4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Egzamin – Spawanie łukowe elektrodą otuloną 111

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

1. Po ilu miesiącach przerwy w spawaniu spawacz traci kwalifikacje (uprawnienia) uzyskane przez zdany egzamin według normy EN ISO 9606 ?

 • Po sześciu miesiącach
 • Nie ma znaczenia
 • Po 12 miesiącach (po roku)
odpowiedź

2. Jaki wpływ wywiera brak przetopu ?

 • Zmniejsza się przekrój spoiny i następuje niekorzystne oddziaływanie karbu
 • Nie ma żadnego wpływu i znaczenia
 • Następuje korzystny rozkład naprężeń w przekroju spoiny
odpowiedź

3. W jaki dodatkowy sprzęt musi być wyposażony spawacz pracujący na wysokich konstrukcjach ?

 • Nie musi mieć żadnego sprzętu, wystarczą badania do pracy na wysokości
 • Rusztowanie do chodzenia na wysokościach powyżej 1m, kask ochronny, szelki zabezpieczające z podłączoną do nich liną asekuracyjną
 • Musi posiadać kask oraz linkę zabezpieczającą
odpowiedź

4. W konstrukcyjnej stali łatwo spawalnej zawartość węgla wynosi zwykle ?

 • Do 0,45% węgla
 • Do 0,25% węgla
 • Do 0,65 % węgla
odpowiedź

5. Świadectwo kwalifikacji spawacza winno być przechowywane ?

 • W kancelarii notarialnej
 • W domu spawacza
 • W miejscu wykonywania pracy przez spawacza
odpowiedź

6. Jakim symbolem numerycznym oznaczamy spawania łukowe elektrodą otuloną MMA ?

 • 135
 • 141
 • 111
odpowiedź

7. Jak długo są ważne uprawnienia spawacza stali uzyskane przez zdany egzamin według EN ISO 9606-1 i AD 2000 ?

 • 1 rok
 • 1 rok lub 2 lata
 • 2 lub 3 lata
odpowiedź

8. Spawając wielkogabarytowe konstrukcje stalowe w wielu miejscach, gdzie należy umocować zacisk przewodu prądu powrotnego ?

 • Na stałe w dowolnym miejscu spawanej konstrukcji
 • Na stałe do stalowej konstrukcji hali w której odbywa się spawanie
 • Zmiennie w pobliżu miejsca spawania
odpowiedź

9. Spawanie metodą MMA z reguły odbywa się prądem stałym. Do jakiej biegunowości powinno się podłączać uchwyt spawalniczy - elektrodę ?

 • Do biegunowości dodatniej
 • Do biegunowości ujemnej
 • Biegunowość nie ma znaczenia przy spawaniu metodą MAG
odpowiedź

10. Jak chronić należy otoczenie przed promieniowaniem przy spawaniu łukowym ?

 • Założyć wywieszkę z napisem "Uwaga promieniowanie"
 • Ochrona w ogóle nie jest potrzebna
 • Postawić parawany (zasłony) wokół stanowiska spawania
odpowiedź

11. Jakie mogą być przyczyny powstawania przyklejeń ?

 • Niskie natężenie prądu, duża prędkość spawania
 • Niewłaściwa pozycja spawania
 • Niewłaściwa średnica drutu elektrodowego
odpowiedź

12. W jakich jednostkach mierzy się napięcie łuku spawalniczego ?

 • W dżulach (J)
 • W amperach (A)
 • W woltach (V)
odpowiedź

13. Czym można oczyszczać zakurzone źródeło spawalnicze ?

 • Tlenem
 • Powietrzem
 • Wodą
odpowiedź

14. Na podstawie jakich danych spawacz nastawia natężenie prądu spawania przy spawaniu łukowym ?

 • Informacji uzyskanych od elektryka
 • Danych ujętych w Instrukcji Technologicznej Spawania (WPS)
 • Informacji podanych w normie PN-EN ISP 9606 -1
odpowiedź

15. Jakie zadania spełnia reduktor butlowy ?

 • Utrzymuje stałe ciśnienie w butli gazowej
 • Zabezpiecza butlę gazową przed wybuchem
 • Utrzymuje stałe ciśnienie robocze, niezależnie od spadku ciśnienia w butli gazowej podczas spawania
odpowiedź

16. Na czym polega zjawisko ugięcia łuku ?

 • Na odchyleniu łuku pod wpływem pola magnetycznego
 • Wywołane jest przeciągiem lub podmuchem wiatru
 • Spowodowane jest gazami wydzielającymi się podczas spawania
odpowiedź

17. Które niezgodności spawalnicze osłabiają spoinę najbardziej ?

 • Pęcherze gazowe
 • Łagodne podtopienia
 • Przyklejenia i pęknięcia
odpowiedź

18. Jako ochronę przed pyłami i dymami spawalniczymi stosowana jest wentylacja nawiewna i wentylacja wyciągowa. Czego nie wolno stosować przy wentylacji nawiewnej ?

 • Wentylatora
 • Sprężonego powietrza
 • Tlenu
odpowiedź

19. Jakie promieniowanie powoduje przy spawaniu łukowym oparzenie odkrytych części ciała ?

 • Ultrafioletowe
 • Świetlne
 • Rentgenowskie
odpowiedź

20. Przy udzielaniu pierwszej pomocy osobie, która uległa oparzeniu należy ?

 • przekłuć pęcherze które się pojawiły na skórze poszkodowanego
 • smarować oparzone miejsca tłuszczem
 • na oparzone miejsca założyć jałową gazę
odpowiedź

21. Dlaczego części uchwytu spawalniczego przewodzące prąd elektryczny, powinny być izolowane ?

 • Poprawia się przez to pewność trzymania uchwytu
 • Lepiej można ująć uchwyt
 • Osłona stanowi izolacje prądową i zabezpiecza przed porażeniem prądu
odpowiedź

22. Co to jest za niezgodność spawalnicza nazywana przyklejeniem ?

 • Pustka materiałowa
 • Pęknięta spoina sczepna
 • Brak wtopienia spoiny w materiał podstawowy
odpowiedź

23. Jakie środki ochrony indywidualnej musi spawacz zawsze używać podczas spawania łukowego ?

 • Młotek do odbijania żużla
 • Rękawice skórzane i tarczę ochronną lub przyłbicę ochronną
 • Maskę przeciwpyłową
odpowiedź

24. Na co należy zwracać uwagę przed przystąpieniem do spawania MMA ?

 • Na spawanych brzegach nie powinno być śladów brudu, smaru, wilgoci lub farby
 • Na spawanych brzegach powinno usunąć się ślady obróbki skrawaniem
 • Specjalnie na nic
odpowiedź

25. Przy jakim natężeniu hałasu wymagane jest stosowanie nauszników ochronnych ?

 • Powyżej 100 dB
 • Powyżej 85 dB
 • Powyżej 70 dB
odpowiedź

26. Dlaczego spawalnicze źródła energii należy od czasu do czasu odkurzać ?

 • Ponieważ pogarszają się ich własności spawalnicze
 • Ze względu na estetykę
 • Ponieważ osiadający kurz pogarsza ich chłodzenie
odpowiedź

27. Co to jest inwertorowe źrodło energii (inwerter) ?

 • Transformator spawalniczy o szczególnie korzystnej cenie
 • Przetwornica wirująca o zmiennych obrotach wirnika
 • Prostonik spawalniczy cechujący się niskim ciężarem
odpowiedź

28. Do czego służy otulina przy spawaniu MMA ?

 • Podwyższa temperaturę łuku spawalniczego
 • Chroni jeziorko spawalnicze przed dostępem powietrza
 • Chłodzi jeziorko spawalnicze
odpowiedź

29. Jakie gaśnice stosuje się przy gaszeniu urządzeń będących pod napięciem elektrycznym ?

 • Śniegowe i proszkowe
 • Wodne i tetrowe
 • Można skutecznie zastosować każdy typ gaśnicy
odpowiedź

30. Gatunek stali S355 J2+N jest stalą ?

 • Konstrukcyjną łatwo spawalną
 • Wysokostopową łatwo spawalną
 • Nieuspokojoną średnio spawalną
odpowiedź

31. Który rodzaj prądu stanowi większe zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka w przypadku porażenia prądem ?

 • Prąd stały
 • Prąd przemienny
 • Oba rodzaje prądu są jednakowo niebezpieczne
odpowiedź

32. Od czego zależy wybór filtrów ochraniających oczy spawacza przy spawaniu łukowym ?

 • Intensywności promieniowania łuku spawalniczego
 • Temperatury łuku spawalniczego
 • Rodzaju prądu elektrycznego
odpowiedź

33. Jakie warunki sprzyjają utwardzeniu złącza spawanego ?

 • Szybkie stygnięcie strefy po spawaniu
 • Wolne stygnięcie strefy po spawaniu
 • Podgrzewanie elementu przed spawaniem
odpowiedź

34. Kto może usunąć usterki w spawalniczym źródle energii ?

 • Spawacz we własnym zakresie
 • Mistrz lub brygadzista
 • Elektryk z uprawnieniami
odpowiedź

35. Jaki łuk spawalniczy należy utrzymywać przy spawaniu elektrodami o otulinie zasadowej ?

 • 2,0 razy średnica rdzenia elektrodowego
 • 1,0 razy średnica rdzenia elektrodowego
 • Możliwie krótki
odpowiedź

36. Dlaczego nie można spawać elektrodami z uszkodzoną otuliną ?

 • Ponieważ naruszona została izolacja elektrody
 • Ponieważ ani łuk elektryczny i ani płynny metal nie będą dostatecznie chronione osłoną dymów spawalniczych i żużla
 • Ponieważ metalowy rdzeń elektrody nie jest zabezpieczony przed zabrudzeniem
odpowiedź

37. Elektrody o otulinie zasadowej zwykle wymagają suszenia przed spawaniem. Jakie niezgodności mogą powstać kiedy spawa się „wilgotnymi” elektrodami ?

 • Braki przetopu
 • Pory i pęcherze
 • Przyklejenia międzywarstwowe
odpowiedź

38. Co trzeba robić aby uniknąć wtrąceń żużla w spoinie ?

 • Należy stosować elektrody o możliwie cienkiej otulinie
 • Stosować relatywnie długi łuk spawalniczy i wysoki prąd spawania
 • Poprawnie prowadzić elektrodę i stosować odpowiedni prąd spawania
odpowiedź

39. Spoiny szczepne mogą stanowić część końcowej spoiny. Kto może je wykonywać w odpowiedzialnych konstrukcjach spawanych ?

 • Każdy pracownik, który składa konstrukcję do spawania
 • Spawacz, który ma uprawnienia do wykonywania końcowych spoin
 • Dowolny spawacz, który ma ważne świadectwo kwalifikacyjne spawacza
odpowiedź

40. Jakim symbolem oznaczamy elektrodę zasadową ?

 • Literą C
 • Literą R
 • Literą B
odpowiedź

41. W jaki sposób jeziorko spawalnicze chronione jest przed dostępem powietrza atmosferycznego przy spawaniu elektrodami otulonymi ?

 • Przez żużel i dymy spawalnicze powstające z otuliny elektrod
 • Przez utlenienie azotu i wypalenie tlenu w łuku spawalniczym
 • Przez odciąganie dymów spawalniczych
odpowiedź

42. Jakie zalety ma spawanie prądem stałym?

 • Mniejsze jest zużycie prądu
 • Można spawać różne metale i stopy oraz praktycznie wszystkimi typami elektrod
 • Temperatura na obu biegunach jest taka sama
odpowiedź

43.W jakim zakresie waha się natężenie prądu spawania niezbędne do stopienia elektrody otulonej o średnicy 4,0 mm ?

 • 90 do 150 amperów
 • 120 do 200 amperów
 • 220 do 360 amperów
odpowiedź

44. Dlaczego podczas spawania wysokostopowych stali nierdzewnych nie możemy używać tych samych narzędzi jak młotka spawalniczego., tarcz szlifierskich itp. które używaliśmy do spawania typowych stali niestopowych lub niskostopowych?

 • Ponieważ te narzędzie nie nadają się dla stali o tak wysokiej twardości
 • Ponieważ do tych stali można stosować tylko nowe, jeszcze nie używane narzędzia
 • Ponieważ każde zetknięcie stali nierdzewnej z takim narzędziem może w tym miejscu zainicjować korozję
odpowiedź

45. Elektrody po wysuszeniu powinny być zużyte, jeśli nie to trzeba je ponownie wysuszyć. Ile razy można suszyć elektrody zasadowe w wysokiej temperaturze 300 – 4000C by nie straciły swoich własności?

 • Cztery razy
 • Dwa razy
 • Dowolną ilość razy
odpowiedź

46. Elektroda o otulinie celulozowej ?

 • Jest typową elektrodą do spawania w pionie techniką z góry na dół
 • Jest elektrodą której stopiwo posiada wyjątkowo wysoką ciągliwość
 • Jest elektrodą która wymaga przed użyciem suszenia w temperaturze 2000C do 2500C w czasie 1 godziny
odpowiedź

47. Dlaczego niektóre gatunki stali lub elementy o określonej grubości musimy przed spawaniem podgrzewać wstępnie ?

 • Aby zwiększyć prędkość spawania
 • Aby zapobiec nadmiernemu utwardzeniu strefy wpływu ciepła
 • Aby łatwiej można było usunąć żużel z powierzchni spoiny
odpowiedź

48. Jak oddziałuje na spoinę spawanie ze zbyt wysokim natężeniem prądu ?

 • Spoina jest dobrze wygrzana i własności spoiny są przez to lepsze
 • Mogą wystąpić niezgodności spawalnicze a zwłaszcza podtopienia
 • Łatwiej usuwa się żużel z powierzchni spoiny
odpowiedź

49. Jakie elektrody otulone zaliczamy do elektrod o wysokiej wydajności ?

 • Dla których uzyskane stopiwo stanowi 150 do 220 % ciężaru stopionej części metalowego rdzenia elektrody a zatem jest o wiele cięższe
 • Których otulina elektrody stapia się szybciej od metalowego rdzenia elektrody
 • Których otulina elektrod zawiera cząsteczki wolframu i chromu
odpowiedź

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.