Cena od: 1200 zł

Certyfikowany Instalator Pomp Ciepła OZE

Kurs montażu pomp ciepła

Odtwórz wideo

Specjalna oferta dla naszych klientów !

Tylko dla osób które ukończyły szkolenie w naszym ośrodku, specjalny rabat -40% w sklepie instalatora !

Sprawdź naszą ofertę tutaj : KLIKNIJ

Specjalna oferta dla naszych klientów !
Tylko dla osób które ukończyły szkolenie w naszym ośrodku, specjalny rabat -40% w sklepie instalatora !
Sprawdź naszą ofertę tutaj : KLIKNIJ

DOFINANSOWANIE NAWET DO 100%

EUROPEJSKI I KRAJOWY  FUNDUSZ SZKOLENIOWY

INFORMACJE: kom. 883 883 526

Zadzwoń i sprawdź! kom. 888 888 526

Certyfikowany Instalator Pomp Ciepła OZE

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega przy
współpracy z Śląskim Stowarzyszeniem Energetyków Polskich w Zabrzu
uzyskał Akredytację na Certyfikowanego Instalatora Pomp Ciepła OZE z
Urzędu Dozoru do organizowania szkoleń w zakresie instalatora pomp
ciepła w skrócie „OZE – HP – Pompy Ciepła”

Niezmiernie dumni jesteśmy iż ponad 95% naszych słuchaczy po przystąpieniu do egzaminu w UDT uzyskało wynik pozytywny czym
potwierdziło iż nasz ośrodek jest Najlepszą instytucją w Polsce w
zakresie zdobycia tytułu Certyfikowanego Instalatora Pomp Ciepła. Wiedza
i praktyka nabyta na naszych kursach pozwoliły prosto i bezboleśnie
zdać egzamin a dodatkowe zajęcia na które kładziemy duży nacisk z
rozwiązywania testów i zadań  pozwoliły
na bezstresowe zdanie mimo wszystko ciężkiego egzaminu. Tylko u nas
poświęcamy dodatkowy czas na rozwiązywanie testów i omówienie problemów
występujących na egzaminach więc nasi kursanci są przygotowani w 100%.
Ponadto prowadzone zajęcia praktyczne na których od samego „początku”
instalujemy pompę ciepła pozwalają naszym kursantom na doskonałe
zrozumienie teorii omówionych wcześniej. Zajęcia praktyczne pokazują iż
najlepszym zrozumieniem pracy układu pompy ciepła jest jej montaż przez
naszych kursantów a to z kolei gwarantuje najwyższy pozom wiedzy.

Wyposażenie dostarczane przez organizatora

Wyposażenie dostarczane przez organizatora

Organizator zapewnia wyposażenie techniczne oraz środki ochrony indywidualnej niezbędne do bezpiecznego zrealizowania programu szkolenia w zakresie Certyfikowanego Instalatora Pomp Ciepła.

Kto wydaje certyfikat ze szkolenia instalacji pomp ciepła ?

W pierwszej kolejności osoba która ukończyła szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora pomp ciepła, dostaje zaświadczenie od akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii. Nasz Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA posiada akredytację UDT (akredytacja nr. OZE-A/07/00092/20).

W drugiej fazie instalator z zaświadczeniem udaje się do oddziału urzędu dozoru gdzie zdaje egzamin przed komisją UDT

Kogo zachęcamy do udziału w kursie Instalatora pomp ciepła OZE?

Z pakietu naszych szkoleń z F-gazów, montażu
klimatyzatorów i pomp ciepła kursów energetyki cieplnej G2 na terenie
całej południowej Polski korzystają m.in. monterzy instalacji
chłodniczych i cieplnych oraz te osoby które pragną zostać
Certyfikowanym Instalatorem Pomp Ciepła 2020/21. W trakcie kursu
instalatora OZE przekazujemy specjalistyczną wiedzę, łącząc zagadnienia
teoretyczne z praktyką. Kurs OZE w cenie 1200 zł to wydatek za szkolenie
dające możliwość montażu pomp ciepła (koszt rynkowy montażu
3000-7000zł) a ponadto oferujemy naszym kursantom niespotykane nigdzie
indziej rabaty (do 50%) na urządzenia takich firm jak Kaisai,
Mitsubishi, Auratsu oraz wielu innych wiodących producentów pomp ciepła a
ułatwi to instalatorowi montaże w Katowicach, Gliwicach Krakowie czy
Wrocławiu ze wsparciem po montażowym z naszej strony. Zapraszamy również
do zapoznania się z kursem montażu klimatyzacji i F-gazowym który jest
niejako kontynuacją jednego pionu szkoleń energetycznych i chłodniczych.

W jaki sposób można uzyskać certyfikat ?

Główną instytucją jest Urząd Dozoru Technicznego
która sprawująca nadzór nad urządzeniami i instalacjami
chłodniczymi/cieplnymi „OZE” oraz sprawdzeniem kwalifikacji osób
obsługujących i montujących powyższe urządzenia. Głównym celem dozoru
jest zapewnienie bezpieczeństwa dla osób mienia i środowiska więc
instalację pomp ciepła wykonana w sposób szczelny jest dla każdego z nas
priorytetem ważnym dla środowiska. Zminimalizowanie emisji gazów
cieplarnianych a przede wszystkim ograniczenie  substancji
wytwarzających dziurę ozonową możemy zapewnić tylko i wyłącznie przez
prawidłową instalację pompy ciepła. Instalacja CO grzania i chłodzenia
wykonana zarówno dla domu czy firmy i wykonana nieprawidłowo wskutek
niewłaściwych czynności może spowodować uszkodzenie urządzenia jak i
zagrożenie dla środowiska w związku z powyższy każda osoba która
wykonuje instalacje winna przejść szkolenie przeprowadzone przez
akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie Instalacji Pomp
Ciepła w tym przypadku przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA

Jaką wiedzę otrzyma kursant?

Po zapoznaniu się  z
przepisami krajowymi i normami dotyczącymi stosowania systemów montażu
instalacji chłodniczo/grzewczej uczestnicy kursu OZE na instalatora
przejdą od podstaw wiedzy teoretycznej i technicznej. W pierwszej
kolejności szkolenia dla instalatorów pomp ciepła ugruntowana zostanie
wiedzą w zakresie budowy, właściwości i zasad działania układów
chłodniczych (HP).  Następnie
podczas zajęć praktycznych uzyskają wiedzę która każdemu instalatorowi
pozwoli na zamontowanie pomy ciepła, podłączenie wszystkich podzespołów
kotłowni oraz regulacji zarówno parametrów układu jak i automatyki.
Docenią to przede wszystkim osoby które chcą poszerzyć swoją wiedzę w
odnawialnej energii która jest bezapelacyjnie przyszłością całej
energetyki cieplnej i chłodniczej. Podczas zajęć praktycznych, kursanci
przejdą do string planu, czyli planu instalacji, gdzie poznają
praktyczne zasady wykonywania instalacji, dobór i wymiarowanie pomp
ciepła w jednostkach zewnętrznych i wewnętrznych oraz doborem coraz
bardziej popularnych monobloków poznają zalety i wady dolnych źródeł
oraz zapoznają się z narzędziami i wyposażeniem niezbędnych do montażu.
Następnym kluczowym elementem szkolenia OZE będzie konfigurowanie i
uruchamianie instalacji pompy ciepła. Nie zabraknie możliwości
samodzielnego konfigurowania parametrów, sprawdzania prawidłowej pracy
skraplacza, parownika, sprężarki czy wyregulowania zaworu rozprężnego. W
module szkolenia związanym z montażem pomp ciepła nie może zabraknąć
analizy typowych błędów montażowych, metod ograniczania nieszczelności i
dokładnego ustawienia odpowiednich wartości układu.

Czy certyfikat jest potrzebny instalatorowi ?

Dziś większość najnowszych instalacji pomp ciepła
to zwiększenie energooszczędności w domostwach czy firmach. Wiążąca się z
wydatkiem kilkunastu tysięcy złotych bardzo często finansowana zarówno z
kredytów jak i dopłat do instalacji przez organy administracji
samorządowe miast gmin i powiatów. Każda z tych instytucji przyznając
jakiekolwiek środki będzie żądała wykonania instalacji przez
kwalifikowany personel odpowiednio przygotowany na szkoleniach
Certyfikowanych Instalatorów Pomp Ciepła do wykonywania prawidłowego
wykonania instalacji – Rejestr Certyfikowanych Instalatorów OZE

Akty prawne dotyczące fotowoltaiki i wymagań szkoleniowych w Polsce.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 984/2013)

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu (Dz.U. 1034/2017)

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie certyfikatu, przedłużenie jego ważności oraz udzielanie akredytacji (Dz.U. 1038/2017)

Uzyskać certyfikat mogą instalatorzy zaliczający się do grupy I muszą spełnić warunki wynikające z zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy.

Nr. Zaświadczenia

Imię i Nazwisko

OZE-A/09/00110/21/1/2021/2

Krzysztof Olszak

OZE-A/09/00110/21/2/2021/2

Sebastian Adamczuk

OZE-A/09/00110/21/3/2021/2

Marek Kupiec

OZE-A/09/00110/21/4/2021/2

Adam Gacek

OZE-A/09/00110/21/5/2021/2

Krzysztof Piotrowski

OZE-A/09/00110/21/6/2021/2

Dmytro Kryvoshapka

OZE-A/09/00110/21/7/2021/2

Damian Podłuski

OZE-A/09/00110/21/8/2021/2

Michał Łukasik

OZE-A/09/00110/21/9/2021/2

Damian Janicki

OZE-A/09/00110/21/10/2021/2

Adam Szczepański

OZE-A/09/00110/21/11/2021/2

Dominik Zubek

OZE-A/09/00110/21/12/2021/2

Błażej Pyszka         

OZE-A/09/00110/21/13/2021/2

Janusz Budziński

OZE-A/09/00110/21/14/2021/2

Bartosz Golec

OZE-A/09/00110/21/15/2021/2

Marcin Krawczyk

OZE-A/09/00110/21/16/2021/2

Mariusz Tybulczyk

OZE-A/09/00110/21/1/2021/3

Konrad Drzymała

OZE-A/09/00110/21/2/2021/3

Konrad Bartyzel

OZE-A/09/00110/21/3/2021/3

Jarosław Brodziński

OZE-A/09/00110/21/4/2021/3

Tomasz Zięba

OZE-A/09/00110/21/5/2021/3

Grzegorz Kasza

OZE-A/09/00110/21/6/2021/3

Jarosław Godula

OZE-A/09/00110/21/7/2021/3

Dariusz Ciesielski

OZE-A/09/00110/21/8/2021/3

Rafał Drobniak

OZE-A/09/00110/21/9/2021/3

Konrad Krakowiński

OZE-A/09/00110/21/10/2021/3

Patryk Pipczyński

OZE-A/09/00110/21/11/2021/3

Krzysztof Kazior

OZE-A/09/00110/21/12/2021/3

Marek Niewrzoł

OZE-A/09/00110/21/13/2021/3

Łukasz Cieciura

OZE-A/09/00110/21/14/2021/3

Paweł Kudla

OZE-A/09/00110/21/15/2021/3

Emil Wojcieszko

OZE-A/09/00110/21/16/2021/3

Łukasz Frączek 

OZE-A/09/00110/21/17/2021/3

Mariusz Piwoński

OZE-A/09/00110/21/1/2021/4

Paweł Rutkowski

OZE-A/09/00110/21/2/2021/4

Jerzy Kollbek

OZE-A/09/00110/21/3/2021/4

Krzysztof Mierzwa 

OZE-A/09/00110/21/4/2021/4

Mariusz Kłósek

OZE-A/09/00110/21/5/2021/4

Marcin Kycia

OZE-A/09/00110/21/6/2021/4

Dariusz Kazimierczak

OZE-A/09/00110/21/7/2021/4

Tomasz Kwiatek

OZE-A/09/00110/21/8/2021/4

Karol Grzelak

OZE-A/09/00110/21/9/2021/4

Michał Sołtys

OZE-A/09/00110/21/1/2021/5

Marcin Botuliński

OZE-A/09/00110/21/2/2021/5

Bartosz Rachwalski

OZE-A/09/00110/21/3/2021/5

Krzysztof Kawiorowski

OZE-A/09/00110/21/4/2021/5

Konrad Stolarski

OZE-A/09/00110/21/5/2021/5

Adam Pudełek

OZE-A/09/00110/21/6/2021/5

Robert Sawicki

OZE-A/09/00110/21/7/2021/5

Mateusz Adamczyk

OZE-A/09/00110/21/8/2021/5

Adrian Bańka

OZE-A/09/00110/21/9/2021/5

Krzysztof Chorążak

OZE-A/09/00110/21/10/2021/5

Piotr Strzelczyk

OZE-A/09/00110/21/11/2021/5

Dominik Woźniak

OZE-A/09/00110/21/12/2021/5

Beniamin Wanicki

OZE-A/09/00110/21/13/2021/5

Karol Wieczorek

OZE-A/09/00110/21/14/2021/5

Kamil Wieczorek

OZE-A/09/00110/21/15/2021/5

Tomasz Wieczorek

OZE-A/09/00110/21/16/2021/5

Adam Wieczorek

OZE-A/09/00110/21/11/2021/5

Dominik Woźniak

OZE-A/09/00110/21/1/2021/6

Grzegorz Marzec

OZE-A/09/00110/21/2/2021/6

Sławomir Łuckoś 

OZE-A/09/00110/21/3/2021/6

Jacek Wojtyra

OZE-A/09/00110/21/4/2021/6

Grzegorz Basak

OZE-A/09/00110/21/5/2021/6

Andrzej Wojciechowski

OZE-A/09/00110/21/6/2021/6

Grzegorz Kowalski

OZE-A/09/00110/21/7/2021/6

Dawid Tandos

OZE-A/09/00110/21/8/2021/6

Bronisław Kurek

OZE-A/09/00110/21/9/2021/6

Mateusz Matusik

OZE-A/09/00110/21/10/2021/6

Serhii Panasiuk

OZE-A/09/00110/21/11/2021/6

Andrii Pigholchuk

OZE-A/09/00110/21/12/2021/6

Kamil Piestrzeniewicz

OZE-A/09/00110/21/13/2021/6

Fryderyk Fułek

OZE-A/09/00110/21/14/2021/6

Mikołaj

OZE-A/09/00110/21/15/2021/6

Jan Kałużny

OZE-A/09/00110/21/16/2021/6

Nikodem Jurga

OZE-A/09/00110/21/17/2021/6

Łukasz Korzec

OZE-A/09/00110/21/1/2021/7

Bernard Giska

OZE-A/09/00110/21/2/2021/7

Adrian Jaroć

OZE-A/09/00110/21/3/2021/7

Bogdan Małachwiejczyk

OZE-A/09/00110/21/4/2021/7

Dominik Woźniak

OZE-A/09/00110/21/1/2021/8

Waldemar Antuszewski

OZE-A/09/00110/21/2/2021/8

Krzysztof Borowski

OZE-A/09/00110/21/3/2021/8

Piotr Haponik

OZE-A/09/00110/21/4/2021/8

Martin Hadachynski

OZE-A/09/00110/21/5/2021/8

Leszek Szczebiot

OZE-A/09/00110/21/6/2021/8

Grzegorz Jardzioch

OZE-A/09/00110/21/7/2021/8

Piotr Borowski

OZE-A/09/00110/21/8/2021/8

Piotr Orłanowski

OZE-A/09/00110/21/9/2021/8

Mirosław Przepiórkowski

OZE-A/09/00110/21/10/2021/8

Magdalena Orłanowska

OZE-A/09/00110/21/11/2021/8

Philip Skuczeń

OZE-A/09/00110/21/1/2021/9

Mateusz Paluch

OZE-A/09/00110/21/2/2021/9

Paweł Sobolewski

OZE-A/09/00110/21/3/2021/9

Krzysztof Gaszka

OZE-A/09/00110/21/4/2021/9

Dariusz Kołacz

OZE-A/09/00110/21/5/2021/9

Daniel Zawrin

OZE-A/09/00110/21/6/2021/9

Mariusz Zamiela

OZE-A/09/00110/21/1/2021/10

Arkadiusz Grygierczyk

OZE-A/09/00110/21/2/2021/10

Mirosław Rzeszowski

OZE-A/09/00110/21/3/2021/10

Dariusz Węgrzyn

OZE-A/09/00110/21/4/2021/10

Paweł Gronowicz

OZE-A/09/00110/21/5/2021/10

Emanuel Purszke

OZE-A/09/00110/21/6/2021/10

Bartłomiej Kot

OZE-A/09/00110/21/7/2021/10

Paweł Dygas

OZE-A/09/00110/21/8/2021/10

Dawid Rychlikowski

OZE-A/09/00110/21/9/2021/10

Łukasz Blicharski

OZE-A/09/00110/21/10/2021/10

Mariusz Kotowski