4,9

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,9

żuraw hds

Cena od: 350 zł

Operator HDS, żurawia samojezdnego

Operator urządzeń UDT

Posiadamy certyfikat UDT

kurs żuraw Hds
Odtwórz wideo

Zobacz jak działamy

Terminarz

Żurawie przewoźne i przenośne - HDS

LokalizacjaSierpień 2024Wrzesień 2024Październik 2024
Zabrze22 17 15
Zobacz więcej

DOFINANSOWANIE NAWET DO 100%

EUROPEJSKI I KRAJOWY  FUNDUSZ SZKOLENIOWY

INFORMACJE: kom. 883 883 526

Zadzwoń i sprawdź! kom. 888 888 526

Cena kursu: 350 zł

O kursie na operatora żurawia:

Kurs na operatora żurawia przygotowuje teoretycznie i praktycznie do egzaminu w celu sprawdzenia kwalifikacji przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Czas trwania szkolenia to 2 dni. Zajęcia teoretyczne organizowane są w jeden dzień. Kolejny dzień to zapoznanie się z urządzeniem i jego bezpieczna obsługa/eksploatacja.

Po zakończeniu szkolenia wnioskujemy w imieniu kursantów do Urzędu Dozoru Technicznego o wyznaczenie terminu egzaminu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostaje wydane zaświadczenie kwalifikacyjne, uprawniające od obsługi danego urządzenia (certyfikat UDT).

W cenie:

– zajęcia teoretyczne (wykład)

– zajęcia praktyczne (praca z urządzeniem)

– materiały szkoleniowe

– zimne i ciepłe napoje

Organizacja i egzamin UDT: 450 zł

Płatności gotówką za udział w szkoleniu na operatora żurawia należy dokonać w dniu rozpoczęcia szkolenia lub przelewem na podstawie faktury pro-forma przed realizacją usługi. Brak możliwości dokonania płatności kartą.

Dodatkowo możliwość:

 • Chcesz uzyskać RABAT? Dla grupy 3 os. lub więcej mamy specjalne promocje!
 • Jako ośrodek nie organizujemy tłumacza dla osób nie posługujących się językiem polskim, jednak współpracujemy z tłumaczem przysięgłym, który musi być obecny na egzaminach w takich sytuacjach. W razie zainteresowania prosimy o kontakt.

Jaki jest zakres naszego kurs na żurawia przenośnego HDS – samojezdnego?

Nasz kurs na żurawia obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną obsługi żurawia HDS lub żurawia samojezdnego. Podczas zajęć z teorii poznasz zagadnienia, niezbędne do zaliczenia egzaminu UDT, takie jak m.in. przepisy BHP i regulacje dotyczące urządzeń podlegających UDT, przepisy p.poż., budowa żurawi przenośnych, obowiązki operatora HDS przed rozpoczęciem pracy, w jej trakcie oraz po jej zakończeniu. W ramach zajęć praktycznych nauczysz się, jak obsługiwać żurawie przenośne. Dysponujemy własnymi urządzeniami poddozorowymi.

By przystąpić do naszego kursu na żurawia przenośnego HDS lub żurawia samojezdnego, musisz spełnić następujące wymagania:

– ukończone 18 lat.

– wykształcenie co najmniej podstawowe.

Egzamin:

W dniu egzaminu oferujemy uczestnikom szkolenia powtórkę materiału.

Egzamin składa się z 15 pytań zamkniętych (a, b, c, d) by uzyskać wynik pozytywny należy odpowiedzieć prawidłowo na min. 11 z 15 pytań. Czas trwania egzaminu pisemnego – 30 minut.

Dla osób, które uzyskają wynik pozytywny z części pisemnej prowadzona jest część praktyczna egzaminu w zakresie obsługi urządzenia.
Dokumentem, potwierdzającym uzyskane kwalifikacje jest zaświadczenie wydawane z Urzędu Dozoru Technicznego.

* Uprawnienia w zależności od rodzaju urządzenia są ważne przez 5-10 lat (3 miesiące przed końcem ważności uprawnień, aby móc dalej obsługiwać urządzenie należy złożyć bezpłatny wniosek o przedłużenie ważności, co spowoduje wydanie nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego na kolejny czasookres)

* Uprawnienia na obsługę urządzeń UDT honorowane są w Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii, Kanadzie, USA zgodnie z „Europejskim Porozumieniem Wolnego Handlu (EFTA)”

Kurs operatora żurawia HDS

Żuraw przeładunkowy HDS to nic innego jak hydrauliczny dźwig samochodowy. Aby go obsługiwać, operator żurawia hds musi posiadać stosowne uprawnienia. Powinien odbyć kurs na żurawie samojezdne i zakończyć go pozytywnie zdanym egzaminem przed komisją UDT.

Kurs operatora żurawia samojezdnego

Żuraw samojezdny to w skrócie dźwig na podwoziu samochodowym. Nie posiada jednak parametru tzw. Ładownością. Służy do prac przeładunkowych i ma o wiele większy udźwig od HDS.

Dlaczego warto wybrać kurs operatora żurawia?

Chcesz zdobyć nowe uprawnienia a tym samym zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy? Ośrodek Szkoleniowy Omega przygotuje Cię do obsługi żurawia przeładunkowego teoretycznie i praktycznie. Niezbędną wiedzę przekaże na kursie operatora żurawia w sposób przystępny dla każdego. Pomoże Tobie powyższych kwalifikacje zawodowe i przygotuje do egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Dlaczego warto szkolić się u nas?

 • posiadamy własne urządzenia dzięki, którym można nauczyć się ich obsługi
 • posiadamy własny plac manewrowy
 • oferowany przez nas kurs jest zgodny z programem Urzędu Dozoru Technicznego
 • oferujemy możliwość dojazdu do klienta – przy grupach zorganizowanych
 • Z nami zdobędziesz uprawnienia na żurawie! Możemy się pochwalić bardzo wysoką zdawalnością
 • posiadamy szeroką gamę kursów w tym kursy na wózki widłowe czy operatora wind.

Typy uprawnień na żurawie:

Uzyskane zaświadczenie kwalifikacyjne uprawnia do obsługi takich urządzeń :

Kurs na operatora żurawia

 • żurawie przewoźne i przenośne – HDS
  otrzymane uprawnienia ważne przez 10 lat.

Kurs na żurawia kurs na żurawia samojezdnego

 • żurawie samojezdne
  otrzymane uprawnienia ważne przez 5 lat

Zapraszamy na szkolenia osoby z Katowic, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Zabrza, Bielska-Białej, Tarnowskich Gór, Gliwic, Bytomia, Jaworzna, Radzionkowa, Tychów, Mysłowic, Rudy Śląskiej i innych miast Śląska.

Sprawdź nasz program uzgodniony przez UDT (KLIK)

 • Przepisy BHP i regulacje dotyczące urządzeń podlegających UDT
 • Przepisy Dozoru Technicznego, dotyczące wyszczególnionych urządzeń
 • Rodzaje urządzeń, podlegających UDT z uwzględnieniem właściwości nośnych
 • Właściwości fizykochemiczne uciągów, lin, łańcuchów urządzeń
 • Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu
 • Budowa urządzeń podlegających UDT, przepisy p.poż 
 • Zajęcia praktyczne 

1)  Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 roku.

2)  Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 07.12.2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

3)  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21.05.2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

4)  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018r. W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego

Po odbytym kursie i zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat i nabywa uprawnienia ważne na 5 lub10 lat w zależności od rodzaju urządzenia. Istnieje możliwość otrzymania duplikatu zaświadczenia w j. niemieckim i j. angielskim.

Najczęściej zadawane pytania – kurs na żurawie (HDS)

 • Kto może przystąpić do kursu na operatora żurawia (HDS)
  Osoba pełnoletnia.
 • Jakie żurawie będę mógł obsługiwać po ukończeniu kursu
  Wszystkie żurawie przenośne (zwane potocznie HDS lub żurawie przeładunkowe) niezależnie od udźwigu oraz przeznaczenia, oraz żurawie przewoźne (montowane na przyczepach).
 • Jak wygląda egzamin na operatora żurawia (HDS)
  Egzamin jak i kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Na części teoretycznej kandydaci na operatora rozwiązują test który składa się z 15 pytań aby zaliczyć test prawidłowo trzeba odpowiedzieć na 11, jest to test jednokrotnego wyboru, oraz z części praktycznej na której sprawdzana jest prawidłowa obsługa żurawia.
 • Kto może obsługiwać żurawie (HDS)
  Obsługiwać żurawie może osoba pełnoletnia posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez jednostkę dozoru technicznego, właściwy stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy, zezwolenie eksploatującego do wykonywania pracy na jego urządzeniu oraz właściwy stan psycho-fizyczny w danym dniu.
 • Co to jest DTR
  Jest to Dokumentacja Techniczno Ruchowa dokument dostarczony do urządzenia przez producenta danego urządzenia w którym znajdują się wszystkie dane oraz instrukcje dotyczące eksploatacji tego urządzenia.
 • Co to jest eksploatacja urządzenia
  Jest to konserwacja i obsługa urządzenia.
 • Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowej eksploatacji urządzeń
  Odpowiedzialnym jest eksploatujący czyli właściciel urządzenia.
 • Co to jest UTB
  Są to Urządzenia Transportu Bliskiego czyli urządzenia które w toku eksploatacji stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego mienia oraz środowiska na wskutek wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu.
 • Co to jest Dozór Techniczny
  Dozorem Technicznym nazywamy działania zmierzające do bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych.
 • Kto wykonuje dozór techniczny na urządzeniach technicznych
  Dozór techniczny wykonują jednostki dozoru technicznego czyli Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Wojskowy Dozór Techniczny.
 • Kto wydaje zaświadczenia do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych
  Zaświadczenia kwalifikacyjne wydają jednostki dozoru technicznego czyli Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Wojskowy Dozór Techniczny.
 • Co to jest decyzja
  Jest to dokument wydawany przez Inspektora dozoru technicznego po wykonaniu badania technicznego na urządzeniu, stwierdzający dopuszczenie lub zatrzymanie urządzenia z dalszej eksploatacji.
 • Co to jest badanie techniczne
  Jest to sprawdzenie stanu technicznego urządzenia przez Inspektora dozoru technicznego, po którym inspektor musi sporządzić protokół z wykonanych czynności oraz wydać decyzje  stwierdzającą dopuszczenie lub zatrzymanie urządzenia z dalszej eksploatacji.
 • Co to jest zamek hydrauliczny (zawór zwrotny sterowany)
  Jest to hydrauliczne urządzenie zabezpieczające przed skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego lub skutkami braku ciśnienia w układzie hydraulicznym.
 • Gdzie są stosowane zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane)
  Stosowane są na wszystkich siłownikach podnoszenia i zmiany wysięgu (oprócz żurawi leśnych) oraz siłownikach podpór.
 • Co jest elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym żurawia
  Elementem wytwarzającym ciśnienie jest pompa hydrauliczna.
 • Co to jest zawór przelewowy
  Jest to hydrauliczne urządzenie zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym. Co może skutkować pęknięciem przewodu hydraulicznego lub uszkodzeniem siłownika.
 • Co to jest zawór bezpieczeństwa
  Jest to hydrauliczne urządzenie zabezpieczające przed uszkodzeniem pompy hydraulicznej w skutek nadmiernego wzrostu ciśnienia.
 • Co to jest rozdzielacz
  Jest to zawór kierujący przepływem czynnika roboczego (oleju hydraulicznego) do poszczególnych obwodów.
 • Co to jest zawór zwrotno-dławiący
  Jest to zawór ograniczający prędkość ruchu roboczego żurawia w kierunku dół.
 • Co to jest łącznik bezpieczeństwa STOP (awaryjny)
  Jest to zabezpieczenie elektryczne koloru czerwonego na żółtym tle i zabezpiecza przed niebezpiecznym zdarzeniem. Znajduje się przy każdym stanowisku sterowniczym urządzenia, musi się zabezpieczyć w pozycji zadziałania wyłączając wszystkie ruchy robocze urządzenia.
 • Kiedy żuraw zachowuje swoją stateczność
  Kiedy moment ustalający (Mu) jest większy od momentu wywracającego (Mw).
 • Co to jest moment ustalający (Mu)
  Są to wszystkie czynniki które mają wpływ na zachowanie stateczności żurawia podczas pracy.
 • Co to jest moment wywracający (Mw)
  Są to wszystkie czynniki które mają wpływ na utratę stateczności żurawia podczas pracy.
 • Co to jest wysięg
  Jest to odległość pozioma pomiędzy osią obrotu żurawia a punktem mocowania urządzenia chwytającego na wysięgniku np. haka.
 • Co to jest udźwig
  Jest to największa masa ładunku jaką żuraw może bezpiecznie przetransportować.
 • Co to jest moment udźwigu
  Jest to zależność pomiędzy udźwigiem a wysięgiem, im większy wysięg tym mniejszy udźwig.
 • Co to jest wykres udźwigu
  Jest to zależność pomiędzy masą podnoszonego ładunku, wysięgiem i wysokością podnoszenia.
 • Co to jest ramie martwe
  Jest to element wysięgnika wysuwany ręcznie.
 • Jakie są kryteria zużycia haków
  Haki muszą swobodnie obracać się w łożysku oporowym zblocza, nakrętka haka musi być zabezpieczona przed odkręceniem, hak nie może być pęknięty, zdeformowany, gardziel haka nie może być rozwarta więcej niż 5% wartości początkowej, wytarta więcej niż 5% dla haków do transportu roztopionego metalu, 10% dla pozostałych.
 • Jakie są rodzaje lin nośnych
  Liny nośne możemy podzielić ze względu na kierunek zwicia na współzwite i przeciwzwite.
 • Co to jest lina współzwita
  Jest to lina w której druty w splotkę zwinięte są w tą samą stronę co splotki wokół rdzenia.
 • Co to jest lina przeciwzwita
  Jest to lina w której druty w splotkę zwinięte są w odwrotną stronę co splotki wokół rdzenia.
 • Z czego zbudowana jest lina nośna
  Lina nośna zbudowana jest z rdzenia oraz splotek natomiast splotki z pojedynczych drutów.
 • Jakie są kryteria zużycia lin nośnych
  Ilość pękniętych drutów w zewnętrznej warstwie liny(ilość zgodna z zaleceniami producenta zawartymi w DTR urządzenia), zerwanie całej splotki, zmniejszenie nominalnej średnicy liny o 10% lub więcej, wytarcie liny o 7% lub więcej z średnicy, korozja zewnętrzna lub wewnętrzna, deformacje, narażenie na promieniowanie cieplne lub iskrzenie elektryczne.
 • Od czego zależy odległość ustawienia podestu od krawędzi wykopu
  Odległość ta zależy od głębokości wykopu oraz rodzaju gruntu.
 • Czy można pracować podestem przy lin wysokiego napięcia
  Można po wcześniejszym uzgodnieniu tych prac z właścicielem lini.
 • Co to jest DOR
  Jest to Dopuszczalne Obciążenie Robocze (WLL oznaczenie międzynarodowe) czyli największa masa ładunku jaką można bezpiecznie przetransportować za pomocą zawiesia.
 • Co to jest zawiesie
  Jest to sprzęt pomocniczy do dźwignic hakowych służący do podnoszenia i transportowania ładunków.
 • Jakie są rodzaje zawiesi
  Rozróżniamy zawiesia ogólnego przeznaczenia które zbudowane są z cięgien nośnych i służą do transportowania różnych ładunków, oraz zawiesia specjalistyczne które służą do transportowania ściśle określonych ładunków.

Co wyróżnia nasz kurs na operatora żurawia przenośnego?

Dzięki naszym szkoleniom, przygotujesz się do egzaminu w UDT, po którego zdaniu otrzymasz bezterminowe uprawnienia na żurawia przenośnego, honorowane przez pracodawców na terenie całej Unii Europejskiej. W cenie szkolenia zapewniamy zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz komplet materiałów szkoleniowych (organizacja egzaminu UDT dodatkowo płatna). Nasze kursy wyróżniają również:

 • dogodne terminy,
 • najniższe ceny,
 • wysoka skuteczność kształcenia.

Podczas szkolenia, zapewniamy ciepłe i zimne napoje dla naszych kursantów. Ponadto, oferujemy możliwość dojazdu do klienta.

Dlaczego warto posiadać uprawnienia na żurawia przenośnego?

HDS, czyli Hydrauliczny Dźwig Samochodowy, zwany również żurawiem przenośnym, to samochód ciężarowy z zamontowanym żurawiem przeładunkowym. Jest to urządzenie szczególnie przydatne w transporcie drogowym, wymagającym załadunku dużej ilości materiału. Dzięki niemu, możliwy jest transport i załadunek, bez konieczności stosowania innych pojazdów i urządzeń. Żurawie przenośne wykorzystywane są również w przemyśle, budownictwie, przez służby drogowe i ratunkowe. Jako, że żurawie przenośne są często stosowanymi pojazdami transportowymi, warto zainwestować w szkolenie i uprawnienia na te urządzenia – dzięki nim, możesz znaleźć pracę w wielu firmach transportowych, budowlanych czy zakładach przemysłowych.