4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Cena od: 1200 zł

Kurs montażu pomp ciepła

Certyfikowany Instalator Pomp Ciepła OZE

Odtwórz wideo

Specjalna oferta pomp ciepła, klimatyzatorów i układów chłodniczych oraz narzędzi f-gazowych dla naszych kursantów, rabat do – 45% dostępny w sklepie instalatora !

KLIKNIJ

Specjalna oferta pomp ciepła, klimatyzatorów i układów chłodniczych oraz narzędzi f-gazowych dla naszych kursantów, rabat do – 45% dostępny w sklepie instalatora!

KLIKNIJ

Terminarz

Certyfikowany instalator pomp ciepła OZE

LokalizacjaMaj 2024Czerwiec 2024Lipiec 2024
Zabrze10 07 05
Zobacz więcej

DOFINANSOWANIE NAWET DO 100%

EUROPEJSKI I KRAJOWY  FUNDUSZ SZKOLENIOWY

INFORMACJE: kom. 883 883 526

Zadzwoń i sprawdź! kom. 888 888 526

Certyfikowany Instalator Pomp Ciepła OZE

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega przy
współpracy z Śląskim Stowarzyszeniem Energetyków Polskich w Zabrzu
uzyskał Akredytację na Certyfikowanego Instalatora Pomp Ciepła OZE z
Urzędu Dozoru do organizowania szkoleń w zakresie instalatora pomp
ciepła w skrócie „OZE – HP – Pompy Ciepła”

Niezmiernie dumni jesteśmy iż ponad 95% naszych słuchaczy po przystąpieniu do egzaminu w UDT uzyskało wynik pozytywny czym
potwierdziło iż nasz ośrodek jest Najlepszą instytucją w Polsce w
zakresie zdobycia tytułu Certyfikowanego Instalatora Pomp Ciepła. Wiedza
i praktyka nabyta na naszych kursach pozwoliły prosto i bezboleśnie
zdać egzamin a dodatkowe zajęcia na które kładziemy duży nacisk z
rozwiązywania testów i zadań  pozwoliły
na bezstresowe zdanie mimo wszystko ciężkiego egzaminu. Tylko u nas
poświęcamy dodatkowy czas na rozwiązywanie testów i omówienie problemów
występujących na egzaminach więc nasi kursanci są przygotowani w 100%.
Ponadto prowadzone zajęcia praktyczne na których od samego „początku”
instalujemy pompę ciepła pozwalają naszym kursantom na doskonałe
zrozumienie teorii omówionych wcześniej. Zajęcia praktyczne pokazują iż
najlepszym zrozumieniem pracy układu pompy ciepła jest jej montaż przez
naszych kursantów a to z kolei gwarantuje najwyższy pozom wiedzy.

Możliwość rezerwacji noclegu ok.100m od miejsca szkolenia!

Wyposażenie dostarczane przez organizatora kursu montażu pomp ciepła

Organizator zapewnia wyposażenie techniczne oraz środki ochrony indywidualnej niezbędne do bezpiecznego zrealizowania programu szkolenia w zakresie Certyfikowanego Instalatora Pomp Ciepła.

Kto wydaje certyfikat ze szkolenia instalacji pomp ciepła ?

W pierwszej kolejności osoba która ukończyła szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora pomp ciepła, dostaje zaświadczenie od akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii. Nasz Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA posiada akredytację UDT (akredytacja nr. OZE-A/07/00092/20).

W drugiej fazie instalator z zaświadczeniem udaje się do oddziału urzędu dozoru gdzie zdaje egzamin przed komisją UDT

Kogo zachęcamy do udziału w kursie Instalatora pomp ciepła OZE?

Z pakietu naszych szkoleń z F-gazów, montażu
klimatyzatorów i pomp ciepła kursów energetyki cieplnej G2 na terenie
całej południowej Polski korzystają m.in. monterzy instalacji
chłodniczych i cieplnych oraz te osoby które pragną zostać
Certyfikowanym Instalatorem Pomp Ciepła 2020/21. W trakcie kursu
instalatora OZE przekazujemy specjalistyczną wiedzę, łącząc zagadnienia
teoretyczne z praktyką. Kurs OZE w cenie 1200 zł to wydatek za szkolenie
dające możliwość montażu pomp ciepła (koszt rynkowy montażu
3000-7000zł) a ponadto oferujemy naszym kursantom niespotykane nigdzie
indziej rabaty (do 50%) na urządzenia takich firm jak Kaisai,
Mitsubishi, Auratsu oraz wielu innych wiodących producentów pomp ciepła a
ułatwi to instalatorowi montaże w Katowicach, Gliwicach Krakowie czy
Wrocławiu ze wsparciem po montażowym z naszej strony. Zapraszamy również
do zapoznania się z kursem montażu klimatyzacji i F-gazowym który jest
niejako kontynuacją jednego pionu szkoleń energetycznych i chłodniczych.

W jaki sposób można uzyskać certyfikat ?

Główną instytucją jest Urząd Dozoru Technicznego
która sprawująca nadzór nad urządzeniami i instalacjami
chłodniczymi/cieplnymi „OZE” oraz sprawdzeniem kwalifikacji osób
obsługujących i montujących powyższe urządzenia. Głównym celem dozoru
jest zapewnienie bezpieczeństwa dla osób mienia i środowiska więc
instalację pomp ciepła wykonana w sposób szczelny jest dla każdego z nas
priorytetem ważnym dla środowiska. Zminimalizowanie emisji gazów
cieplarnianych a przede wszystkim ograniczenie  substancji
wytwarzających dziurę ozonową możemy zapewnić tylko i wyłącznie przez
prawidłową instalację pompy ciepła. Instalacja CO grzania i chłodzenia
wykonana zarówno dla domu czy firmy i wykonana nieprawidłowo wskutek
niewłaściwych czynności może spowodować uszkodzenie urządzenia jak i
zagrożenie dla środowiska w związku z powyższy każda osoba która
wykonuje instalacje winna przejść szkolenie przeprowadzone przez
akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie Instalacji Pomp
Ciepła w tym przypadku przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA

Jaką wiedzę otrzyma kursant?

Po zapoznaniu się z przepisami krajowymi i normami dotyczącymi stosowania systemów montażu instalacji chłodniczo/grzewczej uczestnicy kursu OZE na instalatora przejdą od podstaw wiedzy teoretycznej i technicznej. W pierwszej kolejności szkolenia dla instalatorów pomp ciepła ugruntowana zostanie wiedzą w zakresie budowy, właściwości i zasad działania układów chłodniczych (HP). Omówimy również jakie należy spełnić wymagania aby zostać np. monterem pomp ciepła typu split, monobolok itp. Następnie podczas zajęć praktycznych uzyskają wiedzę która każdemu instalatorowi pozwoli na zamontowanie pomy ciepła, podłączenie wszystkich podzespołów kotłowni oraz regulacji zarówno parametrów układu jak i automatyki. Docenią to przede wszystkim osoby które chcą poszerzyć swoją wiedzę w odnawialnej energii która jest bezapelacyjnie przyszłością całej energetyki cieplnej i chłodniczej. Podczas zajęć praktycznych, kursanci przejdą do string planu, czyli planu instalacji, gdzie poznają praktyczne zasady wykonywania instalacji, dobór i wymiarowanie pomp ciepła w jednostkach zewnętrznych i wewnętrznych oraz doborem coraz bardziej popularnych monobloków poznają zalety i wady dolnych źródeł oraz zapoznają się z narzędziami i wyposażeniem niezbędnych do montażu. Następnym kluczowym elementem szkolenia OZE będzie konfigurowanie i uruchamianie instalacji pompy ciepła. Nie zabraknie możliwości samodzielnego konfigurowania parametrów, sprawdzania prawidłowej pracy skraplacza, parownika, sprężarki czy wyregulowania zaworu rozprężnego. W module szkolenia związanym z montażem pomp ciepła nie może zabraknąć analizy typowych błędów montażowych, metod ograniczania nieszczelności i dokładnego ustawienia odpowiednich wartości układu.

Czy certyfikat jest potrzebny instalatorowi ?

Dziś większość najnowszych instalacji pomp ciepła
to zwiększenie energooszczędności w domostwach czy firmach. Wiążąca się z
wydatkiem kilkunastu tysięcy złotych bardzo często finansowana zarówno z
kredytów jak i dopłat do instalacji przez organy administracji
samorządowe miast gmin i powiatów. Każda z tych instytucji przyznając
jakiekolwiek środki będzie żądała wykonania instalacji przez
kwalifikowany personel odpowiednio przygotowany na szkoleniach
Certyfikowanych Instalatorów Pomp Ciepła do wykonywania prawidłowego
wykonania instalacji – Rejestr Certyfikowanych Instalatorów OZE

Akty prawne dotyczące fotowoltaiki i wymagań szkoleniowych w Polsce.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 984/2013)

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu (Dz.U. 1034/2017)

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie certyfikatu, przedłużenie jego ważności oraz udzielanie akredytacji (Dz.U. 1038/2017)

Uzyskać certyfikat mogą instalatorzy zaliczający się do grupy I muszą spełnić warunki wynikające z zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy.

Nr. Zaświadczenia

Imię i Nazwisko

OZE-A/09/00110/21/1/2021/2

Krzysztof Olszak

OZE-A/09/00110/21/2/2021/2

Sebastian Adamczuk

OZE-A/09/00110/21/3/2021/2

Marek Kupiec

OZE-A/09/00110/21/4/2021/2

Adam Gacek

OZE-A/09/00110/21/5/2021/2

Krzysztof Piotrowski

OZE-A/09/00110/21/6/2021/2

Dmytro Kryvoshapka

OZE-A/09/00110/21/7/2021/2

Damian Podłuski

OZE-A/09/00110/21/8/2021/2

Michał Łukasik

OZE-A/09/00110/21/9/2021/2

Damian Janicki

OZE-A/09/00110/21/10/2021/2

Adam Szczepański

OZE-A/09/00110/21/11/2021/2

Dominik Zubek

OZE-A/09/00110/21/12/2021/2

Błażej Pyszka         

OZE-A/09/00110/21/13/2021/2

Janusz Budziński

OZE-A/09/00110/21/14/2021/2

Bartosz Golec

OZE-A/09/00110/21/15/2021/2

Marcin Krawczyk

OZE-A/09/00110/21/16/2021/2

Mariusz Tybulczyk

OZE-A/09/00110/21/1/2021/3

Konrad Drzymała

OZE-A/09/00110/21/2/2021/3

Konrad Bartyzel

OZE-A/09/00110/21/3/2021/3

Jarosław Brodziński

OZE-A/09/00110/21/4/2021/3

Tomasz Zięba

OZE-A/09/00110/21/5/2021/3

Grzegorz Kasza

OZE-A/09/00110/21/6/2021/3

Jarosław Godula

OZE-A/09/00110/21/7/2021/3

Dariusz Ciesielski

OZE-A/09/00110/21/8/2021/3

Rafał Drobniak

OZE-A/09/00110/21/9/2021/3

Konrad Krakowiński

OZE-A/09/00110/21/10/2021/3

Patryk Pipczyński

OZE-A/09/00110/21/11/2021/3

Krzysztof Kazior

OZE-A/09/00110/21/12/2021/3

Marek Niewrzoł

OZE-A/09/00110/21/13/2021/3

Łukasz Cieciura

OZE-A/09/00110/21/14/2021/3

Paweł Kudla

OZE-A/09/00110/21/15/2021/3

Emil Wojcieszko

OZE-A/09/00110/21/16/2021/3

Łukasz Frączek 

OZE-A/09/00110/21/17/2021/3

Mariusz Piwoński

OZE-A/09/00110/21/1/2021/4

Paweł Rutkowski

OZE-A/09/00110/21/2/2021/4

Jerzy Kollbek

OZE-A/09/00110/21/3/2021/4

Krzysztof Mierzwa 

OZE-A/09/00110/21/4/2021/4

Mariusz Kłósek

OZE-A/09/00110/21/5/2021/4

Marcin Kycia

OZE-A/09/00110/21/6/2021/4

Dariusz Kazimierczak

OZE-A/09/00110/21/7/2021/4

Tomasz Kwiatek

OZE-A/09/00110/21/8/2021/4

Karol Grzelak

OZE-A/09/00110/21/9/2021/4

Michał Sołtys

OZE-A/09/00110/21/1/2021/5

Marcin Botuliński

OZE-A/09/00110/21/2/2021/5

Bartosz Rachwalski

OZE-A/09/00110/21/3/2021/5

Krzysztof Kawiorowski

OZE-A/09/00110/21/4/2021/5

Konrad Stolarski

OZE-A/09/00110/21/5/2021/5

Adam Pudełek

OZE-A/09/00110/21/6/2021/5

Robert Sawicki

OZE-A/09/00110/21/7/2021/5

Mateusz Adamczyk

OZE-A/09/00110/21/8/2021/5

Adrian Bańka

OZE-A/09/00110/21/9/2021/5

Krzysztof Chorążak

OZE-A/09/00110/21/10/2021/5

Piotr Strzelczyk

OZE-A/09/00110/21/11/2021/5

Dominik Woźniak

OZE-A/09/00110/21/12/2021/5

Beniamin Wanicki

OZE-A/09/00110/21/13/2021/5

Karol Wieczorek

OZE-A/09/00110/21/14/2021/5

Kamil Wieczorek

OZE-A/09/00110/21/15/2021/5

Tomasz Wieczorek

OZE-A/09/00110/21/16/2021/5

Adam Wieczorek

OZE-A/09/00110/21/11/2021/5

Dominik Woźniak

OZE-A/09/00110/21/1/2021/6

Grzegorz Marzec

OZE-A/09/00110/21/2/2021/6

Sławomir Łuckoś 

OZE-A/09/00110/21/3/2021/6

Jacek Wojtyra

OZE-A/09/00110/21/4/2021/6

Grzegorz Basak

OZE-A/09/00110/21/5/2021/6

Andrzej Wojciechowski

OZE-A/09/00110/21/6/2021/6

Grzegorz Kowalski

OZE-A/09/00110/21/7/2021/6

Dawid Tandos

OZE-A/09/00110/21/8/2021/6

Bronisław Kurek

OZE-A/09/00110/21/9/2021/6

Mateusz Matusik

OZE-A/09/00110/21/10/2021/6

Serhii Panasiuk

OZE-A/09/00110/21/11/2021/6

Andrii Pigholchuk

OZE-A/09/00110/21/12/2021/6

Kamil Piestrzeniewicz

OZE-A/09/00110/21/13/2021/6

Fryderyk Fułek

OZE-A/09/00110/21/14/2021/6

Mikołaj

OZE-A/09/00110/21/15/2021/6

Jan Kałużny

OZE-A/09/00110/21/16/2021/6

Nikodem Jurga

OZE-A/09/00110/21/17/2021/6

Łukasz Korzec

OZE-A/09/00110/21/1/2021/7

Bernard Giska

OZE-A/09/00110/21/2/2021/7

Adrian Jaroć

OZE-A/09/00110/21/3/2021/7

Bogdan Małachwiejczyk

OZE-A/09/00110/21/4/2021/7

Dominik Woźniak

OZE-A/09/00110/21/1/2021/8

Waldemar Antuszewski

OZE-A/09/00110/21/2/2021/8

Krzysztof Borowski

OZE-A/09/00110/21/3/2021/8

Piotr Haponik

OZE-A/09/00110/21/4/2021/8

Martin Hadachynski

OZE-A/09/00110/21/5/2021/8

Leszek Szczebiot

OZE-A/09/00110/21/6/2021/8

Grzegorz Jardzioch

OZE-A/09/00110/21/7/2021/8

Piotr Borowski

OZE-A/09/00110/21/8/2021/8

Piotr Orłanowski

OZE-A/09/00110/21/9/2021/8

Mirosław Przepiórkowski

OZE-A/09/00110/21/10/2021/8

Magdalena Orłanowska

OZE-A/09/00110/21/11/2021/8

Philip Skuczeń

OZE-A/09/00110/21/1/2021/9

Mateusz Paluch

OZE-A/09/00110/21/2/2021/9

Paweł Sobolewski

OZE-A/09/00110/21/3/2021/9

Krzysztof Gaszka

OZE-A/09/00110/21/4/2021/9

Dariusz Kołacz

OZE-A/09/00110/21/5/2021/9

Daniel Zawrin

OZE-A/09/00110/21/6/2021/9

Mariusz Zamiela

OZE-A/09/00110/21/1/2021/10

Arkadiusz Grygierczyk

OZE-A/09/00110/21/2/2021/10

Mirosław Rzeszowski

OZE-A/09/00110/21/3/2021/10

Dariusz Węgrzyn

OZE-A/09/00110/21/4/2021/10

Paweł Gronowicz

OZE-A/09/00110/21/5/2021/10

Emanuel Purszke

OZE-A/09/00110/21/6/2021/10

Bartłomiej Kot

OZE-A/09/00110/21/7/2021/10

Paweł Dygas

OZE-A/09/00110/21/8/2021/10

Dawid Rychlikowski

OZE-A/09/00110/21/9/2021/10

Łukasz Blicharski

OZE-A/09/00110/21/10/2021/10

Mariusz Kotowski

OZE-A/09/00110/21/1/2021/11

Marcin Szczerba

OZE-A/09/00110/21/2/2021/11

Grzegorz Krawczyk

OZE-A/09/00110/21/3/2021/11

Aleksander Bill

OZE-A/09/00110/21/4/2021/11

Dariusz Kłys

OZE-A/09/00110/21/5/2021/11

Radosław Lorek

OZE-A/09/00110/21/6/2021/11

Przemysław Lotz

OZE-A/09/00110/21/7/2021/11

Wojciech Sądej

OZE-A/09/00110/21/1/2021/12

Karol Szczeponik

OZE-A/09/00110/21/2/2021/12

Piotr Zuberek

OZE-A/09/00110/21/3/2021/12

Kamil Starmach

OZE-A/09/00110/21/4/2021/12

Łukasz Węcławik

OZE-A/09/00110/21/5/2021/12

Marcin Kołodziej

OZE-A/09/00110/21/6/2021/12

Bartosz Żeliszczak

OZE-A/09/00110/21/7/2021/12

Rafał Bielecki

OZE-A/09/00110/21/8/2021/12

Dawid Bielecki

OZE-A/09/00110/21/9/2021/12

Tomasz Scheller

OZE-A/09/00110/21/10/2021/12

Adrian Śmietana 

OZE-A/09/00110/21/1/2022/1

Dariusz Knapczyk

OZE-A/09/00110/21/2/2022/1

Rafał Haba

OZE-A/09/00110/21/3/2022/1

Aleksander Ilnicki 

OZE-A/09/00110/21/4/2022/1

Marta Maciąga

OZE-A/09/00110/21/5/2022/1

Bartosz Rasiński

OZE-A/09/00110/21/6/2022/1

Marcin Wilk

OZE-A/09/00110/21/7/2022/1

Paweł Musialik

OZE-A/09/00110/21/8/2022/1

Piotr Pomianek

OZE-A/09/00110/21/1/2022/2

Mateusz Dąbrowski

OZE-A/09/00110/21/2/2022/2

Mateusz Bazyluk

OZE-A/09/00110/21/3/2022/2

Jarosław Ganecki

OZE-A/09/00110/21/4/2022/2

Wojciech Sztandke

OZE-A/09/00110/21/5/2022/2

Mateusz Żarski

OZE-A/09/00110/21/6/2022/2

Jarosław Piętak

OZE-A/09/00110/21/7/2022/2

Tomasz Kowalski

OZE-A/09/00110/21/8/2022/2

Damian Szemainda

OZE-A/09/00110/21/9/2022/2

Gabriel Nalepa

OZE-A/09/00110/21/10/2022/2

Adrian Cieśla

OZE-A/09/00110/21/11/2022/2

Michał Kmiecik

OZE-A/09/00110/21/12/2022/2

Łukasz Tkaczyk

OZE-A/09/00110/21/1/2022/3

Paweł Duda

OZE-A/09/00110/21/2/2022/3

Michał Falkus

OZE-A/09/00110/21/3/2022/3

Piotr Godula

OZE-A/09/00110/21/4/2022/3

Karol Lessner

OZE-A/09/00110/21/5/2022/3

Robert Mieszczanin

OZE-A/09/00110/21/6/2022/3

Dawid Nowakowski

OZE-A/09/00110/21/7/2022/3

Tomasz Roszak

OZE-A/09/00110/21/8/2022/3

Szymon Szudy 

OZE-A/09/00110/21/9/2022/3

Łukasz Talaga

OZE-A/09/00110/21/10/2022/3

Albert Cichoń

OZE-A/09/00110/21/11/2022/3

Michał Chrapek

OZE-A/09/00110/21/12/2022/3

Michał Kopytyński

OZE-A/09/00110/21/13/2022/3

Jakub Sobczak  

OZE-A/09/00110/21/14/2022/3

Kasper Trzos

OZE-A/09/00110/21/15/2022/3

Grzegorz Dudek

OZE-A/09/00110/21/16/2022/3

Łukasz Sałek 

OZE-A/09/00110/21/17/2022/3

Krzysztof Gołąbek

OZE-A/09/00110/21/18/2022/3

Marcin Cieśla

OZE-A/09/00110/21/19/2022/3

Daniel Lipiński

OZE-A/09/00110/21/20/2022/3

Henryk Niemiec

OZE-A/09/00110/21/21/2022/3

Paweł Kozub

OZE-A/09/00110/21/22/2022/3

Piotr Brochocki

OZE-A/09/00110/21/23/2022/3

Jacek Kurend

OZE-A/09/00110/21/24/2022/3

Kamil Salwicze

OZE-A/09/00110/21/25/2022/3

Janusz Salwiczek

OZE-A/09/00110/21/1/2022/4

Daniel Wojtunik

OZE-A/09/00110/21/2/2022/4

Szymon Szypuła

OZE-A/09/00110/21/3/2022/4

Dariusz Kuśmider

OZE-A/09/00110/21/4/2022/4

Rafał Sokołowski

OZE-A/09/00110/21/5/2022/4

Dawid Szpilak

OZE-A/09/00110/21/6/2022/4

Grzegorz Szpilak

OZE-A/09/00110/21/7/2022/4

Grzegorz Jarosz

OZE-A/09/00110/21/8/2022/4

Ryszard Smoliński 

OZE-A/09/00110/21/9/2022/4

Paweł Wolontkowski

OZE-A/09/00110/21/10/2022/4

Rafał Bugajny

OZE-A/09/00110/21/11/2022/4

Dawid Kowalczyk

OZE-A/09/00110/21/12/2022/4

Paweł Szczotka

OZE-A/09/00110/21/13/2022/4

Andrzej Bebak

OZE-A/09/00110/21/14/2022/4

Jarosław Brodziński 

OZE-A/09/00110/21/15/2022/4

Tomasz Lisowski

OZE-A/09/00110/21/16/2022/4

Adrian Matuszewski

OZE-A/09/00110/21/17/2022/4

Jakub Romanek

OZE-A/09/00110/21/18/2022/4

Dawid Rychlikowski

OZE-A/09/00110/21/1/2022/5

Marcin Banaszak

OZE-A/09/00110/21/2/2022/5

Łukasz Cieślak

OZE-A/09/00110/21/3/2022/5

Marcin Kiwior

OZE-A/09/00110/21/4/2022/5

Marcin Łapiak

OZE-A/09/00110/21/5/2022/5

Mirosław Matys

OZE-A/09/00110/21/6/2022/5

Dominik Miarka

OZE-A/09/00110/21/7/2022/5

Adam Ptaś

OZE-A/09/00110/21/8/2022/5

Artur Solak

OZE-A/09/00110/21/9/2022/5

Dawid Węgliński

OZE-A/09/00110/21/10/2022/5

Marcin Szczesiul

OZE-A/09/00110/21/11/2022/5

Wojciech Bednorz 

OZE-A/09/00110/21/12/2022/5

Damian Dubacki 

OZE-A/09/00110/21/13/2022/5

Michał Flak

OZE-A/09/00110/21/14/2022/5

Mariusz Makieła 

OZE-A/09/00110/21/15/2022/5

VIACHESLAV MATSKANIUK

OZE-A/09/00110/21/16/2022/5

Piotr Metelski

OZE-A/09/00110/21/17/2022/5

Adam Metelski

OZE-A/09/00110/211/8/2022/5

Mateusz Paciepnik

OZE-A/09/00110/21/19/2022/5

Rafał Skubała

OZE-A/09/00110/21/20/2022/5

DMYTRO VAKHRUSHEV

OZE-A/09/00110/21/1/2022/6

Marcin Czaja

OZE-A/09/00110/21/2/2022/6

Maciej Dąbrowski

OZE-A/09/00110/21/3/2022/6

Piotr Knap

OZE-A/09/00110/21/4/2022/6

Grzegorz Szegda

OZE-A/09/00110/21/5/2022/6

Uladzislau Maroz

OZE-A/09/00110/21/6/2022/6

Zbigniew Mazik

OZE-A/09/00110/21/7/2022/6

Jarosław Suszyński

OZE-A/09/00110/21/8/2022/6

Sebastian Hacia

OZE-A/09/00110/21/9/2022/6

Mariusz Orkisz

OZE-A/09/00110/21/10/2022/6

Andrzej Duchnowski

OZE-A/09/00110/21/11/2022/6

Adrian Górzny

OZE-A/09/00110/21/12/2022/6

Mariusz Orlikowski

OZE-A/09/00110/21/13/2022/6

Paweł  Domurat

OZE-A/09/00110/21/14/2022/6

Aleksander Sudoł

OZE-A/09/00110/21/15/2022/6

Jarosław Dzieciaszek

OZE-A/09/00110/21/16/2022/6

Michał  Czarnecki

OZE-A/09/00110/21/17/2022/6

Rafał Kozłowski

OZE-A/09/00110/21/18/2022/6

Mariusz Staszczak

OZE-A/09/00110/21/19/2022/6

Krystian Zdziebło

OZE-A/09/00110/21/20/2022/6

Wojciech Raczyński

OZE-A/09/00110/21/1/2022/7

Damian Juraszczyk

OZE-A/09/00110/21/2/2022/7

Artur Wysocki

OZE-A/09/00110/21/3/2022/7

Sebastian Sobota

OZE-A/09/00110/21/4/2022/7

Bogusław Kobylarz 

OZE-A/09/00110/21/5/2022/7

Bartłomiej Kalbarczyk

OZE-A/09/00110/21/6/2022/7

Piotr Frej

OZE-A/09/00110/21/7/2022/7

Patryk Lisowski

OZE-A/09/00110/21/8/2022/7

Zbigniew Stawowy

OZE-A/09/00110/21/9/2022/7

Paweł Orzechowski

OZE-A/09/00110/21/10/2022/7

Robert Zimoląg

OZE-A/09/00110/21/11/2022/7

Tomasz Krzak

OZE-A/09/00110/21/12/2022/7

Marcin Kurek

OZE-A/09/00110/21/13/2022/7

Paweł Walesiak

OZE-A/09/00110/21/14/2022/7

Andrzej Wolak

OZE-A/09/00110/21/1/2022/8

Krzysztof Wójcik

OZE-A/09/00110/21/2/2022/8

Albert Sęczkowski

OZE-A/09/00110/21/3/2022/8

Rafał Stanior

OZE-A/09/00110/21/4/2022/8

Krzysztof Tułaj

OZE-A/09/00110/21/5/2022/8

Tomasz Sadkiewicz

OZE-A/09/00110/21/1/2022/9

Jędrzej Jabłoński

OZE-A/09/00110/21/2/2022/9

Michał Ruszkiewicz

OZE-A/09/00110/21/3/2022/9

Wojciech Bigaj

OZE-A/09/00110/21/4/2022/9

Jarosław Cekiera

OZE-A/09/00110/21/5/2022/9

Radosław Oździński

OZE-A/09/00110/21/6/2022/9

Mateusz Strużyński

OZE-A/09/00110/21/7/2022/9

Mateusz Hankus

OZE-A/09/00110/21/8/2022/9

Daniel Sobczyk

OZE-A/09/00110/21/9/2022/9

Paweł Kamiński

OZE-A/09/00110/21/10/2022/9

Sebastian Jaros

OZE-A/09/00110/21/11/2022/9

Mariusz Pałka

OZE-A/09/00110/21/12/2022/9

Jan Filipiuk

OZE-A/09/00110/21/13/2022/9

Tomasz Filipiuk

OZE-A/09/00110/21/14/2022/9

Dariusz Woch

OZE-A/09/00110/21/15/2022/9

Mateusz Wypych

OZE-A/09/00110/21/1/2022/10

Mateusz Myszka

OZE-A/09/00110/21/2/2022/10

Bartosz Sonta

OZE-A/09/00110/21/3/2022/10

Viktor Pukalo

OZE-A/09/00110/21/4/2022/10

Rafał Borkowski

OZE-A/09/00110/21/5/2022/10

Tomasz Żłobiński

OZE-A/09/00110/21/6/2022/10

Jerzy Domański

OZE-A/09/00110/21/7/2022/10

Andrzej Kruszewski

OZE-A/09/00110/21/1/2022/11

Roman Ilnicki

OZE-A/09/00110/21/2/2022/11

Artur Małek

OZE-A/09/00110/21/3/2022/11

Dariusz Szatan

OZE-A/09/00110/21/4/2022/11

Grzegorz Kulik

OZE-A/09/00110/21/5/2022/11

Tomasz Wilczek

OZE-A/09/00110/21/6/2022/11

Miłosz Frątczak

OZE-A/09/00110/21/7/2022/11

Łukasz Małecki

OZE-A/09/00110/21/8/2022/11

Konrad Piórecki

OZE-A/09/00110/21/9/2022/11

Bartłomiej Piórecki

OZE-A/09/00110/21/1/2022/12

Marek Wolny

OZE-A/09/00110/21/2/2022/12

Łukasz Ossowski

OZE-A/09/00110/21/3/2022/12

Artur Osobiński

OZE-A/09/00110/21/4/2022/12

Marek Cziba

OZE-A/09/00110/21/5/2022/12

Filip Przydział

OZE-A/09/00110/21/6/2022/12

Sylwester Tokarek

OZE-A/09/00110/21/1/2023/1

Roman Borowiecki

OZE-A/09/00110/21/2/2023/1

Mateusz Turaczyk

OZE-A/09/00110/21/3/2023/1

Tomasz Wolny

OZE-A/09/00110/21/4/2023/1

Wojciech Ginter

OZE-A/09/00110/21/5/2023/1

Marek Felski

OZE-A/09/00110/21/6/2023/1

Rafał Kamela

OZE-A/09/00110/21/7/2023/1

Artur Stasiak  

OZE-A/09/00110/21/8/2023/1

Krzysztof Szołtysek

OZE-A/09/00110/21/1/2023/2

Daniel Pawlik

OZE-A/09/00110/21/1/2023/3

Adrian Zastawny

OZE-A/09/00110/21/2/2023/3

Sebastian Zastawny

OZE-A/09/00110/21/3/2023/3

Ireneusz Prześlak

OZE-A/09/00110/21/4/2023/3

Andrzej Gabryś

OZE-A/09/00110/21/5/2023/3

Adam Fajer

OZE-A/09/00110/21/6/2023/3

Kamil Fajer

OZE-A/09/00110/21/7/2023/3

Andrzej Kuder

OZE-A/09/00110/21/8/2023/3

Krzysztof Markowski

OZE-A/09/00110/21/9/2023/3

Tymoteusz Nadolski

OZE-A/09/00110/21/1/2023/4

Michał Trzebuchowski

OZE-A/09/00110/21/2/2023/4

Leszek Ślęzak

OZE-A/09/00110/21/3/2023/4

Artur Liszka

OZE-A/09/00110/21/4/2023/4

Paweł Bacza

OZE-A/09/00110/21/5/2023/4

Marcin Wiśniewski

OZE-A/09/00110/21/6/2023/4

Karol Stefanowski

OZE-A/09/00110/21/1/2023/5

Grzegorz Zaręba

OZE-A/09/00110/21/2/2023/5

Adam Ząbek

OZE-A/09/00110/21/3/2023/5

Tomasz Matkowski

OZE-A/09/00110/21/1/2023/7

Krzysztof Zięba  

OZE-A/09/00110/21/2/2023/7

Paweł Jakubaszek

OZE-A/09/00110/21/3/2023/7

Leszek Kuraszyk

OZE-A/09/00110/21/4/2023/7

Andrzej Markiewicz

OZE-A/09/00110/21/5/2023/7

Ziemowit Śmiałek

OZE-A/09/00110/21/6/2023/7

Michał Romicki

OZE-A/09/00110/21/7/2023/7

Grzegorz Kowalik

OZE-A/09/00110/21/8/2023/7

Łukasz Krzewiński

OZE-A/09/00110/21/9/2023/7

Dariusz Krzewiński

OZE-A/09/00110/21/10/2023/7

Jacek Szpotański

OZE-A/09/00110/21/1/2023/8

Wiesław Kamiński

OZE-A/09/00110/21/2/2023/8

Roman Rakoczy

OZE-A/09/00110/21/3/2023/8

Maciej Jeziorowski

OZE-A/09/00110/21/4/2023/8

Grzegorz Dziewit

OZE-A/09/00110/21/1/2023/9

Edinson Tejera Martinez

OZE-A/09/00110/21/2/2023/9

Radosław Kiciński

OZE-A/09/00110/21/3/2023/9

Joachim Kretek

OZE-A/09/00110/21/4/2023/9

Krystian Brzyski

OZE-A/09/00110/21/1/2023/10

Tomasz Natkaniec

OZE-A/09/00110/21/2/2023/10

Kacper Głowacz

OZE-A/09/00110/21/3/2023/10

Michał Jegier

OZE-A/09/00110/21/4/2023/10

Jarosław Goruchta

OZE-A/09/00110/21/5/2023/10

Andrzej Klincewicz

OZE-A/09/00110/21/6/2023/10

Marek Prusak

OZE-A/09/00110/21/7/2023/10

Łukasz Godowski

OZE-A/09/00110/21/1/2023/12

Dawid Bak

OZE-A/09/00110/21/2/2023/12

Bogdan Chyliński

OZE-A/09/00110/21/3/2023/12

Tomasz Dąbrowski

OZE-A/09/00110/21/4/2023/12

Michał Dziubany

OZE-A/09/00110/21/5/2023/12

Robert Mścichowski

OZE-A/09/00110/21/6/2023/12

Jacek Piórecki

OZE-A/09/00110/21/7/2023/12

Marek Skręt

OZE-A/09/00110/21/8/2023/12

Bartosz Skręt

OZE-A/09/00110/21/9/2023/12

Andrzej Zelga

OZE-A/09/00110/21/10/2023/12

Piotr Rymut

OZE-A/09/00110/21/11/2023/12

Damian Wołos

OZE-A/09/00110/21/1/2024/1

Szymon Bigas

OZE-A/09/00110/21/2/2024/1

Tomasz Bigas

OZE-A/09/00110/21/3/2024/1

Paweł Drobnicki

OZE-A/09/00110/21/4/2024/1

Robert Jujeczka

OZE-A/09/00110/21/5/2024/1

Sławomir Karbowski

OZE-A/09/00110/21/6/2024/1

Jarosław Kościelniak

OZE-A/09/00110/21/7/2024/1

Krzysztof Łazarski

OZE-A/09/00110/21/8/2024/1

Damian Trzos

OZE-A/09/00110/21/9/2024/1

Krzysztof Świrszcz

OZE-A/09/00110/21/10/2024/1

Adam Zubrzycki

OZE-A/09/00110/21/1/2024/3

Tomasz Kleszko

OZE-A/09/00110/21/2/2024/3

Piotr Olszewski

OZE-A/09/00110/21/3/2024/3

Michał Głuc

OZE-A/09/00110/21/4/2024/3

Piotr Kwiatkowski

OZE-A/09/00110/21/5/2024/3

Sławomir Socha

OZE-A/09/00110/21/6/2024/3

Andrzej Bogocz

OZE-A/09/00110/21/7/2024/3

Artur  Białas

OZE-A/09/00110/21/8/2024/3

Michał Kurek

OZE-A/09/00110/21/9/2024/3

Waldemar Toborek