Cena od: 1200 zł

Szkolenie Instalatorów Systemów Fotowoltaicznych PV – OZE

z uprawnieniami elektrycznymi z grupy G1 E i D w zakresie urządzeń do 1kV, przyłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej wraz z pomiarami rezystancji uziemienia instalacji odgromowej oraz stanu izolacji

Odtwórz wideo

PRZEDSIĘBIORCO,
SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NAWET DO 80%

Dowiedz się więcej:
500 400 086

Sprawdź nasze pakiety szkoleń z dofinansowaniem TUTAJ
informacje o kursie
Certyfikowany Instalator systemów fotowoltaicznych OZE z uprawnieniami elektrycznymi eksploatacyjnymi i dozorowymi z grupy G1 w zakresie urządzeń prądotwórczych przyłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego wraz z pomiarami rezystencji uziemienia instalacji odgromowej oraz stanu izolacji

W  roku 2014 Urząd Dozoru Technicznego rozpoczął egzaminowanie
instalatorów Odnawialnych Źródeł Energii w celu podniesienia ich
kwalifikacji oraz jako potwierdzenie ich wiedzy jako wykonawców
Instalacji Fotowoltaicznych  w związku z tym iż zaczęła obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2003r (20 09/28/WE)

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA również rozpoczął przygotowywanie
swoich kursantów do zdania oczywiście z wynikiem pozytywnym egzaminu na
Instalatora Systemów Fotowoltaicznych które stanowią trzon produkcji
prądu na potrzeby własne domów i zakładów pracy.

W jaki sposób można uzyskać certyfikat ?

W Polsce główną instytucją sprawująca nadzór nad urządzeniami,
instalacjami jak i sprawdzeniem kwalifikacji dla obsługi i konserwacji
osób jest Urząd Dozoru Technicznego. Jego głównym celem jest zapewnienie
bezpieczeństwa dla osób mienia i środowiska instalacji jak i urządzeń
stwarzającymi zagrożenie. W związku z tym iż instalacja fotowoltaiczna
wytwarza energię elektryczną i może stanowić źródło zagrożenia dla domu
lub firmy wskutek nieprawidłowo wykonanej instalacji każda osoba która
wykonuje instalacje winna przejść szkolenie przeprowadzone przez
akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie Instalacji
Fotowoltaicznych w tym przypadku przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego
OMEGA (podlink będzie na UDT).

Czy certyfikat jest potrzebny instalatorowi ?

Dziś większość instalacji fotowoltaicznych to zwiększenie
energooszczędności w domostwach czy firmach. Wiążąca się z wydatkiem
kilkunastu tysięcy złotych bardzo często finansowana zarówno z kredytów
jak i dopłat do instalacji przez organy administracji samorządowej miast
gmin i powiatów. Każda z tych instytucji przyznając jakiekolwiek środki
będzie żądała wykonania instalacji przez kwalifikowany personel
odpowiednio przygotowany na szkoleniach do wykonywania prawidłowego
wykonania instalacji – Rejestr Certyfikowanych Instalatorów OZE

Kto wydaje certyfikat ze szkolenia instalacji fotowoltaicznej ?

W
pierwszej kolejności osoba która ukończyła szkolenie podstawowe dla
osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji
lub małej instalacji, dostaje zaświadczenie od akredytowanego przez UDT
organizatora szkoleń w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju
odnawialnego źródła energii – akredytacja nr. OZE-A/07/00092/20 sprawdź nas tutaj w rejestrze UDT

W drugiej fazie instalator z zaświadczeniem udaje się do oddziału urzędu dozoru gdzie zdaje egzamin przed komisją UDT.

Więcej o UDT

Zakresy programowe szkoleń

Kurs przygotowawczy dla osób zamierzających zdawać egzamin
z fotowoltaiki przed Urzędem Dozoru Technicznego


Kursanci rozwiązują 8 testów po 24 pytania, o strukturze pytań podobnej do typowych pytań egzaminacyjnych, które obejmują:

1) dokumenty odniesienia dotyczące stosowania systemów fotowoltaicznych,
2) przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące stosowania i wykorzystania fotowoltaiki,
3) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz środowiska
    stosowane w czasie instalowania – identyfikacja zagrożeń,
4) podstawowe właściwości fizyczne i zasada działania systemów fotowoltaicznych,
5) ogniwo słoneczne – budowa i zasada działania,
6) rodzaje ogniw i modułów fotowoltaicznych,
7) rodzaje systemów fotowoltaicznych,
8) urządzenia i elementy systemów fotowoltaicznych,
9) zasady doboru systemów fotowoltaicznych,
10) pozyskiwanie i przetwarzanie danych pogodowych,
11) autonomiczne systemy fotowoltaiczne,
12) podłączanie systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej,
13) polskie normy oraz specyfikacje techniczne związane z grupą tematyczną
,
14)
montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego,
15) współpraca z akumulatorami w systemach autonomicznych,
16) ograniczanie przepięć,
17) instalacja odgromowa oraz instalacja uziemienia,
18) analiza typowych błędów montażowych,
19) warunki odbioru i dokumentacja techniczna instalacji,
20) wydajność systemów fotowoltaicznych,
21) czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych,
22) Badania termowizyjne; cel i warunki wykonywania tego rodzaju badań.

 Każdy test jest szczegółowo omawiany przez prowadzącego.

 

W części opisowej, kursanci rozwiązują 12 zadań problemowych, które obejmują:

1) schemat blokowy systemu on-grid i omówienie zasady jego działania,
2) schemat blokowy systemu off-grid i omówienie zasady jego działania,
3) obliczanie parametrów łańcuchów złożonych z modułów połączonych szeregowo,
4) obliczanie parametrów łańcuchów złożonych z modułów połączonych równolegle,
5) analiza charakterystyki prądowo-napięciowej modułu fotowoltaicznego dla różnych warunków słonecznych.  Omówienie zmiany położenia punktu mocy maksymalnej (MPP). Obliczanie zależność mocy modułu fotowoltaicznego od warunków atmosferycznych,
6) obliczanie  rzeczywistej energii elektrycznej, wyprodukowanej w ciągu roku przez instalacje
fotowoltaiczną,
7) analiza rozmieszczania modułów fotowoltaicznych w celu uzyskania maksymalnej mocy instalacji fotowoltaicznej,
8) analiza
zakresu testów i pomiarów po montażu instalacji fotowoltaicznej,
9) analiza
informacji, jakie powinna zawierać dokumentacja instalacji fotowoltaicznej, sporządzona po jej wykonaniu,
10) obliczanie
parametrów instalacji fotowoltaicznej na podstawie schematu,
11)
analiza czynności, jakie należy przeprowadzić podczas okresowej kontroli instalacji fotowoltaicznej,
12) dobór modułów i falowników podczas projektowania instalacji fotowoltaicznej.

Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe, obejmujące 100% omawianych zagadnień.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu (Dz.U.2020.348).

Uzyskać certyfikat mogą instalatorzy zaliczający się do grupy I muszą spełnić warunki wynikające z zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy.

Nr. Zaświadczenia

Imię i Nazwisko

OZE-A/07/00092/20/1/2020/07

GRZEGORZ SKOWRON

OZE-A/07/00092/20/2/2020/07

PAWEŁ WEŁNA

OZE-A/07/00092/20/3/2020/07

BARTOSZ DAMEK

OZE-A/07/00092/20/4/2020/07

ARIEL RZESZOWSKI

OZE-A/07/00092/20/5/2020/07

MARCIN WNOROWSKI

OZE-A/07/00092/20/1/2020/08

JAROSŁAW DROŻDŻOWICZ

OZE-A/07/00092/20/2/2020/08

GRZEGORZ SIWIERSKI

OZE-A/07/00092/20/3/2020/08

ALEX CARBOGNO-BARNABE

OZE-A/07/00092/20/4/2020/08

JAROSŁAW ZAJĄC

OZE-A/07/00092/20/1/2020/09

Michał Daszkiewicz

OZE-A/07/00092/20/2/2020/09

Wojciech Gębarowski

OZE-A/07/00092/20/3/2020/09

Alik Dorov

OZE-A/07/00092/20/4/2020/09

Krzysztof Jasiewicz

OZE-A/07/00092/20/5/2020/09

Gabriela Dawid-Bała

OZE-A/07/00092/20/6/2020/09

Piotr Grycz

OZE-A/07/00092/20/7/2020/09

Jarosław Walo

OZE-A/07/00092/20/8/2020/09

Krzysztof Maciuch

OZE-A/07/00092/20/1/2020/10

Robert Woszczyk

OZE-A/07/00092/20/2/2020/10

Mirosław Korus

OZE-A/07/00092/20/3/2020/10

Stanisław Galica

OZE-A/07/00092/20/4/2020/10

Bogusław Lewandowski

OZE-A/07/00092/20/5/2020/10

Bartosz Golec

OZE-A/07/00092/20/6/2020/10

Tomasz Pawlik

OZE-A/07/00092/20/1/2020/11

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

OZE-A/07/00092/20/2/2020/11

MARIUSZ KĘPIŃSKI

OZE-A/07/00092/20/3/2020/11

CEZARY ZIARNECKI

OZE-A/07/00092/20/4/2020/11

DARIUSZ BIAŁOWĄS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikowany Instalator systemów fotowoltaicznych OZE z uprawnieniami elektrycznymi eksploatacyjnymi i dozorowymi z grupy G1 w zakresie urządzeń prądotwórczych przyłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego wraz z pomiarami rezystencji uziemienia instalacji odgromowej oraz stanu izolacji

Szkolenia OZE

W  roku 2014 Urząd Dozoru Technicznego rozpoczął egzaminowanie instalatorów Odnawialnych Źródeł Energii w celu podniesienia ich kwalifikacji oraz jako potwierdzenie ich wiedzy jako wykonawców Instalacji Fotowoltaicznych  w związku z tym iż zaczęła obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2003r (20 09/28/WE)

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA również rozpoczął przygotowywanie uczestników kursu na instalatora systemów fotowoltaicznych do zdania oczywiście z wynikiem pozytywnym egzaminu na Instalatora Systemów Fotowoltaicznych, które stanowią trzon produkcji prądu na potrzeby własne domów i zakładów pracy.

Dla kogo jest kurs Instalatora systemów fotowoltaicznych OZE?

Z naszych szkoleń z fotowoltaiki na Śląsku korzystają m.in. monterzy instalacji fotowoltaicznych, którzy pragną zostać Certyfikowanym Instalatorem Systemów Fotowoltaicznych 2020. W trakcie kursu instalatora OZE przekazujemy specjalistyczną wiedzę, łącząc zagadnienia teoretyczne z praktyką. Kurs OZE w cenie 1200 zł to wydatek za szkolenie z fotowoltaiki w Katowicach, który zaprocentuje. Zapraszamy również do zapoznania się z kursem montażu klimatyzacji.

Jak uzyskać certyfikat OZE?

W Polsce główną instytucją sprawująca nadzór nad urządzeniami, instalacjami jak i sprawdzeniem kwalifikacji dla obsługi i konserwacji osób jest Urząd Dozoru Technicznego. Jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dla osób mienia i środowiska instalacji jak i urządzeń stwarzającymi zagrożenie. W związku z tym iż instalacja fotowoltaiczna wytwarza energię elektryczną i może stanowić źródło zagrożenia dla domu lub firmy wskutek nieprawidłowo wykonanej instalacji każda osoba która wykonuje instalacje winna przejść szkolenie przeprowadzone przez akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie Instalacji Fotowoltaicznych w tym przypadku przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA (podlink będzie na UDT).

Jaką wiedzę otrzyma kursant na szkoleniu z fotowoltaiki?

Po zapoznaniu się  z przepisami krajowymi i normami dotyczącymi stosowania systemów fotowoltaicznych, uczestnicy kursu OZE na instalatora przejdą do podstaw wiedzy technicznej. W pierwszej kolejności szkolenia dla instalatorów fotowoltaiki ugruntowana zostanie wiedz w zakresie budowy, właściwości i zasad działania fotoogniw i modułów (PV).  Ocenią przewagi ogniw polikrystalicznych nad monokrystalicznymi i  prześledzą najnowsze osiągnięcia dotyczące ogniw np. z materiałów organicznych.

Warto posiadać podstawy wiedzy w tym zakresie, gdyż postęp technologiczny prowadzi do optymalizacji produkcji np. polimerowych ogniw PV, które nanoszone są w formie nadruku. A prosta masowa produkcja danego typu ogniw PV z roku na rok obniża znacząco koszt inwestycji zarówno u prosumentów, jak i w dużych elektrowniach, opartych na panelach fotowoltaicznych. W tym momencie przejdziemy do aspektów praktycznych szkolenia montera instalacji fotowoltaicznych.  Obok zasad doboru systemów fotowoltaicznych,  takich jak np. miejsce lokalizacji, kierunek i nachylenie instalacji, uczestnicy kursu montażu paneli fotowoltaicznych poznają wpływ zacienienia na wydajność instalacji, nauczą się pozyskiwać i przetwarzać dane pogodowe, obliczać powierzchnię systemu i wielkości znamionowych.

Przyszli monterzy instalacji fotowoltaicznych przećwiczą również dobór falownika (inwertera) i określą jego sprawność. Dowiedzą się także do czego służy dioda bocznikująca fotoogniwo (by-pass) oraz co to jest gorący punkt (hot spot). Osobny moduł szkolenia z fotowoltaiki poświęcony został autonomicznym systemom, wykorzystaniu akumulatorów oraz zasilaniu awaryjnemu. Po czym, kursanci przejdą do string planu, czyli planu instalacji, gdzie poznają praktyczne zasady wykonywania instalacji, dobór i wymiarowanie przewodów i kabli. Monterzy zapoznają się również z narzędziami i wyposażeniem do montażu.

Następnym kluczowym elementem szkolenia OZE zgodne z UDT będzie konfigurowanie i uruchamianie instalacji fotowoltaicznej.

Kurs montażu instalacji fotowoltaicznej obejmuje oczywiście praktyczną naukę instalacji paneli na przykładowych konstrukcjach wsporczych. Nie zabraknie możliwości samodzielnego konfigurowania parametrów, sprawdzania komunikacji z regulatorem ładowania oraz falownikiem sieciowym. W module kursu związanym z montażem systemów fotowoltaicznych nie może zabraknąć analizy typowych błędów montażowych, metod ograniczania przepięć oraz omówienia instalacji odgromowej i uziemienia.

Czy certyfikat jest potrzebny instalatorowi systemów fotowoltaicznych?

Dziś większość instalacji fotowoltaicznych to zwiększenie energooszczędności w domostwach czy firmach. Wiążąca się z wydatkiem kilkunastu tysięcy złotych bardzo często finansowana zarówno z kredytów jak i dopłat do instalacji przez organy administracji samorządowej miast gmin i powiatów. Każda z tych instytucji przyznając jakiekolwiek środki będzie żądała wykonania instalacji przez kwalifikowany personel odpowiednio przygotowany na szkoleniach fotowoltaiki do wykonywania prawidłowego wykonania instalacji – Rejestr Certyfikowanych Instalatorów OZE

Certyfikat  UDT ze szkolenia instalacji fotowoltaicznej?

W pierwszej kolejności osoba która ukończyła szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji, dostaje zaświadczenie od akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii – akredytacja nr. OZE-A/07/00092/20 sprawdź nas tutaj w rejestrze UDT

W drugiej fazie instalator z zaświadczeniem udaje się do oddziału urzędu dozoru gdzie zdaje egzamin przed komisją UDT.

Więcej o UDT

Serdecznie zapraszamy na kurs UDT fotowoltaika

Wszystkich zainteresowanych profesjonalną wiedzą, przystępnie i praktycznie przekazaną zapraszamy na kurs fotowoltaiki w cenie 1200zł. To profesjonalnie prowadzone szkolenia OZE 2020 dla monterów instalacji fotowoltaicznych do Katowic, serca rozgrzanego nowoczesnymi technologiami Śląska. Nasze kursy na instalatora systemów fotowoltaicznych organizujemy w różnych miastach Śląska jak Zabrze, Gliwice czy Botom, po więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Zakresy programowe szkoleń

Kurs przygotowawczy dla osób zamierzających zdawać egzamin
z fotowoltaiki przed Urzędem Dozoru Technicznego


Kursanci rozwiązują 8 testów po 24 pytania, o strukturze pytań podobnej do typowych pytań egzaminacyjnych, które obejmują:

1) dokumenty odniesienia dotyczące stosowania systemów fotowoltaicznych,
2) przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące stosowania i wykorzystania fotowoltaiki,
3) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz środowiska
    stosowane w czasie instalowania – identyfikacja zagrożeń,
4) podstawowe właściwości fizyczne i zasada działania systemów fotowoltaicznych,
5) ogniwo słoneczne – budowa i zasada działania,
6) rodzaje ogniw i modułów fotowoltaicznych,
7) rodzaje systemów fotowoltaicznych,
8) urządzenia i elementy systemów fotowoltaicznych,
9) zasady doboru systemów fotowoltaicznych,
10) pozyskiwanie i przetwarzanie danych pogodowych,
11) autonomiczne systemy fotowoltaiczne,
12) podłączanie systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej,
13) polskie normy oraz specyfikacje techniczne związane z grupą tematyczną
,
14)
montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego,
15) współpraca z akumulatorami w systemach autonomicznych,
16) ograniczanie przepięć,
17) instalacja odgromowa oraz instalacja uziemienia,
18) analiza typowych błędów montażowych,
19) warunki odbioru i dokumentacja techniczna instalacji,
20) wydajność systemów fotowoltaicznych,
21) czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych,
22) Badania termowizyjne; cel i warunki wykonywania tego rodzaju badań.

 Każdy test jest szczegółowo omawiany przez prowadzącego.

 

W części opisowej, kursanci rozwiązują 12 zadań problemowych, które obejmują:

1) schemat blokowy systemu on-grid i omówienie zasady jego działania,
2) schemat blokowy systemu off-grid i omówienie zasady jego działania,
3) obliczanie parametrów łańcuchów złożonych z modułów połączonych szeregowo,
4) obliczanie parametrów łańcuchów złożonych z modułów połączonych równolegle,
5) analiza charakterystyki prądowo-napięciowej modułu fotowoltaicznego dla różnych warunków słonecznych.  Omówienie zmiany położenia punktu mocy maksymalnej (MPP). Obliczanie zależność mocy modułu fotowoltaicznego od warunków atmosferycznych,
6) obliczanie  rzeczywistej energii elektrycznej, wyprodukowanej w ciągu roku przez instalacje
fotowoltaiczną,
7) analiza rozmieszczania modułów fotowoltaicznych w celu uzyskania maksymalnej mocy instalacji fotowoltaicznej,
8) analiza
zakresu testów i pomiarów po montażu instalacji fotowoltaicznej,
9) analiza
informacji, jakie powinna zawierać dokumentacja instalacji fotowoltaicznej, sporządzona po jej wykonaniu,
10) obliczanie
parametrów instalacji fotowoltaicznej na podstawie schematu,
11)
analiza czynności, jakie należy przeprowadzić podczas okresowej kontroli instalacji fotowoltaicznej,
12) dobór modułów i falowników podczas projektowania instalacji fotowoltaicznej.

Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe, obejmujące 100% omawianych zagadnień.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu (Dz.U.2020.348).

Uzyskać certyfikat mogą instalatorzy zaliczający się do grupy I muszą spełnić warunki wynikające z zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy.

Nr. Zaświadczenia

Imię i Nazwisko

OZE-A/07/00092/20/1/2020/07

GRZEGORZ SKOWRON

OZE-A/07/00092/20/2/2020/07

PAWEŁ WEŁNA

OZE-A/07/00092/20/3/2020/07

BARTOSZ DAMEK

OZE-A/07/00092/20/4/2020/07

ARIEL RZESZOWSKI

OZE-A/07/00092/20/5/2020/07

MARCIN WNOROWSKI

OZE-A/07/00092/20/1/2020/08

JAROSŁAW DROŻDŻOWICZ

OZE-A/07/00092/20/2/2020/08

GRZEGORZ SIWIERSKI

OZE-A/07/00092/20/3/2020/08

ALEX CARBOGNO-BARNABE

OZE-A/07/00092/20/4/2020/08

JAROSŁAW ZAJĄC

OZE-A/07/00092/20/1/2020/09

Michał Daszkiewicz

OZE-A/07/00092/20/2/2020/09

Wojciech Gębarowski

OZE-A/07/00092/20/3/2020/09

Alik Dorov

OZE-A/07/00092/20/4/2020/09

Krzysztof Jasiewicz

OZE-A/07/00092/20/5/2020/09

Gabriela Dawid-Bała

OZE-A/07/00092/20/6/2020/09

Piotr Grycz

OZE-A/07/00092/20/7/2020/09

Jarosław Walo

OZE-A/07/00092/20/8/2020/09

Krzysztof Maciuch

OZE-A/07/00092/20/1/2020/10

Robert Woszczyk

OZE-A/07/00092/20/2/2020/10

Mirosław Korus

OZE-A/07/00092/20/3/2020/10

Stanisław Galica

OZE-A/07/00092/20/4/2020/10

Bogusław Lewandowski

OZE-A/07/00092/20/5/2020/10

Bartosz Golec

OZE-A/07/00092/20/6/2020/10

Tomasz Pawlik

OZE-A/07/00092/20/1/2020/11

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

OZE-A/07/00092/20/2/2020/11

MARIUSZ KĘPIŃSKI

OZE-A/07/00092/20/3/2020/11

CEZARY ZIARNECKI

OZE-A/07/00092/20/4/2020/11

DARIUSZ BIAŁOWĄS