Kurs elektryczny G1
Zapisz się
668 070 070
32 740 99 00
Oceń kurs:
Kurs nie został oceniony.

Kurs elektryczny G1

Uprawnienia SEP

CENA:

od 190 zł
Wybierz rodzaj kursu
 • Uprawnienia SEP G1 E lub D190 zł
 • Uprawnienia SEP G1 E i D290 zł
 • Egzamin (Osobno do D i E)210 zł

CENA UPRAWNIEŃ SEP G1: 190 zł brutto

PROMOCJA KOMPLETU E i D : Uprawnienia SEP - G1 Gazowe - uprawnienia E i D w ramach jednej grupy - 290 zł


Zalety skorzystania z naszej oferty:
- oferowane przez nas kursy zawodowe są zarówno dla osób początkujących jak i osób odnawiających uprawnienia SEP
- w cenę kursu wchodzą materiały szkoleniowe oraz zajęcia wykładowe
- egzamin dodatkowo płatny 210 zł brutto/wniosek egzaminacyjny
- posiadamy własną Komisję Kwalifikacyjną nr 033/123/24/13
- posiadamy najlepszą kadrę dydaktyczną
- GWARANTUJEMY ZDANIE EGZAMINU!

Szkolenie kończy się egzaminem przed naszą przed naszą Komisją Kwalifikacyjną nr 033/123/24/13 uprawnioną do egzaminowania w zakresie uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych dla stanowisk eksploatacji lub dozoru. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje otrzymaniem uprawnień oraz świadectwa kwalifikacyjnego ważnego na okres 5 lat!


DODATKOWE RABATY:

10% przy zamówieniu dwóch grup w wariantach E lub D
20% przy zamówieniu trzech grup w wariantach E lub D


SZKOLENIA DAJĄCE UPRAWNIENIA SEP Z GRUPY G1 PRZEZNACZONE SĄ DLA:

elektryków, serwisantów, palaczy kotłów, monterów, instalatorów, obsługujących urządzenia, do których wymagane
są uprawnienia, wynikające z przepisów prawa energetycznego oraz innych grup zawodowych.


 GRUPA I - uprawnienia SEP elektryczne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych.


Zapisz się Zadzwoń

Dlaczego warto wybrać uprawnienia SEP - kurs elektryczny G1 w OSZ Omega?

  RAMOWY PROGRAM G1 E oraz D 


  Na stanowiskach eksploatacji :

  • zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci
  • zasady eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
  • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
  • zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy
  • instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługa urządzeń lub zagrożenia życia zdrowia i środowiska


  Na stanowiskach dozoru:

  • przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
  • przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii
  • przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
  • przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci
  • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony Środowiska
  • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci
  • zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci
  • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z 2003 r. i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189)