4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

4,8

Osoba fizyczna czy też podmiot w myśl n/w Rozporządzenia UE 517/2014, która instaluje, serwisuje, konserwuje, naprawia i likwiduje urządzenia zawierające fluorowane gazy cieplarniane, musi posiadać Certyfikat dla Personelu (uprawnienia F-gazowe). Dodatkowo taka osoba musi również posiadać odpowiednie uprawnienia energetyczne z grupy G1 (elektryczne) i G2 (chłodnicze/cieplne) a jeżeli stosuje czynniki zawierające propan lub izobutan również uprawnienia energetyczne z grupy G3 (gazowe). Do łączenia przewodów (rur miedzianych) serwisant musi posiadać uprawnienia do lutowania twardego natomiast do odzysku kwalifikacje napełnaicza butli na gazy fluorowane.

Oceń