Urząd Dozoru Technicznego – jest to instytucja sprawująca nadzór nad projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych podlegających dozorowi.

Oceń