4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

 1. Przygotowanie do rewizji zewnętrznej.
    Wszystkie butle powinny być oczyszczone z luźnych warstw farby, produktów korozji, smaru, oleju i innych czynników mogących zostać usuniętych właściwymi metodami, np. przez: szczotkowanie, śrutowanie, czyszczenie wodą pod ciśnieniem, czyszczenie chemiczne itp. Należy zwrócić uwagę aby podczas czyszczenia nie uszkodzić butli.
 2. PROCEDURA REWIZJI ZEWNĘTRZNEJPowierzchnia  zewnętrzna butli powinna być sprawdzona czy nie występują:
  1. pęknięcia, rozwarstwienia, nacięcia, wypukłości (wszystkie takie uszkodzenia),
  2. wgniecenia (gdy głębokość przekracza 3% średnicy zewnętrznej butli lub średnica wgniecenia jest 15 razy mniejsza od jego głębokości),
  3. uszkodzenia cieplne (ślady działania płomienia), zajarzenia łukiem elektr. (wszystkie takie uszkodzenia), 
  4. korozja
   •  korozja ogólna – zajmująca ponad 20% powierzchni butli (gdy głębokość korozji przekracza 10% grubości ścianki lub grubość ścianki jest mniejsza od minimalnej grubości obliczeniowej),
   •  korozja lokalna – zajmująca do 20% powierzchni butli (gdy głębokość korozji przekracza 20% grubości ścianki lub grubość ścianki jest mniejsza od minimalnej grubości obliczeniowej)
   • korozja liniowa – korozja w kształcie wąskiej linii lub pojedyncze wżery, które znajdują się blisko siebie w linii (gdy długość linii korozyjnej przekracza średnicę zewnętrzną butli, a jej głębokość przekracza 10% grubości ścianki),
    1. e) inne uszkodzenia, takie jak szlifowanie oznaczeń (wszystkie takie uszkodzenia),
    2. g) stabilność butli – odchylenie do pionu stwarzające zagrożenie przewrócenia w trakcie eksploatacji

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.