ADR
Zapisz się
668 070 070
32 740 99 00
Oceń kurs:
Kurs nie został oceniony.

Szkolenie ADR

Przewóz towarów niebezpiecznych

CENA:

od 330
Wybierz rodzaj kursu
  • ADR podstawowy330
  • Kurs dla osób zaangażowanych w przewóz ADR70
  • ADR cysterny300
  • Napełnianie/opróżnianie cystern paliwami płynnymi330
  • Napełnianie/opróżnianie cystern paliwami gazowymi530
  • ADR klasa 1 lub 7330
  • Egzamin przed Komisją TDT152

- Egzamin przed Urzędem Marszałkowskim - łączny koszt egzaminu dzielony jest na ilość uczestników szkolenia

Zapisz się Zadzwoń


Kurs ADR - podstawowy 

Kurs podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas.

WYMAGANIA - ukończone 21 lat, prawo jazdy, zdjęcie 3,5x4,5 cm

CZAS TRWANIA - 2-3 dni (możliwość weekendowa)

ZAKOŃCZENIE - Egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Marszałka Województwa

OPIS - ukończenie kursu i zdanie egzaminu państwowego daje możliwość przewożenia towarów niebezpiecznych wszystkich klas z wyjątkiem materiałów wybuchowych (kl. 1) oraz materiałów promieniotwórczych (kl. 7) przewożonych w sztukach przesyłki lub luzem w kontenerze. Uprawnienia wydawane  na okres 5 lat.

Kurs ADR - cysterny

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach.

WYMAGANIA - ukończone 21 lat, kurs podstawowy ADR, prawo jazdy, zdjęcie 3,5x4,5 cm

CZAS TRWANIA ? dwa dni(możliwość weekendowa)

ZAKOŃCZENIE - egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Marszałka Województwa.

OPIS - ukończenie kursu i zdanie egzaminu państwowego daje możliwość przewożenia towarów niebezpiecznych wszystkich klas z wyjątkiem materiałów wybuchowych (kl. 1) oraz materiałów promieniotwórczych (kl. 7) przewożonych w cysternie. Uprawnienia wydawane  na okres 5 lat

Pracownicy ADR

Szkolenie osób zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

WYMAGANIA - ukończone 18 lat

CZAS TRWANIA ? jeden dzień (możliwość weekendowa)

ZAKOŃCZENIE - Wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

OPIS - umowa ADR w przepisie 8.2.3 nakazuje, by osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, zostały przeszkolone w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków tych osób. Wymaganie to dotyczy osób takich jak: pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika lub nadawcę, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub wysyłkowych oraz kierowcy inni niż posiadający zaświadczenie ADR, zaangażowani w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

Napełnianie/Opróżnianie cystern

Kurs obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych ADR.

WYMAGANIA - ukończone 18 lat, wykształcenie min. zawodowe lub świadectwo robotnika kwalifikowanego, miesięczna praktyka przy obsłudze urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

CZAS TRWANIA ? dwa dni(możliwość weekendowa)

ZAKOŃCZENIE - egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Terenowy Oddział Transportowego Dozoru Technicznego.

OPIS - kurs przygotowuje do państwowego egzaminu w zakresie uzyskania uprawnień do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych ADR. Uczestnicy kursu sami określają jakich klas towarów niebezpiecznych ADR dotyczyć mają uprawnienia.

Kurs ADR - klasa 1 oraz 7

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 (materiały i przedmioty wybuchowe) oraz klasy 7 (materiały promieniotwórcze). Organizujemy na indywidualne zapisy.

WYMAGANIA - ukończone 21 lat, kurs podstawowy ADR, prawo jazdy, zdjęcie 3,5x4,5 cm

Dlaczego warto wybrać OSZ Omega?