4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Dofinansowanie w ramach programu „Mój prąd 4.0”

Celem kolejnej wersji programu „Mój prąd” jest dalsze zwiększanie produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki, przy jednoczesnym wzroście konsumpcji własnej – wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej – energii elektrycznej. Będzie to możliwe tylko poprzez magazynowanie wytworzonej energii elektrycznej w magazynach energii elektrycznej lub w magazynach ciepła.


Zarządzanie energią elektryczną

Bardzo istotne, w skali pojedynczego producenta oraz w skali kraju, staje się lepsza efektywność zarządzania wyprodukowaną energią elektryczną. W ramach obecnego programu można uzyskać dofinansowanie na następujące inwestycje:

1) zakup, transport, montaż, uruchomienie i odbiór instalacji fotowoltaicznej, tj. modułów fotowoltaicznych z odpowiednim oprzyrządowaniem;
2) zakup, transport i montaż urządzeń do magazynowania ciepła lub energii elektrycznej oraz do zarządzania wytworzoną i zmagazynowana energią.

Ile zwrotu w programie Mój Prąd 4.0?

Właściciele instalacji fotowoltaicznych, rozliczający się w systemie net-billingu (dotyczy to wniosków o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej złożonych od dnia 01.04.2022 ) oraz osoby rozliczające się w systemie opustów (net-meteringu), które nie skorzystały z dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej (pod warunkiem przejścia na system net-billing), mogą otrzymać bezzwrotne dofinansowanie do 50% kosztów:

a) dla instalacji fotowoltaicznej – nie więcej niż 4 000 zł na jedną inwestycję;
b) dla instalacji fotowoltaicznej, w której zamontowano co najmniej
jeden dodatkowy element wskazany poniżej – nie więcej niż 5 000 zł na jedną
inwestycję;
c) dla dodatkowego wyposażenia zwiększającego konsumpcję własną energii elektrycznej w zakresie:

– magazynowania ciepła – (zasobniki ciepłej wody użytkowej, zasilane przez kocioł elektryczny lub pompę ciepła, zasobniki ciepłej wody użytkowej z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez kocioł elektryczny lub pompę ciepła, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz
z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, stanowiące jedno urządzenie, pompa ciepła typu powietrze-woda, czyli pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej wraz z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej a także pompa ciepła do
ciepłej wody użytkowej ze zintegrowanym zasobnikiem – do 5 000 zł na jedną
inwestycję;
– magazynowania energii elektrycznej – magazyn energii elektrycznej o pojemności minimalnej 2 kWh – do 7500 zł na jedną inwestycję;
– systemu zarządzania energią HEMS/EMS – do 3 000 zł na jedną inwestycję, jeśli inwestor zakupi magazyn ciepła lub magazyn energii elektrycznej. Dla osób wskazanych powyżej, maksymalne dofinansowanie może wynieść 20500 zł na jedną inwestycję.

Właściciele instalacji fotowoltaicznych, rozliczających się w systemie opustów (net-metering), którzy otrzymali dofinansowanie do instalacji
fotowoltaicznej (jeśli przejdą na system rozliczania net-billing), mogą otrzymać dotację do 50% kosztów:

a) dla instalacji fotowoltaicznej, dla której zakupią magazyn ciepła lub magazyn energii elektrycznej, lub system zarządzania energią – do 2 000 zł na jedną
inwestycję;
b) dla dodatkowego wyposażenia, zwiększającego konsumpcję własną energii elektrycznej w zakresie:
– magazynowania ciepła – do 5 000 zł na jedną inwestycję;
– magazynowania energii elektrycznej – do 7500 zł na jedną inwestycję;
– systemu zarządzania energią HEMS/EMS – do 3 000 zł na jedną inwestycję, pod warunkiem zakupu magazynu ciepła lub magazynu energii elektrycznej.

Łączne dofinansowanie nie może przekroczyć 17500 zł na jedną inwestycję.

 

PODZIEL SIĘ POSTEM

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.