Cena od: 1200 zł

Szkolenie Instalatorów Systemów Fotowoltaicznych PV – OZE

z uprawnieniami elektrycznymi z grupy G1 E i D w zakresie urządzeń do 1kV, przyłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej wraz z pomiarami rezystancji uziemienia instalacji odgromowej oraz stanu izolacji

Odtwórz wideo
informacje o kursie
Certyfikowany Instalator systemów fotowoltaicznych OZE z uprawnieniami elektrycznymi eksploatacyjnymi i dozorowymi z grupy G1 w zakresie urządzeń prądotwórczych przyłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego wraz z pomiarami rezystencji uziemienia instalacji odgromowej oraz stanu izolacji

W  roku 2014 Urząd Dozoru Technicznego rozpoczął egzaminowanie
instalatorów Odnawialnych Źródeł Energii w celu podniesienia ich
kwalifikacji oraz jako potwierdzenie ich wiedzy jako wykonawców
Instalacji Fotowoltaicznych  w związku z tym iż zaczęła obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2003r (20 09/28/WE)

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA również rozpoczął przygotowywanie
swoich kursantów do zdania oczywiście z wynikiem pozytywnym egzaminu na
Instalatora Systemów Fotowoltaicznych które stanowią trzon produkcji
prądu na potrzeby własne domów i zakładów pracy.

W jaki sposób można uzyskać certyfikat ?

W Polsce główną instytucją sprawująca nadzór nad urządzeniami,
instalacjami jak i sprawdzeniem kwalifikacji dla obsługi i konserwacji
osób jest Urząd Dozoru Technicznego. Jego głównym celem jest zapewnienie
bezpieczeństwa dla osób mienia i środowiska instalacji jak i urządzeń
stwarzającymi zagrożenie. W związku z tym iż instalacja fotowoltaiczna
wytwarza energię elektryczną i może stanowić źródło zagrożenia dla domu
lub firmy wskutek nieprawidłowo wykonanej instalacji każda osoba która
wykonuje instalacje winna przejść szkolenie przeprowadzone przez
akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie Instalacji
Fotowoltaicznych w tym przypadku przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego
OMEGA (podlink będzie na UDT).

Czy certyfikat jest potrzebny instalatorowi ?

Dziś większość instalacji fotowoltaicznych to zwiększenie
energooszczędności w domostwach czy firmach. Wiążąca się z wydatkiem
kilkunastu tysięcy złotych bardzo często finansowana zarówno z kredytów
jak i dopłat do instalacji przez organy administracji samorządowej miast
gmin i powiatów. Każda z tych instytucji przyznając jakiekolwiek środki
będzie żądała wykonania instalacji przez kwalifikowany personel
odpowiednio przygotowany na szkoleniach do wykonywania prawidłowego
wykonania instalacji – Rejestr Certyfikowanych Instalatorów OZE

Kto wydaje certyfikat ze szkolenia instalacji fotowoltaicznej ?

W
pierwszej kolejności osoba która ukończyła szkolenie podstawowe dla
osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji
lub małej instalacji, dostaje zaświadczenie od akredytowanego przez UDT
organizatora szkoleń w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju
odnawialnego źródła energii – akredytacja nr. OZE-A/07/00092/20 sprawdź nas tutaj w rejestrze UDT

W drugiej fazie instalator z zaświadczeniem udaje się do oddziału urzędu dozoru gdzie zdaje egzamin przed komisją UDT.

Więcej o UDT

Zakresy programowe szkoleń

Kurs przygotowawczy dla osób zamierzających zdawać egzamin
z fotowoltaiki przed Urzędem Dozoru Technicznego


Kursanci rozwiązują 8 testów po 24 pytania, o strukturze pytań podobnej do typowych pytań egzaminacyjnych, które obejmują:

1) dokumenty odniesienia dotyczące stosowania systemów fotowoltaicznych,
2) przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące stosowania i wykorzystania fotowoltaiki,
3) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz środowiska
    stosowane w czasie instalowania – identyfikacja zagrożeń,
4) podstawowe właściwości fizyczne i zasada działania systemów fotowoltaicznych,
5) ogniwo słoneczne – budowa i zasada działania,
6) rodzaje ogniw i modułów fotowoltaicznych,
7) rodzaje systemów fotowoltaicznych,
8) urządzenia i elementy systemów fotowoltaicznych,
9) zasady doboru systemów fotowoltaicznych,
10) pozyskiwanie i przetwarzanie danych pogodowych,
11) autonomiczne systemy fotowoltaiczne,
12) podłączanie systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej,
13) polskie normy oraz specyfikacje techniczne związane z grupą tematyczną
,
14)
montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego,
15) współpraca z akumulatorami w systemach autonomicznych,
16) ograniczanie przepięć,
17) instalacja odgromowa oraz instalacja uziemienia,
18) analiza typowych błędów montażowych,
19) warunki odbioru i dokumentacja techniczna instalacji,
20) wydajność systemów fotowoltaicznych,
21) czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych,
22) Badania termowizyjne; cel i warunki wykonywania tego rodzaju badań.

 Każdy test jest szczegółowo omawiany przez prowadzącego.

 

W części opisowej, kursanci rozwiązują 12 zadań problemowych, które obejmują:

1) schemat blokowy systemu on-grid i omówienie zasady jego działania,
2) schemat blokowy systemu off-grid i omówienie zasady jego działania,
3) obliczanie parametrów łańcuchów złożonych z modułów połączonych szeregowo,
4) obliczanie parametrów łańcuchów złożonych z modułów połączonych równolegle,
5) analiza charakterystyki prądowo-napięciowej modułu fotowoltaicznego dla różnych warunków słonecznych.  Omówienie zmiany położenia punktu mocy maksymalnej (MPP). Obliczanie zależność mocy modułu fotowoltaicznego od warunków atmosferycznych,
6) obliczanie  rzeczywistej energii elektrycznej, wyprodukowanej w ciągu roku przez instalacje
fotowoltaiczną,
7) analiza rozmieszczania modułów fotowoltaicznych w celu uzyskania maksymalnej mocy instalacji fotowoltaicznej,
8) analiza
zakresu testów i pomiarów po montażu instalacji fotowoltaicznej,
9) analiza
informacji, jakie powinna zawierać dokumentacja instalacji fotowoltaicznej, sporządzona po jej wykonaniu,
10) obliczanie
parametrów instalacji fotowoltaicznej na podstawie schematu,
11)
analiza czynności, jakie należy przeprowadzić podczas okresowej kontroli instalacji fotowoltaicznej,
12) dobór modułów i falowników podczas projektowania instalacji fotowoltaicznej.

Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe, obejmujące 100% omawianych zagadnień.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu (Dz.U.2020.348).

Uzyskać certyfikat mogą instalatorzy zaliczający się do grupy I muszą spełnić warunki wynikające z zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy.

Nr. Zaświadczenia

Imię i Nazwisko

OZE-A/07/00092/20/1/2020/07

GRZEGORZ SKOWRON

OZE-A/07/00092/20/2/2020/07

PAWEŁ WEŁNA

OZE-A/07/00092/20/3/2020/07

BARTOSZ DAMEK

OZE-A/07/00092/20/4/2020/07

ARIEL RZESZOWSKI

OZE-A/07/00092/20/5/2020/07

MARCIN WNOROWSKI

OZE-A/07/00092/20/1/2020/08

JAROSŁAW DROŻDŻOWICZ

OZE-A/07/00092/20/2/2020/08

GRZEGORZ SIWIERSKI

OZE-A/07/00092/20/3/2020/08

ALEX CARBOGNO-BARNABE

OZE-A/07/00092/20/4/2020/08

JAROSŁAW ZAJĄC

OZE-A/07/00092/20/1/2020/09

Michał Daszkiewicz

OZE-A/07/00092/20/2/2020/09

Wojciech Gębarowski

OZE-A/07/00092/20/3/2020/09

Alik Dorov

OZE-A/07/00092/20/4/2020/09

Krzysztof Jasiewicz

OZE-A/07/00092/20/5/2020/09

Gabriela Dawid-Bała

OZE-A/07/00092/20/6/2020/09

Piotr Grycz

OZE-A/07/00092/20/7/2020/09

Jarosław Walo

OZE-A/07/00092/20/8/2020/09

Krzysztof Maciuch

OZE-A/07/00092/20/1/2020/10

Robert Woszczyk

OZE-A/07/00092/20/2/2020/10

Mirosław Korus

OZE-A/07/00092/20/3/2020/10

Stanisław Galica

OZE-A/07/00092/20/4/2020/10

Bogusław Lewandowski

OZE-A/07/00092/20/5/2020/10

Bartosz Golec

OZE-A/07/00092/20/6/2020/10

Tomasz Pawlik

OZE-A/07/00092/20/1/2020/11

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

OZE-A/07/00092/20/2/2020/11

MARIUSZ KĘPIŃSKI

OZE-A/07/00092/20/3/2020/11

CEZARY ZIARNECKI

OZE-A/07/00092/20/4/2020/11

DARIUSZ BIAŁOWĄS

OZE-A/07/00092/20/1/2020/12

Anatolii Levytskyi

OZE-A/07/00092/20/2/2020/12

Damian Klimas

OZE-A/07/00092/20/3/2020/12

Krzysztof Białożyt

OZE-A/07/00092/20/4/2020/12

Marcin Duży

OZE-A/07/00092/20/5/2020/12

Tadeusz Żuchowicz

OZE-A/07/00092/20/6/2020/12

Dawid Gawron

OZE-A/07/00092/20/7/2020/12

Paweł Kyć

OZE-A/07/00092/20/8/2020/12

Tomasz Majewski

OZE-A/07/00092/20/9/2020/12

Tomasz Kadecki

OZE-A/07/00092/20/10/2020/12

Dawid Łukawski

OZE-A/07/00092/20/11/2020/12

Zbigniew Stawowy

OZE-A/07/00092/20/1/2021/01

Jakub Świnicki

OZE-A/07/00092/20/2/2021/01

Tomasz Twardokęs

OZE-A/07/00092/20/3/2021/01

Piotr Grząśko

OZE-A/07/00092/20/4/2021/01

Grzegorz Sapiński

OZE-A/07/00092/20/5/2021/01

Sebastian Traczuk

OZE-A/07/00092/20/6/2021/01

Tomasz Nowakowski

OZE-A/07/00092/20/7/2021/01

Dariusz Bożek

OZE-A/07/00092/20/8/2021/01

Grzegorz Bożek

OZE-A/07/00092/20/9/2021/01

Krzysztof Słowik

OZE-A/07/00092/20/10/2021/01

Tomasz Kołakowski

OZE-A/07/00092/20/11/2021/01

Rafał Zięba

OZE-A/07/00092/20/12/2021/01

Grzegorz Małek

OZE-A/07/00092/20/13/2021/01

Bartłomiej Małek

OZE-A/07/00092/20/14/2021/01

Krystian Małek

OZE-A/07/00092/20/15/2021/01

Patryk Daniel

OZE-A/07/00092/20/16/2021/01

Kamil Barański

OZE-A/07/00092/20/17/2021/01

Maciej Piróg

OZE-A/07/00092/20/18/2021/01

Patryk Marek

OZE-A/07/00092/20/19/2021/01

Damian Furgacz

OZE-A/07/00092/20/20/2021/01

Mirosław Ciecierski

OZE-A/07/00092/20/1/2021/02

Piotr Effenberg

OZE-A/07/00092/20/2/2021/02

Marek Kupiec

OZE-A/07/00092/20/3/2021/02

Artur Skrzypiński

OZE-A/07/00092/20/4/2021/02

Kamil Suder

OZE-A/07/00092/20/5/2021/02

Daniel Wojcieszko

OZE-A/07/00092/20/6/2021/02

Szymon Galaxy 

OZE-A/07/00092/20/7/2021/02

Wojciech Bandas

OZE-A/07/00092/20/8/2021/02

Artur Chudek

OZE-A/07/00092/20/1/2021/3

Jerzy Kollbek

OZE-A/07/00092/20/2/2021/3

Krzysztof Mierzwa

OZE-A/07/00092/20/3/2021/3

Dominik Zubek

OZE-A/07/00092/20/4/2021/3

Grzegorz Stępień

OZE-A/07/00092/20/5/2021/3

Konrad Drzymała

OZE-A/07/00092/20/6/2021/3

Łukasz Piwowarski

OZE-A/07/00092/20/7/2021/3

Krzysztof Kazior

OZE-A/07/00092/20/8/2021/3

Patryk Lisowski

OZE-A/07/00092/20/9/2021/3

Marcin Michałek

OZE-A/07/00092/20/1/2021/4

Grzegorz Mróz

OZE-A/07/00092/20/2/2021/4

Janusz Budziński

OZE-A/07/00092/20/3/2021/4

Dawid Siudut

OZE-A/07/00092/20/4/2021/4

Tomasz Kwiatek

OZE-A/07/00092/20/5/2021/4

Patryk Patecki

OZE-A/07/00092/20/6/2021/4

Mariusz Cierniak

OZE-A/07/00092/20/7/2021/4

Marcin Frączek

OZE-A/07/00092/20/8/2021/4

Jakub Piłka

OZE-A/07/00092/20/1/2021/6

Grzegorz Puk

OZE-A/07/00092/20/2/2021/6

Tomasz Langner

OZE-A/07/00092/20/3/2021/6

Robert Jastrzębski

OZE-A/07/00092/20/4/2021/6

Tomasz Rytel

OZE-A/07/00092/20/5/2021/6

Adrian Bańka

OZE-A/07/00092/20/6/2021/6

Tomasz Böhm