Cena od: 1200 zł

Certyfikowany Instalator Pomp Ciepła OZE

Kurs montażu pomp ciepła

Odtwórz wideo

PRZEDSIĘBIORCO,
SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NAWET DO 80%

Dowiedz się więcej:
500 400 086

Sprawdź nasze pakiety szkoleń z dofinansowaniem TUTAJ
informacje o kursie

Certyfikowany Instalator Pomp Ciepła OZE

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega przy
współpracy z Śląskim Stowarzyszeniem Energetyków Polskich w Zabrzu
uzyskał Akredytację na Certyfikowanego Instalatora Pomp Ciepła OZE z
Urzędu Dozoru do organizowania szkoleń w zakresie instalatora pomp
ciepła w skrócie „OZE – HP – Pompy Ciepła”

Niezmiernie dumni jesteśmy iż ponad 95% naszych słuchaczy po przystąpieniu do egzaminu w UDT uzyskało wynik pozytywny czym
potwierdziło iż nasz ośrodek jest Najlepszą instytucją w Polsce w
zakresie zdobycia tytułu Certyfikowanego Instalatora Pomp Ciepła. Wiedza
i praktyka nabyta na naszych kursach pozwoliły prosto i bezboleśnie
zdać egzamin a dodatkowe zajęcia na które kładziemy duży nacisk z
rozwiązywania testów i zadań  pozwoliły
na bezstresowe zdanie mimo wszystko ciężkiego egzaminu. Tylko u nas
poświęcamy dodatkowy czas na rozwiązywanie testów i omówienie problemów
występujących na egzaminach więc nasi kursanci są przygotowani w 100%.
Ponadto prowadzone zajęcia praktyczne na których od samego „początku”
instalujemy pompę ciepła pozwalają naszym kursantom na doskonałe
zrozumienie teorii omówionych wcześniej. Zajęcia praktyczne pokazują iż
najlepszym zrozumieniem pracy układu pompy ciepła jest jej montaż przez
naszych kursantów a to z kolei gwarantuje najwyższy pozom wiedzy.

Kto wydaje certyfikat ze szkolenia instalacji pomp ciepła ?

W pierwszej kolejności osoba która ukończyła szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora pomp ciepła, dostaje zaświadczenie od akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii. Nasz Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA posiada akredytację UDT (akredytacja nr. OZE-A/07/00092/20).

W drugiej fazie instalator z zaświadczeniem udaje się do oddziału urzędu dozoru gdzie zdaje egzamin przed komisją UDT

Kogo zachęcamy do udziału w kursie Instalatora pomp ciepła OZE?

Z pakietu naszych szkoleń z F-gazów, montażu
klimatyzatorów i pomp ciepła kursów energetyki cieplnej G2 na terenie
całej południowej Polski korzystają m.in. monterzy instalacji
chłodniczych i cieplnych oraz te osoby które pragną zostać
Certyfikowanym Instalatorem Pomp Ciepła 2020/21. W trakcie kursu
instalatora OZE przekazujemy specjalistyczną wiedzę, łącząc zagadnienia
teoretyczne z praktyką. Kurs OZE w cenie 1200 zł to wydatek za szkolenie
dające możliwość montażu pomp ciepła (koszt rynkowy montażu
3000-7000zł) a ponadto oferujemy naszym kursantom niespotykane nigdzie
indziej rabaty (do 50%) na urządzenia takich firm jak Kaisai,
Mitsubishi, Auratsu oraz wielu innych wiodących producentów pomp ciepła a
ułatwi to instalatorowi montaże w Katowicach, Gliwicach Krakowie czy
Wrocławiu ze wsparciem po montażowym z naszej strony. Zapraszamy również
do zapoznania się z kursem montażu klimatyzacji i F-gazowym który jest
niejako kontynuacją jednego pionu szkoleń energetycznych i chłodniczych.

W jaki sposób można uzyskać certyfikat ?

Główną instytucją jest Urząd Dozoru Technicznego
która sprawująca nadzór nad urządzeniami i instalacjami
chłodniczymi/cieplnymi „OZE” oraz sprawdzeniem kwalifikacji osób
obsługujących i montujących powyższe urządzenia. Głównym celem dozoru
jest zapewnienie bezpieczeństwa dla osób mienia i środowiska więc
instalację pomp ciepła wykonana w sposób szczelny jest dla każdego z nas
priorytetem ważnym dla środowiska. Zminimalizowanie emisji gazów
cieplarnianych a przede wszystkim ograniczenie  substancji
wytwarzających dziurę ozonową możemy zapewnić tylko i wyłącznie przez
prawidłową instalację pompy ciepła. Instalacja CO grzania i chłodzenia
wykonana zarówno dla domu czy firmy i wykonana nieprawidłowo wskutek
niewłaściwych czynności może spowodować uszkodzenie urządzenia jak i
zagrożenie dla środowiska w związku z powyższy każda osoba która
wykonuje instalacje winna przejść szkolenie przeprowadzone przez
akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie Instalacji Pomp
Ciepła w tym przypadku przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA

Jaką wiedzę otrzyma kursant?

Po zapoznaniu się  z
przepisami krajowymi i normami dotyczącymi stosowania systemów montażu
instalacji chłodniczo/grzewczej uczestnicy kursu OZE na instalatora
przejdą od podstaw wiedzy teoretycznej i technicznej. W pierwszej
kolejności szkolenia dla instalatorów pomp ciepła ugruntowana zostanie
wiedzą w zakresie budowy, właściwości i zasad działania układów
chłodniczych (HP).  Następnie
podczas zajęć praktycznych uzyskają wiedzę która każdemu instalatorowi
pozwoli na zamontowanie pomy ciepła, podłączenie wszystkich podzespołów
kotłowni oraz regulacji zarówno parametrów układu jak i automatyki.
Docenią to przede wszystkim osoby które chcą poszerzyć swoją wiedzę w
odnawialnej energii która jest bezapelacyjnie przyszłością całej
energetyki cieplnej i chłodniczej. Podczas zajęć praktycznych, kursanci
przejdą do string planu, czyli planu instalacji, gdzie poznają
praktyczne zasady wykonywania instalacji, dobór i wymiarowanie pomp
ciepła w jednostkach zewnętrznych i wewnętrznych oraz doborem coraz
bardziej popularnych monobloków poznają zalety i wady dolnych źródeł
oraz zapoznają się z narzędziami i wyposażeniem niezbędnych do montażu.
Następnym kluczowym elementem szkolenia OZE będzie konfigurowanie i
uruchamianie instalacji pompy ciepła. Nie zabraknie możliwości
samodzielnego konfigurowania parametrów, sprawdzania prawidłowej pracy
skraplacza, parownika, sprężarki czy wyregulowania zaworu rozprężnego. W
module szkolenia związanym z montażem pomp ciepła nie może zabraknąć
analizy typowych błędów montażowych, metod ograniczania nieszczelności i
dokładnego ustawienia odpowiednich wartości układu.

Czy certyfikat jest potrzebny instalatorowi ?

Dziś większość najnowszych instalacji pomp ciepła
to zwiększenie energooszczędności w domostwach czy firmach. Wiążąca się z
wydatkiem kilkunastu tysięcy złotych bardzo często finansowana zarówno z
kredytów jak i dopłat do instalacji przez organy administracji
samorządowe miast gmin i powiatów. Każda z tych instytucji przyznając
jakiekolwiek środki będzie żądała wykonania instalacji przez
kwalifikowany personel odpowiednio przygotowany na szkoleniach
Certyfikowanych Instalatorów Pomp Ciepła do wykonywania prawidłowego
wykonania instalacji – Rejestr Certyfikowanych Instalatorów OZE

Pompy ciepła

ZAGADNIENIA OGÓLNE; DOKUMENTY, ODNIESIENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA POMP CIEPŁA:

·         Przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące stosowania i wykorzystania pomp ciepła

·         Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW pomp ciepła; warunki uzyskiwania, odnawiania i utraty certyfikatu

·         Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz środowiska, stosowane w czasie instalowania – identyfikacja zagrożeń

·         Podstawowe terminy i definicje

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

·         Wpływ warunków geotermalnych i termicznych na działanie pomp ciepła

·         Zasoby geotermalne i temperatury gruntu; charakterystyka regionalna

·         Wydajność chłodnicza i cieplna pomp ciepła

·         Określanie współczynnika wydajności (COP) oraz współczynnika wydajności sezonowej (SFP)

·         Obieg termodynamiczny pomp ciepła

·         Charakterystyki obiegu pompy ciepła, zależności między temperaturami rozpraszacza ciepła, źródłami ciepła a wydajnością

·         Zapobieganie przegrzaniu i przechłodzeniu pompy ciepła

·         TYPY POMP CIEPŁA – powietrze/woda; woda/woda; solanka/woda; powietrze/powietrze

·         Inne typy i układy, w szczególności odparowania bezpośredniego

·         DZIAŁANIE ELEMENTÓW I OSPRZĘTU POMPY CIEPŁA: sprężarka, zawór rozprężny, parownik, skraplacz, środki konserwujące (smary) i czynniki chłodnicze

RODZAJE I CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ DOLNYCH

·         Powietrze; filtracja powietrza

·         Grunt i wykorzystanie zasobów geotermalnych

·         Identyfikacja gruntu i skał w celu określenia ich przewodności cieplnej

·         Woda gruntowa, studnie i zbiorniki wodne

·         Kolektory meandryczne, kolektory spiralne, sondy pionowe

POMPY CIEPŁA STOSOWANE W INSTALACJACH OGRZEWANIA I CHŁODZENIA

·         Instalacje ogrzewania

·         Instalacje centralnego ogrzewania; instalacje ciepłej wody użytkowej   

·         Wybór i dobór pomp ciepła – określanie wartości obciążenia cieplnego różnych budynków oraz wartości typowych w zakresie wytwarzania ciepłej wody

·         Określenie wydajności pompy ciepła na podstawie:
– obciążenia cieplnego dla celów wytwarzania ciepłej wody
– masy akumulacyjnej budynku
– w czasie przerwy w zasilaniu

·         Określenie elementu pełniącego funkcję zbiornika buforowego oraz jego pojemności

·         Włączenie drugiego układu grzewczego

·         Instalacje chłodnicze – chłodzenie pasywne i aktywne

 

ZASADY DOBORU INSTALACJI Z POMPAMI CIEPŁA

·         Określenie zapotrzebowania na ciepło

·         Wybór rodzaju i określenie wielkości źródła

·         Dobór pompy ciepła

·         Określenie warunków montażu instalacji pompy ciepła i źródła

·         Wykonanie wymienników gruntowych

·         Ułożenie elementów kolektora poziomego z układem połączeń

·         Napełnienie i próba ciśnieniowa

·         Możliwość zastosowania pomp ciepła oraz wybór optymalnego układu pompy ciepła

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI POMP CIEPŁA

·         Instalacja pompy ciepła

·         Zasada działania elementów instalacji pompy ciepła oraz zagrożenia związane z ich rozszczelnieniem i wystąpieniem wycieków (sprężarka, skraplacz, parownik, regulatory rozprężenia)

·         Montaż, regulacja i sprawdzenie elementów instalacji pompy ciepła

·         Sprężarka wraz z układem kontrolno-sterującym; wyłączniki bezpieczeństwa i sterowniki, zawory ssawne i tłoczne

·         Skraplacz wraz z układem kontrolno-sterującym; regulator ciśnienia tłoczenia, regulacja wyłączników bezpieczeństwa i sterowników

·         Parownik wraz z układem kontrolno-sterującym; regulator ciśnienia parowania, wyłączników bezpieczeństwa i sterowników

·         Regulator rozprężenia; analiza funkcji regulatora i programowanie

·         Spawanie, lutowanie „na twardo” lub „na miękko” instalacji pompy ciepła

·         Wykonanie i sprawdzenie poszczególnych elementów instalacji hydraulicznej pompy ciepła; regulacja regulatorów rozprężenia i termostatów, zaworu ciśnieniowego, ograniczników ciśnienia

·         Płukanie, napełnianie i odpowietrzanie instalacji

·         Czynności rozruchowe

·         Próba ciśnieniowa – sprawdzenia wytrzymałości i szczelności instalacji pompy ciepła

·         Odpowietrzenie układu i wytworzenie próżni

·         Uruchomienie i wyłączenie elementów instalacji pompy ciepła, w tym dokonanie pomiarów istotnych parametrów ich pracy

·         Sprężarka – sprawdzenie warunków pracy

·         Skraplacz – sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania, czyszczenie z nieskraplających się gazów za pomocą odpowietrznika, sprawdzenie stanu powierzchni

·         Parownik – sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania, sprawdzenie stanu powierzchni

·         Sprawdzenie pracy oddzielacza oleju

·         Sprawdzenie stanu filtra osuszacza

·         Kontrole szczelności

·         Przecieki w pompach ciepła; przyrządy do wykrywania przecieków

·         Oględziny i kontrola manualna

·         Kontrola szczelności instalacji metodą pośrednią i bezpośrednią; interpretacja parametrów pomiarów

 

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM POMP CIEPŁA

·         Czynności bieżące i okresowe

·         Materiały i narzędzia stosowane do badań

·         Aparatura kontrolno-pomiarowa

·         Określanie i pomiary parametrów na podstawie danych technicznych

·         Dokumentacja odbiorcza; oddanie instalacji do użytku

 

 

 

Akty prawne dotyczące fotowoltaiki i wymagań szkoleniowych w Polsce.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 984/2013)

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu (Dz.U. 1034/2017)

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie certyfikatu, przedłużenie jego ważności oraz udzielanie akredytacji (Dz.U. 1038/2017)

Uzyskać certyfikat mogą instalatorzy zaliczający się do grupy I muszą spełnić warunki wynikające z zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy.

Nr. Zaświadczenia

Imię i Nazwisko

OZE-A/09/00110/21/1/2021/2

Krzysztof Olszak

OZE-A/09/00110/21/2/2021/2

Sebastian Adamczuk

OZE-A/09/00110/21/3/2021/2

Marek Kupiec

OZE-A/09/00110/21/4/2021/2

Adam Gacek