Nazwa właściciela butli jest wymagana – wymagane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 7; poz.59 z dn. 23.12.2003r) W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu.

Oceń