Maks. 0,75kg/litr (współczynnik napełniania) – jeżeli butla posiada ciśnienie próbne 250bar

Maks. 0,66kg/litr (współczynnik napełniania) – jeżeli butla posiada ciśnienie próbne 190bar

Oceń