4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Cena od: 50 zł

Konserwator sprzętu P.Poż

Konserwator gaśnic, hydrantów

Posiadamy certyfikat UDT

Odtwórz wideo

Zobacz jak działamy

Terminarz

Konserwator podręcznego sprzętu p.poż (gaśnice)

LokalizacjaCzerwiec 2024
Zabrze21
Zobacz więcej

DOFINANSOWANIE NAWET DO 100%

EUROPEJSKI I KRAJOWY  FUNDUSZ SZKOLENIOWY

INFORMACJE: kom. 883 883 526

Zadzwoń i sprawdź! kom. 888 888 526

Szkolenie dla konserwatorów gaśnic

Osobom  zainteresowanym wykonywaniem usług w zakresie konserwacji  sprzętu gaśniczego proponujemy kierunkowe szkolenie podczas którego , przekażemy niezbędną wiedzę teoretyczną a także umiejętności praktyczne pozwalające na obsługę oraz konserwację wymienionych urządzeń

W trakcie zajęć przedstawimy kursantom wymagania prawne oraz techniczną wiedzę jak również wymagania wynikające z dokumentów normalizacyjnych.

Wzzystkim, którzy chcieliby poszerzyć swoje kwalifikacje w wymienionym zakresie oraz zdobyć kierunkową wiedzę polecamy kurs w Ośrodku Szkoleniowym OMEGA. Po ukończonym szkoleniu otrzymacie  Państwo  zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające nabyte umiejętności  w zakresie konserwacji  podręcznego sprzętu  gaśniczego.  

Dla każdego  z uczestników przygotowaliśmy materiały szkoleniowe.

Szkolenie  dla konserwatorów hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych

Zgodnie z obowiązującym prawem w każdym zakładzie pracy, powinny  odbywać się regularne przeglądy konserwacyjne hydrantów. Prace te może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca wymagane  umiejętności  oraz kwalifikacje. Podczas szkolenia w Ośrodku Szkoleń Zawodowych OMEGA, przygotujemy Cię do wykonywania powyższych czynności  a także wydamy niezbędne zaświadczenia o ukończeniu  kursu.

Nasi  wykładowcy przekazują wiedzę z zakresu teoretycznego  a także praktycznego  w sposób jasny i przystępny dzięki czemu uzyskasz wymagane kwalifikacje do wykonywania przeglądów oraz konserwacji hydrantów zewnętrznych oraz wewnętrznych

Wszystkim, którzy chcieliby poszerzyć swoje kwalifikacje w wymienionym zakresie oraz zdobyć kierunkową wiedzę polecamy kurs w Ośrodku Szkoleniowym OMEGA. 

Dla każdego  z uczestników przygotowaliśmy materiały szkoleniowe.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z późn. zm.) tekst jednolity:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000869


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101090719

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn zm.) tekst jednolity:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001065/O/D20191065.pdf

                   

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20091241030/O/D20091030.pdf

 

Norma PN-EN 671-1:2012 – Stałe urządzenia gaśnicze — Hydranty wewnętrzne — Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.

https://sklep.pkn.pl/pn-en-671-1-2012p.html?options=cart

 

Norma PN-EN 671-2:2012 – Stałe urządzenia gaśnicze — Hydranty wewnętrzne — Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym.

https://sklep.pkn.pl/pn-en-671-2-2012p.html

 

Norma PN-EN 671-3:2009 – Stałe urządzenia gaśnicze — Hydranty wewnętrzne — Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym.

https://sklep.pkn.pl/pn-en-671-3-2009p.html

 

Norma PN-EN 694:2014 – Węże pożarnicze. Węże półsztywne do stałych urządzeń gaśniczych.

https://sklep.pkn.pl/pn-en-694-2014-09e.html?options=cart

 

Norma PN-EN 14540:2014 – Węże pożarnicze. Węże nieprzepuszczające wody płasko składane do hydrantów wewnętrznych.

https://sklep.pkn.pl/pn-en-14540-2014-11e.html

 

 

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.