Napełnianie i obsługa urządzeń ciśnieniowych
Zapisz się
668 070 070
32 740 99 00
Oceń kurs:
Kurs nie został oceniony.

Obsługa, napełnianie zbiorników ciśnieniowych (butli)

Obsługa, napełnianie butli, wiązek, zbiorników

CENA:

od 750
Wybierz rodzaj kursu
 • Kurs obsługa butli/zbiorników ciśnieniowych750
 • Egzamin UDT250

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na obsługę i napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności pow. 350 cm3

Szkolenie z obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych adresowane jest do osób, które zajmują się, bądź będą się zajmować zawodowo napełnianiem gazami oraz obsługą ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3. Szkolenia te są przede wszystkim wymagane dla stanowisk pracy takich jak : monter instalacji chłodniczych i pomp ciepła, strażacy, pracownicy szpitali, uzdrowisk, zatrudnieni w sektorze przemysłu spożywczego, płetwonurkowie oraz właściciele i pracownicy centrów i baz nurkowych obsługujący agregaty napełniające butle nurkowe, obsługa sprzętu paintball.

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestnika do samodzielnego napełniania i obsługi urządzeń oraz zbiorników ciśnieniowych. Szkolenie to uprawnia do obsługi i napełniania butli gazami.

Uprawnienia dla osób napełniających-obsługujących ciśnieniowe zbiorniki
przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 gazami :

 • Skroplonymi - fluorowanymi, dwutlenek węgla, podtlenek azotu, amoniak i LPG
 • Sprężonymi - tlen, powietrze, azot, argon itp.
 • Rozpuszczonymi - acetylen 
Szkolenie w zakresie uzyskania kwalifikacji UDT na obsługę i napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności pow. 350 cm3

Zapisz się Zadzwoń

Dlaczego warto wybrać kurs obsługi butli w OSZ Omega?


  • Organizacja i egzamin UDT dodatkowo płatny - 250 zł netto
  • Program szkolenia uzgodniony z UDT Gliwice z dnia: 07.02.2014 r.
  • W cenie kursu zajęcia teoretyczne, praktyczne, materiały szkoleniowe
  • Uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (bezterminowe)
  • Honorowane przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej  PROGRAM KURSU:
  • Wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy 
  • Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów
  • Informacje szczegółowe o gazach
  • Konstrukcje zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry
  • Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu
  • Znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne, etykiety ostrzegawcze
  • Napełnianie zbiorników - czynności robocze i kontrolne
  • Ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych
  • Zajęcia praktyczne: obsługa i napełnianie zbiorników ciśnieniowych


  Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do
  samodzielnego napełniania i obsługi urządzeń oraz zbiorników ciśnieniowych (butli, wiązek, zbiorników). Kurs przygotowuje do egzaminu przed Urzędem Dozoru.

  Kurs przeznaczony jest dla osób mających do czynienia z urządzeniami i zbiornikami ciśnieniowymi a zwłaszcza dla: osób zajmujących się odzyskiem czynników chłodniczych, przygotowujących się do egzaminów do straży pożarnej, dla czynnych zawodowo strażaków, pracowników szpitali, uzdrowisk, pracowników zatrudnionych w sektorze przemysłu spożywczego, branży rozrywkowej, paintball (napełnianie gazem karabinków pneumatycznych) oraz płetwonurków.

  Napełnianie i obsługa zbiorników ciśnieniowych, wiązek gazami technicznymi:

  Napełnianie i obsługa zbiorników ciśnieniowych - Euro-cyl, Dura-cyl i herkules, gazami - tlen, azot, argon itp.

  Napełnianie i obsługa zbiorników kriogenicznych - gazami tlen, azot, argon
  Program szkolenia napełniania i obsługi urządzeń oraz zbiorników ciśnieniowych:

  • Wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy
  • Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów
  • Informacje szczegółowe o gazach
  • Konstrukcje zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry
  • Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu
  • Znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne, etykiety ostrzegawcze
  • Napełnianie butli oraz innych zbiorników ciśnieniowych - czynności robocze i kontrolne
  • Ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych
  • Zajęcia praktyczne: obsługa i napełnianie zbiorników ciśnieniowych

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami).

  Certyfikat napełniania i obsługi urządzeń oraz zbiorników ciśnieniowych:

  Po odbytym kursie i zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym wystawiany jest bezterminowy certyfikat z napełniania i obsługi zbiorników ciśnieniowych, a uczestnik szkolenia nabywa uprawnienia kwalifikacyjne UDT. Certyfikat jest honorowany przez pracodawców na terenie całej Unii Europejskiej.

  Kurs napełniania butli z gazem przeprowadzany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. z 2004 r. poz. 59).