Cena od: 1200 zł

Szkolenie Instalatorów Systemów Fotowoltaicznych PV – OZE

z uprawnieniami elektrycznymi z grupy G1 E i D w zakresie urządzeń do 1kV, przyłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej wraz z pomiarami rezystancji uziemienia instalacji odgromowej oraz stanu izolacji

Odtwórz wideo

Specjalna oferta dla naszych klientów !

Tylko dla osób które ukończyły szkolenie w naszym ośrodku, specjalny rabat -40% w sklepie instalatora !

Sprawdź naszą ofertę tutaj : KLIKNIJ

Specjalna oferta dla naszych klientów !
Tylko dla osób które ukończyły szkolenie w naszym ośrodku, specjalny rabat -40% w sklepie instalatora !
Sprawdź naszą ofertę tutaj : KLIKNIJ

CENNIK

*Konieczność zapłaty 100% ceny najpóźniej do 5 dni przed rozpoczęciem kursu.

**Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu i zwrotu pieniędzy najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

DOFINANSOWANIE NAWET DO 100%

EUROPEJSKI I KRAJOWY  FUNDUSZ SZKOLENIOWY

INFORMACJE: kom. 883 883 526

Zadzwoń i sprawdź! kom. 888 888 526

Certyfikowany Instalator systemów fotowoltaicznych OZE z uprawnieniami elektrycznymi eksploatacyjnymi i dozorowymi z grupy G1 w zakresie urządzeń prądotwórczych przyłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego wraz z pomiarami rezystencji uziemienia instalacji odgromowej oraz stanu izolacji

Szkolenia OZE

W  roku 2014 Urząd Dozoru Technicznego rozpoczął egzaminowanie instalatorów Odnawialnych Źródeł Energii w celu podniesienia ich kwalifikacji oraz jako potwierdzenie ich wiedzy jako wykonawców Instalacji Fotowoltaicznych  w związku z tym iż zaczęła obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2003r (20 09/28/WE)

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA również rozpoczął przygotowywanie uczestników kursu na instalatora systemów fotowoltaicznych do zdania oczywiście z wynikiem pozytywnym egzaminu na Instalatora Systemów Fotowoltaicznych, które stanowią trzon produkcji prądu na potrzeby własne domów i zakładów pracy.

Dla kogo jest kurs Instalatora systemów fotowoltaicznych OZE?

Z naszych szkoleń z fotowoltaiki na Śląsku korzystają m.in. monterzy instalacji fotowoltaicznych, którzy pragną zostać Certyfikowanym Instalatorem Systemów Fotowoltaicznych 2020. W trakcie kursu instalatora OZE przekazujemy specjalistyczną wiedzę, łącząc zagadnienia teoretyczne z praktyką. Kurs OZE w cenie 1200 zł to wydatek za szkolenie z fotowoltaiki w Katowicach, który zaprocentuje. Zapraszamy również do zapoznania się z kursem montażu klimatyzacji.

Jak uzyskać certyfikat OZE?

W Polsce główną instytucją sprawująca nadzór nad urządzeniami, instalacjami jak i sprawdzeniem kwalifikacji dla obsługi i konserwacji osób jest Urząd Dozoru Technicznego. Jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dla osób mienia i środowiska instalacji jak i urządzeń stwarzającymi zagrożenie. W związku z tym iż instalacja fotowoltaiczna wytwarza energię elektryczną i może stanowić źródło zagrożenia dla domu lub firmy wskutek nieprawidłowo wykonanej instalacji każda osoba która wykonuje instalacje winna przejść szkolenie przeprowadzone przez akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie Instalacji Fotowoltaicznych w tym przypadku przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA (podlink będzie na UDT).

Jaką wiedzę otrzyma kursant na szkoleniu z fotowoltaiki?

Po zapoznaniu się  z przepisami krajowymi i normami dotyczącymi stosowania systemów fotowoltaicznych, uczestnicy kursu OZE na instalatora przejdą do podstaw wiedzy technicznej. W pierwszej kolejności szkolenia dla instalatorów fotowoltaiki ugruntowana zostanie wiedz w zakresie budowy, właściwości i zasad działania fotoogniw i modułów (PV).  Ocenią przewagi ogniw polikrystalicznych nad monokrystalicznymi i  prześledzą najnowsze osiągnięcia dotyczące ogniw np. z materiałów organicznych.

Warto posiadać podstawy wiedzy w tym zakresie, gdyż postęp technologiczny prowadzi do optymalizacji produkcji np. polimerowych ogniw PV, które nanoszone są w formie nadruku. A prosta masowa produkcja danego typu ogniw PV z roku na rok obniża znacząco koszt inwestycji zarówno u prosumentów, jak i w dużych elektrowniach, opartych na panelach fotowoltaicznych. W tym momencie przejdziemy do aspektów praktycznych szkolenia montera instalacji fotowoltaicznych.  Obok zasad doboru systemów fotowoltaicznych,  takich jak np. miejsce lokalizacji, kierunek i nachylenie instalacji, uczestnicy kursu montażu paneli fotowoltaicznych poznają wpływ zacienienia na wydajność instalacji, nauczą się pozyskiwać i przetwarzać dane pogodowe, obliczać powierzchnię systemu i wielkości znamionowych.

Kurs UDT fotowoltaika

Przyszli monterzy instalacji fotowoltaicznych przećwiczą również dobór falownika (inwertera) i określą jego sprawność. Dowiedzą się także do czego służy dioda bocznikująca fotoogniwo (by-pass) oraz co to jest gorący punkt (hot spot). Osobny moduł szkolenia z fotowoltaiki poświęcony został autonomicznym systemom, wykorzystaniu akumulatorów oraz zasilaniu awaryjnemu. Po czym, kursanci przejdą do string planu, czyli planu instalacji, gdzie poznają praktyczne zasady wykonywania instalacji, dobór i wymiarowanie przewodów i kabli. Monterzy zapoznają się również z narzędziami i wyposażeniem do montażu.

Następnym kluczowym elementem szkolenia OZE zgodne z UDT będzie konfigurowanie i uruchamianie instalacji fotowoltaicznej.

Szkolenie Fotowoltaika

Kurs montażu instalacji fotowoltaicznej obejmuje oczywiście praktyczną naukę instalacji paneli na przykładowych konstrukcjach wsporczych. Nie zabraknie możliwości samodzielnego konfigurowania parametrów, sprawdzania komunikacji z regulatorem ładowania oraz falownikiem sieciowym. W module kursu związanym z montażem systemów fotowoltaicznych nie może zabraknąć analizy typowych błędów montażowych, metod ograniczania przepięć oraz omówienia instalacji odgromowej i uziemienia.

Czy certyfikat jest potrzebny instalatorowi systemów fotowoltaicznych?

Dziś większość instalacji fotowoltaicznych to zwiększenie energooszczędności w domostwach czy firmach. Wiążąca się z wydatkiem kilkunastu tysięcy złotych bardzo często finansowana zarówno z kredytów jak i dopłat do instalacji przez organy administracji samorządowej miast gmin i powiatów. Każda z tych instytucji przyznając jakiekolwiek środki będzie żądała wykonania instalacji przez kwalifikowany personel odpowiednio przygotowany na szkoleniach fotowoltaiki do wykonywania prawidłowego wykonania instalacji – Rejestr Certyfikowanych Instalatorów OZE

Certyfikat  UDT ze szkolenia instalacji fotowoltaicznej?

W pierwszej kolejności osoba która ukończyła szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji, dostaje zaświadczenie od akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii – akredytacja nr. OZE-A/07/00092/20 sprawdź nas tutaj w rejestrze UDT

W drugiej fazie instalator z zaświadczeniem udaje się do oddziału urzędu dozoru gdzie zdaje egzamin przed komisją UDT.

Więcej o UDT

Serdecznie zapraszamy na kurs UDT fotowoltaika

Wszystkich zainteresowanych profesjonalną wiedzą, przystępnie i praktycznie przekazaną zapraszamy na kurs fotowoltaiki w cenie 1200zł. To profesjonalnie prowadzone szkolenia OZE 2020 dla monterów instalacji fotowoltaicznych do Katowic, serca rozgrzanego nowoczesnymi technologiami Śląska. Nasze kursy na instalatora systemów fotowoltaicznych organizujemy w różnych miastach Śląska jak Zabrze, Gliwice czy Botom, po więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Wyposażenie dostarczane przez organizatora

Organizator zapewnia wyposażenie techniczne oraz środkach ochrony indywidualnej niezbędnych do bezpiecznego zrealizowania programu szkolenia w zakresie Certyfikowanego Instalatorów Systemów Fotowoltaicznych PV – OZE

Zakresy programowe szkoleń

Kurs przygotowawczy dla osób zamierzających zdawać egzamin
z fotowoltaiki przed Urzędem Dozoru Technicznego


Kursanci rozwiązują 8 testów po 24 pytania, o strukturze pytań podobnej do typowych pytań egzaminacyjnych, które obejmują:

1) dokumenty odniesienia dotyczące stosowania systemów fotowoltaicznych,
2) przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące stosowania i wykorzystania fotowoltaiki,
3) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz środowiska
    stosowane w czasie instalowania – identyfikacja zagrożeń,
4) podstawowe właściwości fizyczne i zasada działania systemów fotowoltaicznych,
5) ogniwo słoneczne – budowa i zasada działania,
6) rodzaje ogniw i modułów fotowoltaicznych,
7) rodzaje systemów fotowoltaicznych,
8) urządzenia i elementy systemów fotowoltaicznych,
9) zasady doboru systemów fotowoltaicznych,
10) pozyskiwanie i przetwarzanie danych pogodowych,
11) autonomiczne systemy fotowoltaiczne,
12) podłączanie systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej,
13) polskie normy oraz specyfikacje techniczne związane z grupą tematyczną
,
14)
montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego,
15) współpraca z akumulatorami w systemach autonomicznych,
16) ograniczanie przepięć,
17) instalacja odgromowa oraz instalacja uziemienia,
18) analiza typowych błędów montażowych,
19) warunki odbioru i dokumentacja techniczna instalacji,
20) wydajność systemów fotowoltaicznych,
21) czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych,
22) Badania termowizyjne; cel i warunki wykonywania tego rodzaju badań.

 Każdy test jest szczegółowo omawiany przez prowadzącego.

 

W części opisowej, kursanci rozwiązują 12 zadań problemowych, które obejmują:

1) schemat blokowy systemu on-grid i omówienie zasady jego działania,
2) schemat blokowy systemu off-grid i omówienie zasady jego działania,
3) obliczanie parametrów łańcuchów złożonych z modułów połączonych szeregowo,
4) obliczanie parametrów łańcuchów złożonych z modułów połączonych równolegle,
5) analiza charakterystyki prądowo-napięciowej modułu fotowoltaicznego dla różnych warunków słonecznych.  Omówienie zmiany położenia punktu mocy maksymalnej (MPP). Obliczanie zależność mocy modułu fotowoltaicznego od warunków atmosferycznych,
6) obliczanie  rzeczywistej energii elektrycznej, wyprodukowanej w ciągu roku przez instalacje
fotowoltaiczną,
7) analiza rozmieszczania modułów fotowoltaicznych w celu uzyskania maksymalnej mocy instalacji fotowoltaicznej,
8) analiza
zakresu testów i pomiarów po montażu instalacji fotowoltaicznej,
9) analiza
informacji, jakie powinna zawierać dokumentacja instalacji fotowoltaicznej, sporządzona po jej wykonaniu,
10) obliczanie
parametrów instalacji fotowoltaicznej na podstawie schematu,
11)
analiza czynności, jakie należy przeprowadzić podczas okresowej kontroli instalacji fotowoltaicznej,
12) dobór modułów i falowników podczas projektowania instalacji fotowoltaicznej.

Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe, obejmujące 100% omawianych zagadnień.


Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz. U. 2015, poz. 478.


tekst jednolity

zmiana do tekstu jednolitego

 

 

Uzyskać certyfikat mogą instalatorzy zaliczający się do grupy I muszą spełnić warunki wynikające z zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy.

Nr. Zaświadczenia

Imię i Nazwisko

OZE-A/09/00110/21/1/2021/2

Krzysztof Olszak

OZE-A/09/00110/21/2/2021/2

Sebastian Adamczuk

OZE-A/09/00110/21/3/2021/2

Marek Kupiec

OZE-A/09/00110/21/4/2021/2

Adam Gacek

OZE-A/09/00110/21/5/2021/2

Krzysztof Piotrowski

OZE-A/09/00110/21/6/2021/2

Dmytro Kryvoshapka

OZE-A/09/00110/21/7/2021/2

Damian Podłuski

OZE-A/09/00110/21/8/2021/2

Michał Łukasik

OZE-A/09/00110/21/9/2021/2

Damian Janicki

OZE-A/09/00110/21/10/2021/2

Adam Szczepański

OZE-A/09/00110/21/11/2021/2

Dominik Zubek

OZE-A/09/00110/21/12/2021/2

Błażej Pyszka         

OZE-A/09/00110/21/13/2021/2

Janusz Budziński

OZE-A/09/00110/21/14/2021/2

Bartosz Golec

OZE-A/09/00110/21/15/2021/2

Marcin Krawczyk

OZE-A/09/00110/21/16/2021/2

Mariusz Tybulczyk

OZE-A/09/00110/21/1/2021/3

Konrad Drzymała

OZE-A/09/00110/21/2/2021/3

Konrad Bartyzel

OZE-A/09/00110/21/3/2021/3

Jarosław Brodziński

OZE-A/09/00110/21/4/2021/3

Tomasz Zięba

OZE-A/09/00110/21/5/2021/3

Grzegorz Kasza

OZE-A/09/00110/21/6/2021/3

Jarosław Godula

OZE-A/09/00110/21/7/2021/3

Dariusz Ciesielski

OZE-A/09/00110/21/8/2021/3

Rafał Drobniak

OZE-A/09/00110/21/9/2021/3

Konrad Krakowiński

OZE-A/09/00110/21/10/2021/3

Patryk Pipczyński

OZE-A/09/00110/21/11/2021/3

Krzysztof Kazior

OZE-A/09/00110/21/12/2021/3

Marek Niewrzoł

OZE-A/09/00110/21/13/2021/3

Łukasz Cieciura

OZE-A/09/00110/21/14/2021/3

Paweł Kudla

OZE-A/09/00110/21/15/2021/3

Emil Wojcieszko

OZE-A/09/00110/21/16/2021/3

Łukasz Frączek 

OZE-A/09/00110/21/17/2021/3

Mariusz Piwoński

OZE-A/09/00110/21/1/2021/4

Paweł Rutkowski

OZE-A/09/00110/21/2/2021/4

Jerzy Kollbek

OZE-A/09/00110/21/3/2021/4

Krzysztof Mierzwa 

OZE-A/09/00110/21/4/2021/4

Mariusz Kłósek

OZE-A/09/00110/21/5/2021/4

Marcin Kycia

OZE-A/09/00110/21/6/2021/4

Dariusz Kazimierczak

OZE-A/09/00110/21/7/2021/4

Tomasz Kwiatek

OZE-A/09/00110/21/8/2021/4

Karol Grzelak

OZE-A/09/00110/21/9/2021/4

Michał Sołtys

OZE-A/09/00110/21/1/2021/5

Marcin Botuliński

OZE-A/09/00110/21/2/2021/5

Bartosz Rachwalski

OZE-A/09/00110/21/3/2021/5

Krzysztof Kawiorowski

OZE-A/09/00110/21/4/2021/5

Konrad Stolarski

OZE-A/09/00110/21/5/2021/5

Adam Pudełek

OZE-A/09/00110/21/6/2021/5

Robert Sawicki

OZE-A/09/00110/21/7/2021/5

Mateusz Adamczyk

OZE-A/09/00110/21/8/2021/5

Adrian Bańka

OZE-A/09/00110/21/9/2021/5

Krzysztof Chorążak

OZE-A/09/00110/21/10/2021/5

Piotr Strzelczyk

OZE-A/09/00110/21/11/2021/5

Dominik Woźniak

OZE-A/09/00110/21/12/2021/5

Beniamin Wanicki

OZE-A/09/00110/21/13/2021/5

Karol Wieczorek

OZE-A/09/00110/21/14/2021/5

Kamil Wieczorek

OZE-A/09/00110/21/15/2021/5

Tomasz Wieczorek

OZE-A/09/00110/21/16/2021/5

Adam Wieczorek

OZE-A/09/00110/21/11/2021/5

Dominik Woźniak

OZE-A/09/00110/21/1/2021/6

Grzegorz Marzec

OZE-A/09/00110/21/2/2021/6

Sławomir Łuckoś 

OZE-A/09/00110/21/3/2021/6

Jacek Wojtyra

OZE-A/09/00110/21/4/2021/6

Grzegorz Basak

OZE-A/09/00110/21/5/2021/6

Andrzej Wojciechowski

OZE-A/09/00110/21/6/2021/6

Grzegorz Kowalski

OZE-A/09/00110/21/7/2021/6

Dawid Tandos

OZE-A/09/00110/21/8/2021/6

Bronisław Kurek

OZE-A/09/00110/21/9/2021/6

Mateusz Matusik

OZE-A/09/00110/21/10/2021/6

Serhii Panasiuk

OZE-A/09/00110/21/11/2021/6

Andrii Pigholchuk

OZE-A/09/00110/21/12/2021/6

Kamil Piestrzeniewicz

OZE-A/09/00110/21/13/2021/6

Fryderyk Fułek

OZE-A/09/00110/21/14/2021/6

Mikołaj

OZE-A/09/00110/21/15/2021/6

Jan Kałużny

OZE-A/09/00110/21/16/2021/6

Nikodem Jurga

OZE-A/09/00110/21/17/2021/6

Łukasz Korzec

OZE-A/09/00110/21/1/2021/7

Bernard Giska

OZE-A/09/00110/21/2/2021/7

Adrian Jaroć

OZE-A/09/00110/21/3/2021/7

Bogdan Małachwiejczyk

OZE-A/09/00110/21/4/2021/7

Dominik Woźniak

OZE-A/09/00110/21/1/2021/8

Waldemar Antuszewski

OZE-A/09/00110/21/2/2021/8

Krzysztof Borowski

OZE-A/09/00110/21/3/2021/8

Piotr Haponik

OZE-A/09/00110/21/4/2021/8

Martin Hadachynski

OZE-A/09/00110/21/5/2021/8

Leszek Szczebiot

OZE-A/09/00110/21/6/2021/8

Grzegorz Jardzioch

OZE-A/09/00110/21/7/2021/8

Piotr Borowski

OZE-A/09/00110/21/8/2021/8

Piotr Orłanowski

OZE-A/09/00110/21/9/2021/8

Mirosław Przepiórkowski

OZE-A/09/00110/21/10/2021/8

Magdalena Orłanowska

OZE-A/09/00110/21/11/2021/8

Philip Skuczeń

OZE-A/09/00110/21/1/2021/9

Mateusz Paluch

OZE-A/09/00110/21/2/2021/9

Paweł Sobolewski

OZE-A/09/00110/21/3/2021/9

Krzysztof Gaszka

OZE-A/09/00110/21/4/2021/9

Dariusz Kołacz

OZE-A/09/00110/21/5/2021/9

Daniel Zawrin

OZE-A/09/00110/21/6/2021/9

Mariusz Zamiela

OZE-A/09/00110/21/1/2021/10

Arkadiusz Grygierczyk

OZE-A/09/00110/21/2/2021/10

Mirosław Rzeszowski

OZE-A/09/00110/21/3/2021/10

Dariusz Węgrzyn

OZE-A/09/00110/21/4/2021/10

Paweł Gronowicz

OZE-A/09/00110/21/5/2021/10

Emanuel Purszke

OZE-A/09/00110/21/6/2021/10

Bartłomiej Kot

OZE-A/09/00110/21/7/2021/10

Paweł Dygas

OZE-A/09/00110/21/8/2021/10

Dawid Rychlikowski

OZE-A/09/00110/21/9/2021/10

Łukasz Blicharski

OZE-A/09/00110/21/10/2021/10

Mariusz Kotowski

OZE-A/09/00110/21/1/2021/11

Marcin Szczerba

OZE-A/09/00110/21/2/2021/11

Grzegorz Krawczyk

OZE-A/09/00110/21/3/2021/11

Aleksander Bill

OZE-A/09/00110/21/4/2021/11

Dariusz Kłys

OZE-A/09/00110/21/5/2021/11

Radosław Lorek

OZE-A/09/00110/21/6/2021/11

Przemysław Lotz

OZE-A/09/00110/21/7/2021/11

Wojciech Sądej