Cena od: 350 zł

Szkolenie z pomiarów instalacji elektrycznych

Kurs z zakresu pomiarów (G1)

Odtwórz wideo

DOFINANSOWANIE NAWET DO 100%

EUROPEJSKI I KRAJOWY  FUNDUSZ SZKOLENIOWY

INFORMACJE: kom. 883 883 526

Zadzwoń i sprawdź! kom. 888 888 526

Szkolenie przeznaczone dla osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych.
Szkolenia zalecane jest dla osób wykonujących pomiary, dokonujących przeglądów technicznych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.


Wymagania stawiane kandydatom:

 • pełnoletność (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do szkolenia),
 • wykształcenie minimum podstawowe.

Cele i korzyści szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D).

Bezpośrednio po szkoleniu Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza egzamin ustny, po którym uzyskuje się Państwowe Świadectwo Kwalifikacji. Kursy prowadzone są przez instruktorów z wieloletnim doświadczeniem, co wpływa na wysoką zdawalność.

Program szkolenia:

 1. Podstawy sieci i instalacji elektrycznych
 2. Podstawy prawne – normy i przepisy obowiązujące przy wykonywaniu pomiarów.
 3. BHP przy pracach pomiarowych
 4. Wymagania w stosunku do mierników i dokładności pomiarów
 5. Dobór właściwej metody pomiarowej
 6. Zasady, zakresy i częstość wykonywania pomiarów
 7. Dokumentowanie prac
 8. Wykonywanie pomiarów:
  • Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych
  • Pomiary rezystancji izolacji
  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Pomiary wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych
  • Pomiary rezystancji uziemień
  • Badanie elektronarzędzi
 9. Wzory protokołów
 10. Prezentacja mierników
 11. Pomiary w praktyce
 12. Sprawdzian nabytej wiedzy