4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

4,8

Pytania egzaminacyjne

Przykładowe pytania egzaminacyjne F-gazy

Sprawdź

Instalator Systemów Paneli Fotowoltaicznych PV / OZE

Sprawdź

ŚSEP G1 – elektryczne

Sprawdź

ŚSEP G2 – ciepłownicze

Sprawdź

ŚSEP G3 – gazowe

Sprawdź

Wózki widłowe

Sprawdź

Podesty ruchome przejezdne

Sprawdź

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Sprawdź

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

Sprawdź

Żurawie przewoźne i przenośne HDS

Sprawdź

Konserwacja urządzeń technicznych

Sprawdź

Wózki widłowe specjalizowane

Sprawdź

Żurawie wieżowe i szybkomontujące

Sprawdź

Żurawie stacjonarne

Sprawdź

Układnice

Sprawdź

Wciągniki i wciągarki sterowane ogólnego przeznaczenia

Sprawdź

Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Sprawdź

Podesty ruchome masztowe i stacjonarne

Sprawdź

Podesty ruchome stacjonarne

Sprawdź

Podesty ruchome wiszące i stacjonarne

Sprawdź

Żurawie szynowe

Sprawdź

Wyciągi towarowe

Sprawdź

Dźwigi budowlane towarowe i towarowo-osobowe oraz wyciągi towarowe

Sprawdź

Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne

Sprawdź

Napełnianie i obsługa butli

Sprawdź

Spawanie łukowe elektrodą otuloną 111

Sprawdź

Spawanie łukowe w osłonie gazu metody 131, 135, 136, 137, 138

Sprawdź

Spawanie łukowe elektrodą nietopliwą 141, 142, 143, 145, 146, 147

Sprawdź

Spawanie gazowe 311

Sprawdź

Spawanie laserowe 521

Sprawdź

Spawanie orbitalne 141, 142

Sprawdź

Екзаменаційні запитання

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ – правила

Перевірте

Курс для вилочных погрузчиков

Перевірте

Курс для специализированных вилочных погрузчиков с свесом и подъемным оператором

Перевірте

Курс для мобильных платформ

Перевірте

Курс для крана общего назначения

Перевірте

Курс по кранам HDS

Перевірте