Stwierdzenie – „niektóre pojazdy silnikowe” – odnosi się do samochodów osobowych kategorii M1 oraz kategorii N1 o masie nieprzekraczającej 1305 kg (plus 100kg) wymienione kategorie są wymienione w załączniku nr 2 Prawa o Ruchu Drogowym dotyczącym ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. rozumiemy tu że są to pojazdy do przewozu osób ale nie mające więcej niż 9osób (liczone z kierowcą pojazdu) oraz o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5t.

Oceń