4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

żuraw i suwnica

Cena od: 150 zł

Operator suwnicy, żurawia, hakowy

Operator urządzeń UDT

Posiadamy certyfikat UDT

kurs na suwnice
Odtwórz wideo

Zobacz jak działamy

Terminarz

Hakowy

LokalizacjaCzerwiec 2024Lipiec 2024
Zabrze05 03

Suwnice

LokalizacjaCzerwiec 2024Lipiec 2024
Zabrze05 03

Żurawie przewoźne i przenośne - HDS

LokalizacjaCzerwiec 2024Lipiec 2024
Zabrze13 17
Zobacz więcej

DOFINANSOWANIE NAWET DO 100%

EUROPEJSKI I KRAJOWY  FUNDUSZ SZKOLENIOWY

INFORMACJE: kom. 883 883 526

Zadzwoń i sprawdź! kom. 888 888 526

Cena kursu: 350 zł

Organizacja i egzamin UDT: 450 zł

Płatność gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia lub przelewem na podstawie faktury pro-forma przed realizacją usługi. Brak możliwości dokonania płatności kartą.

W cenie kursu:

 • materiały szkoleniowe
 • zajęcia teoretyczne (wykład)
 • zajęcia praktyczne (praca z urządzeniem)
 • zimne i ciepłe napoje w trakcie kursu

Dodatkowo możliwość:

 • Chcesz uzyskać RABAT ? Dla grupy 3os lub więcej mamy specjalne promocje
 • Jako ośrodek nie organizujemy tłumacza dla osób nie posługujących się językiem polskim, jednak współpracujemy z tłumaczem przysięgłym, który musi być obecny na egzaminach w takich sytuacjach. W razie zainteresowania prosimy o kontakt.

O kursie:

Kurs przygotowuje teoretycznie i praktycznie do egzaminu w celu sprawdzenia kwalifikacji przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Czas trwania szkolenia to 2 dni. Zajęcia teoretyczne organizowane są w jeden dzień. Kolejny dzień to zapoznanie się z urządzeniem i jego bezpieczna obsługa/eksploatacja.

Po zakończeniu szkolenia wnioskujemy w imieniu kursantów do Urzędu Dozoru Technicznego o wyznaczenie terminu egzaminu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostaje wydane zaświadczenie kwalifikacyjne, uprawniające od obsługi danego urządzenia (certyfikat UDT).

Egzamin

W dniu egzaminu oferujemy uczestnikom szkolenia powtórkę materiału.

Egzamin składa się z 15 pytań zamkniętych (a, b, c, d) by uzyskać wynik pozytywny należy odpowiedzieć prawidłowo na min. 11 z 15 pytań. Czas trwania egzaminu pisemnego – 30 minut.

Dla osób, które uzyskają wynik pozytywny z części pisemnej prowadzona jest część praktyczna egzaminu w zakresie obsługi urządzenia.
Dokumentem, potwierdzającym uzyskane kwalifikacje jest zaświadczenie wydawane z Urzędu Dozoru Technicznego.

* Uprawnienia w zależności od rodzaju urządzenia są ważne przez 5-10 lat (3 miesiące przed końcem ważności uprawnień, aby móc dalej obsługiwać urządzenie należy złożyć bezpłatny wniosek o przedłużenie ważności, co spowoduje wydanie nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego na kolejny czasookres)

* Uprawnienia na obsługę urządzeń UDT honorowane są w Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii, Kanadzie, USA zgodnie z „Europejskim Porozumieniem Wolnego Handlu (EFTA)”

Zachęcamy do odwiedzenia naszej zakładki: Pytania do egzaminu UDT, gdzie dostępne są przykładowe pytania egzaminacyjne wraz z odpowiedziami.

Typy uprawnień:

Uzyskane zaświadczenie kwalifikacyjne uprawnia do obsługi:

 • żurawi stacjonarnych (nazywany potocznie warsztatowym)
  (otrzymane uprawnienia UDT ważne przez 10 lat)
  żuraw stacjonarny

Cena kursu: 350 zł

 

Organizacja i egzamin UDT: 450 zł

Płatność gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia lub przelewem na podstawie faktury pro-forma przed realizacją usługi. Brak możliwości dokonania płatności kartą.

W cenie kursu:

 • materiały szkoleniowe
 • zajęcia teoretyczne (wykład)
 • zajęcia praktyczne (praca z urządzeniem)
 • zimne i ciepłe napoje w trakcie kursu

Dodatkowo możliwość:

 • Chcesz uzyskać RABAT? Dla grupy 3os lub więcej mamy specjalne promocje!
 • Jako ośrodek nie organizujemy tłumacza dla osób nie posługujących się językiem polskim, jednak współpracujemy z tłumaczem przysięgłym, który musi być obecny na egzaminach w takich sytuacjach. W razie zainteresowania prosimy o kontakt.

O kursie

Kurs przygotowuje teoretycznie i praktycznie do egzaminu w celu sprawdzenia kwalifikacji przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Czas trwania szkolenia to 2 dni. Zajęcia teoretyczne organizowane są w jeden dzień. Kolejny dzień to zapoznanie się z urządzeniem i jego bezpieczna obsługa/eksploatacja.

Po zakończeniu szkolenia wnioskujemy w imieniu kursantów do Urzędu Dozoru Technicznego o wyznaczenie terminu egzaminu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostaje wydane zaświadczenie kwalifikacyjne, uprawniające od obsługi danego urządzenia (certyfikat UDT).

Egzamin

W dniu egzaminu oferujemy uczestnikom szkolenia powtórkę materiału.

Egzamin składa się z 15 pytań zamkniętych (a, b, c, d) by uzyskać wynik pozytywny należy odpowiedzieć prawidłowo na min. 11 z 15 pytań. Czas trwania egzaminu pisemnego – 30 minut.

Dla osób, które uzyskają wynik pozytywny z części pisemnej prowadzona jest część praktyczna egzaminu w zakresie obsługi urządzenia.
Dokumentem, potwierdzającym uzyskane kwalifikacje jest zaświadczenie wydawane z Urzędu Dozoru Technicznego.

* Uprawnienia w zależności od rodzaju urządzenia są ważne przez 5-10 lat (3 miesiące przed końcem ważności uprawnień, aby móc dalej obsługiwać urządzenie należy złożyć bezpłatny wniosek o przedłużenie ważności, co spowoduje wydanie nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego na kolejny czasookres)

* Uprawnienia na obsługę urządzeń UDT honorowane są w Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii, Kanadzie, USA zgodnie z „Europejskim Porozumieniem Wolnego Handlu (EFTA)”

Zachęcamy do odwiedzenia naszej zakładki: Pytania do egzaminu UDT, gdzie dostępne są przykładowe pytania egzaminacyjne wraz z odpowiedziami.

Typy uprawnień

Uzyskane zaświadczenie kwalifikacyjne uprawnia do obsługi takich urządzeń:

 • suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
  (otrzymane uprawnienia ważne przez 10 lat)
  suwnice, wciągniki i wciągarki suwnice, wciągniki i wciągarki

PONIŻSZE SZKOLENIA ORGANIZOWANE TYLKO NA ZLECENIE FIRM. KONIECZNOŚĆ POSIADANIA WŁASNEGO URZĄDZENIA.

 • suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia (otrzymane uprawnienia ważne przez 5 lat)

Sprawdź nasz program uzgodniony przez UDT
– Operator suwnic sterowanych z kabiny
– Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego
– Żurawie

 • Przepisy BHP i regulacje dotyczące urządzeń podlegających UDT
 • Przepisy Dozoru Technicznego, dotyczące wyszczególnionych urządzeń
 • Rodzaje urządzeń, podlegających UDT z uwzględnieniem właściwości nośnych
 • Właściwości fizykochemiczne uciągów, lin, łańcuchów urządzeń
 • Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu
 • Budowa urządzeń podlegających UDT, przepisy p.poż 
 • Zajęcia praktyczne 

 

1)  Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 roku.

2)  Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 07.12.2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

3)  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21.05.2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

4)  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018r. W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego

Najczęściej zadawane pytania – kurs na suwnice

 • Co to jest dźwignica
  Jest to urządzenie które służy do podnoszenia transportowania i odkładania ładunków.
 • Co to jest suwnica
  Jest to dźwignica w której urządzenie chwytające (np. hak) jest podwieszone do wciągnika, wciągarki poruszającej się po moście lub mostach.
 • Co to jest wciągnik
  Jest to dźwignica która ma zwartą budowę i jest podwieszona pod element wzdłuż którego się porusza.
 • Co to jest wciągarka
  Jest to dźwignica która wszystkie elementy ma wbudowane w ramę i porusza się po elementach na których jest zamocowana.
 • Co to jest udźwig
  Jest to największa masa ładunku jaką suwnica (dźwignica) może bezpiecznie przetransportować.
 • Co to jest łącznik suwnicy (wyłącznik główny)
  Jest to urządzenie elektryczne którego głównym zadaniem jest wyłączanie, załączanie zasilania suwnicy (oprócz oświetlenia suwnicy), znajduje się na poziomie roboczym i w pozycji wyłączonej musi posiadać możliwość zablokowania przed włączeniem przez osoby nieupoważnione.
 • Co to jest łapa oporowa
  Jest to zabezpieczenie mechaniczne które znajduje się na czołownicy suwnicy i zabezpiecza przed skutkami uszkodzenia koła lub osi koła suwnicy.
 • Co to są zgarniacze
  Jest to zabezpieczenie mechaniczne które znajduje się na czołownicy suwnicy i zabezpiecza przed dostaniem się pod koła suwnicy obcych przedmiotów.
 • Co to są kleszcze szynowe
  Jest to zabezpieczenie mechaniczne które znajduje się na czołownicy suwnic pracujących na zewnątrz pomieszczeń i zabezpiecza przed skutkami niezamierzonego przemieszczania się suwnicy np. przez podmuchy sinego wiatru.
 • Co to jest dźwigar (most) suwnicy
  Jest to element konstrukcyjny łączący czołownice.
 • Co to są czołownice
  Jest to element konstrukcyjny w którym zamontowane są koła jezdne, połączone są dźwigarem (mostem) lub dźwigarami.
 • Co to jest blokada zerowa
  Jest to zabezpieczenie elektryczne stosowane tylko na suwnicach sterowanych nastawnikami lub sterownikami bez sprężyn zwrotnych i zabezpiecza przed możliwością załączenia stycznika głównego suwnicy w przypadki gdy chociaż jeden nastawnik sterownik nie znajduje się w pozycji neutralnej.
 • Co to jest łącznik STOP (awaryjny)
  Jest to zabezpieczenie elektryczne koloru czerwonego na żółtym tle i zabezpiecza przed niebezpiecznym zdarzeniem. Znajduje się przy każdym stanowisku sterowniczym urządzenia, musi się zabezpieczyć w pozycji zadziałania wyłączając wszystkie ruchy robocze urządzenia.
 • Co to są odboje
  Są to mechaniczne urządzenia zabezpieczające współpracujące z zderzakami zamontowane na czołownicach i wciągnikach lub wciągarkach.
 • Co to są zderzaki
  Są to mechaniczne urządzenia zabezpieczające współpracujące z odbojami zamontowane nieruchomo na końcach toru jezdnego suwnicy, wciągnika lub wciągarki.
 • Jakie rodzaje haków stosowane są w suwnicach
  W suwnicach stosuje się haki kute lub płytowe.
 • Jakie są kryteria zużycia haków
  Haki muszą swobodnie obracać się w łożysku oporowym zblocza, nakrętka haka musi być zabezpieczona przed odkręceniem, hak nie może być pęknięty, zdeformowany, gardziel haka nie może być rozwarta więcej niż 5% wartości początkowej, wytarta więcej niż 5% dla haków do transportu roztopionego metalu, 10% dla pozostałych.
 • Jakie są rodzaje suwnic
  Ze względów konstrukcyjnych suwnice dzielimy na: mostowe bramowe, półbramowe, podwieszane oraz wspornikowe.
 • Jakie są rodzaje lin nośnych
  Liny nośne możemy podzielić ze względu na kierunek zwicia na współzwite i przeciwzwite.
 • Co to jest lina współzwita
  Jest to lina w której druty w splotkę zwinięte są w tą samą stronę co splotki wokół rdzenia.
 • Co to jest lina przeciwzwita
  Jest to lina w której druty w splotkę zwinięte są w odwrotną stronę co splotki wokół rdzenia.
 • Z czego zbudowana jest lina nośna
  Lina nośna zbudowana jest z rdzenia oraz splotek natomiast splotki z pojedynczych drutów.
 • Jakie są kryteria zużycia lin nośnych
  Ilość pękniętych drutów w zewnętrznej warstwie liny(ilość zgodna z zaleceniami producenta zawartymi w DTR urządzenia), zerwanie całej splotki, zmniejszenie nominalnej średnicy liny o 10% lub więcej, wytarcie liny o 7% lub więcej z średnicy, korozja zewnętrzna lub wewnętrzna, deformacje, narażenie na promieniowanie cieplne lub iskrzenie elektryczne.
 • Co to jest łącznik krańcowy
  Jest to elektryczne urządzenie zabezpieczające które zabezpiecza przed: łącznik krańcowy podnoszenia przed uszkodzeniem urządzenia lub zerwaniem liny nośnej przez ładunek zawieszony na haku, łącznik krańcowy opuszczania przed nawijaniem się liny na bęben linowy w drugą stronę, łączniki krańcowe jazdy przed uderzeniem suwnicy w odboje z pełną prędkością.
 • Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterowniczej
  Jest to blokada uniemożliwiająca sterowanie tego samego ruchu roboczego w obydwu kierunkach jednocześnie.
 • Co to jest DTR
  DTR jest to Dokumentacja Techniczno Ruchowa dokument dostarczony do urządzenia przez producenta danego urządzenia w którym znajdują się wszystkie dane oraz instrukcje dotyczące eksploatacji tego urządzenia.

  Co powinna zawierać DTR?

  • charakterystykę (parametry techniczne) i dane ewidencyjne
  • rysunek zewnętrzny
  • wykaz wyposażenia normalnego i specjalnego
  • schematy kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne
  • schematy funkcjonowania
  • instrukcję użytkowania
  • instrukcję obsługi
  • instrukcję konserwacji i smarowania
  • instrukcję BHP
  • normatywy remontowe
  • wykaz części zamiennych
  • wykaz części zapasowych
  • wykaz faktycznie posiadanego wyposażenia
  • wykaz załączonych rysunków
   
 • Co to jest eksploatacja urządzenia
  Jest to konserwacja i obsługa urządzenia.
 • Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowej eksploatacji urządzeń
  Odpowiedzialnym jest eksploatujący czyli właściciel urządzenia.
 • Co to jest UTB
  Są to Urządzenia Transportu Bliskiego czyli urządzenia które w toku eksploatacji stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego mienia oraz środowiska na wskutek wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu.

  Urządzenia Transportu bliskiego

  Urządzenia TB spotykane są w wielu miejscach, głównie na placach budowy oraz halach magazynowych. Wśród najpopularniejszych urządzeń transportu bliskiego znajdziemy:
  • suwnice,
  • dźwigi budowlane,
  • windy towarowe i osobowe,
  • wózki widłowe,
  • wyciągi towarowe
  • schody i chodniki ruchome,
  • żurawie przenośne HDS,
  • układnice magazynowe,
  • wciągarki i wciągniki.
  W dużym uproszczeniu można uznać, że mówiąc o urządzeniach UT, mowa jest o wszelkich urządzeniach, które pozwalają przenieść materiały z punktu A do B na niewielkich odległościach.

  Obsługa UTB

  Do obsługi UTB uprawnia odbycie odpowiednich szkoleń i uzyskanie uprawnień. Urządzenia Transportu Bliskiego obsługiwane przez niewłaściwe osoby mogą prowadzić do poważnych wypadków. W Omega szkolimy operatorów UTB, objaśniając teoretyczne i praktyczne aspekty pracy z poszczególnymi urządzeniami.
 • Co to jest Dozór Techniczny
  Dozorem Technicznym nazywamy działania zmierzające do bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych.
 • Kto wykonuje dozór techniczny na urządzeniach technicznych
  Dozór techniczny wykonują jednostki dozoru technicznego czyli Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Wojskowy Dozór Techniczny.
 • Kto wydaje zaświadczenia do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych
  Zaświadczenia kwalifikacyjne wydają jednostki dozoru technicznego czyli Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Wojskowy Dozór Techniczny.
 • Co to jest decyzja
  Jest to dokument wydawany przez Inspektora dozoru technicznego po wykonaniu badania technicznego na urządzeniu, stwierdzający dopuszczenie lub zatrzymanie urządzenia z dalszej eksploatacji.
 • Co to jest badanie techniczne
  Jest to sprawdzenie stanu technicznego urządzenia przez Inspektora dozoru technicznego, po którym inspektor musi sporządzić protokół z wykonanych czynności oraz wydać decyzje  stwierdzającą dopuszczenie lub zatrzymanie urządzenia z dalszej eksploatacji.
 • Co to jest DOR
  Jest to Dopuszczalne Obciążenie Robocze (WLL oznaczenie międzynarodowe) czyli największa masa ładunku jaką można bezpiecznie przetransportować za pomocą zawiesia.
 • Co to jest zawiesie
  Jest to sprzęt pomocniczy do dźwignic hakowych służący do podnoszenia i transportowania ładunków.
 • Jakie są rodzaje zawiesi
  Rozróżniamy zawiesia ogólnego przeznaczenia które zbudowane są z cięgien nośnych i służą do transportowania różnych ładunków, oraz zawiesia specjalistyczne które służą do transportowania ściśle określonych ładunków.
 • Kto może obsługiwać suwnice
  Obsługiwać suwnice może osoba pełnoletnia posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez jednostkę dozoru technicznego, właściwy stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy, zezwolenie eksploatującego do wykonywania pracy na jego urządzeniu oraz właściwy stan psycho-fizyczny w danym dniu.
 • Kto może przystąpić do kursu na operatora suwnicy
  Osoba pełnoletnia.
 • Jakie suwnice będę mógł obsługiwać po ukończeniu kursu
  W zależności od kursu albo suwnice ogólnego przeznaczenia(zakończone hakiem) albo suwnice ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia(zakończone innym urządzeniem chwytającym niż hak).
 • Jak wygląda egzamin na operatora suwnicy
  Egzamin jak i kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Na części teoretycznej kandydaci na operatora rozwiązują test który składa się z 15 pytań aby zaliczyć test prawidłowo trzeba odpowiedzieć na 11, jest to test jednokrotnego wyboru, oraz z części praktycznej na której sprawdzana jest prawidłowa obsługa suwnicy.