wózek widłowy

Cena od: 250 zł

Operator wózka widłowego

Operator urządzeń UDT

certyfikat UDT 9001

Posiadamy certyfikat UDT

kurs na wózki widłowe
Odtwórz wideo

Zobacz jak działamy

PRZEDSIĘBIORCO,
SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NAWET DO 80%

Dowiedz się więcej:
883 883 526

Sprawdź nasze pakiety szkoleń z dofinansowaniem TUTAJ
informacje o kursie

Cena kursu: 250 zł

Organizacja i egzamin UDT: 300 zł

Płatność gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia lub przelewem na podstawie faktury pro-forma przed realizacją usługi. Brak możliwości dokonania płatności kartą.

W cenie:

 • zajęcia teoretyczne (wykład)
 • zajęcia praktyczne (praca z urządzeniem)
 • materiały szkoleniowe
 • zimne i ciepłe napoje

Dodatkowo możliwość:

 • badania psychotechniczne w dniu szkolenia teoretycznego (od razu po zakończeniu szkolenia) – 50 zł / os.
 • duplikat zaświadczenia o ukończeniu kursu* w języku angielskim/niemieckim – 30 zł / zaświadczenie
 • Chcesz uzyskać RABAT ? Dla grupy 3 os. lub więcej mamy specjalne promocje

* Nie mylić z certyfikatem UDT, który zostaje wydany dopiero po zdaniu egzaminu przed UDT

Uczestnicy uzyskują zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia w Ośrodku Szkoleniowym, które uprawnia także do bezpiecznej wymiany butli LPG przy wózku. W niektórych przypadkach zaświadczeniem, można posługiwać się poza granicami naszego kraju.

O kursie:

Kurs przygotowuje teoretycznie i praktycznie do egzaminu w celu sprawdzenia kwalifikacji przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Czas trwania szkolenia to 2 dni. Zajęcia teoretyczne organizowane są w jeden dzień. Kolejny dzień to zapoznanie się z urządzeniem i jego bezpieczna obsługa/eksploatacja.

Po zakończeniu szkolenia wnioskujemy w imieniu kursantów do Urzędu Dozoru Technicznego o wyznaczenie terminu egzaminu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostaje wydane zaświadczenie kwalifikacyjne, uprawniające od obsługi danego urządzenia (certyfikat UDT).

Egzamin

W dniu egzaminu oferujemy uczestnikom szkolenia powtórkę materiału.

Egzamin składa się z 15 pytań zamkniętych (a, b, c, d) by uzyskać wynik pozytywny należy odpowiedzieć prawidłowo na min. 11 z 15 pytań. Czas trwania egzaminu pisemnego – 30 minut.

Dla osób, które uzyskają wynik pozytywny z części pisemnej prowadzona jest część praktyczna egzaminu w zakresie obsługi urządzenia.
Dokumentem, potwierdzającym uzyskane kwalifikacje jest zaświadczenie wydawane z Urzędu Dozoru Technicznego.

*Uprawnienia w zależności od rodzaju urządzenia są ważne przez 5-10 lat (3 miesiące przed końcem ważności uprawnień, aby móc dalej obsługiwać urządzenie należy złożyć bezpłatny wniosek o przedłużenie ważności, co spowoduje wydanie nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego na kolejny czasookres)

*Uprawnienia na obsługę urządzeń UDT honorowane są w Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii, Kanadzie, USA zgodnie z „Europejskim Porozumieniem Wolnego Handlu (EFTA)”

Typy uprawnień:

Wyróżniamy 2 typy uprawnień do obsługi wózków:

  1. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem (zmienny wysięg) oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.Mając takie uprawnienia można operować:
   • wózkami prowadzonymi unoszącymi/podnośnikowymi
    uprawnienia do kierowania wózkami prowadzonymi unoszącymi/podnośnikowymi
   • wózkami jezdniowymi podnośnikowymi (w tym boczniaki, wysokiego składu itp.)
    uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi podnośnikowymi

PONIŻSZE SZKOLENIA ORGANIZOWANE TYLKO NA ZLECENIE FIRM.
KONIECZNOŚĆ POSIADANIA WŁASNEGO URZĄDZENIA.

 1. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem (zmienny wysięg) oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)Mając takie uprawnienia można operować powyższymi wózkami oraz dodatkowo:
  • wózkami jezdniowymi ze zmiennym wysięgiem
   uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi ze zmiennym wysięgiem
  • wózkami jezdniowymi podnośnikowymi z kabiną (z osobą podnoszona wraz z ładunkiem)
   uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi podnośnikowymi z kabiną

Potrafisz obsługiwać urządzenie, jednak brakuje Ci certyfikatu UDT?

Mamy dla Ciebie specjalną ofertę! Jeżeli jesteś pewny że poradzisz sobie na egzaminie praktycznym, jednak chcesz odświeżyć sobie informacje przed egzaminem UDT, przyjdź do nas na szkolenie przypominające i zapłać mniej ! Koszt takiego szkolenia to 100 zł, obejmuje tylko zajęcia teoretyczne.

Sprawdź nasz program uzgodniony przez UDT
– Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych (KLIK)
– Bezpieczna wymiana butli gazowych (KLIK)

Szkolenie składa się z części teoretycznej i części praktycznej. Program zajęć z teorii obejmuje następujące zagadnienia:

 • typy wózków jezdniowych podnośnikowych
 • budowa wózków jezdniowych podnośnikowych
 • obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych (wymiana butli LPG)
 • obowiązki operatora przed i po pracy z wózkami jezdniowymi podnośnikowymi
 • obowiązki operatora w trakcie pracy z wózkami jezdniowymi podnośnikowymi
 • rodzaje i charakterystyka ładunków
 • informacje z zakresu przepisów BHP
 • informacje z zakresu dozoru technicznego

Część praktyczna odbywa się na naszym placu manewrowym, gdzie nauczysz się jazdy wózkiem widłowym, manewrowania pojazdem oraz przenoszenia ładunków.

1)  Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 roku.

2)  Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 07.12.2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

3)  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21.05.2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

4)  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.10.2018r. W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. 

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.12.2017 roku. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Po odbytym kursie i zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat i nabywa uprawnienia ważne na 5 lub10 lat w zależności od rodzaju wózka. Istnieje możliwość otrzymania duplikatu zaświadczenia w j. niemieckim i j. angielskim.

Do odbycia kursu na wózki widłowe i otrzymania certyfikatu nie jest potrzebne ważne prawo jazdy żadnej kategorii. Uprawnienia nie są zabierane nawet w przypadku utraty prawa jazdy.

Dlaczego warto szkolić się u nas?

 • posiadamy własne urządzenia dzięki, którym można nauczyć się ich obsługi
 • posiadamy własny plac manewrowy
 • oferowany przez nas kurs jest zgodny z programem Urzędu Dozoru Technicznego
 • oferujemy możliwość dojazdu do klienta – przy grupach zorganizowanych
 • Z NAMI ZDASZ NA PEWNO! Możemy się pochwalić bardzo wysoką zdawalnością
 • a jeśli nie zdasz? Oddamy Ci pieniądze za kurs!

Uprawnienia na wózki widłowe – typy

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Szkolenie obejmuje obsługę wózków jezdniowych z dowolnym napędem, wysokością podnoszenia oraz udźwigiem. Ta kategoria nie uprawnia do pracy na wózkach ze zmiennym wysięgiem oraz specjalizowanych.

Uprawnienia ważne na 10 lat.

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem

Szkolenie obejmuje obsługę wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz udźwigu. Ta kategoria uprawnia do obsługi wszystkich typów wózków.

Uprawnienia ważne na 5 lat.

Sprawdź także pytania i odpowiedzi do egzaminu UDT na wózki widłowe.

 

Operator wózka widłowego – sylwetka kursanta

Kto może zostać operatorem wózka? Wbrew pozorom sylwetka operatora nie jest szczegółowo określona. Oznacza to, że nie ma rygorystycznych wytycznych, określających, kto może podjąć się takiej pracy, a kto kto nie. Nieistotna jest również płeć, gdyż zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą zostać świetnymi operatorami. Ważne natomiast są odpowiednia motoryka i sprawność ruchowa. Praca na wózku wiąże się z ciągłym obracaniem, patrzeniem w każdym możliwym kierunku. W związku z tym operator wózka widłowego powinien mieć “oczy dookoła głowy”. Utrudnienie wobec tego mogą stanowić problemy z kręgosłupem, zwłaszcza te wpływające na ruchomość odcinka szyjnego kręgosłupa. Znaczącym ograniczeniem będą również wady wzroku czy słuchu. Operator wózka widłowego powinien nasłuchiwać w trakcie pracy chociażby sygnałów dźwiękowych innych wózków, także umieć dostrzec i odpowiednio ściągnąć paletę z wysokiego regału.

Istotne dla osób chcących stać się operatorami wózka widłowego są pewne cechy osobowościowe. Operator wózka powinna być przede wszystkim osobą opanowaną. Każdy manewr maszyną powinien być przemyślany. W przypadku takich urządzeń nie ma miejsca na wykonywanie gwałtownych ruchów. Pośpiech może prowadzić do wypadków. Niektóre manewry mogą też wymagać od operatora odporności na stres, która to jest mile widziana w niemal każdym zawodzie.

Cała reszta to już tylko odpowiednia wiedza techniczna, którą można nabyć w trakcie kursu na wózek widłowy, zapoznanie się przede wszystkim bezpieczną obsługą i eksploatacją wózków. 

 

Uprawnienia na wózki widłowe – do czego upoważniają ?

Niegdyś obowiązywał podział na 3 kategorię uprawnień na wózki: IWJO, IIWJO i IIIWJO. Aktualnie obowiązuje podział wyróżniający tylko dwie grupy. Powstał on po połączeniu grup IWJO i IIWJO. Urząd Dozoru Technicznego wśród wózków jezdniowych wyróżnia obecnie takie kategorie jak: 

 1. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. Certyfikat upoważniający do operowania pojazdami z tej grupy, uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
 2. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

W dużym uproszczeniu można można posłużyć się stwierdzeniem, iż istnieje “niższa” i “wyższa” kategoria uprawnień. Niższa obejmuje wszystkie wózki, z wyłączeniem  specjalizowanych (tych ze zmiennym wysięgiem, tzw. Manitou i tych, gdzie operator podnosi się wraz z ładunkiem). Certyfikat, otrzymany po ukończeniu egzaminu, uprawnia do obsługi tych urządzeń, o które wnioskowaliśmy przed przystąpieniem do egzaminu. Należy pamiętać, że nie można wykraczać poza zakres swoich uprawnień, czyli np. posiadając „niższą kategorię” operować wózkami ze zmiennym wysięgiem.