Cena od: 1200 zł

Szkolenie Instalatorów Systemów Fotowoltaicznych OZE

Certyfikowany instalator PV modułów i paneli fotowoltaicznych

Odtwórz wideo

PRZEDSIĘBIORCO,
SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NAWET DO 80%

Dowiedz się więcej:
500 400 086

Sprawdź nasze pakiety szkoleń z dofinansowaniem TUTAJ
informacje o kursie

Certyfikowany Instalator systemów fotowoltaicznych OZE

W  roku 2014 Urząd Dozoru Technicznego rozpoczął egzaminowanie instalatorów Odnawialnych Źródeł Energii w celu podniesienia ich kwalifikacji oraz jako potwierdzenie ich wiedzy jako wykonawców Instalacji Fotowoltaicznych  w związku z tym iż zaczęła obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2003r (20 09/28/WE)

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA również rozpoczął przygotowywanie swoich kursantów do zdania oczywiście z wynikiem pozytywnym egzaminu na Instalatora Systemów Fotowoltaicznych które stanowią trzon produkcji prądu na potrzeby własne domów i zakładów pracy.

W jaki sposób można uzyskać certyfikat ?

W Polsce główną instytucją sprawująca nadzór nad urządzeniami, instalacjami jak i sprawdzeniem kwalifikacji dla obsługi i konserwacji osób jest Urząd Dozoru Technicznego. Jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dla osób mienia i środowiska instalacji jak i urządzeń stwarzającymi zagrożenie. W związku z tym iż instalacja fotowoltaiczna wytwarza energię elektryczną i może stanowić źródło zagrożenia dla domu lub firmy wskutek nieprawidłowo wykonanej instalacji każda osoba która wykonuje instalacje winna przejść szkolenie przeprowadzone przez akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie Instalacji Fotowoltaicznych w tym przypadku przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA (podlink będzie na UDT).

Czy certyfikat jest potrzebny instalatorowi ?

Dziś większość instalacji fotowoltaicznych to zwiększenie energooszczędności w domostwach czy firmach. Wiążąca się z wydatkiem kilkunastu tysięcy złotych bardzo często finansowana zarówno z kredytów jak i dopłat do instalacji przez organy administracji samorządowe miast gmin i powiatów. Każda z tych instytucji przyznając jakiekolwiek środki będzie żądała wykonania instalacji przez kwalifikowany personel odpowiednio przygotowany na szkoleniach do wykonywania prawidłowego wykonania instalacji – Rejestr Certyfikowanych Instalatorów OZE

Kto wydaje certyfikat ze szkolenia instalacji fotowoltaicznej ?

W pierwszej kolejności osoba która ukończyła szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji, dostaje zaświadczenie od akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii – sprawdź nas tutaj

W drugiej fazie instalator z zaświadczeniem udaje się do oddziału urzędu dozoru gdzie zdaje egzamin przed komisją UDT.

Więcej o UDT

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu (Dz.U.2020.348).

Uzyskać certyfikat mogą instalatorzy zaliczający się do grupy I muszą spełnić warunki wynikające z zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy.

Nr. Zaświadczenia

Imię i Nazwisko

OZE-A/07/00092/20/1/2020/07

GRZEGORZ SKOWRON

OZE-A/07/00092/20/2/2020/07

PAWEŁ WEŁNA

OZE-A/07/00092/20/3/2020/07

BARTOSZ DAMEK

OZE-A/07/00092/20/4/2020/07

ARIEL RZESZOWSKI

OZE-A/07/00092/20/5/2020/07

MARCIN WNOROWSKI

OZE-A/07/00092/20/1/2020/08

JAROSŁAW DROŻDŻOWICZ

OZE-A/07/00092/20/2/2020/08

GRZEGORZ SIWIERSKI

OZE-A/07/00092/20/3/2020/08

ALEX CARBOGNO-BARNABE

OZE-A/07/00092/20/4/2020/08

JAROSŁAW ZAJĄC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikowany Instalator systemów fotowoltaicznych OZE

W  roku 2014 Urząd Dozoru Technicznego rozpoczął egzaminowanie instalatorów Odnawialnych Źródeł Energii w celu podniesienia ich kwalifikacji oraz jako potwierdzenie ich wiedzy jako wykonawców Instalacji Fotowoltaicznych  w związku z tym iż zaczęła obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2003r (20 09/28/WE)

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA również rozpoczął przygotowywanie uczestników kursu na instalatora systemów fotowoltaicznych do zdania oczywiście z wynikiem pozytywnym egzaminu na Instalatora Systemów Fotowoltaicznych, które stanowią trzon produkcji prądu na potrzeby własne domów i zakładów pracy.

Kogo zachęcamy do udziału w kursie Instalatora systemów fotowoltaicznych OZE?

Z naszych szkoleń z fotowoltaiki na Śląsku korzystają m.in. monterzy instalacji fotowoltaicznych, którzy pragną zostać Certyfikowanym Instalatorem Systemów Fotowoltaicznych 2020. W trakcie kursu instalatora OZE przekazujemy specjalistyczną wiedzę, łącząc zagadnienia teoretyczne z praktyką. Kurs OZE w cenie 1200 zł to wydatek za szkolenie z fotowoltaiki w Katowicach, który zaprocentuje. Zapraszamy również do zapoznania się z kursem montażu klimatyzacji.

W jaki sposób można uzyskać certyfikat ?

W Polsce główną instytucją sprawująca nadzór nad urządzeniami, instalacjami jak i sprawdzeniem kwalifikacji dla obsługi i konserwacji osób jest Urząd Dozoru Technicznego. Jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dla osób mienia i środowiska instalacji jak i urządzeń stwarzającymi zagrożenie. W związku z tym iż instalacja fotowoltaiczna wytwarza energię elektryczną i może stanowić źródło zagrożenia dla domu lub firmy wskutek nieprawidłowo wykonanej instalacji każda osoba która wykonuje instalacje winna przejść szkolenie przeprowadzone przez akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie Instalacji Fotowoltaicznych w tym przypadku przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA (podlink będzie na UDT).

Jaką wiedzę otrzyma kursant?

Po zapoznaniu się  z przepisami krajowymi i normami dotyczącymi stosowania systemów fotowoltaicznych, uczestnicy kursu OZE na instalatora przejdą do podstaw wiedzy technicznej. W pierwszej kolejności szkolenia dla instalatorów fotowoltaiki ugruntowana zostanie wiedz w zakresie budowy, właściwości i zasad działania fotoogniw i modułów (PV).  Ocenią przewagi ogniw polikrystalicznych nad monokrystalicznymi i  prześledzą najnowsze osiągnięcia dotyczące ogniw np. z materiałów organicznych.

Warto posiadać podstawy wiedzy w tym zakresie, gdyż postęp technologiczny prowadzi do optymalizacji produkcji np. polimerowych ogniw PV, które nanoszone są w formie nadruku. A prosta masowa produkcja danego typu ogniw PV z roku na rok obniża znacząco koszt inwestycji zarówno u prosumentów, jak i w dużych elektrowniach, opartych na panelach fotowoltaicznych. W tym momencie przejdziemy do aspektów praktycznych szkolenia montera instalacji fotowoltaicznych.  Obok zasad doboru systemów fotowoltaicznych,  takich jak np. miejsce lokalizacji, kierunek i nachylenie instalacji, uczestnicy kursu montażu paneli fotowoltaicznych poznają wpływ zacienienia na wydajność instalacji, nauczą się pozyskiwać i przetwarzać dane pogodowe, obliczać powierzchnię systemu i wielkości znamionowych.

Przyszli monterzy instalacji fotowoltaicznych przećwiczą również dobór falownika (inwertera) i określą jego sprawność. Dowiedzą się także do czego służy dioda bocznikująca fotoogniwo (by-pass) oraz co to jest gorący punkt (hot spot). Osobny moduł szkolenia z fotowoltaiki poświęcony został autonomicznym systemom, wykorzystaniu akumulatorów oraz zasilaniu awaryjnemu. Po czym, kursanci przejdą do string planu, czyli planu instalacji, gdzie poznają praktyczne zasady wykonywania instalacji, dobór i wymiarowanie przewodów i kabli. Monterzy zapoznają się również z narzędziami i wyposażeniem do montażu.

Następnym kluczowym elementem szkolenia OZE będzie konfigurowanie i uruchamianie instalacji fotowoltaicznej.

Kurs montażu instalacji fotowoltaicznej obejmuje oczywiście praktyczną naukę instalacji paneli na przykładowych konstrukcjach wsporczych. Nie zabraknie możliwości samodzielnego konfigurowania parametrów, sprawdzania komunikacji z regulatorem ładowania oraz falownikiem sieciowym. W module kursu związanym z montażem systemów fotowoltaicznych nie może zabraknąć analizy typowych błędów montażowych, metod ograniczania przepięć oraz omówienia instalacji odgromowej i uziemienia.

Czy certyfikat jest potrzebny instalatorowi ?

Dziś większość instalacji fotowoltaicznych to zwiększenie energooszczędności w domostwach czy firmach. Wiążąca się z wydatkiem kilkunastu tysięcy złotych bardzo często finansowana zarówno z kredytów jak i dopłat do instalacji przez organy administracji samorządowe miast gmin i powiatów. Każda z tych instytucji przyznając jakiekolwiek środki będzie żądała wykonania instalacji przez kwalifikowany personel odpowiednio przygotowany na szkoleniach fotowoltaiki do wykonywania prawidłowego wykonania instalacji – Rejestr Certyfikowanych Instalatorów OZE

Kto wydaje certyfikat ze szkolenia instalacji fotowoltaicznej ?

W pierwszej kolejności osoba która ukończyła szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji, dostaje zaświadczenie od akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii – sprawdź nas tutaj

W drugiej fazie instalator z zaświadczeniem udaje się do oddziału urzędu dozoru gdzie zdaje egzamin przed komisją UDT.

Więcej o UDT

Serdecznie zapraszamy

Wszystkich zainteresowanych profesjonalną wiedzą, przystępnie i praktycznie przekazaną zapraszamy na kurs fotowoltaiki w cenie 1200zł. To profesjonalnie prowadzone szkolenia OZE 2020 dla monterów instalacji fotowoltaicznych do Katowic, serca rozgrzanego nowoczesnymi technologiami Śląska.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu (Dz.U.2020.348).

Uzyskać certyfikat mogą instalatorzy zaliczający się do grupy I muszą spełnić warunki wynikające z zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy.

Nr. Zaświadczenia

Imię i Nazwisko

OZE-A/07/00092/20/1/2020/07

GRZEGORZ SKOWRON

OZE-A/07/00092/20/2/2020/07

PAWEŁ WEŁNA

OZE-A/07/00092/20/3/2020/07

BARTOSZ DAMEK

OZE-A/07/00092/20/4/2020/07

ARIEL RZESZOWSKI

OZE-A/07/00092/20/5/2020/07

MARCIN WNOROWSKI

OZE-A/07/00092/20/1/2020/08

JAROSŁAW DROŻDŻOWICZ

OZE-A/07/00092/20/2/2020/08

GRZEGORZ SIWIERSKI

OZE-A/07/00092/20/3/2020/08

ALEX CARBOGNO-BARNABE

OZE-A/07/00092/20/4/2020/08

JAROSŁAW ZAJĄC