4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Bezpieczna praca z urządzeniami ciśnieniowymi: Butle i zbiorniki kriogeniczne

W tym wpisie przedstawimy zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami ciśnieniowymi, takimi jak butle i zbiorniki kriogeniczne, a w szczególności te zawierające tlen. Jak również poruszymy kwestie w przypadku zbiorników napełnionych gazami technicznymi skroplonymi i sprężonymi.

Zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami ciśnieniowymi

 

Zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami ciśnieniowymi polegają na:

 • zbiorniki przenośne i magazynowe oraz instalacje, w których może się znajdować tlen lub mieszanina tlenu z innymi gazami, zwanej dalej instalacjami tlenowymi powinna być szczególnie chroniona przed substancjami ropopochodnymi i tłuszczami,
 • stosowane w instalacjach tlenowych i zbiornikach materiały smarne, uszczelniające i czyszczące powinny posiadać świadectwo producenta zezwalające na ich użycie w tych instalacjach,
 • niedopuszczalne jest wykonywanie prac przy napełnianiu tlenem lub mieszanina tlenu z innymi gazami zbiorników przenośnych i magazynowych w odzieży zabrudzonej olejami lub smarami,
 • w pomieszczeniach napełnialni tlenu niedopuszczalne jest przechowywanie materiałów palnych i ropopochodnych lub wykonywanie prac mogących spowodować jej zanieczyszczenie olejami lub smarami,
 • odmrożenie elementów armatury, np. w okresie zimowym można dokonywać przy wykorzystaniu gorącej wody, pary lub worków z gorącym piaskiem oraz specjalnych mat grzewczych,
 • zbiorniki wraz z orurowaniem muszą być uziemione,
 • napełnianie zbiorników podczas wyładowań atmosferycznych jest zabronione, zwłaszcza dla gazów palnych lub wybuchowych,
 • zbiornik winien być dopuszczony do eksploatacji przez właściwą jednostkę organu dozoru technicznego w zależności pod który podlega butle UDT, zbiorniki przewoźne TDT,
 • zbiornik powinien posiadać książkę eksploatacji, w której notuje się aktualne jego stany na każdy dzień, wyniki okresowych przeglądów osprzętu, armatury, działanie zaworów bezpieczeństwa oraz zauważone nieprawidłowości,
 • zatrzymanie eksploatacji zbiornika następuje każdorazowo poprzez odcięcie go od instalacji rurowych przynależnych do niego zaworami na fazie ciekłej i gazowej,
 • zbiornik wyłączony do przeglądu lub naprawy winien być zabezpieczony przed nieumyślnym włączeniem do eksploatacji poprzez zastosowanie odpowiednich tablic ostrzegawczych,
 • załoga napełnialni powinna być przeszkolona i dobyć szkolenie z napełniania zbiorników ciśnieniowych butli oraz zbiorników ciśnieniowych a także z postępowania w przypadku awarii
 • w przypadku zauważenia zakłóceń pracy układy technologicznego należy natychmiast zatrzymać wykonywanie wszelkich operacji, a usterki zgłosić przełożonemu i wpisać uprzednio do książki eksploatacji.

 

Ochrona PPOŻ terenu napełnialni i jej obiektów

Ochrona napełnialni i otoczenia powinna spełniać następujące warunki:

 • instalacja odgromowa – zbiornika oraz instalacje rurowe powinny być uziemione poprzez połączenie z uziomem otokowym,
 • ochrona przed elektrostatycznością poprzez połączenie z uziomem otokowym,
 • połączenia ochronne przed porażeniem oraz przed wyładowaniami atmosferycznymi są wystarczające do odprowadzenia ładunków elektrostatycznych,
 • stanowisko do rozładunku cystern powinno być wyposażone w zacisk uziemiający połączony z uziomem otokowym zbiornika,
 • ochrona przed porażeniem powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,
 • ogrodzenie terenu wykonane z metalu powinno być podłączone do uziomu otokowego zbiornika,
 • na terenie napełnialni, wokół zbiorników, nie powinno być materiałów łatwopalnych oraz przedmiotów utrudniających naturalny przewiew,(trawę i roślinność w obrębie strefy ochronnej napełnialni należy usuwać ręcznie, bez zastosowania kosiarek iskrzących)
 • rezystancję uziomów należy badać co 5 lat,
 • teren napełnialni winien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych,
 • na ogrodzeniu lub w pobliży instalacji zbiornikowych napełnialni należy wywiesić tabliczki ostrzegawcze o zagrożeniu pożarowym i wybuchowym oraz tabliczki z kierunkiem ewakuacji z pomieszczeń napełnialni,
 • napełnialnia powinna być wyposażona w odpowiedni sprzęt p. poż, np. agregaty proszkowe typ AP 25 lub 50, gaśnice proszkowe lub śniegowe posiadające aktualne przeglądy techniczne,
 • pracownicy winni być przeszkoleni w zakresie obsługi sprzętem p. poż., powinni znać telefon alarmowy do straży pożarnej (998 i 112), 
 • magazyny i składowiska butli z gazami płynnymi znajdującymi się na placach powinny być wyposażone w instalację odgromowe, zgodnie z polskimi normami,
 • w magazynach i składowiskach butli należy zapewnić dostęp do butli umożliwiających prowadzenie akcji ratowniczej.

 

Te kilka podstawowych informacji mam nadzieję przybliżyło troszeczkę temat związany z bezpieczeństwem podczas eksploatacji i niebezpiecznego zdarzenia w napełnialniach natomiast więcej informacji przybliżą Państwu szkolenia z napełniania butli gazami skroplonymi tzw. odzysk i gazami sprężonymi gdzie ta tematyka jest w o wiele większym stopniu rozszerzona i omówiona Zapraszamy serdecznie Ośrodek Szkolenia Zawodowego.

Więcej na stronie KURS NAPEŁNIANIE BUTLI

PODZIEL SIĘ POSTEM

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.