Operator układnicy magazynowej
Zapisz się
668 070 070
32 740 99 00
Oceń kurs:
Kurs nie został oceniony.

Kurs obsługi układnicy magazynowej

Operator układnic regałowych, magazynowych

CENA:

od 400
Wybierz rodzaj kursu
 • Kurs układnicy magazynowej400
 • Egzamin UDT252

Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć poszukiwane przez pracodawców umiejętności, skorzystaj z naszych szkoleń na operatora układnic regałowych. To, obok obsługi wózka widłowego, jedno z podstawowych uprawnień, przydatnych w pracy we wszelkich magazynach. Gwarantujemy najwyższą jakość kształcenia ? po naszym kursie z pewnością zdasz egzamin UDT!

Kurs na operatora układnic ? dlaczego warto?

Układnice wykorzystywane są w magazynach do transportu, umieszczania i pobierania materiałów ze specjalnie dostosowanych do tego regałach. Stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża wydajność pracy oraz zachodzi konieczność składowania na znacznych wysokościach ? a więc we wszystkich, największych magazynach. Umiejętność ich obsługi jest ceniona i stanowi istotny atut podczas poszukiwania pracy.

By zostać operatorem układnic magazynowych, konieczne są wydane przez Urząd Dozoru Technicznego uprawnienia ? do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje skutecznie przygotuje Cię nasz kurs.

Czego dowiesz się na naszym kursie?

Nasze szkolenia obejmują zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną ? dzięki temu, zdobędziesz na nim całą, niezbędną wiedzę i konkretne umiejętności, przydatne w pracy. Podczas kursu poznasz m.in.:

 • przepisy BHP i ochrony przeciwpożarowej oraz regulacje, dotyczące urządzeń podlegających UDT
 • rodzaje i budowę urządzeń, podlegających UDT, z uwzględnieniem ich właściwości nośnych
 • właściwości fizykochemiczne uciągów, lin i łańcuchów urządzeń
 • obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w jej trakcie i po jej zakończeniu

Omawiane podczas kursu zagadnienia gruntownie przygotują Cię do zdania egzaminu na operatora układnicy magazynowej, organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zalety naszych szkoleń na operatora układnicy

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną, która przygotuje Cię do egzaminu UDT i pracy operatora układnicy. O wyjątkowej skuteczności naszego kształcenia świadczą doskonałe wyniki egzaminów naszych kursantów ? nasze szkolenia zapewniają ponad 99% zdawalność. Jeśli chcesz mieć pewność uzyskania pożądanych kwalifikacji, postaw na kursy organizowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega w Zabrzu.

Nasze szkolenia wyróżnia również konkurencyjna cena ? za wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz materiały szkoleniowe zapłacisz jedynie 400 zł. Dodatkowo, zajmiemy się organizacją Twojego egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego ? jego koszt to 252 zł. Po jego zdaniu, otrzymasz bezterminowe uprawnienie do obsługi układnic, honorowane przez pracodawców i organy nadzoru na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej.

Uwaga! Do przystąpienia do egzaminu niezbędne jest zaświadczenie, wydane przez lekarza medycyny pracy, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora układnicy regałowej.

Zapisz się Zadzwoń

Dlaczego warto wybrać kurs na układnice magazynowe w OSZ Omega?

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Przepisy BHP i regulacje dotyczące urządzeń podlegających UDT
 • Przepisy Dozoru Technicznego, dotyczące wyszczególnionych urządzeń
 • Rodzaje urządzeń, podlegających UDT z uwzględnieniem właściwości nośnych
 • Właściwości fizykochemiczne uciągów, lin, łańcuchów urządzeń
 • Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu
 • Budowa urządzeń podlegających UDT, przepisy p.poż 
 • Zajęcia praktyczne 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, ze zm.) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. 2014 poz. 1675), wydane na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym.