4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

4,8

Kamera termowizyjna to urządzenie działające w oparciu o detekcję energii fal elektromagnetycznych w zakresie od 7 do 14 µm (tzw. daleka podczerwień). Kamera rejestruje promieniowanie podczerwone, wypromieniowane z badanego celu. Promieniowanie to przechodzi przez soczewkę i skupia się na detektorze kamery, tak samo jak promieniowanie widzialne na kliszy aparatu fotograficznego.