jedyne 210 zł. Oferujemy również dodatkowe rabaty:

 • 10% przy zamówieniu dwóch grup na kurs SEP G2 w wariancie E lub D,
 • 20% przy zamówieniu trzech grup na kurs SEP G2 w wariancie E lub D.

SZKOLENIA DAJĄCE UPRAWNIENIA Z GRUPY G1 PRZEZNACZONE SĄ DLA:

montażystów, serwisantów, wymagane są uprawnienia, wynikające z przepisów prawa energetycznego oraz innych grup zawodowych.

 GRUPA IIuprawnienia energetyczne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło, wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów,  montażu i prac kontrolno-pomiarowych

Zapisz się Zadzwoń

Dlaczego warto wybrać kurs elektryczny G2 w OSZ Omega?


  RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA G2 E,D

   

  Na stanowiskach eksploatacji i dozoru

   

  • Zasady, przepisy, budowa, działanie oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci
  • Zasady, przepisy eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
  • Zasady, przepisy i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
  • Zasady, przepisy i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy
  • Instrukcja postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia zdrowia i środowiska

   

  W zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu poniższych urządzeń i instalacji sieci:

   

  - kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW,

  - sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;

  - przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;

  - urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;

  - pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;

  - sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

  - aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wyżej    

    wymienionych

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z 2003 r. i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189)