4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

4,8

Co oznacza definicja w układach chłodniczych jako „urządzenia ruchome”?

Należy tu sięgnąć do podanej w ustawie „F-gazowej” z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, iż urządzenie ruchome oznacza takie urządzenie będące zazwyczaj przemieszczane podczas jego użytkowania natomiast nie dotyczy to systemów w niektórych pojazdach silnikowych. Do szerokiej gamy takich produktów możemy zaliczyć urządzenia będące na […]

Czy każdy personel wykonując działania polegające na sprawdzenia działania zaworów bezpieczeństwa które są zamontowane w instalacjach chłodniczych a zawierają fluorowe gazy cieplarniane oraz substancje kontrolowane muszą posiadać certyfikat dla personelu?

Tak każda osoba czy pracownik który wykonuje czynności kontrolne oraz prawidłowość działania zaworów bezpieczeństwa montowanych na instalacjach chłodniczych winna posiadać certyfikat dla personelu. Czynności kontrolne podlegają działaniom związanym z serwisem poprawności działania zaworów bezpieczeństwa więc jest z definicji czynnością serwisową i powinna być wykonywana po ich demontażu. Czyli wykonaniu odzysku z instalacji, naprawie lub wymianie […]

Czy personel / pracownicy którzy już posiadają certyfikat dla personelu ale jest on wydany przed 23 grudnia 2017 r. powinienem wymienić taki dokument rozszerzony zakres naprawy i likwidacje i ubiegać się o Certyfikat dla Przedsiębiorcy w pełnej formie czyli instalacji, napraw, konserwacji lub serwisowania oraz likwidacji?

Jeżeli posiadamy Certyfikat dla Personelu (oczywiście wydany przez Urząd Dozoru Technicznego) gdzie urząd w zakresie upoważnia przedsiębiorstwo do wykonywania czynności instalowania, konserwacji lub serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła lub w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej to w dotychczasowym brzemieniu nadal zachowują swoją ważność i zarazem upoważniają do wykonywania czynności naprawy i […]

Czy osoba montująca pompy ciepła, układy klimatyzacji typu monoblok, układy hermetyczny musi posiadać uprawnienia f gazowe?

Osoba fizyczna czy też podmiot w myśl n/w Rozporządzenia UE 517/2014, która instaluje, serwisuje, konserwuje, naprawia i likwiduje urządzenia zawierające fluorowane gazy cieplarniane, musi posiadać Certyfikat dla Personelu (uprawnienia F-gazowe). Dodatkowo taka osoba musi również posiadać odpowiednie uprawnienia energetyczne z grupy G1 (elektryczne) i G2 (chłodnicze/cieplne) a jeżeli stosuje czynniki zawierające propan lub izobutan również […]

Jakie kwalifikacje powinien posiadać personel wykonujący czynności na urządzeniach ruchomych?

Ustawa „F-gazowa” z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych nie zobowiązuje do posiadania kwalifikacji przy czynnościach dotyczących instalacji, naprawy, serwisu czy konserwacji / likwidacji urządzeń ruchomych, oczywiście nie dotyczy to samochodów ciężarowych samochodów chłodni oraz przyczep spełniających funkcję chłodni. Natomiast bezwzględnie należy posiadać kwalifikacje do wykonywania […]

Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w takim zakresie jak instalowania, serwisowania, konserwacji lub likwidacji stacjonarnych pomp ciepła, klimatyzatorów, układów chłodniczych zawierających gazy fluorowane i cieplarniane musi posiadać Certyfikat dla Przedsiębiorcy?

Tak oczywiście. Zgodnie z Ustawą F-gazową i jej art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, personel wykonujący czynności z zakresu instalacji (montaż), naprawy, konserwacji (serwis), lub likwidacji i prowadzący odzysk (ściągnięcie czynnika chłodniczego) jest zobowiązany do posiadania Certyfikatu dla Personelu a niezależnie od […]

Mam certyfikat wydany w innym państwie należącym do UE czy to wystarczy?

Tak oczywiście, zgodnie z art. 43 Ustawy F-gazowej – o fluorowanych gazach cieplarnianych i substancjach kontrolowanych które mówi: „Certyfikaty lub zaświadczenia wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej są uznawane, gdy posiadacz certyfikatu lub zaświadczenia dysponuje tłumaczeniem przysięgłym certyfikatu lub zaświadczenia na język polski”. W związku z powyższym stwierdzeniem każdy certyfikat wydany w innym państwie […]

Prowadzący warsztat samochodowy i wykonując serwis klimatyzacji w „niektórych pojazdach silnikowych – do 3,5t” czy powinien posiadać certyfikat dla przedsiębiorców?

Odpowiedz jest prosta a mianowicie NIE. Certyfikat ten powinien posiadać przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie STACJONARNYCH urządzeń chłodniczych / klimatyzatorów / pomp ciepła lub systemów ppoż. i rozdzielnic wysokiego napięcia. Natomiast niektóre pojazdy silnikowe są systemami jak najbardziej mobilnymi czyli pozostającymi w ruchu których to nie dotyczy i nie są wymienione w ustawie.

Obowiązki serwisanta / mechanika wykonującego czynności serwisu klimatyzacji samochodowych jakie nakłada ustawa „F-gazowa”?

Firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność związaną z systemami klimatyzacji i chłodnictwa oraz niektórych pojazdach silnikowych (większość pojazdów do 3,5t) ,a które zawierają fluorowane gazy cieplarniane oraz substancje kontrolowane wymienione w rozdziale 7 Ustawy „F-gazowej”. W artykule 37 pkt 1 jest wyszczególnione iż osoba fizyczna (mechanik / serwisant) prowadząc czynność odzysku (czyli pobrania z instalacji czynnika […]

Czy na podstawie posiadanego zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z poprzednią ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową można je odnowić lub docelowo uzyskać Certyfikat dla Personelu?

Absolutnie NIE, wcześniejsze zaświadczenia dotyczyły tylko i wyłącznie substancji kontrolowanych a więc po pierwsze nie obejmowały gazów fluorowanych więc nie dotyczyły wszystkich czynników. Ponadto aktualne przepisy mówiąc wprost. Dotyczą obydwu grup substancji i gazów więc wymagają posiadania Certyfikatu dla Personelu na podstawie art. 20 Ustawy F-gazowej a art. 21 ustawy nakłada obowiązek zdania z wynikiem […]