4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

4,8

krajowy fundusz szkoleniowy
Powiatowe Urzędy Pracy są odpowiedzialne za rozdysponowanie środków z Krajowego Funduszu Pracy.
Aby otrzymać dofinansowanie do szkoleń lub bon, należy złożyć odpowiedni wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy – właściwym dla miejsca rejestracji działalności gospodarczej. Wszystkie dokumenty wymagane przy ubieganiu się o środku z KFS, należy pobrać ze stronu UP lub podczas bezpośredniego kontaktu z pracownikiem. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie, koniecznym jest podpisanie Umowy między Twoją firmą a Urzędem. Po spełnieniu wszystkich formalności realizujemy dla Ciebie i Twoich pracowników szkolenie.

Możesz otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:
– 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
– 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
 
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2021 r. wyniosło 5.929,05 zł, co oznacza wzrost o 8,0 proc. rok do roku – podał Główny Urząd Statystyczny.
 
Więcej informacji na stronie Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 
lub pod numerem telefonu : 883 883 526