4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Egzamin – Spawanie gazowe 311

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

1. Przy pomocy czego mocowany jest reduktor ciśnienia do butli acetylenowej ?

 • Jarzmem i śrubą
 • Złączką magnetyczną
 • Za pomocy sześciokątnej nakrętki
odpowiedź

2. W jaki sposób powinny być użytkowane butle acetylenowe na budowach ?

 • Leżące płasko na posadzce
 • Leżące płasko na posadzce zabezpieczone klinami przed możliwością przetaczania
 • Ustawione pionowo ewentualnie pochylone z zaworem butlowym uniesionym minimum 40 cm nad posadzką
odpowiedź

3. Jakie zadanie spełnia masa porowata w butli acetylenowej ?

 • Chroni butlę przed zgnieceniem
 • Zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza atmosferycznego do środka butli
 • Dzieli wnętrze butli na mniejsze przestrzenie i zabezpiecza acetylen przed polimeryzacją
odpowiedź

4. Po czym można poznać, że płomień acetylenowo - tlenowy jest płomieniem utleniającym ?

 • Po krótkim jąderku o kształcie zaokrąglonego stożka
 • Po dużej ilości dymów spawalniczych
 • Tego nie można rozpoznać
odpowiedź

5. Co oznaczają symbole literowe „P” i „T” występujące w oznaczeniu egzaminu kwalifikacyjnego spawacza według wieloczęściowej normy EN ISO 9606 ?

 • Litera „P” oznacza rurę a litera „T” oznacza blachę
 • Litera „P” oznacza elektrodę otuloną a litera „T” oznacza drut elektrodowy
 • Litera „P” oznacza blachę a litera „T” oznacza rurę
odpowiedź

6. Jakiego koloru są węże gazowe do acetylenu ?

 • Czerwone
 • Zielone
 • Niebieskie
odpowiedź

7. Co należy zrobić w przypadku polimeryzacji (rozpadu) acetylenu w butli ?

 • Powiadomić straż pożarną i z bezpiecznej odległości obserwować butle
 • Zamknąć zawór butli, zabezpieczyć otoczenie, z bezpiecznej odległości polewać butle zimną wodą i powiadomić straż pożarną
 • Zamknąć zawór butli i przemieścić ją na wolne powietrze
odpowiedź

8. Dlaczego butle z gazem osłonowym należy ostrożnie transportować ?

 • By nie uszkodzić reduktora
 • By nie uszkodzić barw rozpoznawczych butli
 • Butle i ich zawartość są wrażliwe na uderzenia
odpowiedź

9. Jaki wpływ na spoinę spawanej stali niestopowej wywiera nadmierna ilość acetylenu w płomieniu gazowym ?

 • Spoina jest ciągliwa i elastyczna
 • Nie ma wpływu na własności spoiny
 • Spoina jest nawęgloną, twarda i krucha
odpowiedź

10. W jakim miejscu płomienia acetylenowo – tlenowego występuje najwyższa temperatura ?

 • Bezpośrednio przy dziobie palnika
 • Około 2 do 5 mm za końcem jąderka płomienia
 • Na samym końcu jąderka płomienia
odpowiedź

11. Czym można odmrażać zamarznięty zawór butli tlenowej ?

 • Tkaniną namoczoną w gorącej wodzie
 • Lampą lutowniczą
 • Palnikiem gazowym
odpowiedź

12. Jakim kolorem (kodem barwnym) oznakowana jest butla acetylenowa ?

 • Niebieskim
 • Kasztanowym
 • Białym
odpowiedź

13. Spawanie gazowe charakteryzuje się ?

 • Wąską strefą nagrzewania spawanego elementu co zapewnia mały skurcz i odkształcenie elementu
 • Wysoką jakością złączy spawanych porównywalnych na przykład do złączy spawanych metodą TIG
 • Szeroką strefą nagrzewania spawanego elementu i z nią związanym dużym skurczem i odkształceniem elementu
odpowiedź

14. W jaki sposób należy wygasić palnik do spawania gazowego ?

 • Najpierw zamknąć zawór tlenowy
 • Kolejność zamykania zaworów nie ma znaczenia
 • Najpierw zamknąć zawór acetylenowy
odpowiedź

15. Jaką barwą oznaczana jest butla z tlenem ?

 • Biało - Niebieską
 • Szarą
 • Zieloną
odpowiedź

16. Butli z acetylenem nie należy eksploatować kiedy znajdują się one w pozycji leżącej ponieważ ?

 • Zamarza zawór butlowy
 • Wzrasta ciśnienie w butli
 • Nadmiernie zużywa się aceton
odpowiedź

17. W jaki sposób należy zapalać palnik do spawania gazowego ?

 • Najpierw otworzyć zawór tlenowy
 • Najpierw otworzyć zawór acetylenowy
 • Kolejność otwierania zaworów nie ma znaczenia
odpowiedź

18. Pręt do spawania gazowego niestopowej stali powinien być ?

 • Pozbawiony brudu, tłuszczu i oleju na swej powierzchni
 • Pokryty cienką powłoką z miedzi
 • Pokryty cienką powłoką z niklu
odpowiedź

19. Czym poza oznaczeniem barwnym kodem różni się butla tlenowa od acetylenowej ?

 • Zaworem butlowym
 • Wielkością (pojemnością)
 • Kształtem zewnętrznym
odpowiedź

20. Który numer szkieł używa się do ochrony wzroku przy spawaniu gazowym ?

 • 4 do 7
 • 0 do 2
 • 8 do 16
odpowiedź

21. Jaką rolę spełniają bezpieczniki butlowe lub przypalnikowe ?

 • Zabezpieczają przed rozerwaniem węży gazowych
 • Zabezpieczają przed powrotem płomienia
 • Zabezpieczają przez nadmiernym nagrzaniem zaworu butlowego lub rękojeści palnika gazowego
odpowiedź

22. Przy jakiej technice spawania gazowego płomień gazowy dodatkowo wyżarza spoinę ?

 • Spawanie w lewo
 • Spawanie dwustronne
 • Spawanie w prawo
odpowiedź

23. Dlaczego armatura i uszczelnienia butli tlenowych muszą być wolne od tłuszczu ?

 • Ponieważ smary w obecności tlenu stanowią zagrożenie wybuchem
 • Ponieważ armatura mogłaby się zbyt łatwo poluzować
 • Ponieważ armatura mogłaby się zakleszczyć
odpowiedź

24. Po ilu miesiącach przerwy w spawaniu spawacz traci kwalifikacje (uprawnienia) uzyskane przez zdany egzamin według normy EN ISO 9606 ?

 • Po sześciu miesiącach
 • Nie ma znaczenia
 • Po 12 miesiącach (po roku)
odpowiedź

25. Jaki wpływ wywiera brak przetopu ?

 • Zmniejsza się przekrój spoiny i następuje niekorzystne oddziaływanie karbu
 • Nie ma żadnego wpływu i znaczenia
 • Następuje korzystny rozkład naprężeń w przekroju spoiny
odpowiedź

26. W jaki dodatkowy sprzęt musi być wyposażony spawacz pracujący na wysokich konstrukcjach ?

 • Nie musi mieć żadnego sprzętu, wystarczą badania do pracy na wysokości
 • Rusztowanie do chodzenia na wysokościach powyżej 1m, kask ochronny, szelki zabezpieczające z podłączoną do nich liną asekuracyjną
 • Musi posiadać kask oraz linkę zabezpieczającą
odpowiedź

27. W konstrukcyjnej stali łatwo spawalnej zawartość węgla wynosi zwykle ?

 • Do 0,45% węgla
 • Do 0,25% węgla
 • Do 0,65 % węgla
odpowiedź

28. Świadectwo kwalifikacji spawacza winno być przechowywane ?

 • W kancelarii notarialnej
 • W domu spawacza
 • W miejscu wykonywania pracy przez spawacza
odpowiedź

29. Jak długo są ważne uprawnienia spawacza stali uzyskane przez zdany egzamin według EN ISO 9606-1 i AD 2000 ?

 • 1 rok
 • 1 rok lub 2 lata
 • 2 lub 3 lata
odpowiedź

30. Z jakim materiałem (substancjami) nie może stykać się armatura i przewody tlenowe ?

 • Miedzią
 • Olejami i tłuszczami
 • Wodą
odpowiedź

31. Gdzie nie wolno stawiać butli z gazami technicznymi ?

 • W pomieszczeniach warsztatowych
 • Na wolnym powietrzu
 • W pobliżu otwartego ognia i grzejników
odpowiedź

32. Jaki rodzaj gazu stosuje się przy spawaniu metodą 311 ?

 • acetylen - tlen
 • argon - tlen
 • Mieszanki argon - CO2
odpowiedź

33. Czym można oczyszczać zakurzone ubranie spawalnicze ?

 • Tlenem
 • Powietrzem
 • Wodą
odpowiedź

34. Na podstawie jakich danych spawacz nastawia parametry spawania ?

 • Informacji uzyskanych od elektryka
 • Danych ujętych w Instrukcji Technologicznej Spawania (WPS)
 • Informacji podanych w normie PN-EN ISP 9606 -1
odpowiedź

35. Co to jest rotametr (przepływomierz) i do czego służy ?

 • Miernik przepływającego gazu, pokazuje ilość przepływającego gazu
 • Miernik służący do sprawdzenia prędkości podawania drutu spawalniczego
 • Miernik do pomiaru natężenia prądu spawania
odpowiedź

36. Jakie zadania spełnia reduktor butlowy ?

 • Utrzymuje stałe ciśnienie w butli gazowej
 • Zabezpiecza butlę gazową przed wybuchem
 • Utrzymuje stałe ciśnienie robocze, niezależnie od spadku ciśnienia w butli gazowej podczas spawania
odpowiedź

37. Które niezgodności spawalnicze osłabiają spoinę najbardziej ?

 • Pęcherze gazowe
 • Łagodne podtopienia
 • Przyklejenia i pęknięcia
odpowiedź

38. Jako ochronę przed pyłami i dymami spawalniczymi stosowana jest wentylacja nawiewna i wentylacja wyciągowa. Czego nie wolno stosować przy wentylacji nawiewnej ?

 • Wentylatora
 • Sprężonego powietrza
 • Tlenu
odpowiedź

39. Przy udzielaniu pierwszej pomocy osobie, która uległa oparzeniu należy ?

 • przekłuć pęcherze które się pojawiły na skórze poszkodowanego
 • smarować oparzone miejsca tłuszczem
 • na oparzone miejsca założyć jałową gazę
odpowiedź

40. Co to jest za niezgodność spawalnicza nazywana przyklejeniem ?

 • Pustka materiałowa
 • Pęknięta spoina sczepna
 • Brak wtopienia spoiny w materiał podstawowy
odpowiedź

41. Jakie środki ochrony indywidualnej musi spawacz zawsze używać podczas spawania gazowego ?

 • Młotek do odbijania żużla
 • Rękawice skórzane i okulary przeciwochronne
 • Maskę przeciwpyłową
odpowiedź

42. Na co należy zwracać uwagę przed przystąpieniem do spawania 311 ?

 • Na spawanych brzegach nie powinno być śladów brudu, smaru, wilgoci lub farby
 • Na spawanych brzegach powinno usunąć się ślady obróbki skrawaniem
 • Specjalnie na nic
odpowiedź

43. Przy jakim natężeniu hałasu wymagane jest stosowanie nauszników ochronnych ?

 • Powyżej 100 dB
 • Powyżej 85 dB
 • Powyżej 70 dB
odpowiedź

44. Jak często powinna być zbadana szczelność i wytrzymałość eksploatowanych węży gazowych ?

 • Nie muszą być badane
 • Według przepisów Urzędu Dozoru Technicznego
 • W okresach stosownych do warunków ich eksploatacji lecz nie rzadziej niż jeden raz na kwartał
odpowiedź

45. Na co należy zwracać uwagę przy transporcie butli gazowych na terenie zakładu ?

 • Do butli powinien być przyczepiony list przewozowy
 • Butlę należy zabezpieczyć przed wstrząsem np. owinąć ją tkaniną
 • Butla musi mieć założony kołpak ochronny na czas transportu
odpowiedź

46. Jakie gaśnice stosuje się przy gaszeniu urządzeń będących pod napięciem elektrycznym ?

 • Śniegowe i proszkowe
 • Wodne i tetrowe
 • Można skutecznie zastosować każdy typ gaśnicy
odpowiedź

47. Gatunek stali S355 J2+N jest stalą ?

 • Konstrukcyjną łatwo spawalną
 • Wysokostopową łatwo spawalną
 • Nieuspokojoną średnio spawalną
odpowiedź

48. Na co należy zwracać uwagę przy stojących butlach ?

 • Butla acetylenowa nie może stać koło butli tlenowej
 • Muszą być oddalone minimum 10 metrów od miejsca spawania
 • Muszą być zabezpieczone przed upadkiem za pomocą obejm i uchwytów
odpowiedź

49. Jakim symbolem numerycznym oznaczamy spawania gazowe ?

 • 111
 • 141
 • 311
odpowiedź

50. Spawanie i cięcie w pomieszczeniach o podwyższonym zagrożeniu pożarem lub wybuchem można prowadzić gdy ? :

 • Przed rozpoczęciem spawania zagrożenia zostaną usunięte
 • Prace spawalnicze są zupełnie zabronione
 • Posiadamy gaśnicę
odpowiedź

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.