4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

4,8

wojsko polskie

Za realizację rekonwersji kadr odpowiada Departament Spraw Socjalnych MON. Za rekonwersję odpowiedzialne są także: Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej (COAZ), Ośrodki Aktywizacji Zawodowej (OAZ) oraz Wojskowe Biura Emerytalne (WBE).

Uprawnieni do pomocy rekonwersyjnej są wszyscy żołnierze zawodowi, za wyjątkiem żołnierzy zwolnionych z powodu:
– zrzeczenia się obywatelstwa polskiego
– prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej
– prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego
– skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania
– prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej)

Więcej informacji na stronie głównej Wojska Polskiego

lub pod numerem telefonu : 883 883 526