Kurs gazowy G3
Zapisz się
668 070 070
32 740 99 00
Oceń kurs:
Kurs nie został oceniony.

Kurs gazowy G3

Uprawnienia SEP

CENA:

od 190
Wybierz rodzaj kursu
 • Uprawnienia SEP G3 E lub D190
 • Uprawnienia SEP G3 E i D290
 • Egzamin (Osobno do D i E)210

PROMOCJA KOMPLETU E i D : Uprawnienia SEP - G3 Gazowe - uprawnienia E i D w ramach jednej grupy - 290 zł


Uprawnienia gazowe

Szkolenie SEP G3 (gazownik) organizowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega w Zabrzu przeznaczone jest dla osób zajmujących się dozorem i/lub eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Adresatami kursu są m.in.: gazownicy, palacze kotłów, serwisanci, instalatorzy, monterzy oraz osoby obsługujące urządzenia, do których wymagane są uprawnienia, wynikające z przepisów prawa energetycznego.

Ukończenie kursu oraz pozytywnie zdany egzamin skutkuje otrzymaniem przez kursanta uprawnień gazowych G3.


Zakres uprawnień

Uprawnienia gazowe SEP G3 (E i D) pozwalają na dozór i/lub eksploatację:

 • urządzeń do magazynowania paliw gazowych
 • urządzeń do produkcji paliw gazowych
 • generatorów gazowych
 • sieci gazowych rozdzielczych o ciśnieniu do 0,5 MPa (gazociągów, stacji gazowych)
 • sieci gazowych przesyłowych o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (tłoczni gazowych)
 • urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu do 5 kPa
 • urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 • urządzeń do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych
 • turbin gazowych
 • przemysłowych odbiorników paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW

Certyfikat

Po odbytym kursie i zdanym egzaminie przed naszą Komisją Kwalifikacyjną nr 713/123/24/18 uprawnioną do egzaminowania w zakresie uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych dla stanowisk eksploatacji lub dozoru uczestnik kursu otrzymuje uprawnienia gazowe oraz świadectwo kwalifikacji ważne 5 lat.

Otrzymane świadectwo kwalifikacji uprawnia do realizowania prac zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828; Dz. U. Nr 192 poz. 1184)


Zalety skorzystania z naszej oferty: 

 • oferowane przez nas kursy zawodowe są zarówno dla osób początkujących jak i osób odnawiających uprawnienia SEP 
 • w cenę kursu wchodzą materiały szkoleniowe oraz zajęcia wykładowe 
 • egzamin dodatkowo płatny 210 zł brutto/wniosek egzaminacyjny 
 • posiadamy własną Komisję Kwalifikacyjną nr 713/123/24/18
 • posiadamy najlepszą kadrę dydaktyczną 
 • GWARANTUJEMY ZDANIE EGZAMINU! 

DODATKOWE RABATY:

10% przy zamówieniu dwóch grup w wariantach E lub D
20% przy zamówieniu trzech grup w wariantach E lub D

Zapisz się Zadzwoń

Dlaczego warto wybrać kurs elektryczny G3 w OSZ Omega?

Program szkolenia

Podstawowym uprawnieniem jest G3 Eksploatacja. G3 Dozór adresowany jest do posiadaczy firm, osób kontrolujących pracę innych, osób na stanowiskach kierowniczych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. G3 Dozór uprawnia do wykonywania przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywania protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G3 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • gazy stosowane w przemyśle
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku gazownika
 • zasady przeprowadzania kontroli stanu technicznego instalacji gazowych
 • charakterystyka paliw gazowych
 • instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka sieci gazowych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z 2003 r. i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189)