Cena od: 990 zł

Szkolenia F-Gazy / Fgazy/ F gazy

Procedury F-Gazowe, certyfikat

certyfikat UDT 9001

Posiadamy certyfikat UDT

kurs f-gazy
Odtwórz wideo

Zobacz jak działamy

PRZEDSIĘBIORCO,
SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NAWET DO 80%

Dodatkowe informacje: +48 883 883 526

PRZEDSIĘBIORCO,
SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NAWET DO 80%

Dodatkowe informacje: +48 883 883 526

informacje o kursie

Oferujemy zakup kompletu, zatwierdzonych przez UDT, procedur F-gazowych, niezbędnych do kontroli w zakresie uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorstwa.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega posiada własną Komisję Egzaminacyjną. 
Posiadamy certyfikację UDT jako jednostka egzaminacyjna FGAZ-E/27/0021/02 Pozycja 2
Posiadamy certyfikację UDT jako jednostka szkoleniowa  FGAZ-S/27/0019/15 Pozycja 14

Szkolenie f-gazy adresowane jest do osób, które zajmują się zawodowo usługami związanymi z zastosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych.

Celem  szkoleń f gazowych jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestnika do zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu w zakresie instalowania, konserwowania lub serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni zawierających fluorowane gazy cieplarniane (f-gazy).

W cenę kursu wliczone są :
– zajęcia teoretyczne (wykład)
– zajęcia praktyczne
– materiały szkoleniowe
– ciepły posiłek (obiad)
– napoje (kawa, herbata, woda)

Certyfikat dla przedsiębiorców

Zgodnie z art.
29 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę
ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

każdy przedsiębiorca prowadzący działalność i wykonujący czynności
polegające na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub
likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp
ciepła, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, powinien posiadać
certyfikat dla przedsiębiorstwa.Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom w
zakresie uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców, nasz Ośrodek
proponuje kompleksową pomoc i udział w przeprowadzanej kontroli
Inspektora UDT w celu uzyskania certyfikatu. W ramach zlecenia
przygotujemy dla Państwa procedury prowadzenia działalności, wdrożymy
system dokumentowania czynności wykonywanych przez personel, posiadający
odpowiednie kwalifikacje oraz wynajmiemy wyposażenie techniczne zgodnie
z ustawą w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego.

TYLKO U NAS: PAKIET F-GAZOWY!

Jedyna, taka oferta na rynku – szkolenia w pakiecie F-GAZY to oszczędność pieniędzy oraz czasu!

W naszym Ośrodku zrealizujesz wszystkie szkolenia i zdobędziesz uprawnienia w zaledwie kilka dni.
 

Ceny pakietowe można uzyskać przy jednoczesnym zamówieniu min 2 kursów z góry.

KURS F-Gazowy:

 • Cena w pakiecie min 2 kursy: 890 zł
 • Cena Standard: 990 zł
 • Cena egzaminu: 400 zł

Kurs napełniania zbiorników przenośnych, butli z gazem fluorowanym:

 • Cena w pakiecie min 2 kursy: 650 zł
 • Cena Standard: 750 zł
 • Cena egzaminu: 300 zł

Kurs lutowane twarde :

 • Cena w pakiecie min 2 kursy: 590zł
 • Cena Standard: 690zł
 • Cena egzaminu: 100zł

Kurs elektryczny G1*

 • Cena w pakiecie min 2 kursy: 100zł
 • Cena Standard: 190zł
 • Cena egzaminu: 280zł

Kurs ciepłowniczy G2*

 • Cena w pakiecie min 2 kursy: 100zł
 • Cena Standard: 190zł
 • Cena egzaminu: 280zł

G1* uprawnienia wymagane do wykonywania czynności elektrycznych przy
urządzeniach chłodniczych oraz do kontroli szczelności w zakresie :

 • urządzeń, sieci i instalacji o napięciu do 1 kV
 • aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do wymienionych wyżej urządzeń i instalacji
 

G2* uprawnienia wymagane do wykonywania czynności przy
urządzeniach chłodniczych oraz do kontroli szczelności w zakresie :

 • urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych,
 • pomp, ssaw, wentylatorów i dmuchaw,
 • sprężarek,
 • instalacji gazów technicznych,
 • instalacji sprężonego powietrza,
 • aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do wymienionych wyżej urządzeń i instalacji
 
 

UWAGA: Każdy kto pobiera gazy fluorowane z instalacji chłodniczej do zbiorników ciśnieniowych obowiązkowo musi posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do napełniania zbiorników przenośnych na gazy skroplone metodą nieautomatyczną, wagowo. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849) zał. 2 pkt 11 zbiorniki przenośne o poj. 350 cm3 w zakresie napełniania (w tym gazami fluorowanymi) – uprawnienia wymagane podczas kontroli UDT.

Szczegółowe informacje tutaj

 • Podstawy termodynamiki
 • Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska
 • Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania
 • Kontrole szczelności
 • Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczy podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego
 • Montaż, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej
 • Montaż, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą
 • Montaż, uruchomienie i konserwacja parowników schładzających powietrze lub wodę
 • Montaż, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu
 • Przewody czynnika chłodniczego: zbudowanie szczelnego ciągu przewodów czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej
 • Zajęcia praktyczne

Lp. Temat zajęć I. Przepisy, normy dotyczące chłodnictwa. Obowiązki dla osób zajmujących się instalowaniem, konserwacją oraz serwisowaniem (oraz wymagania wymienione w art.4.4 Dz.U. 2017.poz.2402) 1. Podstawowe przepisy prawa i normy 2. Obowiązki wynikające z aktów prawnych 3. Zakazy wynikające z aktów prawnych 4. Postepowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi F-gazy o SZWO 5. Sposób przekazywania sprawozdań, o których mowa w art.39 ust.2 ustawy z dnia 15 maj 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2017 poz. 2402 §4.4 6)) II. Podstawy termodynamiki (1.)  1. Znajomość podstawowych norm ISO dla jednostek temperatury, ciśnienia, masy, gęstości, energii (1.01.) 2. Rozumienie podstawowej teorii układów chłodniczych: podstawy termodynamiki (podstawowe terminy, parametry i procesy, takie jak przegrzanie, strona wysokiego ciśnienia, ciepło sprężania, entalpia, wydajność chłodnicza, strona niskiego ciśnienia, przechłodzenie), własności i przemiany termodynamiczne czynników chłodniczych, w tym identyfikacja mieszanin zeotropowych oraz cieczy i pary (1.02.) 3. Stosowanie odpowiednich tabel i wykresów oraz interpretowanie ich w kontekście pośrednich kontroli szczelności (w tym sprawdzanie układu pod względem prawidłowości działania): wykres logarytm p/h, tabele nasycenia czynnika chłodniczego, wykres jednostopniowego sprężarkowego układu chłodniczego (1.03.) 4. Opisanie funkcji podstawowych elementów systemu (sprężarka, parownik, skraplacz, zawory termostatyczne) oraz przemian termodynamicznych czynnika chłodniczego (1.04.) 5. Znajomość podstaw działania następujących elementów układu chłodniczego oraz ich roli i znaczenia w aspekcie identyfikacji wycieku czynnika chłodniczego i zapobiegania takiemu wyciekowi: a) zawory (zawory kulowe, kryzy, zawory grzybkowe o kadłubie kulistym, zawory nadmiarowe); b) regulatory temperatury i ciśnienia; c) wzierniki kontrolne i wskaźniki wilgoci; d) regulatory do sterowania systemem rozmrażania; e) zabezpieczenia układu; f) przyrządy pomiarowe, takie jak termometr kolektora; g) systemy regulacji poziomu oleju; h) zbiorniki czynnika chłodniczego; i) separatory cieczy i oleju (1.05.) 6. Znajomość specyficznych zachowań, parametrów fizycznych, rozwiązań, systemów, odchyleń alternatywnych czynników chłodniczych w cyklu chłodzenia i składników do ich stosowania (1.06.) III. Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska (2.) 1. Podstawowa wiedza z zakresu unijnej i międzynarodowej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu, w tym Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (2.01.) 2. Podstawowa znajomość pojęcia współczynnika ocieplenia globalnego (GWP – Global Warming Potential), podstawowa wiedza o zastosowaniu fluorowanych gazów cieplarnianych i innych substancji jako czynników chłodniczych, o wpływie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych na klimat (według znaczenia pod względem GWP) oraz podstawowa znajomość odpowiednich przepisów rozporządzenia (UE) nr 517/2014 i stosownych aktów wykonawczych (2.02.). Substancje kontrolowane, fluorowane gazy cieplarniane i substancje dla nich alternatywne (Dz.U.2017 poz. 2402 §4.4 2) 3. Informacje dotyczące technologii służących zastąpieniu i zmniejszeniu stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz.U.2017 poz. 2402 §4.4 8)) IV. Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania (3.) 1. Wykonanie próby ciśnieniowej w celu sprawdzenia wytrzymałości układu (3.01.) 2. Wykonanie próby ciśnieniowej w celu sprawdzenia szczelności układu (3.02.) 3. Zastosowanie pompy próżniowej (3.03.) 4. Odpowietrzenie układu i odessanie w celu usunięcia wilgoci z zastosowaniem standardowej praktyki (3.04.) 5. Wpisanie danych do dokumentacji (karty) urządzenia oraz wypełnienie raportu z jednej lub kilku prób i kontroli wykonanych podczas egzaminu (3.05.) V. Kontrole szczelności (4.) 1. Znajomość potencjalnych punktów wycieków (nieszczelności) w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła oraz agregatach chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i  przyczepach  chłodniach (4.01.) Ogólne środki zapobiegające wyciekom substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych do środowiska (Dz.U.2017 poz. 2402 §4.4 1)) 2. Sprawdzenie dokumentacji (karty) urządzenia przed kontrolą szczelności oraz określenie istotnych informacji o powtarzających się przypadkach lub obszarach problematycznych, na które należy zwrócić szczególną uwagę (4.02.) 3. Przeprowadzenie oględzin i manualnej kontroli, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiającym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i  przyczepach  chłodniach, zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (4.03.) 4. Kontrola szczelności systemu metodą pośrednią, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1516/2007 oraz instrukcją obsługi systemu (4.04.) 5. Zastosowanie przenośnych przyrządów pomiarowych, takich jak zestawy manometrów, termometry i multimetry do pomiaru takich wartości, jak Volt/Amper/Ohm w kontekście pośrednich metod kontroli szczelności, jak również interpretacja parametrów otrzymanych w wyniku pomiarów (4.05.) 6. Wykonanie kontroli szczelności układu z zastosowaniem jednej z metod bezpośrednich, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1516/2007 (4.06.) 7. Wykonanie kontroli szczelności układu z zastosowaniem jednej z bezpośrednich metod, która nie wiąże się z otwarciem obiegu chłodniczego, określonej w rozporządzeniu (WE) nr 1516/2007 (4.07.) 8. Zastosowanie odpowiedniego elektronicznego przyrządu do wykrywania wycieków (nieszczelności) (4.08.) 9. Wprowadzenie danych do dokumentacji (karty) urządzenia (4.09.). Zakładanie Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej oraz dokonywanie wpisów do tych kart (Dz.U.2017 poz. 2402 §4.4 5)) VI. Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego (5.) 1. Podłączenie i odłączenie manometrów pomiarowych i przewodów przy minimalnym poziomie emisji (5.01.) 2. Opróżnienie i napełnienie butli z czynnikiem chłodniczym w fazie ciekłej lub gazowej (5.02.) 3. Zastosowanie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego oraz podłączenie i odłączenie tego zestawu przy minimalnym poziomie emisji (5.03.) 4. Usunięcie z układu oleju zanieczyszczonego fluorowanym gazem (F-gazem) (5.04.) 5. Określenie fazy czynnika chłodniczego (ciecz, para) oraz jego stanu (przechłodzony, nasycony lub przegrzany) przed napełnieniem, w celu ustalenia właściwej metody napełniania i wielkości napełnienia. Napełnienie układu czynnikiem chłodniczym (w postaci cieczy i pary) bez jego utraty (5.05.) 6. Wybór właściwego rodzaju wagi i zastosowanie jej do pomiaru masy czynnika chłodniczego (5.06.) 7. Wpisanie do dokumentacji (karty) urządzenia wszystkich istotnych informacji o odzyskanym lub dodanym czynniku chłodniczym (5.07.) 8. Znajomość wymagań i procedur dotyczących postępowania z zanieczyszczonymi czynnikami chłodniczymi i olejami, ponownego ich użycia, regeneracji, składowania i transportu (5.08.). Wpływ substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych na środowisko, ogólne przepisy prawne dotyczące substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych, a także postępowanie z odpadami substancji kontrolowanych, fluorowanych gazów cieplarnianych oraz urządzeń zawierających takie substancje lub gazy (Dz.U.2017 poz. 2402 §4.4 3) 9. Oznakowanie substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych, urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła  oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i  przyczepach  chłodniach (Dz.U.2017 poz. 2402 §4.4 4)) VII. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej (6.) 1. Objaśnienie działania sprężarki (w tym sterowanie wydajnością i układ smarowania) oraz zagrożeń związanych z nieszczelnością lub związanym z nią wyciekiem (6.01.) 2. Prawidłowy montaż sprężarki, wraz z układem kontrolno-sterującym, w sposób uniemożliwiający wystąpienie nieszczelności lub dużego wycieku po uruchomieniu systemu  (6.02.) 3. Regulacja wyłączników bezpieczeństwa i sterowania  (6.03.) 4. Regulacja zaworów ssawnych i tłocznych  (6.04.) 5. Sprawdzenie obiegu i powrotu oleju  (6.05.) 6. Uruchomienie i wyłączenie sprężarki oraz sprawdzenie warunków pracy sprężarki, w tym dokonanie pomiarów istotnych parametrów w trakcie jej działania  (6.06.) 7. Sporządzenie raportu o stanie sprężarki, ze wskazaniem problemów w jej pracy mogących skutkować uszkodzeniem układu i ewentualnie prowadzić do nieszczelności lub wycieku czynnika chłodniczego w razie niepodjęcia środków zaradczych  (6.07.) VIII. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą (7.) 1. Objaśnienie podstaw działania skraplacza oraz zagrożeń związanych z nieszczelnością lub związanym z nią wyciekiem (7.01.) 2. Ustawienie regulatora ciśnienia tłoczenia skraplacza (7.02.) 3. Prawidłowa instalacja skraplacza/jednostki zewnętrznej, wraz z układem kontrolno- sterującym, w sposób uniemożliwiający wystąpienie nieszczelności lub dużego wycieku po uruchomieniu układu (7.03.) 4. Regulacja wyłączników bezpieczeństwa i sterowania (7.04.) 5. Sprawdzenie przewodów tłocznych i cieczowych (7.05.) 6. Oczyszczenie skraplacza z nieskraplających się gazów za pomocą odpowietrznika do układów chłodniczych (7.06.) 7. Uruchomienie i wyłączenie skraplacza oraz sprawdzenie pod względem dobrych warunków funkcjonowania, w tym dokonanie pomiarów istotnych parametrów pracy (7.07.) 8. Sprawdzenie stanu powierzchni skraplacza (7.08.) 9. Sporządzenie raportu o stanie skraplacza, ze wskazaniem problemów w jego funkcjonowaniu mogących skutkować uszkodzeniem układu i ewentualnie prowadzić do nieszczelności lub wycieku czynnika chłodniczego w razie niepodjęcia środków zaradczych (7.09.) IX. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja parowników chłodzonych powietrzem i wodą (8.) 1.       Objaśnienie podstaw działania parownika (w tym systemu odmrażania) oraz związanego z tym niebezpieczeństwa powstania nieszczelności (8.01.) 2.       Ustawienie regulatora ciśnienia parowania (8.02.) 3.       Instalacja, wraz z układem kontrolno-sterującym, w sposób uniemożliwiający wystąpienie nieszczelności lub dużego wycieku po uruchomieniu układu (8.03.) 4.       Regulacja wyłączników bezpieczeństwa i sterowania (8.04.) 5.       Sprawdzenie przewodów cieczowych i ssania z uwzględnieniem ich prawidłowego ułożenia (8.05.) 6.       Sprawdzenie przewodu do odmrażania gorącym gazem (8.06.) 7.       Regulacja zaworu ciśnienia parowania (8.07.) 8.       Uruchomienie i wyłączenie parownika oraz sprawdzenie jego prawidłowego funkcjonowania, w tym dokonanie pomiarów istotnych parametrów w trakcie jego pracy (8.08.) 9.       Sprawdzenie stanu powierzchni parownika (8.09.) 10.   Sporządzenie raportu o stanie parownika, ze wskazaniem problemów w jego funkcjonowaniu, mogących skutkować uszkodzeniem układu i ewentualnie prowadzić do nieszczelności lub wycieku czynnika chłodniczego w razie niepodjęcia środków zaradczych (8.10.) X. Komponent: instalacja, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu  (9.) 1. Objaśnienie podstaw działania różnych rodzajów regulatorów rozprężenia (termostatyczne zawory rozprężne, rurki kapilarne) oraz zagrożeń związanych z wystąpieniem nieszczelności w ich obrębie (9.01.) 2. Instalacja zaworów w prawidłowym położeniu (9.02.) 3. Regulacja mechanicznych/elektronicznych TEV (9.03.) 4. Regulacja termostatów mechanicznych i elektronicznych (9.04.) 5. Regulacja zaworu regulowanego ciśnieniem (9.05.) 6. Regulacja mechanicznych i elektronicznych ograniczników ciśnienia (9.06.) 7. Sprawdzenie pracy oddzielacza oleju (9.07.) 8. Sprawdzenie stanu filtra osuszacza (9.08.) 9. Sporządzenie raportu o stanie tych części składowych układu, ze wskazaniem problemów w ich funkcjonowaniu, mogących skutkować uszkodzeniem układu i ewentualnie prowadzić do nieszczelności lub wycieku czynnika chłodniczego w razie niepodjęcia środków zaradczych (9.09.) XI. Przewody czynnika chłodniczego: zbudowanie szczelnego ciągu przewodów czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej (10.) 1. Spawanie, lutowanie „na twardo” i/lub „na miękko” w sposób szczelny przewodów i elementów obiegu czynnika chłodniczego, które mogą być stosowane w układach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i  przyczepach  chłodniach (10.01.) 2. Wykonanie/sprawdzenie wsporników przewodów czynnika chłodniczego i poszczególnych elementów układu chłodniczego (10.02.) XII. Informacje dotyczące odpowiednich technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi (11.) 1. Znajomość odpowiednich alternatywnych technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi (11.01.) 2. Znajomość konstrukcji systemów mających na celu zmniejszenie wielkości ładunku fluorowanych gazów cieplarnianych oraz zwiększenie efektywności energetycznej (11.02.) 3. Znajomość odpowiednich przepisów i norm bezpieczeństwa dotyczących stosowania, przechowywania i transportu łatwopalnych lub toksycznych czynników chłodniczych bądź czynników chłodniczych wymagających wyższego ciśnienia roboczego (11.03.) 4. Zrozumienie poszczególnych zalet i wad, w szczególności pod względem efektywności energetycznej alternatywnych czynników chłodniczych w zależności od zamierzonego zastosowania i warunków klimatycznych w różnych regionach (11.04.)

Zbiór przepisów jest również na stronie : http://www.ichp.pl/f-gazy-legislacja

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. U. L 301/28 z 17.11.2015). (Strona 30)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 2158).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców (Dz.U. 2017 poz. 2376).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych (Dz.U.2017 poz. 2410). 

Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1567).

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2068 ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, formę etykiet dla produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 2015/2066 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych dokonujących instalacji, serwisowania, konserwacji, napraw lub likwidacji rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane bądź dokonujących odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych ze stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG).

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r.w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów (Dz.U. 2017 poz. 2419).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz.U. 2017 poz. 2417).

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) nr 1191/2014 z dnia 30 października 2014 r. określające format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (32014R1191).

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Tekst mający znaczenie dla EOG ) (32007R1516)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców (Dz.U. 2017 poz. 2421)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Tekst mający znaczenie dla EOG) (32007R1497)

Po odbytym kursie i zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym wystawiane jest zaświadczenie o pozytywnie zdanym egzaminie – certyfikat f-gazowy (Certyfikat dla Personelu). Certyfikat jest honorowany przez pracodawców na terenie całej Unii Europejskiej i jest bezterminowy.

Kurs f-gazy przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

Zawartość przełącznika

F-Gazy – w zawodzie

Chcesz instalować klimatyzację w budynkach? Jesteś właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej, która skupia się wykonywanie czynności na urządzenia zawierających f-gazy? Zajmujesz się kontrolą szczelności, a może zależy Ci na podniesieniu swoich kwalifikacji zawodowych? Bez względu na to, jakie masz oczekiwania – w naszym Ośrodku zrealizujesz wszystkie szkolenia i zdobędziesz wymagane i niezbędne uprawnienia w zaledwie kilka dni! Nie czekaj i skorzystaj z naszej oferty kursów f-gazy w pakiecie, który pozwoli Ci zaoszczędzić dodatkowe środki! 

Certyfikat F-gazy

Certyfikat uzyskany podczas szkolenia jest potwierdzeniem Twojego przygotowania do zawodu. Jest to obowiązkowy dokument, który wymagany jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej ze względu na ideę ochrony środowiska. Posiadanie takiego certyfikatu jest dowodem na to, że wiesz, jak obchodzić się z urządzeniami, które zawierają szkodliwe dla atmosfery gazy. Warto również pamiętać o tym, że przed zleceniem takiego kursu pracownikom, każdy właściciel firmy, powinien posiadać tego typu dokument. Z nami możesz go osiągnąć w prosty i szybki sposób! Zdecyduj się na szkolenie pakietowe obejmujące min. 2 kursy i skorzystaj z promocyjnej ceny już dziś!

Pamiętaj, że przestrzeganie przepisów ochrony środowiska jest wymogiem w wielu polskich i zagranicznych firmach, dlatego warto zapisać się na kurs f-gazy i zdobyć certyfikat potwierdzający Twoje kompetencje!