4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Rejestracja w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO)

Rejestracja w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) dla wielu firm jest obligatoryjna. Gdzie sprawdzić czy posiada się obowiązek rejestracji i jak przeprowadzić sam proces rejestracji?

Na samym wstępie należy zaznaczyć, iż wszystkie informacje oraz wymagane czynności podczas rejestracji w bazie danych zawarte są na stronie Link do BDO: https://bdo.mos.gov.pl/

Kto powinien dokonywać rejestracji w BDO?

Podmioty które powinny złożyć wniosek o wpis do BDO, wymienione zostały w 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. W przypadku firm chłodniczych będą to podmioty które wymieniają filtry, kupują i uzupełniają czynnik chłodniczy lub przy serwisie urządzeń ściągają czynniki chłodnicze i olej.

Wypełniając interaktywny formularz udostępniony przez BDO: https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/ , jesteś w stanie sprawdzić czy posiadasz obowiązek rejestracji. Nie ma znaczenia to jak duża jest Twoja firma, ponieważ do rejestru muszą się wpisywać nawet firmy jednoosobowe.

Zobowiązany jesteś do rejestracji, gdy jest to firma, która:

 • wytwarza odpady (nie dotyczy komunalnych) i zobowiązana jest w związku z tym do prowadzenia ewidencji,
 • transportuje wytworzone nie przez siebie odpady,
 • gospodaruje odpadami.

Numer BDO generuję się w chwili rejestracji, jeśli jeszcze go nie posiadasz koniecznie złóż wniosek, uwzględniając adres siedziby Twojej firmy, wybierz właściwy Urząd Marszałkowski!

Link do wniosku i załączników, które koniecznie musisz dołączyć znajdują się w linku poniżej:

https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/wniosek-rejestrowy/

 

Jednostka tworząca odpady musi wypełnić Dział I oraz Dział XII. W Dziale XII należy podać:

 • wszystkie adresy wytwarzania odpadów – włącznie z planowanym, które będą aktywne po 01.01.2021
 • wszystkie kody wytwarzanych odpadów zgodnie z katalogiem odpadów

Transportujący odpady wytworzone przez inne podmioty dodatkowo uzupełniają Dział VII podając kody odpadów, które planują przewozić.

Kody i rodzaje odpadów, które najczęściej występują w branży chłodnictwa i klimatyzacji:

 • 14 06 01* Freony, HCFC, HFC
 • 13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
 • 13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
 • 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
 • 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
 • 16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
 • 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
 • 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

Oczywiście znacznie więcej i bardziej szczegółowych informacji na temat zasad rejestracji można znaleźć na stronie:

https://bdo.mos.gov.pl/home/zasady-rejestracji/

Urząd na rozpatrzenie wniosku i wpisu do rejestru BDO ma 30 dni. Marszałek jest zobowiązany do poinformowania Cię o decyzji, oraz wydaniu pisemnego zaświadczenia z indywidualnym numerem rejestrowym. W ten czas dostaniesz również login i hasło do systemu.

Gdy już posiadasz numer rejestrowy BDO, możesz sprawdzić czy:

 1. Login i hasło są aktywne
 2. Uzupełniony jest dział XII oraz czy wymienione są wszystkie wytwarzane kody odpadów oraz wszystkie miejsca wytwarzania odpadów, z których będziesz korzystać po 01.01.2021.

Możesz także skorzystać z naszych szkoleń które dogłębnie wprowadzą cię w temat jak zarejestrować się w BDO jak składać wnioski i formularze oraz składać coroczne sprawozdania bądź na bieżąco!

Korzystaj ze szkoleń naszego Ośrodka! Więcej pod adresem https://www.oszomega.pl/#kursy

PODZIEL SIĘ POSTEM

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.