4,9

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,9

Cena od: 250 zł

Operator wózka widłowego

Operator urządzeń UDT

Posiadamy certyfikat UDT

Zobacz jak działamy

Terminarz

Wózki jezdniowe podnośnikowe

LokalizacjaSierpień 2024Wrzesień 2024Październik 2024
Zabrze05 19 02 16 30 14 28

Wózki jezdniowe podnośnikowe SPECJALIZOWANE

LokalizacjaSierpień 2024Wrzesień 2024Październik 2024
Zabrze05 19 02 16 30 14 28
Zobacz więcej

DOFINANSOWANIE NAWET DO 100%

EUROPEJSKI I KRAJOWY  FUNDUSZ SZKOLENIOWY

INFORMACJE: kom. 883 883 526

Zadzwoń i sprawdź! kom. 888 888 526

Cena kursu na wózek widłowy: 250 zł

Organizacja i egzamin UDT: 450 zł

Płatność gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia na wózki widłowe lub przelewem na podstawie faktury pro-forma przed realizacją usługi. Brak możliwości dokonania płatności kartą.

W cenie:

 • zajęcia teoretyczne (wykład)
 • zajęcia praktyczne (praca z urządzeniem)
 • materiały szkoleniowe
 • zimne i ciepłe napoje

Dodatkowo możliwość:

 • badania psychotechniczne w dniu szkolenia teoretycznego (od razu po zakończeniu szkolenia) – 80 zł / os.
 • tłumaczenie zaświadczenia o ukończeniu kursu* w języku angielskim/niemieckim – 65 zł / zaświadczenie
 • duplikat zaświadczenia – 50 zł
 • Chcesz uzyskać RABAT ? Dla grupy 3 os. lub więcej mamy specjalne promocje
 • Jako ośrodek nie organizujemy tłumacza dla osób nie posługujących się językiem polskim, jednak współpracujemy z tłumaczem przysięgłym, który musi być obecny na egzaminach w takich sytuacjach. W razie zainteresowania prosimy o kontakt.

* Nie mylić z certyfikatem UDT, który zostaje wydany dopiero po zdaniu egzaminu przed UDT

Uczestnicy uzyskują zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia w Ośrodku Szkoleniowym, które uprawnia także do bezpiecznej wymiany butli LPG przy wózku. W niektórych przypadkach zaświadczeniem, można posługiwać się poza granicami naszego kraju.

O kursie na wózki widłowe Katowice Gliwice Zabrze:

Kurs przygotowuje teoretycznie i praktycznie do egzaminu w celu sprawdzenia kwalifikacji przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Czas trwania szkolenia to 2 dni. Zajęcia teoretyczne organizowane są w jeden dzień na sali wykładowej w naszym nowoczesnym ośrodku. Kolejny dzień to zajęcia praktyczne, które również odbywają się na naszym placu manewrowym, kursant zapoznaje się z urządzeniem i uczy się jego bezpiecznej obsługi/eksploatacji. Zarówno szkolenie jak i egzamin odbywają się w tym samym miejscu na naszym placu manewrowym, na tym samym wózku. Zajęcia najczęściej odbywają się w godzinach 9-14.

Po zakończeniu szkolenia wnioskujemy w imieniu kursantów do Urzędu Dozoru Technicznego o wyznaczenie terminu egzaminu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostaje wydane zaświadczenie kwalifikacyjne, uprawniające od obsługi danego urządzenia (certyfikat UDT).

Sprawdź: kurs na wózki Katowicekurs na wózki widłowe Gliwice

Egzamin

Zazwyczaj czas oczekiwania na egzamin to ok. 4-6 tygodni od momentu przystąpienia do szkolenia. Terminy te są narzucane przez UDT, dlatego nie mamy wpływu na to na jaki dzień zostanie wyznaczony egzamin.

W dniu egzaminu oferujemy uczestnikom szkolenia powtórkę materiału.

Egzamin składa się z 15 pytań zamkniętych (a, b, c, d) by uzyskać wynik pozytywny należy odpowiedzieć prawidłowo na min. 11 z 15 pytań. Czas trwania egzaminu pisemnego – 30 minut.

Dla osób, które uzyskają wynik pozytywny z części pisemnej prowadzona jest część praktyczna egzaminu w zakresie obsługi urządzenia.
Dokumentem, potwierdzającym uzyskane kwalifikacje jest zaświadczenie wydawane z Urzędu Dozoru Technicznego.

*Uprawnienia w zależności od rodzaju urządzenia są ważne przez 5-10 lat (3 miesiące przed końcem ważności uprawnień, aby móc dalej obsługiwać urządzenie należy złożyć bezpłatny wniosek o przedłużenie ważności, co spowoduje wydanie nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego na kolejny czasookres)

*Uprawnienia na obsługę urządzeń UDT honorowane są w Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii, Kanadzie, USA zgodnie z „Europejskim Porozumieniem Wolnego Handlu (EFTA)”

Typy uprawnień na wózki widłowe:

Wyróżniamy 2 typy uprawnień do wózków widłowych:

  1. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem (zmienny wysięg) oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. Mając takie uprawnienia do wózków widłowych można operować:
   • wózkami prowadzonymi unoszącymi/podnośnikowymi
    uprawnienia do kierowania wózkami prowadzonymi unoszącymi/podnośnikowymi
   • wózkami jezdniowymi podnośnikowymi (w tym boczniaki, wysokiego składu itp.)
    uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi podnośnikowymi
 1. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem (zmienny wysięg) oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)Mając takie uprawnienia można operować powyższymi wózkami oraz dodatkowo:
  • wózkami jezdniowymi ze zmiennym wysięgiem
   uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi ze zmiennym wysięgiem
  • wózkami jezdniowymi podnośnikowymi z kabiną (z osobą podnoszona wraz z ładunkiem)
   uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi podnośnikowymi z kabiną
 

Dla kogo jest kurs na wózek widłowy?

Operator wózków widłowych to stanowisko pracy poszukiwane wśród pracodawców i będące w stanie zagwarantować stabilną pracę w obrębie jednej firmy, albo zdobycie posady w innej firmie. Tyczy się to zwłaszcza regionów silnie stawiających na logistykę jak Śląsk i miasta tego regionu Katowice, Gliwice, Zabrze czy Chorzów. Operatorzy wózków widłowych to osoby niezbędne w dużych magazynach/halach z regałami wysokiego składowania, ale nawet mniejsze firmy posiadają swoje magazyny, do których obsługi potrzebna jest osoba z uprawnieniami.
 
Kurs na wózki widłowe i zdobycie odpowiednich uprawnień są legitymizacją do podjęcia pracy jako operator wózków widłowych. Jest to praca w głównej mierze skupiająca się na rozmieszczaniu towarów na magazynie/składzie/placu budowy. Uzyskanie uprawnień do wózków widłowych jest zazwyczaj naturalnym następstwem pracy jako magazynier i chęci podniesienia swoich zarobków. Praca operatora może wydawać się z pozoru łatwa, ale wymagana jest w niej duża dokładność, spokój i odpowiedzialność. Brak odpowiednich umiejętności operatora wózka widłowego może prowadzić do strat finansowych i narażenia osób pracujących w danym miejscu. W trakcie swojej pracy spotkasz się zapewne z koniecznością załadunku i rozładunku, rozmieszczaniu palet, kontroli sprzętu i transportu towaru w obrębie magazynu.
 
Osoby, które przejdą kurs mogą liczyć na większe wynagrodzenie niż osoba sprawująca obowiązki magazyniera. Śląsk to bardzo wdzięczne miejsce dla osób chcących podjąć pracę w omawianym zawodzie. Zapraszamy na odbycie szkolenia wszystkie osoby z Katowic, Gliwic, Zabrza, Sosnowca oraz innych miast regionu. Stwarzamy również możliwość odbycia szkoleń z zakresu operatora żurawia HDS czy operatora suwnicy.

Zalety posiadania uprawnień na wózki widłowe

Uzyskanie uprawnień do wózków widłowych może być pierwszym krokiem w kierunku zdobycia innych kwalifikacji, takich jak uprawnienia do obsługi innych urządzeń lub specjalizacji w dziedzinie logistyki i transportu. Uprawnienia do obsługi wózków widłowych gwarantują, że pracownik wie, jak bezpiecznie i skutecznie obsługiwać ten sprzęt, co zmniejsza ryzyko wypadków i urazów. Posiadanie uprawnień do wózków widłowych umożliwia pracownikowi bardziej skuteczną i wydajną pracę, dzięki czemu praca z wykorzystaniem wózków widłowych jest szybsza i bardziej efektywna. Wiele miejsc pracy wymaga od pracowników posiadania uprawnień do obsługi wózków widłowych, dzięki czemu posiadanie tych uprawnień może otworzyć drzwi do nowych możliwości zatrudnienia.

Potrafisz obsługiwać urządzenie, jednak brakuje Ci certyfikatu UDT?

Mamy dla Ciebie specjalną ofertę! Jeżeli jesteś pewny że poradzisz sobie na egzaminie praktycznym, jednak chcesz odświeżyć sobie informacje przed egzaminem UDT, przyjdź do nas na szkolenie przypominające i zapłać mniej ! Koszt takiego szkolenia to 100 zł, obejmuje tylko zajęcia teoretyczne.

Zapraszamy na szkolenia osoby z Katowic, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Zabrza, Bielska-Białej, Tarnowskich Gór, Gliwic, Bytomia, Jaworzna, Radzionkowa, Tychów, Mysłowic, Rudy Śląskiej i innych miast Śląska.

Sprawdź nasz program uzgodniony przez UDT
– Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych (KLIK)
– Bezpieczna wymiana butli gazowych (KLIK)

Szkolenie składa się z części teoretycznej i części praktycznej. Program zajęć z teorii obejmuje następujące zagadnienia:

 • typy wózków jezdniowych podnośnikowych
 • budowa wózków jezdniowych podnośnikowych
 • obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych (wymiana butli LPG)
 • obowiązki operatora przed i po pracy z wózkami jezdniowymi podnośnikowymi
 • obowiązki operatora w trakcie pracy z wózkami jezdniowymi podnośnikowymi
 • rodzaje i charakterystyka ładunków
 • informacje z zakresu przepisów BHP
 • informacje z zakresu dozoru technicznego

Część praktyczna odbywa się na naszym placu manewrowym, gdzie nauczysz się jazdy wózkiem widłowym, manewrowania pojazdem oraz przenoszenia ładunków.

1)  Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 roku.

2)  Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 07.12.2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

3)  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21.05.2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

4)  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.10.2018r. W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. 

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.12.2017 roku. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Po odbytym kursie i zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat i nabywa uprawnienia ważne na 5 lub10 lat w zależności od rodzaju wózka. Istnieje możliwość otrzymania duplikatu zaświadczenia w j. niemieckim i j. angielskim.

Do odbycia kursu na wózki widłowe i otrzymania certyfikatu nie jest potrzebne ważne prawo jazdy żadnej kategorii. Uprawnienia nie są zabierane nawet w przypadku utraty prawa jazdy.