4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

4,8

Propan (C3H8) i butan (C4H10) należą do grupy węglowodorów W zależności od składu, Polska Norma określa trzy rodzaje mieszaniny w postaci skroplonej:

W Polsce najwięcej, bo aż 83% występującego w obrocie gazu stanowi   mieszanina   propanu-butanu (typ B), w której zawartość propanu zgodnie z Polską Normą musi się mieścić pomiędzy 18% a 55%.

Mieszanina propan-butan jest mieszaniną gazów o charakterystycznym zapachu, nietrującą, duszącą i cięższą od powietrza.