4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

4,8

Tak oczywiście. Zgodnie z Ustawą F-gazową i jej art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, personel wykonujący czynności z zakresu instalacji (montaż), naprawy, konserwacji (serwis), lub likwidacji i prowadzący odzysk (ściągnięcie czynnika chłodniczego) jest zobowiązany do posiadania Certyfikatu dla Personelu a niezależnie od powyższego zgodnie z art. 29 ustawy F-gazowej przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie oraz likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, obowiązany jest posiadać certyfikat dla przedsiębiorców. Przepisy te również dodatkowo nakładają na takiego przedsiębiorcę odpowiednie obowiązki w zakresie zatrudniania personelu posiadającego adekwatne do wykonywanych czynności kwalifikacje {Certyfikat dla Personelu, napełnianie butli gazami ciekłymi – fluorowanymi, lutowanie twarde, uprawnienia energetyczne G1-elektryczne i G2-cieplne/chłodnicze oraz w niektórych przypadkach G3-gazowe (instalacje propanowe, izobutanowe)}. Ponadto pracodawca powinien posiadać odpowiednie do wykonywanych czynności wyposażenie techniczne. Przedsiębiorca powinien również stosować odpowiedne procedury wykonywanej działalności oraz mieć wdrożony system dokumentowania czynności (instrukcje) wyszczególnione w rozporządzeniu.

Oceń