Blog 42

Kursy f-gazy nie tylko dla gazowników

post img Wtorek 26 marca 2019

Ostatnio spotkałem przyjaciółkę, artystyczna dusza, głowa pełna pomysłów, zawsze wszędzie było jej pełno, wszystkiego spróbowała, taką ją znam i pamiętam jeszcze ze szkoły średniej. Świetna osoba, jest inspiracją dla wielu ludzi ze swojego otoczenia. Dla mnie również.Zwierzyła mi się, że rozpoczyna nowy projekt, który przyszedł jej do głowy po tym, jak musiała zmagać się z ograniczeniami w realizacji swoich pasji. Sądziłem, że niewiele jest rzeczy, które...

Do czego wykorzystuje się f-gazy?

Środa 27 marca 2019

Gazy fluorowane i substancje kontrolowane potocznie zwane F-gazami mają zastosowanie w przypadku produktów i urządzeń, głównie jako substytuty substancji zubożających warstwę ozonową, takich jak chlorofluorowęglowodory (CFC), chlorowodorofluorowęglowodory (HCFC) i halony, które są stopniowo wycofywane zgodnie z Protokołem Montrealskim i prawodawstwem UE a zastępowane przez czynniki altarnatywne – amoniak CO2 HFC (Hydrofluorowęglowodory) mają zastosowanie jako...

Wymagania do uzyskania uprawnień na wózek widłowy

Wtorek 30 kwietnia 2019

Aby uzyskać wymagane uprawnienia na wózek widłowy, należy odbyć kurs teoretyczny oraz praktyczny w ośrodku szkoleniowym. Następnym krokiem będzie uczestnictwo w egzaminie państwowym. Podstawowe wymagania do odbycia kursu na wózek widłowyDo kursu oraz egzaminu, mogą przystąpić osoby które ukończyły osiemnasty rok życia oraz posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe. Nie wymaga się zaświadczenie badań psychotechnicznych na poziomie kursu oraz egzaminów.Nie ma...