4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Egzamin zawodowy F-gazy

Zgodnie z 25 ust.1-3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, pracownicy mający kontakt z F-gazami muszą odbyć szkolenie F-gazy kończące się uzyskaniem uprawnień do pracy z wybranymi gazami cieplarnianymi. 

Dla kogo przeznaczony jest kurs F-gazy?

Zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy mający kontakt z instalacjami i urządzeniami F-gazy, powinni przejść odpowiedni kurs zakończony egzaminem przygotowanym przez jednostkę certyfikującą – Urząd Dozoru Technicznego. Jeżeli nie jesteś pewien, czy Ty również powinieneś skorzystać ze szkolenia oferowanego przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego “Omega” – poznaj listę urządzeń, przy których stosuje się gazy fluorowane: 

 • ruchome urządzenia klimatyzacyjne,
 • samochody-chłodnice,
 • stacjonarne urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze,
 • pompy ciepła,
 • stacjonarne systemy ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnice,
  rozdzielnice elektryczne, rozdzielnice wysokiego napięcia.

Egzamin F-gazy dedykowany jest dla osób serwisujących, eksploatujących, naprawiających, likwidujących czy instalujących wyżej wymienione instalacje i urządzenia. Dotyczy to pracowników firmy, przedsiębiorców, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób pracujących na własnych urządzeniach. 

Przykładowe pytania i odpowiedzi F-gazy

 1. Kiedy przepisy prawa nakładają obowiązek założenia Karty Urządzenia?

Obowiązek zakładania Karty Urządzenia dotyczy urządzeń zawierających 3 kg lub więcej F-gazów / SZWO lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2.

 1. Jakie minimalne wyposażenie techniczne, procedury oraz dokumenty powinien posiadać certyfikowane przedsiębiorstwo?

Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2417).

 1. Jakimi metodami można dokonać pomiaru szczelności?

Metodą pośrednią lub bezpośrednią. 

Przykładowe pytania F-gazy, dostępne na stronie Ośrodka Szkolenia Zawodowego “Omega”, obejmują wymagany zakres zagadnień do egzaminu certyfikującego. Szybki dostęp do wiedzy gwarantuje wysokie wyniki i jest świetnym sposobem na utrwalenie zdobytej wiedzy. 

Warunki do spełnienia

 • ukończony 18 rok życia
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku
 • aby otrzymać certyfikat, koniecznym jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu teoretycznego i praktycznego 

Egzamin certyfikujący ma na celu sprawdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności. Rekomendujemy przystąpienie do nieobowiązkowego kursu przygotowującego do pracy z F-gazami oraz substancjami zubożającymi warstwę ozonową (tzw. SZWO). 

PODZIEL SIĘ POSTEM

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.