4,9

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,9

Napełnianie i obsługa butli

Cena od: 750 zł

Napełnianie i obsługa butli

Wiązek i zbiorników

Posiadamy certyfikat UDT ISO, oraz Akredytacje UDT do prowadzenia szkoleń jako jeden z trzech ośrodków w Polsce !

kurs Napełniania zbiorników ciśnieniowych
Odtwórz wideo

Zobacz jak działamy

Specjalna oferta pomp ciepła, klimatyzatorów i układów chłodniczych oraz narzędzi f-gazowych dla naszych kursantów, rabat do – 45% dostępny w sklepie instalatora !

KLIKNIJ

Specjalna oferta pomp ciepła, klimatyzatorów i układów chłodniczych oraz narzędzi f-gazowych dla naszych kursantów, rabat do – 45% dostępny w sklepie instalatora!

KLIKNIJ

DOFINANSOWANIE NAWET DO 100%

EUROPEJSKI I KRAJOWY  FUNDUSZ SZKOLENIOWY

INFORMACJE: kom. 883 883 526

Zadzwoń i sprawdź! kom. 888 888 526

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na obsługę i napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności pow. 350 cm3

Szkolenie z obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych adresowane jest do osób, które zajmują się, bądź będą się zajmować zawodowo napełnianiem gazami oraz obsługą ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3. Szkolenia te są przede wszystkim wymagane dla stanowisk pracy takich jak : monter instalacji chłodniczych i pomp ciepła, strażacy, pracownicy szpitali, uzdrowisk, zatrudnieni w sektorze przemysłu spożywczego, płetwonurkowie oraz właściciele i pracownicy centrów i baz nurkowych obsługujący agregaty napełniające butle nurkowe, obsługa sprzętu paintball.

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestnika do samodzielnego napełniania i obsługi urządzeń oraz zbiorników ciśnieniowych. Szkolenie to uprawnia do obsługi i napełniania butli gazami.

Możliwość rezerwacji noclegu ok.100m od miejsca szkolenia!

Uprawnienia dla osób napełniających-obsługujących ciśnieniowe zbiorniki
przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 gazami :

 • Skroplonymi – fluorowanymi, dwutlenek węgla, podtlenek azotu, amoniak i LPG
 • Sprężonymi – tlen, powietrze, azot, argon itp.
 • Rozpuszczonymi – acetylen 

Szkolenie w zakresie uzyskania kwalifikacji UDT na obsługę i napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności pow. 350 cm3

Organizator zapewnia wyposażenie techniczne oraz środki ochrony indywidualnej niezbędne do bezpiecznego zrealizowania programu szkolenia w zakresie napełniania zbiorników ciśnieniowych

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć umiejętności, przydatne na rynku pracy? Skorzystaj z naszego kursu obsługi zbiorników ciśnieniowych, w ramach którego zdobędziesz uprawnienia do napełniania wszystkich zbiorników i butli o pojemności powyżej 350 cm3. Dowiedz się więcej o naszym kursie:

Zakres kursu obsługi zbiorników ciśnieniowych

Nasze szkolenia obejmują zagadnienia teoretyczne i praktyczne, przygotowujące do egzaminu UDT oraz do samodzielnej obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych. Nasz kurs napełniania zbiorników ciśnieniowych jest zgodny z programem UDT i obejmuje takie zagadnienia jak m.in. wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy, ogólne i szczegółowe informacje o gazach, konstrukcje zbiorników i ich parametry, czynności kontrolne i robocze przy napełnianiu zbiorników ciśnieniowych, ogólne zalecenia BHP i p.poż.

Rodzaje uprawnień do obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych

Po ukończeniu naszego kursu i zdaniu egzaminu UDT, otrzymasz uprawnienia do napełniania i obsługi zbiorników ciśnieniowych o pojemności większej, niż 350 cm3. W zależności od rodzaju egzaminu, otrzymasz kwalifikację do napełniania butli:
 • gazami skroplonymi, takimi jak m.in. gazy fluorowane, dwutlenek węgla, 
  podtlenek azotu, amoniak, LPG,
 • gazami sprężonymi (tlen, powietrze, azot, argon itd.),
 • gazami rozpuszczonymi (acetylen).

Co wyróżnia nasz kurs obsługi zbiorników ciśnieniowych?

Nasze szkolenia wyróżniają się wysoką skutecznością ? blisko 100% naszych kursantów zdaje egzamin w UDT. Zapewniamy również organizację egzaminu (dodatkowo płatne). W cenie kursu zapewniony masz komplet materiałów szkoleniowych, zajęcia teoretyczne i praktyczne. Ponadto, gwarantujemy najniższe ceny szkoleń, a także pakiety szkoleń z dofinansowaniem dla przedsiębiorców, obejmujące m.in. kurs f-gazy wraz z kursem napełniania zbiorników i lutowania twardego.

Kurs napełniania zbiorników ciśnieniowych dlaczego warto?

Uprawnienia do obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych wymagane są m.in. w przypadku:
 • osób zajmujących się montażem instalacji chłodniczych i pomp ciepła,
 • strażaków,
 • pracowników szpitali i uzdrowisk,
 • osób zatrudnionych w przemyśle spożywczym,
 • osób pracujących w centrach nurkowych, obsługujących agregaty napełniające butle nurkowe,
 • pracowników zajmujących się obsługą sprzętu do paintballu.
Jak widać, kwalifikacje do obsługi butli i innych zbiorników ciśnieniowych przydatne są w wielu branżach. Nasze szkolenie stanowi również doskonałe uzupełnienie kursu f-gazy ? w przypadku serwisowania urządzeń zawierających f-gazy, konieczne jest spuszczenie starego gazu do butli, co może wykonać jedynie osoba, posiadająca uprawnienia na f-gazy i do napełniania zbiorników ciśnieniowych.
 

Szkolenie z obsługi butli z tlenem medycznym

Organizujemy szkolenia z obsługi butli z tlenem medycznym na którym kursanci dowiadują się jak bezpiecznie używać butli, jakie wyróżniamy rodzaje gazów, jaka dokumentacja dotyczy zbiorników ciśnieniowych, jak klasyfikować wyroby medyczne, i wiele więcej.

Gaśnice, CO2

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003r. (Dz.U. 2004 nr 7 poz. 59), zbiorniki gaśnic stałociśnieniowych oraz zbiorniki gaśnic CO2 są traktowane jako zbiorniki przenośne.

Natomiast zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r. (Dz.U. 2019 poz. 1008), do napełniania gazami zbiorników przenośnych (naczyń ciśnieniowych) o pojemności powyżej 350cm3 osoba napełniająca musi posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez jednostkę dozoru technicznego. Zaświadczenie to można uzyskać po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA wychodząc na przeciw swoim klientom uruchomił kurs na napełnianie zbiorników ciśnieniowych zakończony egzaminem dozorowym na który zapraszamy także konserwatorów gaśnic.

Sprawdź nasz program uzgodniony przez UDT (KLIK)

 • Wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy
 • Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów
 • Informacje szczegółowe o gazach
 • Konstrukcje zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry
 • Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu
 • Znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne, etykiety ostrzegawcze
 • Napełnianie butli oraz innych zbiorników ciśnieniowych – czynności robocze i kontrolne
 • Ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych
 • Zajęcia praktyczne: obsługa i napełnianie zbiorników ciśnieniowych
 

Zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej
– szczegółowa tematyka egzaminu

dla osób ubiegających się o sprawdzenie
kwalifikacji / certyfikację wymaganych przy
napełnianiu  ciśnieniowych zbiorników
przenośnych

o pojemności powyżej 350 cm3

1.    Wstęp

Niniejsza tematyka
obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne, jakie powinny poznać osoby
ubiegające się sprawdzenie kwalifikacji przy napełnianiu zbiorników przenośnych
o pojemności powyżej 350 cm3, w celu otrzymania zaświadczenia
kwalifikacyjnego wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

2.    Ogólne wiadomości o właściwościach
fizycznych i chemicznych gazów:

1)
podział gazów, ze względu na stan
skupienia i własności fizyko-chemiczne,

2)
tworzenie mieszanek wybuchowych z powietrzem
i z tlenem,

3)
możliwości wybuchu w pomieszczeniu;
strefy niebezpieczne w zależności od gęstości gazu względem powietrza; gazy
unoszące się (gęstość względem powietrza poniżej 0,8), rozchodzące się w
różnych kierunkach (gęstość względna 0,8÷1,1) i opadające (gęstość względna
powyżej 1,1),

4)
stosowane jednostki miar.

3.    Informacje szczegółowe o gazach, na
które ma być wydane zaświadczenie kwalifikacyjne:

1)
zaszeregowanie gazów wg własności
ogólnych i stosowanych podziałów,

2)
zakres tworzenia mieszanek wybuchowych,
zakazy stosowania niektórych materiałów np. miedzi i srebra dla acetylenu,
tłuszczów i smarów dla tlenu,

3)
informacje o technologii produkcji gazów
i ich zastosowaniu oraz wymaganiach
właściwych norm dla danych gazów.

4.    Wykonywanie dozoru technicznego dla
zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy

1)
organy dozoru technicznego i podstawy
prawne ich działania,

2)
przepisy z zakresu dozoru technicznego i
inne akty prawne związane z napełnianiem,

3)
odbiory techniczne i badania okresowe
prowadzone przez inspektorów UDT dla zbiorników przenośnych,

4)
odpowiedzialność napełnialni za stan
techniczny zbiorników i osprzętu,

5)
wymagania dla napełnialni,

6)
wymiana elementów i osprzętu zbiorników
i ich konserwacja.

5.    Konstrukcja zbiorników przenośnych i ich
zasadnicze parametry:

1)
rodzaje zbiorników przenośnych ze
szczególnym uwzględnieniem tych, które będą napełniane,

2)
przewidywane temperatury eksploatacji i
temperatura odniesienia,

3)
ciśnienie próbne, ciśnienie napełniania,
napełnianie właściwe, obliczanie masy netto ładunku, niebezpieczeństwo związane
z przepełnieniem zbiornika,

4)
podstawowe wymagania dla konstrukcji
zbiorników,

5)
wymagania specjalne dla butli do
acetylenu (tylko w przypadku objęcia ich zakresem napełniania).

6.    Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla
osprzętu

1)
budowa zaworu zaporowego i jego zasadnicze
elementy,

2)
kołpak lub osłona oraz zaślepka- cel
oraz wymagany zakres stosowania,

3)
zabezpieczenia stosowane w zbiornikach
przenośnych.

7.    Znakowanie zbiorników przenośnych, kody
barwne i etykiety ostrzegawcze

1)
znakowanie
zbiorników przenośnych ze szczególnym uwzględnieniem tych, na które ma być
wydane zaświadczenie kwalifikacyjne,


znakowanie
butli kodem barwnym wg PN-EN 1089-3,


cechowanie
butli wg Warunków Technicznych Dozoru Technicznego DT-UC-90/ZP oraz umowy
europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych
(ADR).


znakowanie
butli LPG wg PN-EN 14894:2006

8.    Napełnianie zbiorników – czynności
robocze i kontrolne

1)
urządzenia stosowane w napełnialni,
przyrządy pomiarowe oraz schemat instalacji,

2)
podstawowe wymagania dla urządzeń
napełnialni i ich kontroli,

3)
przygotowanie instalacji do napełniania,

4)
wymagania dla zbiorników, które mają być
napełniane oraz kryteria sprawdzania i eliminacja zbiorników niewłaściwych,

5)
proces napełniania i jego kontrola w
dostosowaniu do warunków atmosferycznych,

6)
czynności kontrolne po zakończeniu
napełniania,

7)
ewidencja napełnianych zbiorników,

8)
instrukcja napełniania.

9.    Ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe
oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych

1)
zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami
ciśnieniowymi,

2)
ochrona przeciwpożarowa napełnialni i
otoczenia, wyposażenie obiektów napełnialni w sprzęt przeciwpożarowy, jego
działanie i użytkowanie,

3)
wymagania w zakresie transportu i
składowania,

4)
postępowanie w przypadku awarii w
napełnialni, pożaru i nieszczęśliwego wypadku,

5)
utrzymanie czystości i porządku na
stanowisku pracy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Po odbytym kursie i zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym wystawiany jest  certyfikat z napełniania i obsługi zbiorników ciśnieniowych, a uczestnik szkolenia nabywa uprawnienia kwalifikacyjne UDT. Certyfikat jest honorowany przez pracodawców na terenie całej Unii Europejskiej.

Kurs napełniania butli z gazem przeprowadzany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. z 2004 r. poz. 59).