4,9

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,9

F gazy – Co to jest. Do czego wykorzystuje się f-gazy?

F gazy co to jest?

Nazwa F-gazy odnosi się do fluorowanych gazów cieplarnianych – substancji chemicznych zawierających fluor, które charakteryzują się wysokim potencjałem do tworzenia efektu cieplarnianego (GWP). W przeszłości najpopularniejszym czynnikiem chłodzącym był freon. Jednak emitowanie tego gazu prowadziło do poważnego uszkadzania warstwy ozonowej, dlatego podjęto decyzję o stopniowym wycofywaniu się z jego użycia na rzecz f-gazów.

F-gazy oferują alternatywę, która minimalizuje negatywny wpływ na środowisko. Przy jednoczesnym spełnianiu wymogów dotyczących wydajności termicznej, są one bardziej przyjazne dla warstwy ozonowej i przyczyniają się do ograniczenia efektu cieplarnianego.

Do czego wykorzystuje się f gazy?

Gazy fluorowane i substancje kontrolowane potocznie zwane F-gazami mają zastosowanie w przypadku produktów i urządzeń, głównie jako substytuty substancji zubożających warstwę ozonową, takich jak chlorofluorowęglowodory (CFC), chlorowodorofluorowęglowodory (HCFC) i halony, które są stopniowo wycofywane zgodnie z Protokołem Montrealskim i prawodawstwem UE a zastępowane przez czynniki altarnatywne – amoniak CO2

HFC (Hydrofluorowęglowodory) mają zastosowanie jako czynniki chłodnicze w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła; jako środki porotwórcze do pianek; jako rozpuszczalniki; oraz w aerozolach i gaśnicach.

PFC (Perfluorowęglowodory) są zazwyczaj stosowane w sektorze elektroniki mikroprocesorów (na przykład do czyszczenia plazmowego wafli krzemowych) a także w przemyśle kosmetyczno-farmaceutycznym. W poprzednich latach PFC były również stosowane w gaśnicach i nadal można je znaleźć w starszych systemach ochrony przeciwpożarowej.

SF6 (Sulfur heksafluorku) gaz izolujący w rozdzielnicach wysokonapięciowych oraz w produkcji magnezu i aluminium

Dostępność rozwiązań przyjaznych dla klimatu w odniesieniu do F-gazów została dokładnie oceniona w badaniach przeprowadzonych przez Komisje Europejskie i wnioski z tego płynące są jedne aby ocenić naszą ziemię musimy zastępować gazy fluorowane gazami przyjaznymi dla środowiska tzw. Alternatywnymi.

Wymóg certyfikatu dla fluorowanych gazów cieplarnianych – kto powinien posiadać uprawnienia?

Uzyskanie certyfikatu dla fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazy) jest niezbędne dla przedsiębiorców i pracowników, których zadania obejmują konserwację urządzeń technicznych, montaż oraz inne czynności, w trakcie których stosowane są fluorowane gazy cieplarniane lub substancje szkodliwe dla warstwy ozonowej. Dotyczy to różnych branż, w tym firm zajmujących się pracą z jednostkami chłodniczymi, wentylacyjnymi, ciepłowniczymi, takimi jak pompy ciepła.

Aby wykonywać takie prace w sposób legalny, niezbędne jest posiadanie certyfikatu uprawniającego do obsługi F-gazów. Procedura uzyskania tego certyfikatu obejmuje:

Uczestnictwo w odpowiednim kursie: Konieczne jest odbycie specjalistycznego szkolenia, które zapewni wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą fluorowanych gazów cieplarnianych, włącznie z ich właściwościami, regulacjami prawno-technicznymi i zasadami bezpiecznej obsługi.

Zaliczenie egzaminów: Po ukończeniu kursu, uczestnik musi zdać egzaminy, które potwierdzą jego/z jej wiedzę i umiejętności w zakresie F-gazów. Egzaminy mogą obejmować zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną.

Uzyskanie certyfikacji: Po zaliczeniu egzaminów i spełnieniu wszystkich wymagań kursu, otrzymuje się oficjalny certyfikat, który potwierdza uprawnienia do obsługi fluorowanych gazów cieplarnianych.

Właściciele firm oraz pracownicy z certyfikatem F-gazów mogą wykonywać swoje obowiązki związane z fluorowanymi gazami cieplarnianymi w sposób legalny i profesjonalny. Posiadanie certyfikatu jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także zapewnia bezpieczeństwo, skuteczność i zgodność z przepisami.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub pracownikiem, który regularnie ma do czynienia z fluorowanymi gazami cieplarnianymi, skontaktuj się z lokalnymi organizacjami lub instytucjami, które oferują kursy i certyfikację F-gazów. Skorzystanie z tych szkoleń pomoże Ci rozwijać swoje umiejętności, zwiększyć swoją wartość zawodową i przyczynić się do ochrony środowiska.

Sprawdź nasze szkolenia f-gazy

PODZIEL SIĘ POSTEM

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.