Napełnianie i obsługa butli

Cena od: 750 zł

Napełnianie i obsługa butli

Wiązek i zbiorników

Posiadamy certyfikat UDT

kurs Napełniania zbiorników ciśnieniowych
Odtwórz wideo

Zobacz jak działamy

Specjalna oferta pomp ciepła, klimatyzatorów i układów chłodniczych oraz narzędzi f-gazowych dla naszych kursantów, rabat do – 45% dostępny w sklepie instalatora !

KLIKNIJ

Specjalna oferta pomp ciepła, klimatyzatorów i układów chłodniczych oraz narzędzi f-gazowych dla naszych kursantów, rabat do – 45% dostępny w sklepie instalatora!

KLIKNIJ

DOFINANSOWANIE NAWET DO 100%

EUROPEJSKI I KRAJOWY  FUNDUSZ SZKOLENIOWY

INFORMACJE: kom. 883 883 526

Zadzwoń i sprawdź! kom. 888 888 526

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na obsługę i napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności pow. 350 cm3

Szkolenie z obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych adresowane jest do osób, które zajmują się, bądź będą się zajmować zawodowo napełnianiem gazami oraz obsługą ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3. Szkolenia te są przede wszystkim wymagane dla stanowisk pracy takich jak : monter instalacji chłodniczych i pomp ciepła, strażacy, pracownicy szpitali, uzdrowisk, zatrudnieni w sektorze przemysłu spożywczego, płetwonurkowie oraz właściciele i pracownicy centrów i baz nurkowych obsługujący agregaty napełniające butle nurkowe, obsługa sprzętu paintball.

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestnika do samodzielnego napełniania i obsługi urządzeń oraz zbiorników ciśnieniowych. Szkolenie to uprawnia do obsługi i napełniania butli gazami.

Możliwość rezerwacji noclegu ok.100m od miejsca szkolenia!

Uprawnienia dla osób napełniających-obsługujących ciśnieniowe zbiorniki
przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 gazami :

 • Skroplonymi – fluorowanymi, dwutlenek węgla, podtlenek azotu, amoniak i LPG
 • Sprężonymi – tlen, powietrze, azot, argon itp.
 • Rozpuszczonymi – acetylen 

Szkolenie w zakresie uzyskania kwalifikacji UDT na obsługę i napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności pow. 350 cm3

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć umiejętności, przydatne na rynku pracy? Skorzystaj z naszego kursu obsługi zbiorników ciśnieniowych, w ramach którego zdobędziesz uprawnienia do napełniania wszystkich zbiorników i butli o pojemności powyżej 350 cm3. Dowiedz się więcej o naszym kursie:

Zakres kursu obsługi zbiorników ciśnieniowych

Nasze szkolenia obejmują zagadnienia teoretyczne i praktyczne, przygotowujące do egzaminu UDT oraz do samodzielnej obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych. Nasz kurs napełniania zbiorników ciśnieniowych jest zgodny z programem UDT i obejmuje takie zagadnienia jak m.in. wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy, ogólne i szczegółowe informacje o gazach, konstrukcje zbiorników i ich parametry, czynności kontrolne i robocze przy napełnianiu zbiorników ciśnieniowych, ogólne zalecenia BHP i p.poż.

Rodzaje uprawnień do obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych

Po ukończeniu naszego kursu i zdaniu egzaminu UDT, otrzymasz uprawnienia do napełniania i obsługi zbiorników ciśnieniowych o pojemności większej, niż 350 cm3. W zależności od rodzaju egzaminu, otrzymasz kwalifikację do napełniania butli:
 • gazami skroplonymi, takimi jak m.in. gazy fluorowane, dwutlenek węgla, 
  podtlenek azotu, amoniak, LPG,
 • gazami sprężonymi (tlen, powietrze, azot, argon itd.),
 • gazami rozpuszczonymi (acetylen).

Co wyróżnia nasz kurs obsługi zbiorników ciśnieniowych?

Nasze szkolenia wyróżniają się wysoką skutecznością ? blisko 100% naszych kursantów zdaje egzamin w UDT. Zapewniamy również organizację egzaminu (dodatkowo płatne). W cenie kursu zapewniony masz komplet materiałów szkoleniowych, zajęcia teoretyczne i praktyczne. Ponadto, gwarantujemy najniższe ceny szkoleń, a także pakiety szkoleń z dofinansowaniem dla przedsiębiorców, obejmujące m.in. kurs f-gazy wraz z kursem napełniania zbiorników i lutowania twardego.

Kurs napełniania zbiorników ciśnieniowych dlaczego warto?

Uprawnienia do obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych wymagane są m.in. w przypadku:
 • osób zajmujących się montażem instalacji chłodniczych i pomp ciepła,
 • strażaków,
 • pracowników szpitali i uzdrowisk,
 • osób zatrudnionych w przemyśle spożywczym,
 • osób pracujących w centrach nurkowych, obsługujących agregaty napełniające butle nurkowe,
 • pracowników zajmujących się obsługą sprzętu do paintballu.
Jak widać, kwalifikacje do obsługi butli i innych zbiorników ciśnieniowych przydatne są w wielu branżach. Nasze szkolenie stanowi również doskonałe uzupełnienie kursu f-gazy ? w przypadku serwisowania urządzeń zawierających f-gazy, konieczne jest spuszczenie starego gazu do butli, co może wykonać jedynie osoba, posiadająca uprawnienia na f-gazy i do napełniania zbiorników ciśnieniowych.
 

Szkolenie z obsługi butli z tlenem medycznym

Organizujemy szkolenia z obsługi butli z tlenem medycznym na którym kursanci dowiadują się jak bezpiecznie używać butli, jakie wyróżniamy rodzaje gazów, jaka dokumentacja dotyczy zbiorników ciśnieniowych, jak klasyfikować wyroby medyczne, i wiele więcej.

Gaśnice, CO2

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003r. (Dz.U. 2004 nr 7 poz. 59), zbiorniki gaśnic stałociśnieniowych oraz zbiorniki gaśnic CO2 są traktowane jako zbiorniki przenośne.

Natomiast zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r. (Dz.U. 2019 poz. 1008), do napełniania gazami zbiorników przenośnych (naczyń ciśnieniowych) o pojemności powyżej 350cm3 osoba napełniająca musi posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez jednostkę dozoru technicznego. Zaświadczenie to można uzyskać po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA wychodząc na przeciw swoim klientom uruchomił kurs na napełnianie zbiorników ciśnieniowych zakończony egzaminem dozorowym na który zapraszamy także konserwatorów gaśnic.

Sprawdź nasz program uzgodniony przez UDT (KLIK)

 • Wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy
 • Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów
 • Informacje szczegółowe o gazach
 • Konstrukcje zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry
 • Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu
 • Znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne, etykiety ostrzegawcze
 • Napełnianie butli oraz innych zbiorników ciśnieniowych – czynności robocze i kontrolne
 • Ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych
 • Zajęcia praktyczne: obsługa i napełnianie zbiorników ciśnieniowych
 

Zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej
– szczegółowa tematyka egzaminu

dla osób ubiegających się o sprawdzenie
kwalifikacji / certyfikację wymaganych przy
napełnianiu  ciśnieniowych zbiorników
przenośnych

o pojemności powyżej 350 cm3

1.    Wstęp

Niniejsza tematyka
obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne, jakie powinny poznać osoby
ubiegające się sprawdzenie kwalifikacji przy napełnianiu zbiorników przenośnych
o pojemności powyżej 350 cm3, w celu otrzymania zaświadczenia
kwalifikacyjnego wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

2.    Ogólne wiadomości o właściwościach
fizycznych i chemicznych gazów:

1)
podział gazów, ze względu na stan
skupienia i własności fizyko-chemiczne,

2)
tworzenie mieszanek wybuchowych z powietrzem
i z tlenem,

3)
możliwości wybuchu w pomieszczeniu;
strefy niebezpieczne w zależności od gęstości gazu względem powietrza; gazy
unoszące się (gęstość względem powietrza poniżej 0,8), rozchodzące się w
różnych kierunkach (gęstość względna 0,8÷1,1) i opadające (gęstość względna
powyżej 1,1),

4)
stosowane jednostki miar.

3.    Informacje szczegółowe o gazach, na
które ma być wydane zaświadczenie kwalifikacyjne:

1)
zaszeregowanie gazów wg własności
ogólnych i stosowanych podziałów,

2)
zakres tworzenia mieszanek wybuchowych,
zakazy stosowania niektórych materiałów np. miedzi i srebra dla acetylenu,
tłuszczów i smarów dla tlenu,

3)
informacje o technologii produkcji gazów
i ich zastosowaniu oraz wymaganiach
właściwych norm dla danych gazów.

4.    Wykonywanie dozoru technicznego dla
zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy

1)
organy dozoru technicznego i podstawy
prawne ich działania,

2)
przepisy z zakresu dozoru technicznego i
inne akty prawne związane z napełnianiem,

3)
odbiory techniczne i badania okresowe
prowadzone przez inspektorów UDT dla zbiorników przenośnych,

4)
odpowiedzialność napełnialni za stan
techniczny zbiorników i osprzętu,

5)
wymagania dla napełnialni,

6)
wymiana elementów i osprzętu zbiorników
i ich konserwacja.

5.    Konstrukcja zbiorników przenośnych i ich
zasadnicze parametry:

1)
rodzaje zbiorników przenośnych ze
szczególnym uwzględnieniem tych, które będą napełniane,

2)
przewidywane temperatury eksploatacji i
temperatura odniesienia,

3)
ciśnienie próbne, ciśnienie napełniania,
napełnianie właściwe, obliczanie masy netto ładunku, niebezpieczeństwo związane
z przepełnieniem zbiornika,

4)
podstawowe wymagania dla konstrukcji
zbiorników,

5)
wymagania specjalne dla butli do
acetylenu (tylko w przypadku objęcia ich zakresem napełniania).

6.    Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla
osprzętu

1)
budowa zaworu zaporowego i jego zasadnicze
elementy,

2)
kołpak lub osłona oraz zaślepka- cel
oraz wymagany zakres stosowania,

3)
zabezpieczenia stosowane w zbiornikach
przenośnych.

7.    Znakowanie zbiorników przenośnych, kody
barwne i etykiety ostrzegawcze

1)
znakowanie
zbiorników przenośnych ze szczególnym uwzględnieniem tych, na które ma być
wydane zaświadczenie kwalifikacyjne,


znakowanie
butli kodem barwnym wg PN-EN 1089-3,


cechowanie
butli wg Warunków Technicznych Dozoru Technicznego DT-UC-90/ZP oraz umowy
europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych
(ADR).


znakowanie
butli LPG wg PN-EN 14894:2006

8.    Napełnianie zbiorników – czynności
robocze i kontrolne

1)
urządzenia stosowane w napełnialni,
przyrządy pomiarowe oraz schemat instalacji,

2)
podstawowe wymagania dla urządzeń
napełnialni i ich kontroli,

3)
przygotowanie instalacji do napełniania,

4)
wymagania dla zbiorników, które mają być
napełniane oraz kryteria sprawdzania i eliminacja zbiorników niewłaściwych,

5)
proces napełniania i jego kontrola w
dostosowaniu do warunków atmosferycznych,

6)
czynności kontrolne po zakończeniu
napełniania,

7)
ewidencja napełnianych zbiorników,

8)
instrukcja napełniania.

9.    Ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe
oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych

1)
zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami
ciśnieniowymi,

2)
ochrona przeciwpożarowa napełnialni i
otoczenia, wyposażenie obiektów napełnialni w sprzęt przeciwpożarowy, jego
działanie i użytkowanie,

3)
wymagania w zakresie transportu i
składowania,

4)
postępowanie w przypadku awarii w
napełnialni, pożaru i nieszczęśliwego wypadku,

5)
utrzymanie czystości i porządku na
stanowisku pracy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Po odbytym kursie i zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym wystawiany jest bezterminowy certyfikat z napełniania i obsługi zbiorników ciśnieniowych, a uczestnik szkolenia nabywa uprawnienia kwalifikacyjne UDT. Certyfikat jest honorowany przez pracodawców na terenie całej Unii Europejskiej.

Kurs napełniania butli z gazem przeprowadzany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. z 2004 r. poz. 59). 

Najczęściej zadawane pytania – kurs obsługi butli

 • Co to jest URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
  Urząd Dozoru Technicznego – jest to instytucja sprawująca nadzór nad projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych podlegających dozorowi.
 • Jakie są zadania Dozoru Technicznego?
  Urząd Dozoru Technicznego realizuje następujące zadania:
  1. BADANIA TECHNICZNE urządzeń technicznych w fazie ich eksploatacji;
  2. NADZÓR NAD WYTWARZANIEM I MONTAŻEM urządzeń technicznych;
  3. UZGADNIANIE MODERNIZACJI I NAPRAW urządzeń technicznych;
  4. UPRAWNIANIE ZAKŁADÓW wytwarzających, naprawiających lub modernizujących urządzenia podlegające pod dozór;
  5. UPRAWNIANIE OSÓB (POŚWIADCZENIE KWALIFIKACJI – w zakresie egzaminów):
   • uprawnianie osób wykonujących czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń,
   • uprawnianie osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne;
  6. UZNAWANIE LABORATORIÓW przeprowadzających badania niszczące i nieniszczące wytwarzanych, montowanych, naprawianych lub modernizowanych urządzeń technicznych;
 • Jakie rodzaje urządzeń podlega dozorowi?
  Kotły wodne, kotły parowe, stałe zbiorniki ciśnieniowe, przenośne zbiorniki ciśnieniowe, wytwornice acetylenu oraz urządzenia transportu bliskiego (suwnice, żurawie, dźwigi, wózki widłowe itp).
 • Które akty prawne regulują międzynarodowy transport materiałów niebezpiecznych?
  • ADR dotyczy bezpiecznego przewozu samochodowego towarów niebezpiecznych 
  • RID dotyczy bezpiecznego przewozu kolejowego towarów niebezpiecznych
 • Jakie przepisy dozoru technicznego oraz jakie inne akty prawne związane z napełnianiem butli gazami technicznymi obowiązują w Polsce?
  1. Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 roku. (Dz.U.nr122poz.1321)
  2. Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 16.07.2002 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. (Dz.U.nr120poz1021)
  3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 grudnia 2003 r. Dz.U.04.7.59 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001roku, w sprawie sprawdzenia kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. (Dz.U.nr79poz.849)
  5. ADR – Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199, poz.1671)
 • Jakie akty prawne obowiązują w transporcie międzynarodowym?
  • ADR – umowa dotycząca przewozów materiałów niebezpiecznych (weszła do nas ustawą ADR)
  • RID – umowa dotycząca przewozów materiałów niebezpiecznych koleją.
 • W jaki sposób jest oznakowana butla z tlenem?
  Butla z tlenem ma barwę niebieską z białym kołnierzem natomiast butla na tlen medyczny ma barwę białą.
 • Jakie są wymagania w zakresie transportu, składowani magazynowania zbiorników przenośnych – butli?
  Butle transportujemy wyłącznie w wózkach przeznaczonych do transportu butli oraz w koszach paletowych w wyjątkowych przypadkach mogą służyć do tego nosze specjalnego przeznaczenia. Transportujemy butle TYLKO zabezpieczone przez kołpaki lub pałąki ochronne oraz kołnierze chroniące zawór. Składowanie (magazynowanie) butli odbywa się wyłącznie w pomieszczeniach do tego przeznaczonych wyposażonych w odpowiednią wentylację oraz system detekcji odpowiednie podłoże oraz dach z uwzględnieniem podziału magazynów na charakterystykę (palność, toksyczność, wybuchowość, itp.) odpowiednich gazów. Posiłkujemy się przepisami ADR.
 • Które przepisy normują cechowanie (znakowanie) butli?
  Po zbadaniu butli z wynikiem pozytywnym należy zgodnie z ADR trwale wybić na butli datę przeprowadzonego badania ( rok / miesiąc ) oraz cechę przeprowadzającego badanie. Wyznaczenie daty następnego badania. Rok następnego badania powinien zostać pokazany w widoczny sposób np. na naklejce, krążku umieszczonym między zaworem a butlą lub wybity trwale na butli. Zgodnie z przepisami ADR wysokość znaków wybijanych na butli zależna jest od jej średnicy:
  • butle o średnicy do 140 mm – wysokość znaków od 2,5 mm,
  • butle o średnicy od 140 mm – wysokość znaków od 5 mm.
 • Jakie są metody oznakowania butli?
  • trwałe (nabijane)
  • ostrzegawcze (naklejki)
  • barwy (kolor butli)
 • Dlaczego wybijamy oznaczenia na górnej części butli?
  • ponieważ ścierała by się przy użytkowania, transporcie
  • przy produkcji butli metoda ciągniona posiada zgrubienie na kołnierzu butli co zapewnia odpowiednią grubość głowicy butli nawet w przypadku ingerencji przez cechowanie butli.
 • Czy oznaczenia mogą być zmieniane?
  Oznaczenia mogą być zmieniane tylko za zgodą właściwego organu dozoru technicznego.
 • Zasiatkowanie oznaczeń
  Następująco oznaczenia mogą być zasiatkowane:
  • nazwa czynnika roboczego
  • ciśnienie napełniania (na mniejsze)
  • ciśnienie próbne (na mniejsze)
  • masa brutto zbiornika
  • masa netto załadunku
  • tara zbiornika – waga butli
 • Jakie podstawowe oznaczenia powinny znajdować się na głowicy butli?
  • nr fabryczny : rok/numer/,
  • nazwa gazu i wzór chemiczny,
  • znak wytwórcy,
  • pojemność butli,
  • wagi tara, netto, brutto (dla gazów skroplonych),
  • ciśnienie próbne
  • minimalna grubość ścianki
  • data legalizacji
 • Co to jest rewizja zewnętrzna butli?
  1. Przygotowanie do rewizji zewnętrznej.   Wszystkie butle powinny być oczyszczone z luźnych warstw farby, produktów korozji, smaru, oleju i innych czynników mogących zostać usuniętych właściwymi metodami, np. przez: szczotkowanie, śrutowanie, czyszczenie wodą pod ciśnieniem, czyszczenie chemiczne itp. Należy zwrócić uwagę aby podczas czyszczenia nie uszkodzić butli.
  2. PROCEDURA REWIZJI ZEWNĘTRZNEJPowierzchnia  zewnętrzna butli powinna być sprawdzona czy nie występują:
   1. pęknięcia, rozwarstwienia, nacięcia, wypukłości (wszystkie takie uszkodzenia),
   2. wgniecenia (gdy głębokość przekracza 3% średnicy zewnętrznej butli lub średnica wgniecenia jest 15 razy mniejsza od jego głębokości),
   3. uszkodzenia cieplne (ślady działania płomienia), zajarzenia łukiem elektr. (wszystkie takie uszkodzenia), 
   4. korozja
    •  korozja ogólna – zajmująca ponad 20% powierzchni butli (gdy głębokość korozji przekracza 10% grubości ścianki lub grubość ścianki jest mniejsza od minimalnej grubości obliczeniowej),
    •  korozja lokalna – zajmująca do 20% powierzchni butli (gdy głębokość korozji przekracza 20% grubości ścianki lub grubość ścianki jest mniejsza od minimalnej grubości obliczeniowej)
    • korozja liniowa – korozja w kształcie wąskiej linii lub pojedyncze wżery, które znajdują się blisko siebie w linii (gdy długość linii korozyjnej przekracza średnicę zewnętrzną butli, a jej głębokość przekracza 10% grubości ścianki),
     1. e) inne uszkodzenia, takie jak szlifowanie oznaczeń (wszystkie takie uszkodzenia),
     2. g) stabilność butli – odchylenie do pionu stwarzające zagrożenie przewrócenia w trakcie eksploatacji
 • Co to jest rewizja wewnętrzna?
  Rewizja wewnętrzna dotyczy wszystkich butli które są sprawdzane przez inspektora UDT polega ona na wewnętrznych oględzinach przy użyciu odpowiedniego oświetlenia w celu wykrycia wad, takich jak: korozja, pęknięcia, rozwarstwienia (kryteria oceny takie jak przy rewizji zewnętrznej). Należy zwrócić uwagę żeby zastosowane oświetlenie nie stwarzało zagrożenia dla przeprowadzającego badanie. Jeżeli wewnętrzne okładziny lub powłoki mogą przeszkodzić w rewizji wewnętrznej to należy je usunąć.
 • Co to jest sprawdzenie szyjki butli?
  Do sprawdzić czy gwint wewnętrzny jest:
  • czysty i o prawidłowym kształcie,
  • bez uszkodzeń,
  • bez zadziorów,
  • bez pęknięć.
  Należy zwrócić uwagę, że pionowe linie poprzeczne do zwojów gwintu mogą nie być pęknięciami, tylko śladami gwintownika.
 • Co to jest badanie ultra dźwiękowe UT?
  Badania ultradźwiękowe (UT) jest to badanie szczelności butli za pomocą ultradźwięków. Badania UT mogą być zastosowane po uzyskaniu zgody od kompetentnej osoby (UDT). Badania UT należy przeprowadzić zgodnie z załącznikami G do EN 1968 i H do 1802. Badaniom UT można poddać butle o pojemności nie mniejszej niż 2 l. Badania UT butli oparte są na wymaganiach badań UT rur zgodnie z ISO 9305, 9764, 10543.
 • Co to jest Odrzucenie butli nienaprawialnych?
  Decyzja o odrzuceniu butli nienaprawialnych może zostać podjęcia na każdym etapie badania okresowego podczas jego przeprowadzenia stwierdzimy iż butli nie jesteśmy w stanie naprawić itp. Po uzgodnieniu z właścicielem butlę należy zrobić nienaprawialną za pomocą jednej z metod:
  • mechaniczne zgniecenie butli,
  • wypalenie nieregularnego otworu zajmującego ok. 10% części sferycznej butli,
  • ucięcie szyjki w nieregularny sposób,
  • pocięcie butli na dwie lub więcej nierównych części,
  • rozerwanie butli w bezpieczny sposób
 • Jakie nieprawidłowości dyskwalifikują butle, jakich nie wolno napełniać?
  • z nieaktualną data legalizacji
  • nieprawidłowo pomalowanych
  • skorodowanych
  • z nieczytelnymi oznakowaniami
  • z nadmiernym ubytkiem wagi pow. 2%
  • wykazujących brak stabilności
  • nieszczelnych
  • z niesprawnym zaworem
  • z wgniotami (następuje zmiana pojemności, uszkodzenie ścianki butli)
 • Kiedy butli nie można napełniać?
  • bez ważnej legalizacji
  • bez polskiej pieczątki Dozoru Technicznego
  • skorodowanej
  • butli z niewłaściwą barwą lub oznaczeniami
  • z uszkodzoną stopką
  • po pożarze
  • uszkodzonej wygiętej, uderzonej itp.
  • jeżeli nie potrafimy odczytać jakiejkolwiek informacji ze zbiornika potrzebnej nam do obliczenia masy netto zbiornika (cieczy w przypadku gazów skroplonych) lub ciśnienia roboczego i nazwy gazu (w przypadku gazów sprężonych)
 • Jakich butli nie wolno napełniać?
  • w złym stanie technicznymi
  • z nieważną datą legalizacji
  • których barwa ochronna nie odpowiada trwałym oznakowaniom na głowicy
  • zagranicznych – bez dokonania odbioru technicznego przez UDT (za wyjątkiem butli posiadających π)
  • jeżeli jest to inny gaz niż ten, do którego butla jest przeznaczona
  • oznaczenia są nieprawidłowe lub nieczytelne
  • minął termin badania zwyczajnego
  • wyposażenie jest niesprawne, niezgodne z normami lub przepisami UDT
  • których ścianki są uszkodzone
  • które były poddane działaniu płomieniu w wyniku pożaru, przeskoku iskry.
 • Jakie czynności należy wykonać aby prawidłowo napełnić butle na CO2, gazami fluorowanymi?
  • sprawdzić czy data legalizacji jest aktualna
  • sprawdzić stan techniczny butli – czy jest prawidłowy
  • odczytać wagę netto lub w przypadku gazów fluorowanych obliczyć wagę netto
  • podłączyć butlę do instalacji napełniającej
  • napełniać butlę obserwując aktualną wagę brutto na wadze
  • przerwać napełnianie butli po osiągnięciu odpowiedniej wagi brutto
  • odłączyć butlę od instalacji
  • ponownie zważyć (nadmiar gazu należy przetłoczyć do innej butli lub instalacji)
  • w przypadku stwierdzenia nieszczelności butli lub zaworu cały gaz przelać do innej butli lub z powrotem do instalacji a wadliwą butlę przekazać do legalizacji.
 • Czy wolno napełniać butlę innymi gazami?
  Butle mogą być napełniane tylko gazami na jakie zostały dopuszczone.
 • Czy napełnienia butli innym gazem niż ten do którego został przeznaczony jest dopuszczalne?
  Butli nie możemy używać niezgodnie z przeznaczeniem a ten warunek by został spełniony napełniając bulę gazem do której nie została przeznaczona.
 • Czy butle możemy używać do innych celów?
  Butli nie możemy używać niezgodnie z przeznaczeniem czyli tylko do przechowywania gazów technicznych.
 • Jakie warunki musi spełniać butla na CO2 aby ją napełniać?
  Musi pozytywnie przejść rewizję zewnętrzną zbiornika, musimy odczytać wszystkie potrzebne oznakowania butli (data legalizacji, pieczątka UDT,  masa brutto, masa netto jeżeli jest określony gaz napełniany np. CO2)
 • Jakie warunki musi spełniać zakład napełniający?
  Napełniać zbiorniki może zakład, który posiada:
  • niezbędne wyposażenie
  • instrukcje napełniania
  • przeszkoloną obsługę napełnialni
  • zgłosił działalność do UDT
 • Czym się powinien charakteryzować zakład napełniający (jakie warunki powinien spełniać)?
  • powinien być odebrany przez UDT
  • powinien zapewniać właściwą wentylację grawitacyjną i mechaniczną w pomieszczeniach napełniania i magazynowania gazów
  • powinien być wyposażony w czujniki monitorujące stężenia gazów niebezpiecznych i wyposażony w akustyczną (dźwiękową) i wizualną czujkę
  • podłoga powinna być nieiskrząca
  • personel napełniający musi posiadać kwalifikacje od napełniania zbiorników ciśnieniowych oraz wyposażony w odpowiednie ubrania robocze oraz rękawice robocze i buty z podnoskami
  • być wyposażony we właściwy sprzęt PPOŻ oraz system hydrantów i zraszaczy
  • posiadać instrukcje do napełniania gazów technicznych
 • Jakie są podstawowe wymagania dla napełnialni?
  Zakład mogący napełniać zbiorniki musi posiadać
  • system sygnalizacji do gazów stwarzających zagrożenie (czujnik gazu, syrena dźwiękowa i wizualna)
  • przeszkolony personel odpowiednio wyposażony (ubranie , buty) oraz instrukcje napełniania dla każdego rodzaju gazu (czynności przed pełnieniem – rewizja zewnętrzna, czynności w trakcie pełnienienia, czynności na zakończenie (szczelność , waga kontrolna, zapis w dzienniku pełnień)
  • system ppoż. ewakuacji pracowników i udzielania pierwszej pomocy
  • jeżeli napełnianie gazami wybuchowymi wyznaczone odpowiednie strefy Ex / Z I – oznakowania przeciwwybuchowe
 • Jakie znasz metody napełniania butli na gazy sprężone?
  • napełnienie doprowadzając do wyrównanie ciśnienia
  • napełnianie butli za pomocą sprężarek
 • Jakie znasz metody napełniania gazów skroplonych?
  •  wagowa (za pomocą wag)
  • objętościowa (przepływ litrowy – kontrolujemy ilość litrów napełnianej butli)
 • Omów krótko napełnianie butli metodą wagową?
  Po sprawdzeniu butli (daty legalizacja i pieczątki UDT, stanu zbiornika – rdzy, wgnieceń, śladów uszkodzeń, zaworu itp.) oraz odczytaniu wszystkich istotnych informacji dotyczących napełniania (nabitych cech – tara zbiornika, pojemność butli). Obliczam ile gazu zmieści się max. do zbiornika zgodnie ze wzorem. Następnie przystępuję do napełnienia zbiornika. Po zakończeniu procesu sprawdzam szczelność na zaworze oraz odnotowuję wartość napełnienia w dzienniku pełnień.
 • Jaki kolor ma butla na propan butan i jakiej nie możemy napełniać?
  • kolory butle mają właściwe dla każdego zakładu napełniającego – właściciela – są przypisane wyłącznie do niego.
  • nie możemy napełniać zbiornika bez zgody właściciela butli (na piśmie)
 • Jakie są metody produkcji butli stalowych?
  • kucie i ciągnięcie z bloczków;
  • ciągnięcia części cylindrycznej i formowania szyjki;
  • spęczenia i formowania w matrycy;
  • kucia profilowego z rur;
  • z blachy metodą tłoczenia na zimno
 • Czy jest wymagana nazwa właściciela butli?
  Nazwa właściciela butli jest wymagana – wymagane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 7; poz.59 z dn. 23.12.2003r) W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu.
 • Czy na zbiorniku mogą pojawić się inne oznakowania?
  Dopuszcza się inne znaki na częściach nie będących ścianką boczną pod warunkiem, że są one naniesione w strefach o niskim naprężeniu i nie są one takiego rozmiaru i głębokości, że nie będą powodować szkodliwych koncentracji naprężeń. Takie znaki nie powinny być sprzeczne z wymaganymi znakami.
 • Gdzie jest podane max. ciśnienie napełniania?
  Na głowicy butli w MPa, Atmosferach lub Barach
 • Jak sprawdzamy prawidłowość napełniania butli (gazy sprężone)?
  • w trakcie napełniania na manometrach
  • po napełnieniu i ochłodzeniu
  • butla nie może wykazywać ciśnienia większego niż ciśnienie napełniania podane na jej głowicy
 • Co zrobić w przypadku gdy butla jest przepełniona?
  Przetankować do instalacji napełniającej nadmiar gazu
 • Przed czym należy chronić butle?
  • Przed nadmiernym nagrzaniem się powyżej 50°C
  • Przed opadami atmosferycznymi
  • Przed użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem
 • Czy zawory butlowe powinniśmy chronić kołpakami, jeśli tak to kiedy?
  Zawory butlowe powinniśmy chronić kołpakami podczas magazynowania i transportu
 • Jak chronimy zawór butlowy w transporcie i podczas magazynowania?
  Przez nakręcenie kołpaka ochronnego.
 • Jakie jest najnowszy rodzaj gwintu?
  • gwint E 25
  • różne rodzaje gwintów dla różnych rodzajów gazu (każdy gaz ma inny rodzaj gwintu i w ten sposób unikniemy pomyłki w napełnianiu rodzajem gazu do którego przeznaczona jest butla)
 • Jakimi znakami zgodności powinny być oznakowane nowe zawory oraz inne wyposażenie ciśnieniowe związane bezpośrednio z bezpieczeństwem?
  Urządzenia muszą spełniać podstawowe normy i dyrektywy oraz być oznaczone znakami π lub CE (dyrektywa TPED)
 • Co to jest waga brutto?
  Waga, Masa – brutto jest to suma wag;  tary samego opakowania (powłoki bez zaworu) + wagi gazu w butli i zaworu. Niezależnie od tego jakim towarem handlujesz albo jaki towar kupujesz ma on swoją wagę brutto oraz netto. Istotne jest odróżnienie obu rodzaju wag w celu uniknięcia ewentualnych problemów powstałych podczas przemieszczania, składowania i pozostałych czynności logistycznych. Różnica pomiędzy wagą brutto i netto określa się jako tara.

  Przykład zastosowania wagi brutto:

  Masa brutto na opakowaniu psiej karmy wynosi 400 g a masa netto – 390 g. W takim wypadku waga jedzenia dla psa jest równa 390 g a 10 g to waga opakowania, która jest tarą.

 • Co to jest masa netto ładunku butli i jak się ją oblicza?
  Masa netto ładunku jest to maksymalna masa gazu (w postaci skroplonej) zawarta w zbiorniku. Obliczamy ją tylko przy napełnianiu butli gazami skroplonymi za pomocą wzoru:

  Pojemność zbiornika  x  Stopień napełniania   =  Masa Netto (waga gazu skroplonego)

 • Gdzie są umieszczone stopnie napełnienia dla gazów skroplonych?
  Stopień napełnienia dla gazów skroplonych są umieszczone w przepisach ADR w instrukcji pakowania P-200.
 • Z jakich elementów powinna składać się instrukcja napełniania?
  Instrukcja napełniania powinna składać się z czynności przed rozpoczęciem pracy w trakcie oraz po jej zakończeniu. Ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowy przebieg napełnienia zabezpieczenia, szczelności butli oraz bhp wykonywania pracy.
 • Jaka jest różnica w oznakowaniu butli (wybiciu lub wytłoczeniu) na gazy sprężone, skroplone i rozpuszczone?
  Gazy sprężone to (data legalizacji, pieczątka UDT, PR – ciśnienie robocze , PH – ciśnienie próby) Gazy skroplone to (data legalizacji, pieczątka UDT, pojemność zbiornika, masa brutto, netto jeżeli jest określony gaz napełniany np. CO2 lub obliczana w przypadku pozostałych gazów np. fluorowanych) Gazy rozpuszczone (data legalizacji, pieczątka UDT, masa brutto , netto, masa porowata – ilość kg)
 • Co to jest waga kontrolna i do czego służy?
  Jest to waga na której możemy dokonać weryfikacji czy ilość napełnianego gazu jest prawidłowa (chodzi o fakt zaistnienia rozkalibrowania się jednej wagi i jeżeli na drugiej odczytamy inną wartość to musimy wytarować wagę – bezpieczeństwo w celu uniknięcia przepełnienia butli służy do dodatkowej kontroli w zakładach napełniających).
 • Czy jak zbiornik/butla pozostaje pusty to możemy przystąpić do napełniania?
  Nie. Musimy w pierwszej kolejności pozbyć się powietrza ze zbiornika (zawiera dodatkowo w sobie wilgoć szkodliwą dla butli) – w postaci wypróżniowania zbiornika pompą próżniową.
 • Jak dzielimy gazy ze względu na stan skupienia?
  • gazy sprężone /O2 tlen, N2 azot, H2 wodór/
  • gazy skroplone /MIESZANINA B, LPG, Propan-butan, Podtlenek Azotu, CO2/
  • gazy rozpuszczone /C2H2 acetylen, AMONIAK/
  • gazy skroplone silnie schłodzone/kriogeniczne/ O2, N2/
 • Własności gazu dwutlenku węgla CO2 ?
  Dwutlenek węgla o symbolu chemicznym CO2 jest gazem bezbarwnym, niepalnym i nie podtrzymującym palenia o smaku orzeźwiającym, lekko kwaskowym. Nie jest trujący lecz przy koncentracji ponad 5% w powietrzu działa dusząco. Łatwo rozpuszcza się w wodzie, jest cięższy od powietrza 1,5 razy. Pod ciśnieniem zmienia się w skroplony gaz. Wypływająca z butli ciecz jest bardzo zimna. Pozbawiona ciśnienia zamarza w suchy lód i ulega sublimacji. Dotykanie suchego lodu wywołuje odmrożenia. Podgrzewanie butli z gazem prowadzi do wzrostu ciśnienia i grozi jej rozerwaniem.
 • Które gazy wykazują większe niebezpieczeństwo podczas ich magazynowania w butlach dlaczego ?
  Większe niebezpieczeństwo podczas magazynowania wykazują gazy skroplone, ponieważ przepełnienie butli (przy napełnianiu) może spowodować  gwałtowny przyrost ciśnienia przy ich ogrzaniu co może doprowadzić do ich rozerwania. Butle prawidłowo napełnione podgrzane wykazują przyrost ciśnienia 0,24 bar/1 C. Natomiast butle przepełnione w przypadku wypełnienia ich przestrzeni całkowicie fazą ciekłą wykazują przyrost ciśnienia 7 bar/1 C.
 • Omów zachowanie się gazów w powietrzu?
  Gazy w zależności od ciężaru właściwego dzielimy na trzy grupy:
  • unoszące,
  • rozchodzące,
  • opadające w powietrzu.
 • Na co należy zwrócić uwagę przy napełnianiu tlenem?
  • na zabrudzenia zaworu butli smarem , olejem
  • wyczyszczenie – odtłuszczenie butli zaworu
  • zakładanie -maski przyłbicy podczas odkręcania przyłącza gazowego (wybuch – kula ognia)
 • Jakie warunki musi spełniać butla na CO2 aby ją napełniać?
  Musi pozytywnie przejść rewizję zewnętrzną zbiornika , musimy odczytać wszystkie potrzebne oznakowania butli (data legalizacji, pieczątka UDT,  masa brutto, masa netto jeżeli jest określony gaz napełniany np. CO2)
 • Jak powinna być napełniona prawidłowo butla, przeznaczona na gazy skroplone (CO2)?
  Butle na CO2 (skroplone) napełniamy tak, aby nie przekroczyć wagi brutto.
 • Ile gazu maksymalnie możemy przelać (napełnić) do butli CO2?
  Maks. 0,75kg/litr (współczynnik napełniania) – jeżeli butla posiada ciśnienie próbne 250bar Maks. 0,66kg/litr (współczynnik napełniania) – jeżeli butla posiada ciśnienie próbne 190bar
 • Po czym poznajemy, że butla jest przeznaczona do magazynowania CO2?
  Po barwie ochronnej, oraz trwałych oznaczeniach wybitych na jej głowicy (pełna nazwa gazu i wzór chemiczny)
 • Dlaczego potrzebna jest przestrzeń bezpieczeństwa?
  W butlach na gazy skroplone i rozpuszczone pod ciśnieniem przestrzeń bezpieczeństwa jest niezbędna ze względu na przyrost objętości czynnika podczas ogrzewania i zwiększanie ciśnienia wewnętrznego. W butlach prawidłowo napełnianych przyrost ciśnienia wynosi 0,24 bar/1 C W BUTLACH CAŁKOWICIE WYPEŁNIONYCH FAZĄ CIEKŁĄ PRZYROST CIŚNIENIA WYNOSI AŻ 7bar/1 C
 • Co to jest masa brutto butli dla gazu skroplonego?

  Masa brutto = masa netto (gaz – kg) + tara zbiornika ( waga butli z zaworem)

 • Jakie czynności wykonujemy podczas napełniania butli na gazy skroplone?
  Po przeprowadzeniu rewizji zewnętrznej i określeniu ile czynnika będziemy w stanie napełnić do butli sprawdzamy data legalizacji, pieczątka UDT, pojemność zbiornika, masa brutto, netto jeżeli jest określony gaz napełniany np. CO2. Następnie rozpoczynamy proces pełnienia w którym obserwujemy ile gazu wtłaczamy do butli po osiągnięciu max ilości gazu (z poduszką bezpieczeństwa) odłączamy butle, ważymy kontrolnie sprawdzamy szczelność i zapisujemy w dzienniku pełnień.
 • Jakie warunki musi spełniać butla CO2 aby mogła być bezpiecznie napełniana?
  Butla musi przejść weryfikację (rewizję zewnętrzną – sprawdzenie korozji, wgnieceń, poddaniu płomienia, uszkodzeń butli, zaworu, osprzętu itp.) następnie muszą zostać odczytane cechy nabite na butli nazwa gazu, masa brutto, masa netto ładunku, data legalizacji oraz pieczęć inspektora UDT. Butla zostaje zważona i wyznaczona zostaje waga max. jaką można napełnić butlę. Zbiornik zostaje podłączony postawiony na wadze  i napełniony. Na zakończenie tego procesu butli butlę dodatkowo ważymy oraz sprawdzamy szczelność zaworu.
 • Jakie cechy nabite musi posiadać butla na gazy fluorowane?
  • pojemność zbiornika
  • tara zbiornika (waga pustego zbiornika – butli)
  • pieczątka inspektora UDT (lub pieczątka zakładu produkującego)
 • Jakie cechy nabite musi posiadać butla na gazy sprężone?
  • nazwa gazu lub symbol chemiczny lub oznakowanie UN
  • ciśnienie napełniania – ciśnienie robocze zbiornika – butli
  • data legalizacji butli
  • pieczątka inspektora UDT (lub pieczątka zakładu produkującego)
 • Jakie czynności przeprowadzane są podczas badania okresowego butli i kto je wykonuje ?