Cena od: 350 zł

Operator podestów

Operator urządzeń UDT

Posiadamy certyfikat UDT

Odtwórz wideo

Zobacz jak działamy

PRZEDSIĘBIORCO,
SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NAWET DO 80%

Dowiedz się więcej:
500 400 086

Sprawdź nasze pakiety szkoleń z dofinansowaniem TUTAJ
informacje o kursie

Cena kursu: 350 zł

Organizacja i egzamin UDT: 300 zł

Płatność gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia lub przelewem na podstawie faktury pro-forma przed realizacją usługi. Brak możliwości dokonania płatności kartą.

W cenie:

 • zajęcia teoretyczne (wykład)
 • zajęcia praktyczne (praca z urządzeniem)
 • materiały szkoleniowe
 • zimne i ciepłe napoje

Dodatkowo możliwość:

 • Chcesz uzyskać RABAT ? Dla grupy 3os lub więcej mamy specjalne promocje!

O kursie

Kurs przygotowuje teoretycznie i praktycznie do egzaminu w celu sprawdzenia kwalifikacji przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Czas trwania szkolenia to 2 dni. Zajęcia teoretyczne organizowane są w jeden dzień. Kolejny dzień to zapoznanie się z urządzeniem i jego bezpieczna obsługa/eksploatacja.

Po zakończeniu szkolenia wnioskujemy w imieniu kursantów do Urzędu Dozoru Technicznego o wyznaczenie terminu egzaminu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostaje wydane zaświadczenie kwalifikacyjne, uprawniające od obsługi danego urządzenia (certyfikat UDT).

Egzamin

W dniu egzaminu oferujemy uczestnikom szkolenia powtórkę materiału.

Egzamin składa się z 15 pytań zamkniętych (a, b, c, d) by uzyskać wynik pozytywny należy odpowiedzieć prawidłowo na min. 11 z 15 pytań. Czas trwania egzaminu pisemnego – 30 minut.

Dla osób, które uzyskają wynik pozytywny z części pisemnej prowadzona jest część praktyczna egzaminu w zakresie obsługi urządzenia.

Dokumentem, potwierdzającym uzyskane kwalifikacje jest zaświadczenie wydawane z Urzędu Dozoru Technicznego.

* Uprawnienia w zależności od rodzaju urządzenia są ważne przez 5-10 lat (3 miesiące przed końcem ważności uprawnień, aby móc dalej obsługiwać urządzenie należy złożyć bezpłatny wniosek o przedłużenie ważności, co spowoduje wydanie nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego na kolejny czasookres)

* Uprawnienia na obsługę urządzeń UDT honorowane są w Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii, Kanadzie, USA zgodnie z „Europejskim Porozumieniem Wolnego Handlu (EFTA)”

Typy uprawnień

Uzyskane zaświadczenie kwalifikacyjne uprawnia do obsługi takich urządzeń:

 • Podesty ruchome przejezdne (otrzymane uprawnienia ważne przez 5 lat)
  • Wolnobieżne
   Podesty ruchome
  • Samojezdne/montowany na pojeździe
   Podesty ruchome
 • Przepisy BHP i regulacje dotyczące urządzeń podlegających UDT
 • Przepisy Dozoru Technicznego, dotyczące wyszczególnionych urządzeń
 • Rodzaje urządzeń, podlegających UDT z uwzględnieniem właściwości nośnych
 • Właściwości fizykochemiczne uciągów, lin, łańcuchów urządzeń
 • Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu
 • Budowa urządzeń podlegających UDT, przepisy p.poż 
 • Zajęcia praktyczne 

1)  Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 roku.

2)  Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 07.12.2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

3)  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21.05.2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

4)  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018r. W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego

Po odbytym kursie i zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat i nabywa uprawnienia ważne na 5 lub 10 lat w zależności od rodzaju urządzenia. Istnieje możliwość otrzymania duplikatu zaświadczenia w j. niemieckim i j. angielskim.

 

Cena kursu: 350 zł

Organizacja i egzamin UDT: 300 zł

Przyjmujemy płatność gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia lub przelewem na podstawie faktury pro-forma przed realizacją usługi. Przypominamy również o braku możliwości dokonania płatności kartą.

W cenie:

 • zajęcia teoretyczne (wykład)
 • zajęcia praktyczne (praca z urządzeniem, obsługa podestów ruchomych)
 • materiały szkoleniowe
 • zimne i ciepłe napoje

Dodatkowo możliwość:

 • Chcesz uzyskać RABAT ? Chcesz uzyskać RABAT? Dla grupy 3-osobowych lub większych nasza firma przewiduje specjalne promocje! Aby dowiedzieć się więcej, zbierz grupę i skontaktuj się z pracownikami Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega.

O kursie operatora podestów ruchomych

Kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu w celu zdobycia kwalifikacji przyszłego operatora podestów ruchomych przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Czas trwania szkolenia obejmuje dwa dni z rzędu. Zajęcia teoretyczne kursu operatora podestów ruchomych organizowane są w ciągu pierwszego dnia. W ten sposób wszyscy kursanci mają czas na zapoznanie się ze specyfiką pracy, przepisami BHP i UDT, obowiązkami czy budową urządzeń. Kolejny dzień obejmuje zapoznanie się ze sprzętem i jego bezpieczną obsługę/eksploatację. W ten sposób skonstruowany kurs pozwala na szybsze i łatwiejsze przyswojenie treści i poznanie urządzenia podlegającego UDT.

Po zakończeniu szkolenia wnioskujemy w imieniu kursantów do Urzędu Dozoru Technicznego o wyznaczenie terminu egzaminu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostaje wydane zaświadczenie kwalifikacyjne, uprawniające do obsługi danego urządzenia (certyfikat UDT). Dzięki temu kursant posiada uprawnienia do obsługi podestu ruchomego przejezdnego.

Egzamin

W dniu egzaminu Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega oferuje uczestnikom szkolenia powtórkę materiału, która świetnie przedstawia treści w skondensowanej formie. Wszystko po to, by nasi  kursanci zdobyli uprawnienia w sposób bezstresowy i pewny.

Egzamin składa się z 15 pytań zamkniętych (a, b, c, d) by uzyskać wynik pozytywny należy odpowiedzieć prawidłowo na min. 11 z 15 pytań. Czas trwania egzaminu pisemnego – 30 minut.

Dla osób, które uzyskają wynik pozytywny z części pisemnej prowadzona jest część praktyczna egzaminu w zakresie obsługi urządzenia.

Dokumentem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje jest zaświadczenie wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia te są ważne na terenie całej Polski i Unii Europejskiej. Ubieganie się o kwalifikacje międzynarodowe wiąże się z dodatkową opłatą.

* Uprawnienia w zależności od rodzaju urządzenia są ważne przez 5-10 lat (3 miesiące przed końcem ważności uprawnień, aby móc dalej obsługiwać urządzenie należy złożyć bezpłatny wniosek o przedłużenie ważności, co spowoduje wydanie nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego na kolejny czasookres)

* Uprawnienia na obsługę urządzeń UDT honorowane są w Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii, Kanadzie, USA zgodnie z „Europejskim Porozumieniem Wolnego Handlu (EFTA)”

Typy uprawnień

Uzyskane zaświadczenie kwalifikacyjne uprawnia do obsługi takich urządzeń:

 • Podesty ruchome przejezdne (otrzymane uprawnienia ważne przez 5 lat)
  • Podestów ruchomych wolnobieżnych
   Kurs operatora podestów ruchomych operator podestów ruchomych
  • Samojezdne/montowany na pojeździe
   Podesty ruchome
 • Przepisy BHP i regulacje dotyczące urządzeń podlegających UDT
 • Przepisy Dozoru Technicznego, dotyczące wyszczególnionych urządzeń
 • Rodzaje urządzeń, podlegających UDT z uwzględnieniem właściwości nośnych
 • Właściwości fizykochemiczne uciągów, lin, łańcuchów urządzeń
 • Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu
 • Budowa urządzeń podlegających UDT, przepisy p.poż 
 • Zajęcia praktyczne 

1)  Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 roku.

2)  Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 07.12.2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

3)  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21.05.2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

4)  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018r. W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego

Po odbytym kursie i zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat i nabywa uprawnienia ważne na 5 lub 10 lat w zależności od rodzaju urządzenia. Istnieje możliwość otrzymania duplikatu zaświadczenia w j. niemieckim i j. angielskim.

Chcesz zdobyć umiejętności, przydatne na rynku pracy? Skorzystaj z naszych szkoleń na operatora podestów ruchomych, wolnobieżnych i samojezdnych. Nasze metody nauczania wyróżniają się wyjątkową skutecznością. Ponad 99% naszych kursantów zdaje egzamin UDT. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Gdzie przydadzą się uprawnienia na podesty ruchome?

Nożycówki i zwyżki są powszechnie stosowane w pracach wysokościowych i budowlanych. Wykorzystuje się je m.in. podczas montażu instalacji elektrycznych, banerów, klimatyzacji, systemów wentylacyjnych, w pracach konstrukcyjnych i w wielu innych przypadkach. Z tego względu, umiejętność obsługi tych urządzeń jest przydatna w różnorodnych branżach. Posiadając uprawnienia na podesty ruchome, znajdziesz zatrudnienie przy wielu pracach specjalistycznych i instalacyjnych, prowadzonych na wysokościach.

By zdobyć niezbędne uprawnienia, musisz zdać egzamin, organizowany przez Urząd Dozoru Technicznego, a nasze kursy skutecznie przygotują Cię do niego!

Najlepsi specjaliści

Dbamy o to, by w trakcie szkolenia zapewnić Państwu dostęp do wyselekcjonowanej, odpowiednio przygotowanej i spreparowanej wiedzy. Wiemy, jak ważna jest wykwalifikowana kadra specjalistów, którzy chętnie i skutecznie przekazują treści związane z kursem operatora podestów ruchomych. Szkolenie teoretyczne prowadzone jest w taki sposób, aby przedstawić wymagane zagadnienia i szczegółowo je omówić. Specjaliści są w stałym kontakcie z kursantami – chętnie odpowiadają na pytania oraz zwracają uwagę na ich reakcje. Zaangażowany pracownik z pasją jest kluczem do sukcesu, prowadzącym do zdania egzaminu operatora podestów ruchomych. Zdobądź z nami nowe kwalifikacje, również na wózki widłowe i operatora wciągników i wciągarek!