Cena od: 1200 zł

Certyfikowany Instalator Pomp Ciepła OZE

Kurs montażu pomp ciepła

Odtwórz wideo

PRZEDSIĘBIORCO,
SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NAWET DO 80%

Dowiedz się więcej:
500 400 086

Sprawdź nasze pakiety szkoleń z dofinansowaniem TUTAJ
informacje o kursie

Certyfikowany Instalator Pomp Ciepła OZE

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega przy współpracy z Śląskim Stowarzyszeniem Energetyków Polskich w Zabrzu uzyskał Akredytację na Certyfikowanego Instalatora Pomp Ciepła OZE z Urzędu Dozoru do organizowania szkoleń w zakresie instalatora pomp ciepła w skrócie „OZE – HP – Pompy Ciepła”

Niezmiernie dumni jesteśmy iż ponad 95% naszych słuchaczy po przystąpieniu do egzaminu w UDT uzyskało wynik pozytywny czym potwierdziło iż nasz ośrodek jest Najlepszą instytucją w Polsce w zakresie zdobycia tytułu Certyfikowanego Instalatora Pomp Ciepła. Wiedza i praktyka nabyta na naszych kursach pozwoliły prosto i bezboleśnie zdać egzamin a dodatkowe zajęcia na które kładziemy duży nacisk z rozwiązywania testów i zadań  pozwoliły na bezstresowe zdanie mimo wszystko ciężkiego egzaminu. Tylko u nas poświęcamy dodatkowy czas na rozwiązywanie testów i omówienie problemów występujących na egzaminach więc nasi kursanci są przygotowani w 100%. Ponadto prowadzone zajęcia praktyczne na których od samego „początku” instalujemy pompę ciepła pozwalają naszym kursantom na doskonałe zrozumienie teorii omówionych wcześniej. Zajęcia praktyczne pokazują iż najlepszym zrozumieniem pracy układu pompy ciepła jest jej montaż przez naszych kursantów a to z kolei gwarantuje najwyższy pozom wiedzy.

Kogo zachęcamy do udziału w kursie Instalatora pomp ciepła OZE?

Z pakietu naszych szkoleń z F-gazów, montażu klimatyzatorów i pomp ciepła kursów energetyki cieplnej G2 na terenie całej południowej Polski korzystają m.in. monterzy instalacji chłodniczych i cieplnych oraz te osoby które pragną zostać Certyfikowanym Instalatorem Pomp Ciepła 2020/21. W trakcie kursu instalatora OZE przekazujemy specjalistyczną wiedzę, łącząc zagadnienia teoretyczne z praktyką. Kurs OZE w cenie 1200 zł to wydatek za szkolenie dające możliwość montażu pomp ciepła (koszt rynkowy montażu 3000-7000zł) a ponadto oferujemy naszym kursantom niespotykane nigdzie indziej rabaty (do 50%) na urządzenia takich firm jak Kaisai, Mitsubishi, Auratsu oraz wielu innych wiodących producentów pomp ciepła a ułatwi to instalatorowi montaże w Katowicach, Gliwicach Krakowie czy Wrocławiu ze wsparciem po montażowym z naszej strony. Zapraszamy również do zapoznania się z kursem montażu klimatyzacji i F-gazowym który jest niejako kontynuacją jednego pionu szkoleń energetycznych i chłodniczych.

W jaki sposób można uzyskać certyfikat ?

Główną instytucją jest Urząd Dozoru Technicznego która sprawująca nadzór nad urządzeniami i instalacjami chłodniczymi/cieplnymi „OZE” oraz sprawdzeniem kwalifikacji osób obsługujących i montujących powyższe urządzenia. Głównym celem dozoru jest zapewnienie bezpieczeństwa dla osób mienia i środowiska więc instalację pomp ciepła wykonana w sposób szczelny jest dla każdego z nas priorytetem ważnym dla środowiska. Zminimalizowanie emisji gazów cieplarnianych a przede wszystkim ograniczenie  substancji wytwarzających dziurę ozonową możemy zapewnić tylko i wyłącznie przez prawidłową instalację pompy ciepła. Instalacja CO grzania i chłodzenia wykonana zarówno dla domu czy firmy i wykonana nieprawidłowo wskutek niewłaściwych czynności może spowodować uszkodzenie urządzenia jak i zagrożenie dla środowiska w związku z powyższy każda osoba która wykonuje instalacje winna przejść szkolenie przeprowadzone przez akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie Instalacji Pomp Ciepła w tym przypadku przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA

Jaką wiedzę otrzyma kursant?

Po zapoznaniu się  z przepisami krajowymi i normami dotyczącymi stosowania systemów montażu instalacji chłodniczo/grzewczej uczestnicy kursu OZE na instalatora przejdą od podstaw wiedzy teoretycznej i technicznej. W pierwszej kolejności szkolenia dla instalatorów pomp ciepła ugruntowana zostanie wiedzą w zakresie budowy, właściwości i zasad działania układów chłodniczych (HP).  Następnie podczas zajęć praktycznych uzyskają wiedzę która każdemu instalatorowi pozwoli na zamontowanie pomy ciepła, podłączenie wszystkich podzespołów kotłowni oraz regulacji zarówno parametrów układu jak i automatyki. Docenią to przede wszystkim osoby które chcą poszerzyć swoją wiedzę w odnawialnej energii która jest bezapelacyjnie przyszłością całej energetyki cieplnej i chłodniczej. Podczas zajęć praktycznych, kursanci przejdą do string planu, czyli planu instalacji, gdzie poznają praktyczne zasady wykonywania instalacji, dobór i wymiarowanie pomp ciepła w jednostkach zewnętrznych i wewnętrznych oraz doborem coraz bardziej popularnych monobloków poznają zalety i wady dolnych źródeł oraz zapoznają się z narzędziami i wyposażeniem niezbędnych do montażu. Następnym kluczowym elementem szkolenia OZE będzie konfigurowanie i uruchamianie instalacji pompy ciepła. Nie zabraknie możliwości samodzielnego konfigurowania parametrów, sprawdzania prawidłowej pracy skraplacza, parownika, sprężarki czy wyregulowania zaworu rozprężnego. W module szkolenia związanym z montażem pomp ciepła nie może zabraknąć analizy typowych błędów montażowych, metod ograniczania nieszczelności i dokładnego ustawienia odpowiednich wartości układu.

Czy certyfikat jest potrzebny instalatorowi ?

Dziś większość najnowszych instalacji pomp ciepła to zwiększenie energooszczędności w domostwach czy firmach. Wiążąca się z wydatkiem kilkunastu tysięcy złotych bardzo często finansowana zarówno z kredytów jak i dopłat do instalacji przez organy administracji samorządowe miast gmin i powiatów. Każda z tych instytucji przyznając jakiekolwiek środki będzie żądała wykonania instalacji przez kwalifikowany personel odpowiednio przygotowany na szkoleniach Certyfikowanych Instalatorów Pomp Ciepła do wykonywania prawidłowego wykonania instalacji – Rejestr Certyfikowanych Instalatorów OZE

Kto wydaje certyfikat ze szkolenia instalacji pomp ciepła ?

W pierwszej kolejności osoba która ukończyła szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora pomp ciepła, dostaje zaświadczenie od akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii – akredytacja nr. OZE-A/07/00092/20

W drugiej fazie instalator z zaświadczeniem udaje się do oddziału urzędu dozoru gdzie zdaje egzamin przed komisją UDT

Pompy ciepła

ZAGADNIENIA OGÓLNE; DOKUMENTY, ODNIESIENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA POMP CIEPŁA:

·         Przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące stosowania i wykorzystania pomp ciepła

·         Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW pomp ciepła; warunki uzyskiwania, odnawiania i utraty certyfikatu

·         Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz środowiska, stosowane w czasie instalowania – identyfikacja zagrożeń

·         Podstawowe terminy i definicje

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

·         Wpływ warunków geotermalnych i termicznych na działanie pomp ciepła

·         Zasoby geotermalne i temperatury gruntu; charakterystyka regionalna

·         Wydajność chłodnicza i cieplna pomp ciepła

·         Określanie współczynnika wydajności (COP) oraz współczynnika wydajności sezonowej (SFP)

·         Obieg termodynamiczny pomp ciepła

·         Charakterystyki obiegu pompy ciepła, zależności między temperaturami rozpraszacza ciepła, źródłami ciepła a wydajnością

·         Zapobieganie przegrzaniu i przechłodzeniu pompy ciepła

·         TYPY POMP CIEPŁA – powietrze/woda; woda/woda; solanka/woda; powietrze/powietrze

·         Inne typy i układy, w szczególności odparowania bezpośredniego

·         DZIAŁANIE ELEMENTÓW I OSPRZĘTU POMPY CIEPŁA: sprężarka, zawór rozprężny, parownik, skraplacz, środki konserwujące (smary) i czynniki chłodnicze

RODZAJE I CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ DOLNYCH

·         Powietrze; filtracja powietrza

·         Grunt i wykorzystanie zasobów geotermalnych

·         Identyfikacja gruntu i skał w celu określenia ich przewodności cieplnej

·         Woda gruntowa, studnie i zbiorniki wodne

·         Kolektory meandryczne, kolektory spiralne, sondy pionowe

POMPY CIEPŁA STOSOWANE W INSTALACJACH OGRZEWANIA I CHŁODZENIA

·         Instalacje ogrzewania

·         Instalacje centralnego ogrzewania; instalacje ciepłej wody użytkowej   

·         Wybór i dobór pomp ciepła – określanie wartości obciążenia cieplnego różnych budynków oraz wartości typowych w zakresie wytwarzania ciepłej wody

·         Określenie wydajności pompy ciepła na podstawie:
– obciążenia cieplnego dla celów wytwarzania ciepłej wody
– masy akumulacyjnej budynku
– w czasie przerwy w zasilaniu

·         Określenie elementu pełniącego funkcję zbiornika buforowego oraz jego pojemności

·         Włączenie drugiego układu grzewczego

·         Instalacje chłodnicze – chłodzenie pasywne i aktywne

 

ZASADY DOBORU INSTALACJI Z POMPAMI CIEPŁA

·         Określenie zapotrzebowania na ciepło

·         Wybór rodzaju i określenie wielkości źródła

·         Dobór pompy ciepła

·         Określenie warunków montażu instalacji pompy ciepła i źródła

·         Wykonanie wymienników gruntowych

·         Ułożenie elementów kolektora poziomego z układem połączeń

·         Napełnienie i próba ciśnieniowa

·         Możliwość zastosowania pomp ciepła oraz wybór optymalnego układu pompy ciepła

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI POMP CIEPŁA

·         Instalacja pompy ciepła

·         Zasada działania elementów instalacji pompy ciepła oraz zagrożenia związane z ich rozszczelnieniem i wystąpieniem wycieków (sprężarka, skraplacz, parownik, regulatory rozprężenia)

·         Montaż, regulacja i sprawdzenie elementów instalacji pompy ciepła

·         Sprężarka wraz z układem kontrolno-sterującym; wyłączniki bezpieczeństwa i sterowniki, zawory ssawne i tłoczne

·         Skraplacz wraz z układem kontrolno-sterującym; regulator ciśnienia tłoczenia, regulacja wyłączników bezpieczeństwa i sterowników

·         Parownik wraz z układem kontrolno-sterującym; regulator ciśnienia parowania, wyłączników bezpieczeństwa i sterowników

·         Regulator rozprężenia; analiza funkcji regulatora i programowanie

·         Spawanie, lutowanie „na twardo” lub „na miękko” instalacji pompy ciepła

·         Wykonanie i sprawdzenie poszczególnych elementów instalacji hydraulicznej pompy ciepła; regulacja regulatorów rozprężenia i termostatów, zaworu ciśnieniowego, ograniczników ciśnienia

·         Płukanie, napełnianie i odpowietrzanie instalacji

·         Czynności rozruchowe

·         Próba ciśnieniowa – sprawdzenia wytrzymałości i szczelności instalacji pompy ciepła

·         Odpowietrzenie układu i wytworzenie próżni

·         Uruchomienie i wyłączenie elementów instalacji pompy ciepła, w tym dokonanie pomiarów istotnych parametrów ich pracy

·         Sprężarka – sprawdzenie warunków pracy

·         Skraplacz – sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania, czyszczenie z nieskraplających się gazów za pomocą odpowietrznika, sprawdzenie stanu powierzchni

·         Parownik – sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania, sprawdzenie stanu powierzchni

·         Sprawdzenie pracy oddzielacza oleju

·         Sprawdzenie stanu filtra osuszacza

·         Kontrole szczelności

·         Przecieki w pompach ciepła; przyrządy do wykrywania przecieków

·         Oględziny i kontrola manualna

·         Kontrola szczelności instalacji metodą pośrednią i bezpośrednią; interpretacja parametrów pomiarów

 

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM POMP CIEPŁA

·         Czynności bieżące i okresowe

·         Materiały i narzędzia stosowane do badań

·         Aparatura kontrolno-pomiarowa

·         Określanie i pomiary parametrów na podstawie danych technicznych

·         Dokumentacja odbiorcza; oddanie instalacji do użytku

 

 

 

Akty prawne dotyczące fotowoltaiki i wymagań szkoleniowych w Polsce.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 984/2013)

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu (Dz.U. 1034/2017)

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie certyfikatu, przedłużenie jego ważności oraz udzielanie akredytacji (Dz.U. 1038/2017)

Uzyskać certyfikat mogą instalatorzy zaliczający się do grupy I muszą spełnić warunki wynikające z zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy.

Nr. Zaświadczenia

Imię i nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikowany Instalator Pomp Ciepła OZE

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega przy współpracy z Śląskim Stowarzyszeniem Energetyków Polskich w Zabrzu uzyskał Akredytację na Certyfikowanego Instalatora Pomp Ciepła OZE z Urzędu Dozoru do organizowania szkoleń w zakresie instalatora pomp ciepła w skrócie „OZE – HP – Pompy Ciepła”

Niezmiernie dumni jesteśmy iż ponad 95% naszych słuchaczy po przystąpieniu do egzaminu w UDT uzyskało wynik pozytywny czym potwierdziło iż nasz ośrodek jest Najlepszą instytucją w Polsce w zakresie zdobycia tytułu Certyfikowanego Instalatora Pomp Ciepła. Wiedza i praktyka nabyta na naszych kursach pozwoliły prosto i bezboleśnie zdać egzamin a dodatkowe zajęcia na które kładziemy duży nacisk z rozwiązywania testów i zadań  pozwoliły na bezstresowe zdanie mimo wszystko ciężkiego egzaminu. Tylko u nas poświęcamy dodatkowy czas na rozwiązywanie testów i omówienie problemów występujących na egzaminach więc nasi kursanci są przygotowani w 100%. Ponadto prowadzone zajęcia praktyczne na których od samego „początku” instalujemy pompę ciepła pozwalają naszym kursantom na doskonałe zrozumienie teorii omówionych wcześniej. Zajęcia praktyczne pokazują iż najlepszym zrozumieniem pracy układu pompy ciepła jest jej montaż przez naszych kursantów a to z kolei gwarantuje najwyższy pozom wiedzy.

Kogo zachęcamy do udziału w kursie Instalatora pomp ciepła OZE?

Z pakietu naszych szkoleń z F-gazów, montażu klimatyzatorów i pomp ciepła kursów energetyki cieplnej G2 na terenie całej południowej Polski korzystają m.in. monterzy instalacji chłodniczych i cieplnych oraz te osoby które pragną zostać Certyfikowanym Instalatorem Pomp Ciepła 2020/21. W trakcie kursu instalatora OZE przekazujemy specjalistyczną wiedzę, łącząc zagadnienia teoretyczne z praktyką. Kurs OZE w cenie 1200 zł to wydatek za szkolenie dające możliwość montażu pomp ciepła (koszt rynkowy montażu 3000-7000zł) a ponadto oferujemy naszym kursantom niespotykane nigdzie indziej rabaty (do 50%) na urządzenia takich firm jak Kaisai, Mitsubishi, Auratsu oraz wielu innych wiodących producentów pomp ciepła a ułatwi to instalatorowi montaże w Katowicach, Gliwicach Krakowie czy Wrocławiu ze wsparciem po montażowym z naszej strony. Zapraszamy również do zapoznania się z kursem montażu klimatyzacji i F-gazowym który jest niejako kontynuacją jednego pionu szkoleń energetycznych i chłodniczych.

W jaki sposób można uzyskać certyfikat ?

Główną instytucją jest Urząd Dozoru Technicznego która sprawująca nadzór nad urządzeniami i instalacjami chłodniczymi/cieplnymi „OZE” oraz sprawdzeniem kwalifikacji osób obsługujących i montujących powyższe urządzenia. Głównym celem dozoru jest zapewnienie bezpieczeństwa dla osób mienia i środowiska więc instalację pomp ciepła wykonana w sposób szczelny jest dla każdego z nas priorytetem ważnym dla środowiska. Zminimalizowanie emisji gazów cieplarnianych a przede wszystkim ograniczenie  substancji wytwarzających dziurę ozonową możemy zapewnić tylko i wyłącznie przez prawidłową instalację pompy ciepła. Instalacja CO grzania i chłodzenia wykonana zarówno dla domu czy firmy i wykonana nieprawidłowo wskutek niewłaściwych czynności może spowodować uszkodzenie urządz