4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

krajowy fundusz szkoleniowy
Powiatowe Urzędy Pracy są odpowiedzialne za rozdysponowanie środków z Krajowego Funduszu Pracy.
Aby otrzymać dofinansowanie do szkoleń lub bon, należy złożyć odpowiedni wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy – właściwym dla miejsca rejestracji działalności gospodarczej. Wszystkie dokumenty wymagane przy ubieganiu się o środku z KFS, należy pobrać ze stronu UP lub podczas bezpośredniego kontaktu z pracownikiem. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie, koniecznym jest podpisanie Umowy między Twoją firmą a Urzędem. Po spełnieniu wszystkich formalności realizujemy dla Ciebie i Twoich pracowników szkolenie.

Możesz otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:
– 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
– 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
 
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2021 r. wyniosło 5.929,05 zł, co oznacza wzrost o 8,0 proc. rok do roku – podał Główny Urząd Statystyczny.
 
Więcej informacji na stronie Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 
lub pod numerem telefonu : 883 883 526

O wsparcie z KFS może ubiegać się każda organizacja, niezależnie od swojego charakteru prawnego, która zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. Istotne jest, że rodzaj umowy o pracę czy też wymiar etatu pracowników korzystających z inwestycji wspieranych przez FRKL nie mają znaczenia. Co istotne, zarówno pracownicy, jak i pracodawca, mogą skorzystać z inwestycji finansowanych przez FRKL na takich samych zasadach.

 

Warto zaznaczyć, że środki z KFS są dostępne poprzez lokalne urzędy pracy, które ogłaszają terminy naborów wniosków.

 

Kiedy są ogłaszane terminy naborów wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)? Terminy naborów wniosków o finansowanie z KFS są zazwyczaj ustalane na początku roku i trwają przez kilka dni. Dlatego też istotne jest śledzenie bieżących informacji na stronach Powiatowych Urzędów Pracy oraz zachowanie czujności. Niektóre z tych urzędów już teraz podały daty rozpoczęcia naborów. Nawet jeśli nabór w Twoim urzędzie jeszcze nie został uruchomiony, warto już teraz zapoznać się z ofertami kursów dla pracowników i skontaktować się z naszym ośrodkiem szkoleniowym tel. 883 883 526

Pomożemy nie tylko w złożeniu kompletnego wniosku, ale także doradzimy w wyborze szkoleń, które będą najbardziej korzystne dla Twoich pracowników.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to inicjatywa funkcjonująca w Polsce od 2014 roku, mająca na celu wspieranie rozwoju poprzez udzielanie dotacji na szkolenia. Jego głównym celem jest dostosowanie kompetencji zawodowych pracowników i pracodawców do zmieniających się wymagań rynku pracy. Przewiduje się, że budżet KFS na rok 2024 zostanie zwiększony do około 300 mln zł. Program ten charakteryzuje się kilkoma kluczowymi cechami:

 

KFS udziela wsparcia firmom w formie bezzwrotnych dotacji.

Pracodawcy mogą otrzymać nawet do 80% dofinansowania na szkolenia swoich pracowników, przy czym pozostałe 20% muszą pokryć samodzielnie. Istnieje wyjątek dla mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 10 osób, które mogą otrzymać dotacje nawet w wysokości 100%.

Środki pochodzące z KFS są przyznawane przez Powiatowy Urząd Pracy i przeznaczone wyłącznie na szkolenia oraz egzaminy mające na celu podniesienie kwalifikacji pracowników.

Dofinansowanie może być wykorzystane przez różne rodzaje podmiotów, takie jak firmy, urzędy czy fundacje, które zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę i prowadzą swoją działalność na terenie Polski.

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.