Zapisz się
668 070 070
32 740 99 00
Oceń kurs:
Kurs nie został oceniony.

Szkolenia F-Gazy / Fgazy/ F gazy

Procedury F-Gazowe, certyfikat


UWAGA: 

W związku z nieuczciwą praktyką, prowadzoną przez jeden z Ośrodków Szkoleniowych, podszywający się pod naszą Firmę OMEGA, zalecamy ostrożność i weryfikację podczas dokonywania zgłoszeń i płatności za szkolenia !!! 
CENA:
od 990
Wybierz rodzaj kursu
 • Kurs F-Gazy990
 • Procedury F-Gazowe199
 • Egzamin UDT400
 • Certyfikacja UDT200
 • Pełny pakiet F-Gazowy (Kurs, egzamin, certyfikat)1590
 • Kwalifikacje SEP (G1 elektryczne, G2 grzewcze, G3 gazowe ) od 100
JESIENNA PROMOCJA
EGZAMIN GRATIS
DO KOŃCA PROMOCJJI
- dni / - godz. / - min.

Skorzystaj z dofinansowania dla przedsiębiorców do 80% przez Bazę Usług Rozwojowych(BUR) ! Sprawdź nasze pakiety szkoleń z dofinansowaniem TUTAJ

O
ferujemy zakup kompletu, zatwierdzonych przez UDT, procedur F-gazowych, niezbędnych do kontroli w zakresie uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorstwa.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega posiada własną Komisję Egzaminacyjną. 
Posiadamy certyfikację UDT jako jednostka egzaminacyjna FGAZ-E/27/0021/02 Pozycja 2
Posiadamy certyfikację UDT jako jednostka szkoleniowa  FGAZ-S/27/0019/15 Pozycja 15

Szkolenie f-gazy adresowane jest do osób, które zajmują się zawodowo usługami związanymi z zastosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych.

Celem  szkoleń f gazowych jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestnika do zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu w zakresie instalowania, konserwowania lub serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni zawierających fluorowane gazy cieplarniane (f-gazy).

W cenę kursu wliczone są zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz materiały szkoleniowe.

TERMINY PODSTAWOWYCH SZKOLEŃ
JEDNODNIOWYCH (dla osób z doświadczeniem)

- ŁÓDŹ : 19.10 od godz. 08:00, 19.11, 12.12, 17.01, 14.02 od godz. 09:00 

- WARSZAWA/RAWA MAZOWIECKA: 19.10 od godz. 08:00, 19.11, 12.12, 17.01, 14.02 od godz. 09:00

- TARNÓW : 04.11, 09.12, 13.01, 10.02 od godz. 08:00

- WROCŁAW/ TURÓW : 12.11, 17.12, 21.01, 18.02 od godz. 08:00

TERMINY ZAAWANSOWANYCH SZKOLEŃ
DWUDNIOWYCH (dla osób bez doświadczenia)

- ZABRZE : 25-26.10 BRAK MIEJSC, 14-15.11, 29-30.11, 13-14.12, 10-11.01, 31.01-01.02 od godz. 08:00 

- POZNAŃ : 29-30.10, od godz. 09:00 

- BIAŁYSTOK: 29-30.10, od godz. 09:00 

- SZCZECIN: 29-30.10, od godz. 09:00

Zapisz się Zadzwoń

TYLKO U NAS: PAKIET F-GAZOWY!

Jedyna, taka oferta na rynku - szkolenia w pakiecie F-GAZY to oszczędność pieniędzy oraz czasu!
W naszym Ośrodku zrealizujesz wszystkie szkolenia i zdobędziesz uprawnienia w zaledwie kilka dni.

Ceny pakietowe można uzyskać przy jednoczesnym zamówieniu min 2 kursów z góry.


KURS

CENA W PAKIECIE min 2 kursy

CENA STANDARD

CENA EGZAMINU
Kurs F- Gazowy 890zł 990zł 400zł
Kurs napełniania zbiorników przenośnych, butli z gazem fluorowanym 650zł
750zł 250zł
Kurs lutowanie twarde metodą 912 590zł 690zł 100
Kurs elektryczny G1*
100 zł
190 zł
225 zł
Kurs ciepłowniczy G2*
100 zł
190 zł
225 zł

G1*
 • urządzeń, sieci i instalacji o napięciu do 1 kV
 • aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do wymienionych wyżej urządzeń i instalacji

G2*
 • urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych,
 • pomp, ssaw, wentylatorów i dmuchaw,
 • sprężarek,
 • instalacji gazów technicznych,
 • instalacji sprężonego powietrza,
 • aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do wymienionych wyżej urządzeń i instalacji

Dlaczego warto wybrać szkolenia fgazy w OSZ Omega?UWAGA: Każdy kto pobiera gazy fluorowane z instalacji chłodniczej do zbiorników ciśnieniowych obowiązkowo musi posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do napełniania zbiorników przenośnych na gazy skroplone metodą nieautomatyczną, wagowo. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849) zał. 2 pkt 11 zbiorniki przenośne o poj. 350 cm3 w zakresie napełniania (w tym gazami fluorowanymi) - uprawnienia wymagane podczas kontroli UDT. Szczegółowe informacje tutaj

Program szkolenia f-gazy:

 • Podstawy termodynamiki
 • Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska
 • Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania
 • Kontrole szczelności
 • Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczy podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego
 • Montaż, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej
 • Montaż, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą
 • Montaż, uruchomienie i konserwacja parowników schładzających powietrze lub wodę
 • Montaż, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu
 • Przewody czynnika chłodniczego: zbudowanie szczelnego ciągu przewodów czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej
 • Zajęcia praktyczne

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. U. L 301/28 z 17.11.2015).

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 881) (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1951).

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz.U.2017 poz. 2417).


Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców (Dz.U. 2017 poz. 2376).

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych (Dz.U.2017 poz. 2410).

 

Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1567).

 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2068 ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, formę etykiet dla produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 304/2008  z dnia 2 kwietnia 2008 r.
ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 2015/2066 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych dokonujących instalacji, serwisowania, konserwacji, napraw lub likwidacji rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane bądź dokonujących odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych ze stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG).

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń.

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1005/2009 

z dnia 16 września 2009 r.w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów (Dz.U. 2017 poz. 2419).

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz.U. 2017 poz. 2417).

 

Certyfikat f-gazy

Po odbytym kursie i zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym wystawiane jest zaświadczenie o pozytywnie zdanym egzaminie - certyfikat f-gazowy (Certyfikat dla Personelu). Certyfikat jest honorowany przez pracodawców na terenie całej Unii Europejskiej i jest bezterminowy.

Kurs f-gazy przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).