Kamera termowizyjna to urządzenie działające w oparciu o detekcję energii fal elektromagnetycznych w zakresie od 7 do 14 µm (tzw. daleka podczerwień).
Kamera rejestruje promieniowanie podczerwone, wypromieniowane z badanego celu. Promieniowanie to przechodzi przez soczewkę i skupia się na detektorze kamery, tak samo jak promieniowanie widzialne na kliszy aparatu fotograficznego.

Oceń