(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul. Św. Urbana 5/c

41-800 Zabrze

Egzamin zawodowy F-gazy

Zgodnie z 25 ust.1-3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, pracownicy mający kontakt z F-gazami muszą odbyć szkolenie F-gazy kończące się uzyskaniem uprawnień do pracy z wybranymi gazami cieplarnianymi. 

Dla kogo przeznaczony jest kurs F-gazy?

Zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy mający kontakt z instalacjami i urządzeniami F-gazy, powinni przejść odpowiedni kurs zakończony egzaminem przygotowanym przez jednostkę certyfikującą – Urząd Dozoru Technicznego. Jeżeli nie jesteś pewien, czy Ty również powinieneś skorzystać ze szkolenia oferowanego przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego “Omega” – poznaj listę urządzeń, przy których stosuje się gazy fluorowane: 

 • ruchome urządzenia klimatyzacyjne,
 • samochody-chłodnice,
 • stacjonarne urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze,
 • pompy ciepła,
 • stacjonarne systemy ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnice,
  rozdzielnice elektryczne, rozdzielnice wysokiego napięcia.

Egzamin F-gazy dedykowany jest dla osób serwisujących, eksploatujących, naprawiających, likwidujących czy instalujących wyżej wymienione instalacje i urządzenia. Dotyczy to pracowników firmy, przedsiębiorców, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób pracujących na własnych urządzeniach. 

Przykładowe pytania i odpowiedzi F-gazy

 1. Kiedy przepisy prawa nakładają obowiązek założenia Karty Urządzenia?

Obowiązek zakładania Karty Urządzenia dotyczy urządzeń zawierających 3 kg lub więcej F-gazów / SZWO lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2.

 1. Jakie minimalne wyposażenie techniczne, procedury oraz dokumenty powinien posiadać certyfikowane przedsiębiorstwo?

Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2417).

 1. Jakimi metodami można dokonać pomiaru szczelności?

Metodą pośrednią lub bezpośrednią. 

Przykładowe pytania F-gazy, dostępne na stronie Ośrodka Szkolenia Zawodowego “Omega”, obejmują wymagany zakres zagadnień do egzaminu certyfikującego. Szybki dostęp do wiedzy gwarantuje wysokie wyniki i jest świetnym sposobem na utrwalenie zdobytej wiedzy. 

Warunki do spełnienia

 • ukończony 18 rok życia
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku
 • aby otrzymać certyfikat, koniecznym jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu teoretycznego i praktycznego 

Egzamin certyfikujący ma na celu sprawdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności. Rekomendujemy przystąpienie do nieobowiązkowego kursu przygotowującego do pracy z F-gazami oraz substancjami zubożającymi warstwę ozonową (tzw. SZWO). 

PODZIEL SIĘ POSTEM

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email