Cena od: 990 zł

Szkolenia F-Gazy / Fgazy/ F gazy

Procedury F-Gazowe, certyfikat

Posiadamy certyfikat UDT

kurs f-gazy
Odtwórz wideo

Zobacz jak działamy

informacje o kursie

SZKOLENIE F-GAZ zakończone EGZAMINEM

CENA szkolenia F-gazowego 990 zł Brutto

Oferujemy udział w szkoleniu i egzaminie FGAZ dla osób, które zajmują się zawodowo usługami związanymi z zastosowanie substancji  zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych. Tym samym kurs  F-GAZY dedykowany jest przede wszystkim przedsiębiorcom oraz pracownikom zajmujących się instalacją, serwisowaniem, naprawą, konserwacją lub likwidacją urządzeń chłodniczych, urządzeń klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła ( więcej o gazach fluorowanych przeczytasz tutaj: https://www.oszomega.pl/do-czego-wykorzystuje-sie-f-gazy/)

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega posiada własną Komisję Egzaminacyjną.
Posiadamy certyfikację UDT jako jednostka egzaminacyjna FGAZ-E/27/0021/02 Pozycja 2 i 27
Posiadamy certyfikację UDT jako jednostka szkoleniowa  FGAZ-S/27/0019/15 Pozycja 14

W cenę kursu F-gazy wliczone są:

 • zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadzone przez doświadczoną kadrę szkoleniową.
 • materiały szkoleniowe, które otrzymujesz jeszcze przed szkoleniem a na miejscu profesjonalnie wyposażone w niezbędny sprzęt praktyczny sale szkoleniowe
 • realizację szkolenia i egzaminu w tej samej lokalizacji
 • ciepły posiłek (obiad)
 • napoje (kawa, herbata, woda)
 

W dniu kursu FGAZOWEGO w celu zdobycia Certyfikatu dla Personelu, możesz zrealizować komplementarne szkolenia :

1. Uprawnienia kwalifikacyjne do Lutowania Twardego – wykonywanie połączeń szczelnych na instalacji.

2. Uprawnienia Energetyczne SEP G1 – Elektryczne (link)

G1* wymagane do wykonywania czynności elektrycznych przy podłączaniu urządzeń chłodniczych do sieci i ich odpowiedniemu zabezpieczeniu oraz do wykonywaniu kontroli szczelności w min. zakresie Eksploatacji jak i Dozoru wraz z POMIARAMI:

 •     urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1
 •     aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzeń automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń

3. Uprawnienia Energetyczne SEP G2 – Chłodnicze/Cieplne/Urządzenia Energetyczne (link)

G2* wymagane do wykonywania czynności serwisu, instalacji przy urządzeniach chłodniczych oraz do kontroli szczelności tych urządzeń w min. zakresie Eksploatacji jak i Dozoru wraz z POMIARAMI:

 •     urządzeń klimatyzacji i chłodniczych, urządzeń wentylacji
 •     pomp, ssaw, wentylatorów i dmuchaw,
 •     sprężarek,
 •     instalacji gazów technicznych,
 •     aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do wymienionych wyżej urządzeń i instalacji

4. Uprawnienia Energetyczne SEP G3 – Paliwa Gazowe (Instalacje Propanowe, Izobutanowe) (link)

G3* wymagane do wykonywania czynności serwisu, instalacji, konserwacji przy urządzeniach chłodniczych wykorzystujące paliwa takie jak: propan lub izobutan oraz do kontroli szczelności tych urządzeń oraz w przypadku pomp ciepła hybrydowych (pompa ciepła + gaz ziemny) w min. zakresie Eksploatacji jak i Dozoru wraz z POMIARAMI:

 •     Sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gaz ziemny)
 •     Sieci gazowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gaz ziemny, propan, izobutan)
 •     Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa (gaz ziemny)
 •     Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa (gaz ziemny, propan, izobutan)
 •     aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń sterowania sieci oraz urządzeń i instalacji

Dodatkowo realizujemy kursy:

 • Odzysku (napełniania butli gazami fluorowanymi) – dowiedz się więcej (link),


UWAGA
: Każdy kto pobiera gazy fluorowane z instalacji chłodniczej do zbiorników ciśnieniowych obowiązkowo musi posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do napełniania zbiorników przenośnych na gazy skroplone metodą nieautomatyczną, wagowo. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849) zał. 2 pkt 11 – zbiorniki przenośne o poj. 350 cm3 w zakresie napełniania (w tym gazami fluorowanymi) – uprawnienia wymagane podczas kontroli UDT.

 • Certyfikowanego Instalatora Pomp Ciepła OZE – dowiedz się więcej (link),
 • Certyfikowanego Instalatora Paneli Fotowoltaicznych OZE – dowiedz się więcej (link),
 • Szkolenie z Pomiarów Elektrycznych, Szkolenia Mocy Biernej – dowiedz się więcej (link),

Pamiętaj, że w Ośrodku Szkoleniowym OMEGA szkolenia kompatybilne realizujemy w niższych cenach!

Szkolenia f-gazy reguluje Polska Ustawa o substancjach kontrolowanych oraz gazach fluorowanych z dnia 15 maja 2015 roku, która nakłada obowiązek posiadania Certyfikatu F-gazowego na osoby, które:

 • dokonują montażu, serwisu, napraw, konserwacji lub likwidowania
 • zajmują się odzyskiem lub likwidacją (więcej tu: https://www.oszomega.pl/odzysk-czyli-napelnianie-zbiornikow-cisnieniowych-skroplonymi-gazami-fluorowanymi-na-czym-polega/)
 • kontrolują szczelność: w stacjonarnych urządzeniach klimatyzacyjnych i chłodniczych, pompach ciepła oraz agregatach chłodniczych samochodów ciężarowych.

Ustawa ta, jako obowiązek w przypadku agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni weszła w życie 1 lipca 2017 roku, natomiast w przypadku pozostałych zasada ta została nałożona 26 września 2015 roku – dowiedz się więcej

Kurs F-Gazy

Celem szkoleń f gazowych jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestnika do zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu w zakresie instalowania, konserwowania lub serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni zawierających fluorowane gazy cieplarniane (f-gazy).(Więcej o egzaminie przeczytasz tu: https://www.oszomega.pl/egzamin-zawodowy-f-gazy/)

Certyfikat F-Gazy dla przedsiębiorców

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych każdy przedsiębiorca prowadzący działalność i wykonujący czynności polegające na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, powinien posiadać Certyfikat dla Przedsiębiorstwa – dowiedz się więcej. Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom w zakresie uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców, nasz Ośrodek proponuje kompleksową pomoc i udział w przeprowadzanej kontroli Inspektora UDT w celu uzyskania certyfikatu. W ramach zlecenia przygotujemy dla Państwa procedury prowadzenia działalności, wdrożymy system dokumentowania czynności wykonywanych przez personel, posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz wynajmiemy wyposażenie techniczne zgodnie z ustawą w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego – dowiedz się więcej (link),.

Czytaj więcej…

F-Gazy – w zawodzie

Chcesz instalować klimatyzację lub pompy ciepła w budynkach? Jesteś właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej, która zajmuje się wykonywaniem czynności montażu czy serwisu na urządzenia chłodniczych zawierających f-gazy? Zajmujesz się serwisowaniem gdzie kontrola szczelności jest jednym z zasadniczych warunków poprawności działania układów chłodniczych, a może zależy Ci na podniesieniu swoich lub twoich pracowników kwalifikacji zawodowych? Bez względu na to, jakie masz oczekiwania – w naszym Ośrodku zrealizujesz wszystkie szkolenia i zdobędziesz wymagane i niezbędne uprawnienia w zaledwie jeden dzień lub w przypadku większej ilości kursów w 2-3 dni! Nie czekaj i skorzystaj z naszej oferty kursów f-gazy w pakiecie, który pozwoli Ci zaoszczędzić dodatkowe środki!

Certyfikat F-gazy

Certyfikat uzyskany podczas szkolenia i egzaminu jest potwierdzeniem Twojego przygotowania do zawodu w szczególności dotyczący szczelności układów chłodniczych. Jest to obowiązkowy dokument, który wymagany jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej ze względu na ideę ochrony środowiska. Posiadanie takiego certyfikatu jest dowodem na to, że wiesz, jak obchodzić się z urządzeniami, które zawierają szkodliwe dla atmosfery gazy fluorowane i substancje kontrolowane. Warto również pamiętać o tym, że przed zleceniem takiego kursu pracownikom, każdy właściciel firmy nadzorujący swoich pracowników również powinien posiadać taki dokument a pozwoli mu on działać z pełną wiedzą na temat F-gazów, poprawności działania układów chłodniczych czy rejestracji urządzeń. Z nami możesz go osiągnąć w prosty i szybki sposób! Zdecyduj się na szkolenie pakietowe obejmujące min. 2 kursy i skorzystaj z promocyjnej ceny już dziś!

Pamiętaj, że przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w tym posiadanie certyfikatu F-gazowego jest wymogiem i obowiązkiem w polskich i zagranicznych firmach, dlatego warto zapisać się na kurs f-gazy i zdobyć Certyfikat dla Personelu potwierdzający Twoje i twojej firmy (Certyfikat dla Przedsiębiorstwa) kompetencje!

 • Podstawy termodynamiki
 • Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska
 • Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania
 • Kontrole szczelności
 • Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczy podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego
 • Montaż, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej
 • Montaż, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą
 • Montaż, uruchomienie i konserwacja parowników schładzających powietrze lub wodę
 • Montaż, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu
 • Przewody czynnika chłodniczego: zbudowanie szczelnego ciągu przewodów czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej
 • Zajęcia praktyczne

Lp. Temat zajęć I. Przepisy, normy dotyczące chłodnictwa. Obowiązki dla osób zajmujących się instalowaniem, konserwacją oraz serwisowaniem (oraz wymagania wymienione w art.4.4 Dz.U. 2017.poz.2402) 1. Podstawowe przepisy prawa i normy 2. Obowiązki wynikające z aktów prawnych 3. Zakazy wynikające z aktów prawnych 4. Postepowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi F-gazy o SZWO 5. Sposób przekazywania sprawozdań, o których mowa w art.39 ust.2 ustawy z dnia 15 maj 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2017 poz. 2402 §4.4 6)) II. Podstawy termodynamiki (1.)  1. Znajomość podstawowych norm ISO dla jednostek temperatury, ciśnienia, masy, gęstości, energii (1.01.) 2. Rozumienie podstawowej teorii układów chłodniczych: podstawy termodynamiki (podstawowe terminy, parametry i procesy, takie jak przegrzanie, strona wysokiego ciśnienia, ciepło sprężania, entalpia, wydajność chłodnicza, strona niskiego ciśnienia, przechłodzenie), własności i przemiany termodynamiczne czynników chłodniczych, w tym identyfikacja mieszanin zeotropowych oraz cieczy i pary (1.02.) 3. Stosowanie odpowiednich tabel i wykresów oraz interpretowanie ich w kontekście pośrednich kontroli szczelności (w tym sprawdzanie układu pod względem prawidłowości działania): wykres logarytm p/h, tabele nasycenia czynnika chłodniczego, wykres jednostopniowego sprężarkowego układu chłodniczego (1.03.) 4. Opisanie funkcji podstawowych elementów systemu (sprężarka, parownik, skraplacz, zawory termostatyczne) oraz przemian termodynamicznych czynnika chłodniczego (1.04.) 5. Znajomość podstaw działania następujących elementów układu chłodniczego oraz ich roli i znaczenia w aspekcie identyfikacji wycieku czynnika chłodniczego i zapobiegania takiemu wyciekowi: a) zawory (zawory kulowe, kryzy, zawory grzybkowe o kadłubie kulistym, zawory nadmiarowe); b) regulatory temperatury i ciśnienia; c) wzierniki kontrolne i wskaźniki wilgoci; d) regulatory do sterowania systemem rozmrażania; e) zabezpieczenia układu; f) przyrządy pomiarowe, takie jak termometr kolektora; g) systemy regulacji poziomu oleju; h) zbiorniki czynnika chłodniczego; i) separatory cieczy i oleju (1.05.) 6. Znajomość specyficznych zachowań, parametrów fizycznych, rozwiązań, systemów, odchyleń alternatywnych czynników chłodniczych w cyklu chłodzenia i składników do ich stosowania (1.06.) III. Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska (2.) 1. Podstawowa wiedza z zakresu unijnej i międzynarodowej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu, w tym Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (2.01.) 2. Podstawowa znajomość pojęcia współczynnika ocieplenia globalnego (GWP – Global Warming Potential), podstawowa wiedza o zastosowaniu fluorowanych gazów cieplarnianych i innych substancji jako czynników chłodniczych, o wpływie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych na klimat (według znaczenia pod względem GWP) oraz podstawowa znajomość odpowiednich przepisów rozporządzenia (UE) nr 517/2014 i stosownych aktów wykonawczych (2.02.). Substancje kontrolowane, fluorowane gazy cieplarniane i substancje dla nich alternatywne (Dz.U.2017 poz. 2402 §4.4 2) 3. Informacje dotyczące technologii służących zastąpieniu i zmniejszeniu stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz.U.2017 poz. 2402 §4.4 8)) IV. Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania (3.) 1. Wykonanie próby ciśnieniowej w celu sprawdzenia wytrzymałości układu (3.01.) 2. Wykonanie próby ciśnieniowej w celu sprawdzenia szczelności układu (3.02.) 3. Zastosowanie pompy próżniowej (3.03.) 4. Odpowietrzenie układu i odessanie w celu usunięcia wilgoci z zastosowaniem standardowej praktyki (3.04.) 5. Wpisanie danych do dokumentacji (karty) urządzenia oraz wypełnienie raportu z jednej lub kilku prób i kontroli wykonanych podczas egzaminu (3.05.) V. Kontrole szczelności (4.) 1. Znajomość potencjalnych punktów wycieków (nieszczelności) w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła oraz agregatach chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i  przyczepach  chłodniach (4.01.) Ogólne środki zapobiegające wyciekom substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych do środowiska (Dz.U.2017 poz. 2402 §4.4 1)) 2. Sprawdzenie dokumentacji (karty) urządzenia przed kontrolą szczelności oraz określenie istotnych informacji o powtarzających się przypadkach lub obszarach problematycznych, na które należy zwrócić szczególną uwagę (4.02.) 3. Przeprowadzenie oględzin i manualnej kontroli, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiającym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i  przyczepach  chłodniach, zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (4.03.) 4. Kontrola szczelności systemu metodą pośrednią, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1516/2007 oraz instrukcją obsługi systemu (4.04.) 5. Zastosowanie przenośnych przyrządów pomiarowych, takich jak zestawy manometrów, termometry i multimetry do pomiaru takich wartości, jak Volt/Amper/Ohm w kontekście pośrednich metod kontroli szczelności, jak również interpretacja parametrów otrzymanych w wyniku pomiarów (4.05.) 6. Wykonanie kontroli szczelności układu z zastosowaniem jednej z metod bezpośrednich, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1516/2007 (4.06.) 7. Wykonanie kontroli szczelności układu z zastosowaniem jednej z bezpośrednich metod, która nie wiąże się z otwarciem obiegu chłodniczego, określonej w rozporządzeniu (WE) nr 1516/2007 (4.07.) 8. Zastosowanie odpowiedniego elektronicznego przyrządu do wykrywania wycieków (nieszczelności) (4.08.) 9. Wprowadzenie danych do dokumentacji (karty) urządzenia (4.09.). Zakładanie Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej oraz dokonywanie wpisów do tych kart (Dz.U.2017 poz. 2402 §4.4 5)) VI. Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego (5.) 1. Podłączenie i odłączenie manometrów pomiarowych i przewodów przy minimalnym poziomie emisji (5.01.) 2. Opróżnienie i napełnienie butli z czynnikiem chłodniczym w fazie ciekłej lub gazowej (5.02.) 3. Zastosowanie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego oraz podłączenie i odłączenie tego zestawu przy minimalnym poziomie emisji (5.03.) 4. Usunięcie z układu oleju zanieczyszczonego fluorowanym gazem (F-gazem) (5.04.) 5. Określenie fazy czynnika chłodniczego (ciecz, para) oraz jego stanu (przechłodzony, nasycony lub przegrzany) przed napełnieniem, w celu ustalenia właściwej metody napełniania i wielkości napełnienia. Napełnienie układu czynnikiem chłodniczym (w postaci cieczy i pary) bez jego utraty (5.05.) 6. Wybór właściwego rodzaju wagi i zastosowanie jej do pomiaru masy czynnika chłodniczego (5.06.) 7. Wpisanie do dokumentacji (karty) urządzenia wszystkich istotnych informacji o odzyskanym lub dodanym czynniku chłodniczym (5.07.) 8. Znajomość wymagań i procedur dotyczących postępowania z zanieczyszczonymi czynnikami chłodniczymi i olejami, ponownego ich użycia, regeneracji, składowania i transportu (5.08.). Wpływ substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych na środowisko, ogólne przepisy prawne dotyczące substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych, a także postępowanie z odpadami substancji kontrolowanych, fluorowanych gazów cieplarnianych oraz urządzeń zawierających takie substancje lub gazy (Dz.U.2017 poz. 2402 §4.4 3) 9. Oznakowanie substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych, urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła  oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i  przyczepach  chłodniach (Dz.U.2017 poz. 2402 §4.4 4)) VII. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej (6.) 1. Objaśnienie działania sprężarki (w tym sterowanie wydajnością i układ smarowania) oraz zagrożeń związanych z nieszczelnością lub związanym z nią wyciekiem (6.01.) 2. Prawidłowy montaż sprężarki, wraz z układem kontrolno-sterującym, w sposób uniemożliwiający wystąpienie nieszczelności lub dużego wycieku po uruchomieniu systemu  (6.02.) 3. Regulacja wyłączników bezpieczeństwa i sterowania  (6.03.) 4. Regulacja zaworów ssawnych i tłocznych  (6.04.) 5. Sprawdzenie obiegu i powrotu oleju  (6.05.) 6. Uruchomienie i wyłączenie sprężarki oraz sprawdzenie warunków pracy sprężarki, w tym dokonanie pomiarów istotnych parametrów w trakcie jej działania  (6.06.) 7. Sporządzenie raportu o stanie sprężarki, ze wskazaniem problemów w jej pracy mogących skutkować uszkodzeniem układu i ewentualnie prowadzić do nieszczelności lub wycieku czynnika chłodniczego w razie niepodjęcia środków zaradczych  (6.07.) VIII. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą (7.) 1. Objaśnienie podstaw działania skraplacza oraz zagrożeń związanych z nieszczelnością lub związanym z nią wyciekiem (7.01.) 2. Ustawienie regulatora ciśnienia tłoczenia skraplacza (7.02.) 3. Prawidłowa instalacja skraplacza/jednostki zewnętrznej, wraz z układem kontrolno- sterującym, w sposób uniemożliwiający wystąpienie nieszczelności lub dużego wycieku po uruchomieniu układu (7.03.) 4. Regulacja wyłączników bezpieczeństwa i sterowania (7.04.) 5. Sprawdzenie przewodów tłocznych i cieczowych (7.05.) 6. Oczyszczenie skraplacza z nieskraplających się gazów za pomocą odpowietrznika do układów chłodniczych (7.06.) 7. Uruchomienie i wyłączenie skraplacza oraz sprawdzenie pod względem dobrych warunków funkcjonowania, w tym dokonanie pomiarów istotnych parametrów pracy (7.07.) 8. Sprawdzenie stanu powierzchni skraplacza (7.08.) 9. Sporządzenie raportu o stanie skraplacza, ze wskazaniem problemów w jego funkcjonowaniu mogących skutkować uszkodzeniem układu i ewentualnie prowadzić do nieszczelności lub wycieku czynnika chłodniczego w razie niepodjęcia środków zaradczych (7.09.) IX. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja parowników chłodzonych powietrzem i wodą (8.) 1.       Objaśnienie podstaw działania parownika (w tym systemu odmrażania) oraz związanego z tym niebezpieczeństwa powstania nieszczelności (8.01.) 2.       Ustawienie regulatora ciśnienia parowania (8.02.) 3.       Instalacja, wraz z układem kontrolno-sterującym, w sposób uniemożliwiający wystąpienie nieszczelności lub dużego wycieku po uruchomieniu układu (8.03.) 4.       Regulacja wyłączników bezpieczeństwa i sterowania (8.04.) 5.       Sprawdzenie przewodów cieczowych i ssania z uwzględnieniem ich prawidłowego ułożenia (8.05.) 6.       Sprawdzenie przewodu do odmrażania gorącym gazem (8.06.) 7.       Regulacja zaworu ciśnienia parowania (8.07.) 8.       Uruchomienie i wyłączenie parownika oraz sprawdzenie jego prawidłowego funkcjonowania, w tym dokonanie pomiarów istotnych parametrów w trakcie jego pracy (8.08.) 9.       Sprawdzenie stanu powierzchni parownika (8.09.) 10.   Sporządzenie raportu o stanie parownika, ze wskazaniem problemów w jego funkcjonowaniu, mogących skutkować uszkodzeniem układu i ewentualnie prowadzić do nieszczelności lub wycieku czynnika chłodniczego w razie niepodjęcia środków zaradczych (8.10.) X. Komponent: instalacja, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu  (9.) 1. Objaśnienie podstaw działania różnych rodzajów regulatorów rozprężenia (termostatyczne zawory rozprężne, rurki kapilarne) oraz zagrożeń związanych z wystąpieniem nieszczelności w ich obrębie (9.01.) 2. Instalacja zaworów w prawidłowym położeniu (9.02.) 3. Regulacja mechanicznych/elektronicznych TEV (9.03.) 4. Regulacja termostatów mechanicznych i elektronicznych (9.04.) 5. Regulacja zaworu regulowanego ciśnieniem (9.05.) 6. Regulacja mechanicznych i elektronicznych ograniczników ciśnienia (9.06.) 7. Sprawdzenie pracy oddzielacza oleju (9.07.) 8. Sprawdzenie stanu filtra osuszacza (9.08.) 9. Sporządzenie raportu o stanie tych części składowych układu, ze wskazaniem problemów w ich funkcjonowaniu, mogących skutkować uszkodzeniem układu i ewentualnie prowadzić do nieszczelności lub wycieku czynnika chłodniczego w razie niepodjęcia środków zaradczych (9.09.) XI. Przewody czynnika chłodniczego: zbudowanie szczelnego ciągu przewodów czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej (10.) 1. Spawanie, lutowanie „na twardo” i/lub „na miękko” w sposób szczelny przewodów i elementów obiegu czynnika chłodniczego, które mogą być stosowane w układach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i  przyczepach  chłodniach (10.01.) 2. Wykonanie/sprawdzenie wsporników przewodów czynnika chłodniczego i poszczególnych elementów układu chłodniczego (10.02.) XII. Informacje dotyczące odpowiednich technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi (11.) 1. Znajomość odpowiednich alternatywnych technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi (11.01.) 2. Znajomość konstrukcji systemów mających na celu zmniejszenie wielkości ładunku fluorowanych gazów cieplarnianych oraz zwiększenie efektywności energetycznej (11.02.) 3. Znajomość odpowiednich przepisów i norm bezpieczeństwa dotyczących stosowania, przechowywania i transportu łatwopalnych lub toksycznych czynników chłodniczych bądź czynników chłodniczych wymagających wyższego ciśnienia roboczego (11.03.) 4. Zrozumienie poszczególnych zalet i wad, w szczególności pod względem efektywności energetycznej alternatywnych czynników chłodniczych w zależności od zamierzonego zastosowania i warunków klimatycznych w różnych regionach (11.04.)

Zbiór przepisów jest również na stronie : http://www.ichp.pl/f-gazy-legislacja

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. U. L 301/28 z 17.11.2015). (Strona 30)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 2158).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców (Dz.U. 2017 poz. 2376).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych (Dz.U.2017 poz. 2410). 

Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1567).

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2068 ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, formę etykiet dla produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 2015/2066 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych dokonujących instalacji, serwisowania, konserwacji, napraw lub likwidacji rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane bądź dokonujących odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych ze stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG).

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r.w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów (Dz.U. 2017 poz. 2419).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz.U. 2017 poz. 2417).

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) nr 1191/2014 z dnia 30 października 2014 r. określające format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (32014R1191).

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Tekst mający znaczenie dla EOG ) (32007R1516)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców (Dz.U. 2017 poz. 2421)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Tekst mający znaczenie dla EOG) (32007R1497)

Po odbytym kursie i zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym wystawiane jest zaświadczenie o pozytywnie zdanym egzaminie – certyfikat f-gazowy (Certyfikat dla Personelu). Certyfikat jest honorowany przez pracodawców na terenie całej Unii Europejskiej i jest bezterminowy.

Kurs f-gazy przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

Najczęściej zadawane pytania – szkolenia F-Gazy

 • Obowiązki serwisanta / mechanika wykonującego czynności serwisu klimatyzacji samochodowych jakie nakłada ustawa „F-gazowa”?

  Firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność związaną z systemami klimatyzacji i chłodnictwa oraz niektórych pojazdach silnikowych (większość pojazdów do 3,5t) ,a które zawierają fluorowane gazy cieplarniane oraz substancje kontrolowane wymienione w rozdziale 7 Ustawy „F-gazowej”. W artykule 37 pkt 1 jest wyszczególnione iż osoba fizyczna (mechanik / serwisant) prowadząc czynność odzysku (czyli pobrania z instalacji czynnika chłodniczego) musi przejść szkolenie w zakresie kwalifikacji dla osób wykonujących czynności odzysku przez ten personel. Na zakończenie szkolenia osoba (serwisant / mechnik) otrzymuje zaświadczenie o odbytym szkoleniu które wydała certyfikowana jednostka przez UDT. Rejestr jednostek akredytowanych przez UDT znajduje się na stronie Urzędu Dozoru

 • Prowadzący warsztat samochodowy i wykonując serwis klimatyzacji w „niektórych pojazdach silnikowych – do 3,5t” czy powinien posiadać certyfikat dla przedsiębiorców?

  Odpowiedz jest prosta a mianowicie NIE. Certyfikat ten powinien posiadać przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie STACJONARNYCH urządzeń chłodniczych / klimatyzatorów / pomp ciepła lub systemów ppoż. i rozdzielnic wysokiego napięcia. Natomiast niektóre pojazdy silnikowe są systemami jak najbardziej mobilnymi czyli pozostającymi w ruchu których to nie dotyczy i nie są wymienione w ustawie.

 • Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w takim zakresie jak instalowania, serwisowania, konserwacji lub likwidacji stacjonarnych pomp ciepła, klimatyzatorów, układów chłodniczych zawierających gazy fluorowane i cieplarniane musi posiadać Certyfikat dla Przedsiębiorcy?

  Tak oczywiście. Zgodnie z Ustawą F-gazową i jej art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, personel wykonujący czynności z zakresu instalacji (montaż), naprawy, konserwacji (serwis), lub likwidacji i prowadzący odzysk (ściągnięcie czynnika chłodniczego) jest zobowiązany do posiadania Certyfikatu dla Personelu a niezależnie od powyższego zgodnie z art. 29 ustawy F-gazowej przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie oraz likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, obowiązany jest posiadać certyfikat dla przedsiębiorców. Przepisy te również dodatkowo nakładają na takiego przedsiębiorcę odpowiednie obowiązki w zakresie zatrudniania personelu posiadającego adekwatne do wykonywanych czynności kwalifikacje {Certyfikat dla Personelu, napełnianie butli gazami ciekłymi – fluorowanymi, lutowanie twarde, uprawnienia energetyczne G1-elektryczne i G2-cieplne/chłodnicze oraz w niektórych przypadkach G3-gazowe (instalacje propanowe, izobutanowe)}. Ponadto pracodawca powinien posiadać odpowiednie do wykonywanych czynności wyposażenie techniczne. Przedsiębiorca powinien również stosować odpowiedne procedury wykonywanej działalności oraz mieć wdrożony system dokumentowania czynności (instrukcje) wyszczególnione w rozporządzeniu.

 • Co kryje się pod pojęciem „niektóre pojazdy silnikowe”?

  Stwierdzenie – „niektóre pojazdy silnikowe” – odnosi się do samochodów osobowych kategorii M1 oraz kategorii N1 o masie nieprzekraczającej 1305 kg (plus 100kg) wymienione kategorie są wymienione w załączniku nr 2 Prawa o Ruchu Drogowym dotyczącym ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. rozumiemy tu że są to pojazdy do przewozu osób ale nie mające więcej niż 9osób (liczone z kierowcą pojazdu) oraz o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5t.

 • Mam świadectwo kwalifikacji wydane na podstawie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową z 2006r czy ono nadal jest ważne?

  Tak oczywiście jest to opisane w art. 62 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych który cytuje się:

  „Świadectwa kwalifikacji wydane na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 71, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, zastępując w swoim zakresie certyfikaty dla personelu, o których mowa w art. 20 niniejszej ustawy, w stosunku do czynności wykonywanych w odniesieniu do substancji kontrolowanych wymagających, zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, posiadania certyfikatu dla personelu”.

  W związku z powyższym do końca ważności certyfikatu możemy w zakresie substancji zubożających natomiast jeżeli chodzi o fluorowane gazy cieplarniane to niestety musimy już posiadać Certyfikat dla Personelu ponieważ dotyczy on już fluorowanych gazów natomiast poprzednie rozporządzenie tego nie obejmowało.

 • Czy na podstawie posiadanego zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z poprzednią ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową można je odnowić lub docelowo uzyskać Certyfikat dla Personelu?

  Absolutnie NIE, wcześniejsze zaświadczenia dotyczyły tylko i wyłącznie substancji kontrolowanych a więc po pierwsze nie obejmowały gazów fluorowanych więc nie dotyczyły wszystkich czynników. Ponadto aktualne przepisy mówiąc wprost. Dotyczą obydwu grup substancji i gazów więc wymagają posiadania Certyfikatu dla Personelu na podstawie art. 20 Ustawy F-gazowej a art. 21 ustawy nakłada obowiązek zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu w formie teoretycznej i praktycznej w wymaganym zakresie w jednostce akredytowanej przez UDT tzw. Jednostce Oceniającej Personel a wydany przez Urząd Dozoru.

 • Mam certyfikat wydany w innym państwie należącym do UE czy to wystarczy?

  Tak oczywiście, zgodnie z art. 43 Ustawy F-gazowej – o fluorowanych gazach cieplarnianych i substancjach kontrolowanych które mówi:

  „Certyfikaty lub zaświadczenia wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej są uznawane, gdy posiadacz certyfikatu lub zaświadczenia dysponuje tłumaczeniem przysięgłym certyfikatu lub zaświadczenia na język polski”.

  W związku z powyższym stwierdzeniem każdy certyfikat wydany w innym państwie będącym członkiem UE jest ważny ale musi zostać przetłumaczony na język polski. Przepisy UE są z zbieżne z naszą Ustawa „F-gazową” a certyfikat jest wydawany na podstawie egzaminu obejmującego te same pojęcia i zagadnienia w całej unii europejskiej.

 • Czy jeżeli instaluję, serwisuję i naprawiam urządzenia chłodnicze, klimatyzatory, pompy ciepła a nie zawierają one 3kg lub mniej albo do 5 ton ekwiwalentu CO2 gazów fluorowanych cieplarnianych nadal muszę posiadać Certyfikat dla Przedsiębiorcy?

  Oczywiście, że TAK wymagania przedstawione określa nam art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Mówi on iż każdy przedsiębiorca który prowadzi działalność polegającą na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie oraz likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane, musi i jest do tego zobligowany posiadać Certyfikat dla Przedsiębiorcy. Przepis ten w żaden sposób nie precyzuje których to podmiotów dotyczy wiec rozumiemy je bezpośrednio iż dotyczy to Przedsiębiorców serwisujących wszystkie urządzenia niezależnie w jakich ilościach posiadają substancji kontrolowanych czy gazów fluorowanych w swoim systemie czy urządzeniu.

 • Czy każda firma lub przedsiębiorca, nie zatrudniający pracowników posiadających certyfikat dla Personelu a czynności pod zleca osobom posiadającym taki certyfikat dla personelu – może w wyniku kontroli inspektora UDT otrzymać Certyfikat dla Przedsiębiorcy?

  Odpowiedz jest jednoznaczna NIE. Jedynymi firmami / przedsiębiorcami którzy mogą otrzymać Certyfikat dla Przedsiębiorcy są firmy zatrudniające personel posiadające odpowiednie kwalifikacje (w tym przypadku jest to Certyfikat dla Personelu) a po przejściu z wynikiem pozytywnym kontroli mogą uzyskać Certyfikat dla Przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy F-gazowej z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych certyfikat taki może dostać przedsiębiorca spełniające wymogi określone w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego a mianowicie (UE) 2015/2067 lub 304/2008. Tam rozporządzenia wyraźnie wskazują iż personel musi być zatrudniony u danego przedsiębiorcy czyli bezwzględnie musi być ten warunek spełniony.

 • Personel wykonujący zadania dotyczące sprawdzenia działania zaworów bezpieczeństwa montowanych na instalacjach ziębniczych zawierających substancje cieplarniane czy fluorowane gazy cieplarniane musi również posiadać certyfikat dla personelu?

  Oczywiście że TAK personel w tym przypadku pracownik firmy która sprawdza, wymienia, lub nawet wykonuje te czynności w obecności inspektora UDT również musi posiadać Certyfikat dla Personelu ponieważ praca ta jest de facto czynnością serwisową i dokonywana jest zazwyczaj podczas serwisu instalacji a w tym przypadku personel taki musi posługiwać się odpowiednim Certyfikatem dla Personelu.

 • Co oznacza definicja w układach chłodniczych jako „urządzenia ruchome”?

  Należy tu sięgnąć do podanej w ustawie „F-gazowej” z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, iż urządzenie ruchome oznacza takie urządzenie będące zazwyczaj przemieszczane podczas jego użytkowania natomiast nie dotyczy to systemów w niektórych pojazdach silnikowych. Do szerokiej gamy takich produktów możemy zaliczyć urządzenia będące na wyposażeniu samochodów ciężarowych oraz ich chłodni, ciągników rolniczych, autobusów, wózków widłowych, tramwajów czy nawet helikopterów.

 • Jakie kwalifikacje powinien posiadać personel wykonujący czynności na urządzeniach ruchomych?

  Ustawa „F-gazowa” z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych nie zobowiązuje do posiadania kwalifikacji przy czynnościach dotyczących instalacji, naprawy, serwisu czy konserwacji / likwidacji urządzeń ruchomych, oczywiście nie dotyczy to samochodów ciężarowych samochodów chłodni oraz przyczep spełniających funkcję chłodni. Natomiast bezwzględnie należy posiadać kwalifikacje do wykonywania czynności odzysku czyli ściągnięcie czynnika z instalacji chłodniczej za pomocą stacji odzysku i tu (kwalifikacje do napełniania zbiorników ciśnieniowych gazami skroplonymi „fluorowanymi” metoda nieautomatycznie wagową) lub za pomocą urządzenia automatycznego ściągania i oczyszczania czynnika chłodniczego i tu (kwalifikacje do napełniania zbiorników ciśnieniowych gazami skroplonymi „fluorowanych” metoda automatycznie wagowa). Ponadto osoby wykonujące odzysk z instalacji urządzeń ruchomych powinny posiadać certyfikat dla personelu w kategorii odpowiadającej odpowiedniemu zakresowi czyli kat. I, II, lub III (po zdaniu egzaminu w jednostce oceniającej akredytowanej a wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego).

 • Czy osoba montująca pompy ciepła, układy klimatyzacji typu monoblok, układy hermetyczny musi posiadać uprawnienia f gazowe?

  Osoba fizyczna czy też podmiot w myśl n/w Rozporządzenia UE 517/2014, która instaluje, serwisuje, konserwuje, naprawia i likwiduje urządzenia zawierające fluorowane gazy cieplarniane, musi posiadać Certyfikat dla Personelu (uprawnienia F-gazowe). Dodatkowo taka osoba musi również posiadać odpowiednie uprawnienia energetyczne z grupy G1 (elektryczne) i G2 (chłodnicze/cieplne) a jeżeli stosuje czynniki zawierające propan lub izobutan również uprawnienia energetyczne z grupy G3 (gazowe). Do łączenia przewodów (rur miedzianych) serwisant musi posiadać uprawnienia do lutowania twardego natomiast do odzysku kwalifikacje napełnaicza butli na gazy fluorowane.

 • Czy każdy personel wykonując działania polegające na sprawdzenia działania zaworów bezpieczeństwa które są zamontowane w instalacjach chłodniczych a zawierają fluorowe gazy cieplarniane oraz substancje kontrolowane muszą posiadać certyfikat dla personelu?

  Tak każda osoba czy pracownik który wykonuje czynności kontrolne oraz prawidłowość działania zaworów bezpieczeństwa montowanych na instalacjach chłodniczych winna posiadać certyfikat dla personelu. Czynności kontrolne podlegają działaniom związanym z serwisem poprawności działania zaworów bezpieczeństwa więc jest z definicji czynnością serwisową i powinna być wykonywana po ich demontażu. Czyli wykonaniu odzysku z instalacji, naprawie lub wymianie zaworu oraz ich ponownego zamontowania oraz przeprowadzenia próby poprawności działania danego zaworu. Czynności takie muszą być wykonane w ten sposób aby nie doszło do uwolnienia substancji kontrolowanych ani gazów fluorowanych do atmosfery zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

 • Czy personel / pracownicy którzy już posiadają certyfikat dla personelu ale jest on wydany przed 23 grudnia 2017 r. powinienem wymienić taki dokument rozszerzony zakres naprawy i likwidacje i ubiegać się o Certyfikat dla Przedsiębiorcy w pełnej formie czyli instalacji, napraw, konserwacji lub serwisowania oraz likwidacji?

  Jeżeli posiadamy Certyfikat dla Personelu (oczywiście wydany przez Urząd Dozoru Technicznego) gdzie urząd w zakresie upoważnia przedsiębiorstwo do wykonywania czynności instalowania, konserwacji lub serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła lub w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej to w dotychczasowym brzemieniu nadal zachowują swoją ważność i zarazem upoważniają do wykonywania czynności naprawy i likwidacji ww. urządzeń chłodniczych zawartych w Art. 8 ust. 1 ustawy zmieniającej rozporządzenie F-gazowe.

 • F-Gazy – w zawodzie

  Chcesz instalować klimatyzację lub pompy ciepła w budynkach? Jesteś właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej, która zajmuje się wykonywaniem czynności montażu czy serwisu na urządzenia chłodniczych zawierających f-gazy? Zajmujesz się serwisowaniem gdzie kontrola szczelności jest jednym z zasadniczych warunków poprawności działania układów chłodniczych, a może zależy Ci na podniesieniu swoich lub twoich pracowników kwalifikacji zawodowych? Bez względu na to, jakie masz oczekiwania – w naszym Ośrodku zrealizujesz wszystkie szkolenia i zdobędziesz wymagane i niezbędne uprawnienia w zaledwie jeden dzień lub w przypadku większej ilości kursów w 2-3 dni! Nie czekaj i skorzystaj z naszej oferty kursów f-gazy w pakiecie, który pozwoli Ci zaoszczędzić dodatkowe środki! 

  Certyfikat F-gazy

  Certyfikat uzyskany podczas szkolenia i egzaminu jest potwierdzeniem Twojego przygotowania do zawodu w szczególności dotyczący szczelności układów chłodniczych. Jest to obowiązkowy dokument, który wymagany jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej ze względu na ideę ochrony środowiska. Posiadanie takiego certyfikatu jest dowodem na to, że wiesz, jak obchodzić się z urządzeniami, które zawierają szkodliwe dla atmosfery gazy fluorowane i substancje kontrolowane. Warto również pamiętać o tym, że przed zleceniem takiego kursu pracownikom, każdy właściciel firmy nadzorujący swoich pracowników również powinien posiadać taki dokument a pozwoli mu on działać z pełną wiedzą na temat F-gazów, poprawności działania układów chłodniczych czy rejestracji urządzeń. Z nami możesz go osiągnąć w prosty i szybki sposób! Zdecyduj się na szkolenie pakietowe obejmujące min. 2 kursy i skorzystaj z promocyjnej ceny już dziś!

  Pamiętaj, że przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w tym posiadanie certyfikatu F-gazowego jest wymogiem i obowiązkiem w polskich i zagranicznych firmach, dlatego warto zapisać się na kurs f-gazy i zdobyć Certyfikat dla Personelu potwierdzający Twoje i twojej firmy (Certyfikat dla Przedsiębiorstwa) kompetencje!