Cena od: 250 zł

Operator wózka widłowego

Operator urządzeń UDT

Posiadamy certyfikat UDT

Odtwórz wideo

Zobacz jak działamy

PRZEDSIĘBIORCO,
SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA DO 80%

Dowiedz się więcej:
500 400 086

Sprawdź nasze pakiety szkoleń z dofinansowaniem TUTAJ
informacje o kursie

CENA KURSU NA OBSŁUGĘ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH : 250 zł

Uprawnienia na wózki jezdniowe
podnośnikowe ważne są na 10 lat 

 • w cenie kursu na obsługę wózków jezdniowych:
  • uprawnienia do wymiany butli LPG
  • uprawnienia na obsługę wózka jezdniowego honorowane w Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii, Kanadzie, USA
  • materiały szkoleniowe
  • zajęcia wykładowe
  • nauka jazdy wózkiem jezdniowym
 • dodatkowe możliwości
  • badania psychotechniczne w dniu szkolenia – 50 zł brutto / os.
  • duplikat zaświadczenia w języku angielskim/niemieckim – 30 zł brutto / zaśw.
  • organizacja i egzamin UDT 250 zł
 • płatność gotówką w dniu rozpoczęcia kursu lub faktura PRO-FORMA

Operator wózka widłowego

Szkolenie na operatora wózka widłowego organizowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega w Zabrzu przeznaczone jest dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje lub myślących o przebranżowieniu. Szczególnie zainteresowani mogą być uczniowie szkół zawodowych oraz pracownicy hurtowni, magazynów i innych firm wykorzystujących wózki widłowe.

Pozytywne ukończenie kursu pozwoli na samodzielną pracę jako operator wózka jezdniowego wraz z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli gazowych (LPG).

Dlaczego warto wybrać kurs na obsługę wózka jezdniowego w OSZ Omega?

 • posiadamy własny plac manewrowy, na którym nauczysz się poruszać wózkiem widłowym,
 • oferowany przez nas kurs jest zgodny z programem Urzędu Dozoru Technicznego,
 • oferujemy możliwość dojazdu do klienta,
 • Z NAMI ZDASZ NA PEWNO EGZAMIN! mamy niemal 100% zdawalność,
 • a jeśli nie zdasz? Oddamy Ci pieniądze za kurs,
 • na zamówienie wystawiamy duplikaty zaświadczeń w języku angielskim i niemieckim.

Typy uprawnień


Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Szkolenie obejmuje obsługę wózków jezdniowych z dowolnym napędem, wysokością podnoszenia oraz udźwigiem. Ta kategoria nie uprawnia do pracy na wózkach ze zmiennym wysięgiem oraz specjalizowanych.

Uprawnienia ważne na 10 lat.


Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem

Szkolenie obejmuje obsługę wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz udźwigu. Ta kategoria uprawnia do obsługi wszystkich typów wózków.

Uprawnienia ważne na 5 lat.

Sprawdź także pytania i odpowiedzi do egzaminu UDT na wózki widłowe

Szkolenie składa się z części teoretycznej i części praktycznej. Program zajęć z teorii obejmuje następujące zagadnienia:

 • typy wózków jezdniowych podnośnikowych
 • budowa wózków jezdniowych podnośnikowych
 • obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych (wymiana butli LPG)
 • obowiązki operatora przed i po pracy z wózkami jezdniowymi podnośnikowymi
 • obowiązki operatora w trakcie pracy z wózkami jezdniowymi podnośnikowymi
 • rodzaje i charakterystyka ładunków
 • informacje z zakresu przepisów BHP
 • informacje z zakresu dozoru technicznego

Część praktyczna odbywa się na naszym placu manewrowym, gdzie nauczysz się jazdy wózkiem widłowym, manewrowania pojazdem oraz przenoszenia ładunków.

1)  Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 roku.

2)  Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 07.12.2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

3)  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21.05.2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

4)  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.10.2018r. W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. 

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.12.2017 roku. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Po odbytym kursie i zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat i nabywa uprawnienia ważne na 5 lub10 lat w zależności od rodzaju wózka. Istnieje możliwość otrzymania duplikatu zaświadczenia w j. niemieckim i j. angielskim.

Do odbycia kursu na wózki widłowe i otrzymania certyfikatu nie jest potrzebne ważne prawo jazdy żadnej kategorii. Uprawnienia nie są zabierane nawet w przypadku utraty prawa jazdy.

CENA KURSU NA OBSŁUGĘ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH : 250 zł

Uprawnienia na wózki jezdniowe
podnośnikowe ważne są na 10 lat 

 • w cenie kursu na obsługę wózków jezdniowych:
  • uprawnienia do wymiany butli LPG
  • uprawnienia na obsługę wózka jezdniowego honorowane w Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii, Kanadzie, USA
  • materiały szkoleniowe
  • zajęcia wykładowe
  • nauka jazdy wózkiem jezdniowym
 • dodatkowe możliwości
  • badania psychotechniczne w dniu szkolenia – 50 zł brutto / os.
  • duplikat zaświadczenia w języku angielskim/niemieckim – 30 zł brutto / zaśw.
  • organizacja i egzamin UDT 250 zł
 • płatność gotówką w dniu rozpoczęcia kursu lub faktura PRO-FORMA

Operator wózka widłowego

Szkolenie na operatora wózka widłowego organizowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega w Zabrzu przeznaczone jest dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje lub myślących o przebranżowieniu. Szczególnie zainteresowani mogą być uczniowie szkół zawodowych oraz pracownicy hurtowni, magazynów i innych firm wykorzystujących wózki widłowe.

Pozytywne ukończenie kursu pozwoli na samodzielną pracę jako operator wózka jezdniowego wraz z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli gazowych (LPG).

Dlaczego warto wybrać kurs na obsługę wózka jezdniowego w OSZ Omega?

 • posiadamy własny plac manewrowy, na którym nauczysz się poruszać wózkiem widłowym,
 • oferowany przez nas kurs jest zgodny z programem Urzędu Dozoru Technicznego,
 • oferujemy możliwość dojazdu do klienta,
 • Z NAMI ZDASZ NA PEWNO EGZAMIN! mamy niemal 100% zdawalność,
 • a jeśli nie zdasz? Oddamy Ci pieniądze za kurs,
 • na zamówienie wystawiamy duplikaty zaświadczeń w języku angielskim i niemieckim.

Typy uprawnień


Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Szkolenie obejmuje obsługę wózków jezdniowych z dowolnym napędem, wysokością podnoszenia oraz udźwigiem. Ta kategoria nie uprawnia do pracy na wózkach ze zmiennym wysięgiem oraz specjalizowanych.

Uprawnienia ważne na 10 lat.


Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem

Szkolenie obejmuje obsługę wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz udźwigu. Ta kategoria uprawnia do obsługi wszystkich typów wózków.

Uprawnienia ważne na 5 lat.

Sprawdź także pytania i odpowiedzi do egzaminu UDT na wózki widłowe

Szkolenie składa się z części teoretycznej i części praktycznej. Program zajęć z teorii obejmuje następujące zagadnienia:

 • typy wózków jezdniowych podnośnikowych
 • budowa wózków jezdniowych podnośnikowych
 • obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych (wymiana butli LPG)
 • obowiązki operatora przed i po pracy z wózkami jezdniowymi podnośnikowymi
 • obowiązki operatora w trakcie pracy z wózkami jezdniowymi podnośnikowymi
 • rodzaje i charakterystyka ładunków
 • informacje z zakresu przepisów BHP
 • informacje z zakresu dozoru technicznego

Część praktyczna odbywa się na naszym placu manewrowym, gdzie nauczysz się jazdy wózkiem widłowym, manewrowania pojazdem oraz przenoszenia ładunków.

1)  Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 roku.

2)  Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 07.12.2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

3)  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21.05.2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

4)  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.10.2018r. W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. 

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.12.2017 roku. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Po odbytym kursie i zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat i nabywa uprawnienia ważne na 5 lub10 lat w zależności od rodzaju wózka. Istnieje możliwość otrzymania duplikatu zaświadczenia w j. niemieckim i j. angielskim.

Do odbycia kursu na wózki widłowe i otrzymania certyfikatu nie jest potrzebne ważne prawo jazdy żadnej kategorii. Uprawnienia nie są zabierane nawet w przypadku utraty prawa jazdy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.