4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Cena od: 1200 zł

Szkolenie Instalatorów Systemów Fotowoltaicznych PV – OZE

z uprawnieniami elektrycznymi z grupy G1 E i D w zakresie urządzeń do 1kV, przyłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej wraz z pomiarami rezystancji uziemienia instalacji odgromowej oraz stanu izolacji

Odtwórz wideo

Specjalna oferta pomp ciepła, klimatyzatorów i układów chłodniczych oraz narzędzi f-gazowych dla naszych kursantów, rabat do – 45% dostępny w sklepie instalatora !

KLIKNIJ

Specjalna oferta pomp ciepła, klimatyzatorów i układów chłodniczych oraz narzędzi f-gazowych dla naszych kursantów, rabat do – 45% dostępny w sklepie instalatora!

KLIKNIJ

Terminarz

Szkolenie Instalatorów Systemów Fotowoltaicznych PV OZE

LokalizacjaCzerwiec 2024Lipiec 2024
Zabrze10 11
Zobacz więcej

DOFINANSOWANIE NAWET DO 100%

EUROPEJSKI I KRAJOWY  FUNDUSZ SZKOLENIOWY

INFORMACJE: kom. 883 883 526

Zadzwoń i sprawdź! kom. 888 888 526

Certyfikowany Instalator systemów fotowoltaicznych OZE z uprawnieniami elektrycznymi eksploatacyjnymi i dozorowymi z grupy G1 w zakresie urządzeń prądotwórczych przyłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego wraz z pomiarami rezystencji uziemienia instalacji odgromowej oraz stanu izolacji

Szkolenia OZE

W  roku 2014 Urząd Dozoru Technicznego rozpoczął egzaminowanie instalatorów Odnawialnych Źródeł Energii w celu podniesienia ich kwalifikacji oraz jako potwierdzenie ich wiedzy jako wykonawców Instalacji Fotowoltaicznych  w związku z tym iż zaczęła obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2003r (20 09/28/WE)

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA również rozpoczął przygotowywanie uczestników kursu na instalatora systemów fotowoltaicznych do zdania oczywiście z wynikiem pozytywnym egzaminu na Instalatora Systemów Fotowoltaicznych, które stanowią trzon produkcji prądu na potrzeby własne domów i zakładów pracy.

Możliwość rezerwacji noclegu ok.100m od miejsca szkolenia!

Dla kogo jest kurs Instalatora systemów fotowoltaicznych OZE?

Z naszych szkoleń z fotowoltaiki na Śląsku korzystają m.in. monterzy instalacji fotowoltaicznych, którzy pragną zostać Certyfikowanym Instalatorem Systemów Fotowoltaicznych 2020. W trakcie kursu instalatora OZE przekazujemy specjalistyczną wiedzę, łącząc zagadnienia teoretyczne z praktyką. Kurs OZE w cenie 1200 zł to wydatek za szkolenie z fotowoltaiki w Katowicach, który zaprocentuje. Zapraszamy również do zapoznania się z kursem montażu klimatyzacji.

Jak uzyskać certyfikat OZE?

W Polsce główną instytucją sprawująca nadzór nad urządzeniami, instalacjami jak i sprawdzeniem kwalifikacji dla obsługi i konserwacji osób jest Urząd Dozoru Technicznego. Jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dla osób mienia i środowiska instalacji jak i urządzeń stwarzającymi zagrożenie. W związku z tym iż instalacja fotowoltaiczna wytwarza energię elektryczną i może stanowić źródło zagrożenia dla domu lub firmy wskutek nieprawidłowo wykonanej instalacji każda osoba która wykonuje instalacje winna przejść szkolenie przeprowadzone przez akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie Instalacji Fotowoltaicznych w tym przypadku przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA (podlink będzie na UDT).

Jaką wiedzę otrzyma kursant na szkoleniu z fotowoltaiki?

Po zapoznaniu się  z przepisami krajowymi i normami dotyczącymi stosowania systemów fotowoltaicznych, uczestnicy kursu OZE na instalatora przejdą do podstaw wiedzy technicznej. W pierwszej kolejności szkolenia dla instalatorów fotowoltaiki ugruntowana zostanie wiedz w zakresie budowy, właściwości i zasad działania fotoogniw i modułów (PV).  Ocenią przewagi ogniw polikrystalicznych nad monokrystalicznymi i  prześledzą najnowsze osiągnięcia dotyczące ogniw np. z materiałów organicznych.

Warto posiadać podstawy wiedzy w tym zakresie, gdyż postęp technologiczny prowadzi do optymalizacji produkcji np. polimerowych ogniw PV, które nanoszone są w formie nadruku. A prosta masowa produkcja danego typu ogniw PV z roku na rok obniża znacząco koszt inwestycji zarówno u prosumentów, jak i w dużych elektrowniach, opartych na panelach fotowoltaicznych. W tym momencie przejdziemy do aspektów praktycznych szkolenia montera instalacji fotowoltaicznych.  Obok zasad doboru systemów fotowoltaicznych,  takich jak np. miejsce lokalizacji, kierunek i nachylenie instalacji, uczestnicy kursu montażu paneli fotowoltaicznych poznają wpływ zacienienia na wydajność instalacji, nauczą się pozyskiwać i przetwarzać dane pogodowe, obliczać powierzchnię systemu i wielkości znamionowych.

Kurs UDT fotowoltaika

Przyszli monterzy instalacji fotowoltaicznych przećwiczą również dobór falownika (inwertera) i określą jego sprawność. Dowiedzą się także do czego służy dioda bocznikująca fotoogniwo (by-pass) oraz co to jest gorący punkt (hot spot). Osobny moduł szkolenia z fotowoltaiki poświęcony został autonomicznym systemom, wykorzystaniu akumulatorów oraz zasilaniu awaryjnemu. Po czym, kursanci przejdą do string planu, czyli planu instalacji, gdzie poznają praktyczne zasady wykonywania instalacji, dobór i wymiarowanie przewodów i kabli. Monterzy zapoznają się również z narzędziami i wyposażeniem do montażu.

Następnym kluczowym elementem szkolenia OZE zgodne z UDT będzie konfigurowanie i uruchamianie instalacji fotowoltaicznej.

Szkolenie Fotowoltaika

Kurs montażu instalacji fotowoltaicznej obejmuje oczywiście praktyczną naukę instalacji paneli na przykładowych konstrukcjach wsporczych. Nie zabraknie możliwości samodzielnego konfigurowania parametrów, sprawdzania komunikacji z regulatorem ładowania oraz falownikiem sieciowym. W module kursu związanym z montażem systemów fotowoltaicznych nie może zabraknąć analizy typowych błędów montażowych, metod ograniczania przepięć oraz omówienia instalacji odgromowej i uziemienia.

Czy certyfikat jest potrzebny instalatorowi systemów fotowoltaicznych?

Dziś większość instalacji fotowoltaicznych to zwiększenie energooszczędności w domostwach czy firmach. Wiążąca się z wydatkiem kilkunastu tysięcy złotych bardzo często finansowana zarówno z kredytów jak i dopłat do instalacji przez organy administracji samorządowej miast gmin i powiatów. Każda z tych instytucji przyznając jakiekolwiek środki będzie żądała wykonania instalacji przez kwalifikowany personel odpowiednio przygotowany na szkoleniach fotowoltaiki do wykonywania prawidłowego wykonania instalacji – Rejestr Certyfikowanych Instalatorów OZE

Certyfikat  UDT ze szkolenia instalacji fotowoltaicznej?

W pierwszej kolejności osoba która ukończyła szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji, dostaje zaświadczenie od akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii – akredytacja nr. OZE-A/07/00092/20 sprawdź nas tutaj w rejestrze UDT

W drugiej fazie instalator z zaświadczeniem udaje się do oddziału urzędu dozoru gdzie zdaje egzamin przed komisją UDT.

Więcej o UDT

Serdecznie zapraszamy na kurs UDT fotowoltaika

Wszystkich zainteresowanych profesjonalną wiedzą, przystępnie i praktycznie przekazaną zapraszamy na kurs fotowoltaiki w cenie 1200zł. To profesjonalnie prowadzone szkolenia OZE 2020 dla monterów instalacji fotowoltaicznych do Katowic, serca rozgrzanego nowoczesnymi technologiami Śląska. Nasze kursy na instalatora systemów fotowoltaicznych organizujemy w różnych miastach Śląska jak Zabrze, Gliwice czy Botom, po więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Wyposażenie dostarczane przez organizatora

Organizator zapewnia wyposażenie techniczne oraz środkach ochrony indywidualnej niezbędnych do bezpiecznego zrealizowania programu szkolenia w zakresie Certyfikowanego Instalatorów Systemów Fotowoltaicznych PV – OZE

Zakresy programowe szkoleń

Kurs przygotowawczy dla osób zamierzających zdawać egzamin
z fotowoltaiki przed Urzędem Dozoru Technicznego


Kursanci rozwiązują 8 testów po 24 pytania, o strukturze pytań podobnej do typowych pytań egzaminacyjnych, które obejmują:

1) dokumenty odniesienia dotyczące stosowania systemów fotowoltaicznych,
2) przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące stosowania i wykorzystania fotowoltaiki,
3) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz środowiska
    stosowane w czasie instalowania – identyfikacja zagrożeń,
4) podstawowe właściwości fizyczne i zasada działania systemów fotowoltaicznych,
5) ogniwo słoneczne – budowa i zasada działania,
6) rodzaje ogniw i modułów fotowoltaicznych,
7) rodzaje systemów fotowoltaicznych,
8) urządzenia i elementy systemów fotowoltaicznych,
9) zasady doboru systemów fotowoltaicznych,
10) pozyskiwanie i przetwarzanie danych pogodowych,
11) autonomiczne systemy fotowoltaiczne,
12) podłączanie systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej,
13) polskie normy oraz specyfikacje techniczne związane z grupą tematyczną
,
14)
montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego,
15) współpraca z akumulatorami w systemach autonomicznych,
16) ograniczanie przepięć,
17) instalacja odgromowa oraz instalacja uziemienia,
18) analiza typowych błędów montażowych,
19) warunki odbioru i dokumentacja techniczna instalacji,
20) wydajność systemów fotowoltaicznych,
21) czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych,
22) Badania termowizyjne; cel i warunki wykonywania tego rodzaju badań.

 Każdy test jest szczegółowo omawiany przez prowadzącego.

 

W części opisowej, kursanci rozwiązują 12 zadań problemowych, które obejmują:

1) schemat blokowy systemu on-grid i omówienie zasady jego działania,
2) schemat blokowy systemu off-grid i omówienie zasady jego działania,
3) obliczanie parametrów łańcuchów złożonych z modułów połączonych szeregowo,
4) obliczanie parametrów łańcuchów złożonych z modułów połączonych równolegle,
5) analiza charakterystyki prądowo-napięciowej modułu fotowoltaicznego dla różnych warunków słonecznych.  Omówienie zmiany położenia punktu mocy maksymalnej (MPP). Obliczanie zależność mocy modułu fotowoltaicznego od warunków atmosferycznych,
6) obliczanie  rzeczywistej energii elektrycznej, wyprodukowanej w ciągu roku przez instalacje
fotowoltaiczną,
7) analiza rozmieszczania modułów fotowoltaicznych w celu uzyskania maksymalnej mocy instalacji fotowoltaicznej,
8) analiza
zakresu testów i pomiarów po montażu instalacji fotowoltaicznej,
9) analiza
informacji, jakie powinna zawierać dokumentacja instalacji fotowoltaicznej, sporządzona po jej wykonaniu,
10) obliczanie
parametrów instalacji fotowoltaicznej na podstawie schematu,
11)
analiza czynności, jakie należy przeprowadzić podczas okresowej kontroli instalacji fotowoltaicznej,
12) dobór modułów i falowników podczas projektowania instalacji fotowoltaicznej.

Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe, obejmujące 100% omawianych zagadnień.


Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz. U. 2015, poz. 478.


tekst jednolity

 

Uzyskać certyfikat mogą instalatorzy zaliczający się do grupy I muszą spełnić warunki wynikające z zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy.

Nr. Zaświadczenia

Imię i Nazwisko

OZE-A/07/00092/20/1/2020/07

GRZEGORZ SKOWRON

OZE-A/07/00092/20/2/2020/07

PAWEŁ WEŁNA

OZE-A/07/00092/20/3/2020/07

BARTOSZ DAMEK

OZE-A/07/00092/20/4/2020/07

ARIEL RZESZOWSKI

OZE-A/07/00092/20/5/2020/07

MARCIN WNOROWSKI

OZE-A/07/00092/20/1/2020/08

JAROSŁAW DROŻDŻOWICZ

OZE-A/07/00092/20/2/2020/08

GRZEGORZ SIWIERSKI

OZE-A/07/00092/20/3/2020/08

ALEX CARBOGNO-BARNABE

OZE-A/07/00092/20/4/2020/08

JAROSŁAW ZAJĄC

OZE-A/07/00092/20/1/2020/09

Michał Daszkiewicz

OZE-A/07/00092/20/2/2020/09

Wojciech Gębarowski

OZE-A/07/00092/20/3/2020/09

Alik Dorov

OZE-A/07/00092/20/4/2020/09

Krzysztof Jasiewicz

OZE-A/07/00092/20/5/2020/09

Gabriela Dawid-Bała

OZE-A/07/00092/20/6/2020/09

Piotr Grycz

OZE-A/07/00092/20/7/2020/09

Jarosław Walo

OZE-A/07/00092/20/8/2020/09

Krzysztof Maciuch

OZE-A/07/00092/20/1/2020/10

Robert Woszczyk

OZE-A/07/00092/20/2/2020/10

Mirosław Korus

OZE-A/07/00092/20/3/2020/10

Stanisław Galica

OZE-A/07/00092/20/4/2020/10

Bogusław Lewandowski

OZE-A/07/00092/20/5/2020/10

Bartosz Golec

OZE-A/07/00092/20/6/2020/10

Tomasz Pawlik

OZE-A/07/00092/20/1/2020/11

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

OZE-A/07/00092/20/2/2020/11

MARIUSZ KĘPIŃSKI

OZE-A/07/00092/20/3/2020/11

CEZARY ZIARNECKI

OZE-A/07/00092/20/4/2020/11

DARIUSZ BIAŁOWĄS

OZE-A/07/00092/20/1/2020/12

Anatolii Levytskyi

OZE-A/07/00092/20/2/2020/12

Damian Klimas

OZE-A/07/00092/20/3/2020/12

Krzysztof Białożyt

OZE-A/07/00092/20/4/2020/12

Marcin Duży

OZE-A/07/00092/20/5/2020/12

Tadeusz Żuchowicz

OZE-A/07/00092/20/6/2020/12

Dawid Gawron

OZE-A/07/00092/20/7/2020/12

Paweł Kyć

OZE-A/07/00092/20/8/2020/12

Tomasz Majewski

OZE-A/07/00092/20/9/2020/12

Tomasz Kadecki

OZE-A/07/00092/20/10/2020/12

Dawid Łukawski

OZE-A/07/00092/20/11/2020/12

Zbigniew Stawowy

OZE-A/07/00092/20/1/2021/01

Jakub Świnicki

OZE-A/07/00092/20/2/2021/01

Tomasz Twardokęs

OZE-A/07/00092/20/3/2021/01

Piotr Grząśko

OZE-A/07/00092/20/4/2021/01

Grzegorz Sapiński

OZE-A/07/00092/20/5/2021/01

Sebastian Traczuk

OZE-A/07/00092/20/6/2021/01

Tomasz Nowakowski

OZE-A/07/00092/20/7/2021/01

Dariusz Bożek

OZE-A/07/00092/20/8/2021/01

Grzegorz Bożek

OZE-A/07/00092/20/9/2021/01

Krzysztof Słowik

OZE-A/07/00092/20/10/2021/01

Tomasz Kołakowski

OZE-A/07/00092/20/11/2021/01

Rafał Zięba

OZE-A/07/00092/20/12/2021/01

Grzegorz Małek

OZE-A/07/00092/20/13/2021/01

Bartłomiej Małek

OZE-A/07/00092/20/14/2021/01

Krystian Małek

OZE-A/07/00092/20/15/2021/01

Patryk Daniel

OZE-A/07/00092/20/16/2021/01

Kamil Barański

OZE-A/07/00092/20/17/2021/01

Maciej Piróg

OZE-A/07/00092/20/18/2021/01

Patryk Marek

OZE-A/07/00092/20/19/2021/01

Damian Furgacz

OZE-A/07/00092/20/20/2021/01

Mirosław Ciecierski

OZE-A/07/00092/20/1/2021/02

Piotr Effenberg

OZE-A/07/00092/20/2/2021/02

Marek Kupiec

OZE-A/07/00092/20/3/2021/02

Artur Skrzypiński

OZE-A/07/00092/20/4/2021/02

Kamil Suder

OZE-A/07/00092/20/5/2021/02

Daniel Wojcieszko

OZE-A/07/00092/20/6/2021/02

Szymon Galaxy 

OZE-A/07/00092/20/7/2021/02

Wojciech Bandas

OZE-A/07/00092/20/8/2021/02

Artur Chudek

OZE-A/07/00092/20/1/2021/3

Jerzy Kollbek

OZE-A/07/00092/20/2/2021/3

Krzysztof Mierzwa

OZE-A/07/00092/20/3/2021/3

Dominik Zubek

OZE-A/07/00092/20/4/2021/3

Grzegorz Stępień

OZE-A/07/00092/20/5/2021/3

Konrad Drzymała

OZE-A/07/00092/20/6/2021/3

Łukasz Piwowarski

OZE-A/07/00092/20/7/2021/3

Krzysztof Kazior

OZE-A/07/00092/20/8/2021/3

Patryk Lisowski

OZE-A/07/00092/20/9/2021/3

Marcin Michałek

OZE-A/07/00092/20/1/2021/4

Grzegorz Mróz

OZE-A/07/00092/20/2/2021/4

Janusz Budziński

OZE-A/07/00092/20/3/2021/4

Dawid Siudut

OZE-A/07/00092/20/4/2021/4

Tomasz Kwiatek

OZE-A/07/00092/20/5/2021/4

Patryk Patecki

OZE-A/07/00092/20/6/2021/4

Mariusz Cierniak

OZE-A/07/00092/20/7/2021/4

Marcin Frączek

OZE-A/07/00092/20/8/2021/4

Jakub Piłka

OZE-A/07/00092/20/1/2021/6

Grzegorz Puk

OZE-A/07/00092/20/2/2021/6

Tomasz Langner

OZE-A/07/00092/20/3/2021/6

Robert Jastrzębski

OZE-A/07/00092/20/4/2021/6

Tomasz Rytel

OZE-A/07/00092/20/5/2021/6

Adrian Bańka

OZE-A/07/00092/20/6/2021/6

Tomasz Böhm

OZE-A/07/00092/20/1/2021/8

Sebastian Selburski

OZE-A/07/00092/20/1/2021/9

Barbara Stanuch

OZE-A/07/00092/20/2/2021/9

Kamil Wojciechowski

OZE-A/07/00092/20/3/2021/9

Wojciech Śliwiński

OZE-A/07/00092/20/4/2021/9

Michael Kołat

OZE-A/07/00092/20/5/2021/9

Iwo Gajewski

OZE-A/07/00092/20/6/2021/9

Krzysztof Gaszka

OZE-A/07/00092/20/1/2021/11

Paweł  Dygas

OZE-A/07/00092/20/2/2021/11

Przemysław Lotz

OZE-A/07/00092/20/3/2021/11

Waldemar Zawadzki

OZE-A/07/00092/20/1/2022/2

Mateusz Piec

OZE-A/07/00092/20/2/2022/2

Rafał Solecki

OZE-A/07/00092/20/3/2022/2

Ryszard Piotrowski

OZE-A/07/00092/20/4/2022/2

Piotr Warzecki

OZE-A/07/00092/20/5/2022/2

Tomasz Zowada

OZE-A/07/00092/20/6/2022/2

Łukasz Gwiżdż

OZE-A/07/00092/20/1/2022/3

Paweł Michalik

OZE-A/07/00092/20/2/2022/3

Marcin Cieśla

OZE-A/07/00092/20/3/2022/3

Paweł Wiśniewski

OZE-A/07/00092/20/1/2022/4

Marcin Wilk

OZE-A/07/00092/20/2/2022/4

Paweł Kozub

OZE-A/07/00092/20/3/2022/4

Karol Janosz

OZE-A/07/00092/20/1/2022/7

Bartłomiej Kalbarczyk

OZE-A/07/00092/20/2/2022/7

Bronisław Jurec

OZE-A/07/00092/20/1/2022/10

Cezary Krerowicz

OZE-A/07/00092/20/2/2022/10

Fabian Malinowski

OZE-A/07/00092/20/3/2022/10

Marek Musioł

OZE-A/07/00092/20/4/2022/10

Bożena Wicha

OZE-A/07/00092/20/5/2022/10

Patryk Paralusz

OZE-A/07/00092/20/6/2022/10

Jerzy Domański

OZE-A/07/00092/20/7/2022/10

Grzegorz Kozioł

OZE-A/07/00092/20/1/2023/2

Łukasz Odziemek

OZE-A/07/00092/20/2/2023/2

Daniel Pawlik

OZE-A/07/00092/20/3/2023/2

Adam Hajn

OZE-A/07/00092/20/4/2023/2

Mariusz Ulfik  

OZE-A/07/00092/20/5/2023/2

Paweł Sosna

OZE-A/07/00092/20/6/2023/2

Adrian Targacz

OZE-A/07/00092/20/7/2023/2

Mateusz Toman

OZE-A/07/00092/20/8/2023/2

Łukasz Toman

OZE-A/07/00092/20/1/2023/3

Tomasz Merk

OZE-A/07/00092/20/2/2023/3

Piotr Dominiak

OZE-A/07/00092/20/3/2023/3

Artur Małek

OZE-A/07/00092/20/4/2023/3

Dariusz Szatan

OZE-A/07/00092/20/5/2023/3

Tomasz Hajduk

OZE-A/07/00092/20/6/2023/3

Sylwiusz Żaboklicki

OZE-A/07/00092/20/7/2023/3

Emil Hryciuk

OZE-A/07/00092/20/8/2023/3

Marek Karabuła

OZE-A/07/00092/20/1/2023/4

Przemysław Zaborowski

OZE-A/07/00092/20/2/2023/4

Arkadiusz Przydatek

OZE-A/07/00092/20/3/2023/4

Piotr Głoskowski

OZE-A/07/00092/20/4/2023/4

Kamil Spyrka

OZE-A/07/00092/20/1/2023/6

Krzysztof Kołek

OZE-A/07/00092/20/2/2023/6

Roman Miller

OZE-A/07/00092/20/3/2023/6

Mateusz Iwanowicz

OZE-A/07/00092/20/4/2023/6

Krystian Janik

OZE-A/07/00092/20/1/2023/7

Jacek Pilny

OZE-A/07/00092/20/2/2023/7

Sebastian Zimoch

OZE-A/07/00092/20/3/2023/7

Grzegorz Jamróg

OZE-A/07/00092/20/4/2023/7

Szymon Markowski

OZE-A/07/00092/20/1/2023/9

Sebastian Spyra

OZE-A/07/00092/20/2/2023/9

Daniel Tomczyk

OZE-A/07/00092/20/3/2023/9

Marek Grzesik

OZE-A/07/00092/20/4/2023/9

Mateusz Jazgara

OZE-A/07/00092/20/5/2023/9

Jerzy Papież

OZE-A/07/00092/20/6/2023/9

Mateusz Piaskowy

OZE-A/07/00092/20/7/2023/9

Maksymilian Piaskowy

OZE-A/07/00092/20/8/2023/9

Jerzy Piaskowy

OZE-A/07/00092/20/9/2023/9

Tomasz Makosz

OZE-A/07/00092/20/1/2023/12

Łukasz Grajewski

OZE-A/07/00092/20/2/2023/12

Maciej Lustyk

OZE-A/07/00092/20/3/2023/12

Michał Dziubany

OZE-A/07/00092/20/4/2023/12

Adam Jamrozik

OZE-A/07/00092/20/5/2023/12

Marek Prusak

OZE-A/07/00092/20/6/2023/12

Andrzej Zelga

OZE-A/07/00092/20/1/2024/1

Tomasz Dąbrowski

OZE-A/07/00092/20/2/2024/1

Norbert Kuchta

OZE-A/07/00092/20/3/2024/1

Krzysztof Świrszcz

OZE-A/07/00092/20/4/2024/1

Bogusław Mazur

OZE-A/07/00092/20/5/2024/1

Dariusz Fijołek

OZE-A/07/00092/20/1/2024/2

Marcin Szargan

OZE-A/07/00092/20/2/2024/2

Andrzej Śnioch

OZE-A/07/00092/20/3/2024/2

Bartłomiej Musik

OZE-A/07/00092/20/4/2024/2

Rafał Wróbel

OZE-A/07/00092/20/5/2024/2

Marcin Kubczyk

OZE-A/07/00092/20/6/2024/2

Grzegorz Wilk

OZE-A/07/00092/20/7/2024/2

Adam Zubrzycki

OZE-A/07/00092/20/8/2024/2

Dariusz Kuźniar

OZE-A/07/00092/20/1/2024/4

Kamil Kłos

OZE-A/07/00092/20/2/2024/4

Robert Tkocz

OZE-A/07/00092/20/3/2024/4

Krzysztof Sekuła

OZE-A/07/00092/20/4/2024/4

Maciej Spałek

OZE-A/07/00092/20/5/2024/4

Paweł Hyża

OZE-A/07/00092/20/6/2024/4

Wojciech Szkopek

OZE-A/07/00092/20/7/2024/4

Maciej Grabowski

OZE-A/07/00092/20/8/2024/4

Karol Majewski

OZE-A/07/00092/20/9/2024/4

Piotr Widera